Знайти статті…

7537 результатів
Наукові статті Автори Журнал
51 ОСОБЛИВОСТІ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ ЛЬВОВА ПОВОЄННОГО ПЕРІОДУ С. Я. Попова Серія Архітектура
52 МОРФОЛОГІЯ ДЕРЕВ’ЯНОЇ АРХІТЕКТУРИ В МУРОВАНИХ ХРАМАХ В. М. ПОКРОВСЬКОГО НА ТЕРЕНАХ СЛОБІДСЬКОЇ УКРАЇНИ О. В. Кондратьєва Серія Архітектура
53 СУЧАСНІ СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ АРХІТЕКТУРНО-МІСТОБУДІВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕРЕЖІ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДІВ І.В. Булах Серія Архітектура
54 ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ АРХІТЕКТУРИ МОНАСТИРСЬКИХ КОМПЛЕКСІВ ГАЛИЦЬКОГО ПОДІЛЛЯ Bohdan Cherkes, О. М. Дячок Серія Архітектура
55 СПОРУДИ ДЛЯ ДЗВОНІВ В САКРАЛЬНІЙ АРХІТЕКТУРІ УКРАЇНИ Я. М. Тарас Серія Архітектура
56 ХРАМОВА СИМВОЛІКА В СЕРЕДНЬОВІЧНІЙ ЄВРОПЕЙСЬКІЙ АРХІТЕКТУРІ В.В. Михалевич Серія Архітектура
57 СТРУКТУРА СИМВОЛУ ЯК ВИРАЖАЛЬНИЙ ЧИННИК САКРАЛЬНОСТІ В ХРАМОБУДУВАННІ Р. Б.Гнідець Серія Архітектура
58 ІДЕОЛОГІЧНА СКЛАДОВА УТОПІЧНИХ ІДЕЙ РАДЯНСЬКОЇ АРХІТЕКТУРИ 30-Х – 80-Х РР. ХХ СТ О.І. Моркляник Серія Архітектура
59 ФОРМУВАННЯ ТРАДИЦІЙНОГО ХАРАКТЕРУ СЕРЕДОВИЩА ІСТОРИЧНИХ МІСТ З ВІДТВОРЕННЯМ ВТРАЧЕНИХ ПАМ'ЯТОК – АКТУАЛЬНІСТЬ, ПРАВОВЕ ТА НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Volodymyr Meshcheriakov Серія Архітектура
60 КОНЦЕПЦІЯ ЕСТЕТИКИ В АРХІТЕКТУРІ. «ТРАДИЦІЙНА» І «АКАДЕМІЧНА» АРХІТЕКТУРА А.І.Марковський Серія Архітектура
61 ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ МИНУЛОГО: ДОЛЯ БУДІВЕЛЬ СОЦІАЛІСТИЧНОГО РЕАЛІЗМУ У СТОЛИЦЯХ КРАЇН КОЛИШНЬОГО СХІДНОГО БЛОКУ Світлана Лінда, Л. Шулдан Серія Архітектура
62 РЕКОНСТРУКТИВНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗАБУДОВИ ІСТОРИЧНОГО ЦЕНТРУ МАЛОГО МІСТА (НА ПРИКЛАДІ ПЛОЩІ ПАМ’ЯТІ В МІСТІ БАР ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ) Н. А. Лещенко Серія Архітектура
63 МАГАЗИНИ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ, ЯК ЕЛЕМЕНТ ГРОМАДСЬКОГО ПРОСТОРУ ПРИМІСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ Р.О. Крушельницький Серія Архітектура
64 ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛАНДШАФТНОГО БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЙ ДУХОВНО-РЕКОЛЕКЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ УГКЦ Kateryna Holubchak Серія Архітектура
65 PROSPECTS OF RECONSTRUCTING THE ATTIC OF THE MAIN BUILDING OF THE LVIV POLYTECHNIC UNIVERSITY FOR EDUCATIONAL AND OFFICE PURPOSES B. М. Черняєва Серія Архітектура
66 Пам'яті Ярослави Шекери (1982-2019) Серія «Гуманітарні візії»
67 Візія технологізації людського в контексті поступу штучного інтелекту (Рецензія на книжку Макса Теґмарка “Життя 3.0. Доба штучного інтелекту” / пер. з англ. З. Корабліна. – Київ: Наш формат, 2019. – 432 с.) Andrii Kadykalo Серія «Гуманітарні візії»
68 Огляд міжнародної конференції "Філософські осяяння. Інспірації Львівсько-Варшавської школи" (Львів, 29-30 червня 2019) Ihor Karivets' Серія «Гуманітарні візії»
69 Концепт вічного повернення у філософії Фрідріха Ніцше Maria Sinelnikova Серія «Гуманітарні візії»
70 Ґрамшіанський поворот у теорії міжнародних відносин Oleh Kukartsev Серія «Гуманітарні візії»
71 Трудові мігранти як суб'єкти громадянської дипломатії України (на прикладі українсько-італійських відносин) Lesia Dorosh, Sofiia Kobyletska Серія «Гуманітарні візії»
