Політика антиплагіату

Редакція журналу «Український журнал із машинобудування і матеріалознавства» повідомляє авторів, що вони несуть повну персональну відповідальність за некоректні запозичення або використання результатів досліджень інших осіб і дотримання етики наукового цитування. До публікації приймаються тільки оригінальні матеріали, які не були опубліковані раніше.

Автори повинні забезпечувати:

  • оригінальність поданих статей, тобто матеріали, які не були опубліковані в інших виданнях будь-якими мовами;
  • відсутність плагіату;
  • посилання на відповідні джерела, якщо використовуються праці або тексти третіх осіб.

Журнал «Український журнал із машинобудування і матеріалознавства» використовує програмне забезпечення "Unicheck" для контролю і виявлення текстового запозичення в поданих рукописах. Відсоток плагіату розраховується за допомогою програмного забезпечення, яке перевіряє документи на наявність запозичень як у локальній базі, так і в мережі Інтернет. Отриманий звіт аналізується редакційною колегією.

Редакційна колегія видання аналізує всі випадки зафіксованого плагіату та зберігає за собою право не допустити рукопис до процесу рецензування. Наукові роботи, які були отримані редакцією журналу, аналізуються за такими показниками:

  • якщо оригінальність тексту рукопису становить понад 80 % – матеріал допускається до розгляду;
  • якщо оригінальність роботи становить від 60 до 80 % – наукова робота повертається авторам на доопрацювання з рекомендацією переглянути текстові запозичення та повторно надіслати статтю у виправленому документі;
  • менше 60 % – рукопис до розгляду не приймається.

Плагіат у всіх формах є неприйнятним і розглядається як прояв неетичних дій та порушення системи норм професійної поведінки у взаєминах авторів, рецензентів, редакторів, видавців і читачів, яке суперечить положенням розділу Публікаційна етика. Якщо факт текстового запозичення був зафіксований після публікації, то редакційною колегією проводиться його ретельний аналіз. Редакція журналу в обов'язковому порядку зв'яжеться з автором і повідомить щодо обставин, які виникли. Залежно від кількості плагіату, документ також може бути видалений з бази даних журналу.