Знайти статті…

8032 результатів
Наукові статті Автори Журнал
1 Wave concept of motion in mathematical models of the dynamics of two-dimensional media studying Andrij Andrukhiv, Bohdan Sokil, Mariia Sokil Український журнал із машинобудування і матеріалознавства
2 Statement and solution of non-stationary problem of liquid filtering in a deformed porous medium Vitalii Molchanov Український журнал із машинобудування і матеріалознавства
3 Система автоматизованого проектування засобів вимірювання кількості теплової енергії Федір Матіко, Оксана Биць, Леонід Лесовой, Галина Матіко Енергетика та системи керування
4 Моделювання керування дводвигунним передньопривідним електромобілем з електронним диференціалом за принципом макроенергетичного представлення Ігор Щур, Ігор Гавдьо, Юрій Білецький Енергетика та системи керування
5 Верифікація комп’ютерної Simulink-моделі електромеханічної системи механізму наведення комплексу озброєння бойової машини Ярослав Паранчук, Павло Євдокімов, Олексій Кузнєцов, Володимир Цяпа Енергетика та системи керування
6 Енергетичний аудит комплексної енергетичної системи змодельованої за допомогою програмного забезпечення TRNSYS Володимир Бежан, Володимир Житаренко, Ольга Яковлева, Олексій Остапенко, Михайло Хмельнюк Енергетика та системи керування
7 Технічне переоснащення котлоагрегату станції №3 Трипільської ТЕС в частині використання непроектного палива Оксана Юрасова, Михайло Семерак, Степан Лис, Михайло Клуб Енергетика та системи керування
8 Математичне моделювання теплопередавальної системи конвективних поверхонь нагріву парового котла ТПП-210А Ігор Галянчук, Тарас Кравець Енергетика та системи керування
9 Аналіз результатів вихорострумового контролю та металографічних досліджень корозійних дефектів теплообмінних труб парогенераторів АЕС Тетяна Коваленко, Степан Лис, Володимир Вострес Енергетика та системи керування
10 Аналіз теплової ефективності установки сонячного теплопостачання суміщеної із конструкцією світлопрозорого фасаду будівлі Ірина Венгрин, Степан Шаповал, Юрій Фурдас, Мар’яна Касинець, Богдан Пізнак Енергетика та системи керування
11 КЕРАМІЧНІ ПЛИТКИ ДЛЯ ОЗДОБЛЕННЯ ДОЛІВОК ХРАМІВ У МІСТАХ ВОЛИНСЬКОГО КНЯЗІВСТВА XІ–XІV ст.: історія дослідження Святослав Терський Історико-культурні студії
12 ДЕМОНСТРАЦІЇ МОДНИХ КОЛЕКЦІЙ ЯК ЗАСІБ РОЗКРИТТЯ ЦІННОСТЕЙ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА Христина Крамарчук, R. Kvasnytsia , O. Kurdybakha Серія Архітектура
13 ЕФЕКТИВНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ-АРХІТЕКТОРІВ Олег Слєпцов, A. Akopova Серія Архітектура
14 АРХІТЕКТУРНИЙ ВОРКШОП ЯК ПРИКЛАД ІНТЕНСИВНОГО КУРСОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ Olha Kryvoruchko, Б. Черкес, A. Kolomyeycev Серія Архітектура
15 РОЗВИТОК АРХІТЕКТУРНО-МІСТОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ПСИХІАТРИЧНОЇ ЛІКАРНІ Галина Петришин Серія Архітектура
16 ДО КОНЦЕПЦІЇ «ЛЬВІВ ХХІ ст. ВЕЛИКИЙ І ВЕЛИЧНИЙ» Mykola Habrel Серія Архітектура
17 ТРАМВАЙНІ ЗУПИНКИ – РЕКОНСТРУКЦІЯ І ПЕРЕБУДОВА (НА ПРИКЛАДІ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ЛЬВОВА) Bohdan Posatskyy, Тамара Мазур, Євгенія Король Серія Архітектура
