Публікаційна етика

Редакційна колегія наукового журналу «Український журнал із машинобудування і матеріалознавства» керується у своїй роботі міжнародними етичними правилами наукових публікацій, що включають правила порядності, конфіденційності, нагляду за публікаціями, облік можливих конфліктів інтересів тощо.

У своїй діяльності редакція слідує рекомендаціям Комітету з етики наукових публікацій (Committee on Publication Ethics) і, зокрема, "Publishing Ethics Resource Kit" видавництва Elsevier.

Редакційна колегія журналу дотримується наступних правил підтримки публікаційної етики:

 • дотримання основних принципів видання: науковості, об’єктивності, професіоналізму, інформаційної підтримки найбільш значущих інноваційних досліджень;
 • безумовна лояльність до всіх суб’єктів творчого процесу, які беруть участь у створенні журналу;
 • застосування подвійного сліпого рецензування, залучення до роботи об’єктивних компетентних рецензентів;
 • здійснення постійної консультативної роботи з авторами, спрямованої на виконання вимог міжнародних баз даних до оформлення і змісту матеріалів, які надаються для публікації.

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО ПУБЛІКАЦІЙ

Редактор приймає рішення щодо публікації представлених статей. Він керується політикою журналу, що заснована виключно на академічній цінності та висновках рецензентів. Редактор дотримується правил стосовно наклепів, порушення авторських прав і плагіату.

Редактор не повинен використовувати неопубліковану інформацію у власних дослідженнях без письмової згоди автора. Редактори повинні приймати відповідні рішення щодо розгляду етичних скарг відносно представленого рукопису.

Редактор журналу оцінює інтелектуальний зміст рукописів незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, громадянства або політичних уподобань авторів.

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

Редактор і редакційна колегія не розголошують інформацію про представлені рукописи (авторів, теми, тексти тощо). Будь-який рукопис, отриманий для рецензування, розглядається як конфіденційний документ. Редактор і редакційна колегія зобов'язуються без необхідності не розкривати інформацію про прийняті рукописи, за винятком авторів, рецензентів, інших наукових консультантів і видавця.

ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

Неопубліковані матеріали не повинні використовуватися у будь-яких дослідженнях редактора, рецензентів або інших осіб без письмової згоди авторів.

Редактори, рецензенти та наукові консультанти зобов'язуються брати самовідвід від розгляду рукописів у разі наявності конфліктів інтересів внаслідок конкурентних, спільних та інших взаємодій і відносин з авторами, компаніями, іншими організаціями, пов'язаними з рукописом.

Редакційна колегія зобов'язується приймати відповідні заходи у разі виникнення конфліктних ситуацій і претензій, що стосуються рукописів або опублікованих матеріалів.

Редакція журналу «Український журнал із машинобудування і матеріалознавства» може вирішувати питання щодо претензій або сумнівів відносно неправомірних дій, що стосуються досліджень або публікацій, висунутих читачами, рецензентами або іншими особами. Крім того, видавництво залишає за собою право інформувати читачів про вирішення конфліктних ситуацій.

ЕТИКА

Роботи за участю людей, що подаються до журналу, повинні відповідати принципам, викладеним у Гельсінській декларації "Етичні принципи медичних досліджень з участю людей", прийнятій 18-ю Всесвітньою медичною асамблеєю, Гельсінкі, Фінляндія, червень 1964 р. (і наступними поправками до неї). Рукопис повинен містити заяву про те, що робота схвалена відповідними етичними комітетами, пов'язаними з установою (установами), в якій (яких) вона була виконана. Якщо робота передбачає залучення тварин, автор повинен переконатися, що рукопис містить заяву про те, що всі процедури були виконані з дотриманням відповідних законів та інституційних інструкцій і що відповідний інституційний комітет схвалив їх.

ОБОВ’ЯЗКИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:

 • дотримуватися шанобливого та коректного ставлення до автора і його наукової спрямованості, зберігати редакційну таємницю, не допускати недобросовісності при обробці матеріалів;
 • не виправляти самостійно авторський текст, погоджувати з авторами кінцевий варіант тексту після внесення редакторської правки;
 • не допускати до публікації матеріали, якщо вони не мають наукової цінності, не відповідають тематиці журналу, суперечать його редакційній політиці, містять плагіат або були раніше опубліковані в інших виданнях;
 • забезпечувати залучення об’єктивних і компетентних рецензентів, застосовувати практику подвійного (сліпого) рецензування.

ОБОВ’ЯЗКИ РЕЦЕНЗЕНТІВ:

 • без упередження розглядати всі рукописи;
 • дотримуватися установленого редакцією терміну рецензування;
 • ставитися до отриманого для рецензування рукопису як до конфіденційного документу, не надавати його для ознайомлення іншим особам; написані рецензії мають носити конфіденційний характер;
 • не використовувати дані з рукопису;
 • надавати об’єктивну, аргументовану та коректну оцінку викладеним результатам дослідження.

ОБОВ’ЯЗКИ АВТОРІВ СТАТЕЙ:

 • забезпечувати новизну, достовірність і оригінальність результатів дослідження;
 • усі матеріали інших авторів оформляти з точним наведенням першоджерел;
 • не допускати надмірного запозичення і плагіату у будь-яких формах; не допускати автоплагіату;
 • гарантувати, що стаття є ексклюзивним матеріалом і не була раніше опублікованою або запропонованою до іншого видання.

Надсилаючи матеріали для публікації в журналі «Український журнал із машинобудування і матеріалознавства», автори погоджуються з тим, що, у випадку прийняття матеріалів до публікації, останні можуть бути розміщені в електронних базах даних з обов’язковим зазначенням авторства і збереженням авторських прав у повному обсязі.

У тексті самої роботи мають бути представлені джерела зовнішньої інформації – у вигляді списків джерел літератури (включно з особистими раніше опублікованими роботами авторів). Автори зобов’язані належним чином оформляти запозичення у вигляді цитат або посилань.

У разі виявлення автором істотних помилок або неточностей в публікації, автор повинен повідомити про це редактора журналу і взаємодіяти з ним з метою якнайшвидшого виправлення.

Якщо редактор отримав відомості від третьої сторони про те, що публікація містить суттєві помилки, автор зобов'язаний вилучити роботу або виправити помилки в максимально короткі терміни.

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ПОДАННЯ

Робота, що описується, раніше не публікувалася, не розглядається для публікації в іншому місці, її публікація схвалена всіма авторами і відповідальними органами, де було виконано дослідження. У разі прийняття, вона не буде опублікована в іншому місці в тій же формі, англійською або будь-якою іншою мовою.