Реєстрація та індексація журналу

Наукове періодичне видання "Український журнал машинознавства та матеріалознавства" зареєстровано Міністерством юстиції України як друкований засіб масової інформації (Свідоцтво: Серія КВ, № 21555-11455П; дата реєстрації: 18.08.2015).

Наказом Міністерства освіти і науки України № 693 від 10 травня 2017 року журнал "Український журнал машинобудування та матеріалознавства" включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень.

Журнал індексується в наступних базах даних:

- GoogleScholar:

UJMEMS

- Index Copernicus International (ICI World of Journals and ICI Journals Master List):

UJMEMS

- Open Academic Journals Index:

UJMEMS

- ResearchBib (Academic Resource Index):

UJMEMS

The online version of the journal is available:

- on the website of Publishing House of Lviv Polytechnic National University:

Lviv Polytechnic Publishing House

- in electronic scientific repository of Lviv Polytechnic National University:

Lviv Polytechnic National University

- on the website of Vernadsky National Library of Ukraine:

Vernadsky National Library of Ukraine

 

Registration Certificate