18 МЕТОДИ АРХІТЕКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ КОВОРКІНГІВ Олена Кайдановська, Галина Лисяк Серія Архітектура
19 АРХІТЕКТУРА ТИМЧАСОВОГО ЖИТЛА НА ПРИКЛАДІ ФЕСТИВАЛЮ BURNING MAN Леся Грицюк, Христина Босюк Серія Архітектура
20 СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ ПЛАНУВАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ОДНОРІВНЕВИХ КВАРТИР ПЛОЩЕЮ ПОНАД 150 М² І. Гнесь, Г. О. Гнат, Анастасія Мудра Серія Архітектура
21 СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АРХІТЕКТУРИ БАЗ ВІДПОЧИНКУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ Іванна Воронкова, В. Марчук Серія Архітектура
22 МЕТОДИКА ІНТЕНСИВНОГО КУРСОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ НА ПРИКЛАДІ ВОРКШОПУ З РЕОРГАНІЗАЦІЇ РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗОН ПРИБЕРЕЖНИХ ТЕРИТОРІЙ У СМТ СЕРГІЇВКА, ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ Оксана Юрчишин, Olha Kryvoruchko, Румілець Тетяна Серія Архітектура
23 УКРАЇНСЬКИЙ АРХІТЕКТУРНИЙ МОДЕРНІЗМ 1955-1991 РР В. А. Шуляр Серія Архітектура
24 ПОШУК ХАРИЗМАТИЧНОГО ОБРАЗУ В САКРАЛЬНІЙ АРХІТЕКТУРІ ЛЬВОВА 1990-2000-Х РОКІВ Роман Франків Серія Архітектура
25 РЕСТАВРАЦІЯ ТВОРІВ МИСТЕЦТВА З КАМЕНЮ – ВИКЛИКИ ТА ВІДПОВІДІ О.С.Стасюк Серія Архітектура
26 ТВОРЧИЙ МЕТОД ЯКУБА КУБИЦЬКОГО В АРХІТЕКТУРІ ПАЛАЦОВИХ КОМПЛЕКСІВ КІН. XVIII- ПОЧ. ХІХ СТ. Ірина Погранична Серія Архітектура
27 ДОСЛІДЖЕННЯ ТВОРЧОГО ШЛЯХУ ВИДАТНОГО ПРОФЕСОРА ПОЛІТЕХНІЧНОЇ ШКОЛИ АНТОНА ПОПЕЛЯ Ю.Петровська Серія Архітектура
28 ТРАНСФОРМАЦІЯ УЯВЛЕНЬ ПРО ПОНЯТТЯ «СПАДЩИНИ» У МОДЕРНОМУ ТА ПОСТМОДЕРНОМУ ДИСКУРСІ Олег Лясковський Серія Архітектура
29 ТАКТИЛЬНА ФУНКЦІЯ ЛЮДСЬКОГО ОРГАНІЗМУ В ПРОЦЕСІ ВІЗУАЛЬНОГО ОБ’ЄМОТВОРЕННЯ В. Кузьмич Серія Архітектура
30 АРХІТЕКТУРА ІСТОРИЧНИХ БУДІВЕЛЬ УНІВЕРСИТЕТУ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» НА ДІЛЯНЦІ ВУЛИЦЬ М.КОЛЕССИ-М.КОПЕРНИКА Oleh Rybchynskyy, Микола Бевз Серія Архітектура
31 Картографування Львова в радянський період Р. І. Сосса Міжвідомчий науково-технічний збірник «Геодезія, картографія і аерофотознімання»
32 Використання даних дистанційного зондування Землі для оцінки динаміки площ поверхневих вод на прикладі Ізяславського району Хмельницької області О. В. Дребот, O. В. Зубова, Г. О. Хант, О. П. Лук’яненко, Я. В. Черняк, O. I. Савчук Міжвідомчий науково-технічний збірник «Геодезія, картографія і аерофотознімання»
33 Дослідження методів класифікації текстур РЕМ-зображень мікроповерхонь об'єктів та їх сегментація О. М. Іванчук, О. В. Тумська Міжвідомчий науково-технічний збірник «Геодезія, картографія і аерофотознімання»
34 Моделювання гідрологічних процесів з використанням ГІС ARCGIS та модуля HEC-RAS Х. В. Бурштинська, А. В. Бабушка, М. К. Галочкін Міжвідомчий науково-технічний збірник «Геодезія, картографія і аерофотознімання»
35 Впровадження INSPIREID у базі топографічних даних основної державної топографічної карти України Ю. О. Карпінський, Н. Ю. Лазоренко-Гевель, Д. О. Кінь Міжвідомчий науково-технічний збірник «Геодезія, картографія і аерофотознімання»
