Політика скарг

Редакція журналу має намір оперативно та конструктивно відповідати на всі скарги та вирішувати їх. Редакційна колегія та співробітники журналу «Український журнал із машинобудування і матеріалознавства» вивчатимуть конкретний випадок скарги відповідно до її характеру та складності, а будь-яке прийняте рішення буде враховувати рекомендації, надані Комітетом з етики публікацій (COPE).

Пропозиції або скарги потрібно надсилати на електронну адресу журналу UJofME@gmail.com. Всі повідомлення будуть розглянуті протягом тридцяти робочих днів. Однак, залежно від ступеня складності скарги, для завершення розслідування справи знадобиться додатковий час.

Скарга повинна бути стислою, конкретною і містити достатньо даних, щоб продемонструвати будь-яке можливе порушення публікаційної етики. Якщо можливо, варто також надати додаткові документи, що підтверджують конкретну вимогу.

На особисті скарги на авторів, редакторів, рецензентів або редакційну колегію журналу, надається відповідь із зазначенням причин, з яких скарга була визнана такою, що виходить за межі відповідальності журналу. Крім того, журнал утримується від проведення відповідного розслідування, коли скарги подаються в образливій, погрозливій або наклепницькій формі.