72 Державна політика України та республіки Польщі щодо захисту прав національних меншин: порівняльний аналіз Mykola Buchyn, Khrystyna Dutchak Серія «Гуманітарні візії»
73 Окремі проблеми програм партій-переможців у парламентських виборах 1993 та 1997 роках: порівняльний аналіз Maryan Lopata Серія «Гуманітарні візії»
74 Конспірологічна концепція світового джихаду як інструмент ісламізації Європи Olha Ivasechko, Yaryna Turchyn Серія «Гуманітарні візії»
75 Особливості проведення міжнародною коаліцією інформаційних операцій під час воєнної кампанії в Іраку у 2003 році Mykola Hetmanchuk, Zoriana Zazuliak Серія «Гуманітарні візії»
76 ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА У ЦЕНРАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ МІСТА У.В.Вербицька Серія Архітектура
77 Безпосередня демократія як форма реалізації народного суверенітету Я.Богів Юридичні науки
78 Планування як важливий напрям організації розслідування злочинів у сфері службової діяльності в умовах протидії О. Ромців Юридичні науки
79 Проблемні питання призначення судової експертизи у кримінальному провадженні О. Несімко, В. Бараняк Юридичні науки
80 Декриміналізація як метод кримінально-правової політики К. Марисюк, В. Канцір Юридичні науки
81 Соціальна зумовленість доцільності криміналізації незаконного збагачення в Україні О. Гумін, С. Якимова Юридичні науки
82 Проблема застосування домашнього арешту як запобіжного заходу та заходу процесуального примусу в кримінальному провадженні М. Гузела Юридичні науки
83 Права інтелектуальної власності у науково-педагогічній діяльності та їх захист І. Комарницька Юридичні науки
84 Порівняльний аналіз діяльності поліції України та поліції Азербайджанської Республіки у сфері дорожнього руху М. Тагієв Юридичні науки
85 Правові засади професійного навчання державних службовців України А. Пєров Юридичні науки
86 Домашнє насильство та його адміністративно-деліктна характеристика О. Остапенко Юридичні науки
87 Відносини в мережі Інтернет як об’єкт правового регулювання Н. Бортник , С. Єсімов Юридичні науки
88 Характеристика заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення, що посягають на публічну безпеку та громадський порядок Н. Бортник , О. Вітик, M. Малець Юридичні науки
89 Специфіка податково-інвестиційних правовідносин М. Бліхар Юридичні науки
90 Cправедливість як елемент права М. Б. Яковенко Юридичні науки
91 Громадянське суспільство як проблемна категорія філософсько-правового дискурсу В. Чорнописька Юридичні науки
92 Філософія стигматизації у праві А. Романова Юридичні науки
93 Інноваційна модель закладу вищої освіти у контексті аналізу національного законодавства M. Романинець Юридичні науки
94 Імплементація міжнародно-правових стандартів місцевої демократії в процесі децентралізації місцевої влади в Україні О. Ременяк Юридичні науки
95 Обов’язки мігранта як етико-правова категорія Н. Павлів-Самоїл Юридичні науки
96 Проблема формування місії університету в правовому дискурсі освітньої парадигми Н. Кучеренко Юридичні науки
97 Природа юридичного конфлікту: феноменологічний дискурс Ю. Корнелюк Юридичні науки
98 Проблема виховання колективу і особистості в творчості А. С. Макаренка та їх роль у навчально-виховному процесі МВС України (до 90-ліття від дня смерті) І. Коваль , М. Коваль Юридичні науки
99 Правознавство у контексті наукових теорій сучасності М. Кельман Юридичні науки
100 Питання статусу “нетрадиційних” дітей І. Жаровська, Л.П. Олійник Юридичні науки