Цілі та сфера застосування

Англомовне наукове періодичне видання "Український журнал машинобудування та матеріалознавства" створено для публікації результатів наукових досліджень і прикладних розробок у галузі машинобудування та матеріалознавства.

Основною метою журналу є обмін науковими ідеями та практичними досягненнями вітчизняних вчених, інженерів, конструкторів та їхніх зарубіжних колег.

Враховуючи науково-практичну близькість і, водночас, широкий спектр висвітлюваних наукових і прикладних проблем у галузях машинобудування та матеріалознавства, в журналі представлені наступні тематичні рубрики:

 1. Динаміка та міцність машин;
 2. Моделювання, синтез, оптимізація та проектування машинобудівних конструкцій (Машинознавство);
 3. Матеріалознавство та інженерія поверхні;
 4. Діагностика матеріалів і конструкцій;
 5. Вібрації в техніці та технологіях;
 6. Тертя та зношування в машинах;
 7. Технології машинобудування та обробки матеріалів із підрубриками:
  • Процеси механічної обробки, верстати та інструменти;
  • Процеси та машини обробки тиском;
  • Зварювання та споріднені процеси і технології;
  • Процеси фізико-технічної обробки;
 8. Галузеве машинобудування із підрубриками:
  • Електронне машинобудування;
  • Обладнання переробних і харчових виробництв;
  • Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування;
  • Машини і технології пакування;
  • Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів;
  • Підіймально-транспортні, меліоративні, будівельні машини і обладнання;
  • Автомобілебудування.
  • Локомотиви, вагони та спеціальний рухомий склад залізниці
  • Обладнання для рухомого складу залізниці

Широка науково-прикладна спрямованість журналу дозволяє використовувати це періодичне видання як інформаційне поле для дискусійного обговорення нових методів, теорій, досліджень, пошуків і розробок на перетині цих наукових та освітніх галузей.