Знайти статті…

8036 результатів
Наукові статті Автори Журнал
51 Циклічність, літолого-фаціальні особливості та обстановки седиментації ейфельських відкладів Переддобрудзького прогину В. П. Гнідець, К. Г. Григорчук, Л. Кошіль, М. Б. Яковенко Науковий журнал «Геодинаміка»
52 Аналізування глобальної конкурентоспроможності країн європейського союзу Наталія Горбаль, Р. В. Хіндяк Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку
53 Вплив локальних тектонічних та інженерно-геологічних умов на сейсмічну небезпеку територій (на прикладі майданчика забудови в м. Ужгород Б. Є. Купльовський, І.М. Бубняк, П. К. Волошин Науковий журнал «Геодинаміка»
54 Розвиток агропромисловості україни в умовах євроінтеграції Наталія Горбаль, О. Микитин, М. О. Михальков Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку
55 Опрацювання результатів GNSS-спостережень некласичною теорією похибок вимірів П. Д. Двуліт , С. Г. Савчук, I. Сосонка Науковий журнал «Геодинаміка»
56 Особливості реформування системи технічного регулювання в україні М. Г. Бортнікова, М. В. Руда, Natalia Petryshyn Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку
57 Диверсифікація зовнішньоекономічної діяльності підприємств вітчизняного килимового ринку Ольга Мельник, Л. Смерека Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку
58 Циркулярна модель взаємозв’язку інноваційної ємності підприємства та експортної діяльності О. Ю. Жигало Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку
59 Дослідження взаємозв’язку сейсмічності та сучасних горизонтальних зміщень за даними перманентих ГНСС-станцій у Карпато-Балканському регіоні K. Р. Третяк, І. Брусак Науковий журнал «Геодинаміка»
60 Удосконалення системи управління якістю підприємств-виробників будівельних матеріалів Зоряна Двуліт, К. О. Ільницька, А. Завербний, Х. Передало Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку
61 Концептуальна модель побудови і використання івент- менеджменту в управлінні підприємством В. М. Мисик Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку
62 Формування маркетингових рішень у системі управління підприємством Зоряна Двуліт, О. В. Левченко, Д. М. Деркач Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку
63 Особливості мотивування працівників митних органів Л. М. Ганас, О. І. Дорош, Л. В. Білець Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку
64 Аналізування факторів впливу на толінгові операції підприємств М. Адамів, Ірина Коць Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку
65 Solution of the equation of force of impact of solids expressed by the Ateb-sine Vasyl Olshanskiy, Volodymyr Burlaka, Maksym Slipchenko Український журнал із машинобудування і матеріалознавства
66 Simulation of micro-cutting in the process of finishing anti-friction non-abrasive treatment Ihor Shepelenko, Yuriy Tsekhanov, Yakiv Nemyrovskyi, Eduard Posvyatenko, Pavlo Eremin Український журнал із машинобудування і матеріалознавства
67 Optimization of geometric parameters of a semi-spheroidal solid oxide fuel cell anode using the 3D stress and strain distribution graphs Ігор Кузьо, Bogdan Vasyliv, Віталій Корендій, Володимир Боровець Український журнал із машинобудування і матеріалознавства
68 ФОРМУВАННЯ ГІДРОГЕЛІВ НА ОСНОВІ ПЕКТИНУ З РІЗНИМ СТУПЕНЕМ ЕСТЕРИФІКАЦІЇ І. А. Дронь, А. В. Стасюк, М.М. Букартик, Ю.Р. Лугова, В. Я. Самарик Хімія, технологія речовин та їх застосування
69 АРМУВАННЯ АЛЬГІНАТ-ЖЕЛАТИНОВОГО ГІДРОГЕЛЮ ФУНКЦІОНАЛІЗОВАНИМ ПОЛІПРОПІЛЕНОВИМ МІКРОВОЛОКНОМ Н. Г. Носова, О. В. Майкович, О. Ю. Борденюк, М. В. Яковів, С.М. Варваренко Хімія, технологія речовин та їх застосування
70 ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВМІСТУ РОСЛИННОЇ ОЛІЇ НА ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛІВ М.Р. Чобіт, В. П. Васильєв, Ю. В. Панченко Хімія, технологія речовин та їх застосування
71 ДОСЛІДЖЕННЯ БЛОКОВОЇ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ 2-ГІДРОКСІЕТИЛМЕТАКРИЛАТУ У ПРИСУТНОСТІ ПОЛІВІНІЛПІРОЛІДОНУ ТА МІНЕРАЛЬНОГО НАПОВНЮВАЧА НА ОСНОВІ ОКСИДІВ КРЕМНІЮ ТА АЛЮМІНІЮ Г. Д. Дудок, І. З. Дзяман, Р. І. Семеген, Н. Б. Семенюк, В. Й. Скорохода Хімія, технологія речовин та їх застосування
72 ВПЛИВ НІКЕЛЬ ВМІСНОГО ПОЛІМЕР-СИЛІКАТНОГО НАПОВНЮВАЧА НА ТЕХНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІПРОПІЛЕНУ А. С. Масюк, Д. С. Катрук, В. Є. Левицький , М. В. Бойко, Б.І. Куліш Хімія, технологія речовин та їх застосування
73 ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕТИКИ ПРИЩЕПЛЕНОЇПОЛІМЕРИЗАЦІЇ У ТОНКОМУ ШАРІ 2-ГІДРОКСІЕТИЛМЕТАКРИЛАТУ З ПОЛІВІНІЛПІРОЛІДОНОМ Ю.Я. Мельник, П. O. Кос, О.В. Суберляк Хімія, технологія речовин та їх застосування
74 ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МОДИФІКОВАНИХ ПОХІДНИМИ ПОЛІЕТИЛЕНАМІНОГУАНІДИНУ НАПОВНЮВАЧІВ НА ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ ПОЛІПРОПІЛЕНУ П.І. Баштаник, М.М. Терещук, К.В. Янова Хімія, технологія речовин та їх застосування
75 АНАЛІЗ ВИБРАНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЕКСТРУДОВАНОЇ ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ Т. Гарбач, Л. Дулебова Хімія, технологія речовин та їх застосування
76 ОЦІНКА ЗА ДОПОМОГОЮ CFD-МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗМІШУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ОБЕРТОВОГО СЕГМЕНТУ ЦИЛІНДРА І. Гайдос, Я. Слота, Я. Сікора, В. В. Красінський Хімія, технологія речовин та їх застосування
77 Modeling of elastic state for two joined dissimilar semi-infinite plates with crack under the action of pressure on the shores of the crack Volodymyr Zelenyak, Liubov Kolyasa Український журнал із машинобудування і матеріалознавства
78 The influence of metal oxide powders on the physical and mechanical properties of epoxy composites for the protection of constructions made of aluminum alloys Petro Savchuk, Dmytro Matrunchyk, Vitalii Kashytskyi, Oksana Sadova, Iryna Moroz Український журнал із машинобудування і матеріалознавства
79 Theory and practice of obtaining composite materials based on polymer blends Karam Shixaliyev, Ibrahim Abbasov, Khaver Sadig Український журнал із машинобудування і матеріалознавства
80 ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ ВИРОБНИЦТВА БІО-ВУГІЛЬНИХ БРИКЕТІВ Д. П. Кіндзера, Р. Р. Госовський, З. Я. Гнатів, Volodymyr Atamanyuk Хімія, технологія речовин та їх застосування
81 ПРОБЛЕМИ УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ (ОГЛЯД) О. Р. Попович, Н. Ю. Вронська, Yuriy Yatchyshyn, Myroslav Malovanyy Хімія, технологія речовин та їх застосування
82 КІНЕТИКА АДСОРБЦІЇ ФОСФАТІОНІВ СИНТЕТИЧНИМИ ЦЕОЛІТАМИ НА ОСНОВІ ЗОЛИ ВИНОСУ ТЕС В. В. Сабадаш, Я. М. Гумницький Хімія, технологія речовин та їх застосування
83 ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СТУПЕНЯ ПОДРІБНЕННЯ ТА ПРИРОДИ ПОЛЯРНИХ РОЗЧИННИКІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИЛУЧЕННЯ ОЛІЇЗ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ ЕКСТРАКЦІЙНИМ МЕТОДОМ А. Р. Глуханюк, Т.А. Кузьмінчук, R. A. Chyzhovych , Є.М. Семенишин , О. С. Іващук Хімія, технологія речовин та їх застосування
84 ЕКСТРАКЦІЙНЕ ВИЛУЧЕННЯ ОЛІЇ З НАСІННЯ СОНЯШНИКА, МЕХАНІЗМ ТА КІНЕТИКА ПРОЦЕСУ Є.М. Семенишин , Volodymyr Atamanyuk, О. Я. Добровецька, Т.І. Римар Хімія, технологія речовин та їх застосування
85 ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТА АПАРАТУРНЕ ОФОРМЛЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО МЕТОДУ СУШІННЯ ЦУКАТІВ Iryna Huzova, М. П. Пелех Хімія, технологія речовин та їх застосування
86 ОДЕРЖАННЯ СПИРТОВИХ ДИСТИЛЯТІВЗ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЗЕРНОВОЇ СИРОВИНИ Ю. Я. Хлібишин, Iryna Pochapska, О.І. Несторяк Хімія, технологія речовин та їх застосування
87 АНТИМІКРОБНА АКТИВНІСТЬ ГІДРОГЕЛЕВИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ КОПОЛІМЕРІВ ПОЛІВІНІЛПІРОЛІДОНУ В КОМПЛЕКСІ З ЕКСТРАКТАМИ CALENDULA OFFICINALIS І ARNICA MONTANA С. А. Суберляк, Р. О. Петріна, О. М. Гриценко, О. В. Федорова Хімія, технологія речовин та їх застосування
88 ПРОГНОЗОВАНИЙ СКРИНІНГ БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ S-АЛКІЛОВИХ ЕСТЕРІВ 8-ХІНОЛІНТІОСУЛЬФОКИСЛОТИ Н. Є. Стадницька, Н. Я. Монька, І.І. Губицька, М. С. Курка, В. І. Лубенець Хімія, технологія речовин та їх застосування
89 СИНТЕЗ ТА ВЛАСТИВОСТІ 4,6-ДИМЕТИЛПІРИМІДИН-2-ІЛОВИХ ЕСТЕРІВ АРОМАТИЧНИХ ТІОСУЛЬФОКИСЛОТ Н. Я. Монька, Г. М. Хоміцька, С. В. Василюк, Л.В. Фізер, Л.Д. Болібрух, В. І. Лубенець Хімія, технологія речовин та їх застосування
90 ПЕРЕВАГА МЕТОДУ ЕКСТРАКЦІЇ З ПОСТІЙНИМ РУХОМ ЕКСТРАГЕНТА НА ПРИКЛАДІ ОДЕРЖАННЯ ЕКСТРАКТУ КОРЕНЯ ПЕЛАРГОНІЇ ОЧИТКОВОЇ (PELARGONIUM SIDOIDES) О. Р. Брида, Н. Є. Стадницька, А. О. Милянич, І.С. Малтиз, В.Я. Шалата Хімія, технологія речовин та їх застосування
91 ГОТОВНІСТЬ ДО ВИКЛИКІВ ВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ ТА ЗАСТОСУВАННЯ СТУДЕНТАМИ ЗНАНЬ БІОБЕЗПЕЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ О. В. Швед, Р. О. Петріна, І.І. Губицька, Л.Д. Болібрух, В. Й. Скорохода, В.П. Новіков Хімія, технологія речовин та їх застосування
92 CТАБІЛІЗАТОР ДЛЯ КАТАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПРОЦЕСУ ПРЯМОГО ХЛОРУВАННЯ ЕТИЛЕНУ ДО 1,2-ДИХЛОРЕТАНУ М.В. Шпарій, В. Л. Старчевський, Вол. В. Реутський, Ю. М. Гринчук Хімія, технологія речовин та їх застосування
93 ОСОБЛИВОСТІ СТАРІННЯ ОКИСНЕНОГО НАФТОВОГО БІТУМУ МАРКИ БНД 60/90 ПАТ «УКРТАТНАФТА» М.І. Донченко, О. Б. Гринишин, В. В. Кочубей, Ю. Я. Хлібишин Хімія, технологія речовин та їх застосування
94 ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВАЖКИХ НАФТ ЯБЛУНІВСЬКОГО РОДОВИЩА З ВИСОКИМ ВМІСТОМ СІРКИ Petro Topilnytskyy, Victoria Romanchuk, Tetiana Yarmola, Д.В. Зінчеко Хімія, технологія речовин та їх застосування
95 АКТИВНІСТЬ СПОЛУК ВАНАДІЮУ РЕАКЦІЇ ЕПОКСИДУВАННЯ ОКТЕНУ-1 І РОЗКЛАДУ ГІДРОПЕРОКСИДУ ТРЕТ-БУТИЛУ О. І. Макота , З. М. Комаренська, Л.П. Олійник, Л.В.Булгакова , Н. В. Кловак Хімія, технологія речовин та їх застосування
96 ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОДЕРЖАННЯ ВУГЛЕВОДНЕВИХ СМОЛ МЕТОДОМ ЕМУЛЬСІЙНОЇ ТА СУСПЕНЗІЙНОЇ ОЛІГОМЕРИЗАЦІЇ ФРАКЦІЇ С9 Р. О.Субтельний, О. М. Оробчук, Б. О.Дзіняк Хімія, технологія речовин та їх застосування
97 ТЕРМІЧНЕ ЗНЕШКОДЖЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ ТА ВИКОРИСТАННЯ ШЛАКУ СМІТТЄСПАЛЮВАННЯ У ВИРОБНИЦТВІ КОМПОЗИЦІЙНИХ ЦЕМЕНТІВ М.П. Петрук, Kh. Sobol, О.І. Козій, Natalia Vytrykush, О. М. Вахула Хімія, технологія речовин та їх застосування
98 СПОСОБИ ОТРИМАННЯ ПОРОШКІВ АЛЮМОМАГНЕЗІАЛЬНОЇ ШПІНЕЛІ. ОГЛЯД І. В. Луцюк, І. О. Ілючок Хімія, технологія речовин та їх застосування
99 СИНТЕЗ І ВЛАСТИВОСТІ НІОБІЙВМІСНОГО СИЛІКАТНОГО СКЛА Ya. Vakhula, В. М. Зубачик, О. А. Петришин, І. В. Луцюк, І. М. Тупісь, Я. І. Гавришкевич Хімія, технологія речовин та їх застосування
100 ОКРЕМИЙ ВИПАДОК ТЕРМОХІМІЧНОГО АНАЛІЗУ КАВІТАЦІЙНОГО СОНОЛІЗУ ВОДИ Ю. В. Сухацький Хімія, технологія речовин та їх застосування