36 Дослідження короткоперіодичних змін складових зенітної тропосферної затримки Б. Б. Паляниця, Б. В. Кладочний, О. Б. Паляниця Міжвідомчий науково-технічний збірник «Геодезія, картографія і аерофотознімання»
37 Калібрація автоматизованої системи моніторингу вертикальності радіокомунікаційних щогл та веж, з використанням геодезичних вимірювань В. Кіріяк, В. Чіклікчі Міжвідомчий науково-технічний збірник «Геодезія, картографія і аерофотознімання»
38 Structural and kinematic analysis of pantograph-type manipulator with three degrees of freedom Віталій Корендій, Роман Зінько, Yurii Cherevko Український журнал із машинобудування і матеріалознавства
39 Calculation of strength of heated curvilinear bar structural elements of tubular cross-sections Микола Войтович, Lev Velychko, Роман Лампіка, Khrystyna Lishchynska Український журнал із машинобудування і матеріалознавства
40 Походження зон низької густини в кристалічній корі Закарпатського прогину (Україна) за даними петрофізичного термобаричного моделювання В.А. Корчин, O. M. Русаков, П. О. Буртний, Е.Е. Карнаухова Науковий журнал «Геодинаміка»
41 Передумови гармонійного розвитку економіки україни В. Харчук, Є. С. Зіміна Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку
42 Побудова швидкісної моделі поперечної хвилі для складноструктурного геологічного середовища з використанням нейронної мережі (на прикладі даних Південно-Каспійського басейну Х. Б. Агаєв, Р. Н. Кулієв, Ш. З. Якубова Науковий журнал «Геодинаміка»
43 Взаємозв’язок структурно-тектонічних та сейсмічних характеристик Центральної частини Закарпатського прогину Е. М. Козловський, В. Ю. Максимчук, Д.В. Малицький, В. Р. Тимощук, О. Д. Грицай, Н. Б. Пиріжок Науковий журнал «Геодинаміка»
44 Циркулярні бізнес-моделі в Україні М. В. Руда, Я. В. Мирка Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку
45 Еволюція високомагнезіальних глинистих мінералів у евапоритових формаціях фанерозою Я. В. Яремчук, С.В. Вовнюк, С.П. Гринів Науковий журнал «Геодинаміка»
46 Валютні інтервенції як інструмент валютної політики: світовий досвід та особливості застосування в україні Уляна Моторнюк, А. С. Завербний, О. Я. Маліновська, М. І. Теребух Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку
47 Циклічність, літолого-фаціальні особливості та обстановки седиментації ейфельських відкладів Переддобрудзького прогину В. П. Гнідець, К. Г. Григорчук, Л. Кошіль, М. Б. Яковенко Науковий журнал «Геодинаміка»
48 Аналізування глобальної конкурентоспроможності країн європейського союзу Наталія Горбаль, Р. В. Хіндяк Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку
49 Вплив локальних тектонічних та інженерно-геологічних умов на сейсмічну небезпеку територій (на прикладі майданчика забудови в м. Ужгород Б. Є. Купльовський, І.М. Бубняк, П. К. Волошин Науковий журнал «Геодинаміка»
50 Розвиток агропромисловості україни в умовах євроінтеграції Наталія Горбаль, О. Микитин, М. О. Михальков Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку