Знайти статті…

7646 результатів
Наукові статті Автори Журнал
1 ІГОР СЕРЕДЮК–МИТЕЦЬ, ЩО ВИПЕРЕДЖАВ ЧАС Б. Черкес, Станіслав Мигаль Архітектурні дослідження
2 ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПЛАНУВАЛЬНИХ ВИРІШЕНЬ У ФОРМУВАННІ АРХІТЕКТУРИ СУЧАСНИХ ТОРГОВО-РОЗВАЖАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ ІРАКУ Олег Слєпцов, Алі Алімадад Солтані Архітектурні дослідження
3 ТРАНСФОРМАЦІЯ ПАРАДИГМ У КОНКУРСАХ НА ЗАБУДОВУ ЦЕНТРУ КИЄВА 30–40-х рр. ХХ ст. Andrii Markovskyi Архітектурні дослідження
4 У ПОШУКАХ ІДЕАЛЬНОЇ ФОРМИ: ГЕОМЕТРІЯ МІСТА У ТРАКТАТАХ ПЛАТОНА, Т. МОРА, Т. КАМПАНЕЛЛИ Світлана Лінда, А. Федак Архітектурні дослідження
5 «ГЕЗАМТКУНСТВЕРК» ЯК ФОРМУЛА СТВОРЕННЯ АРХІТЕКТУРНО-ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ В БУДІВЛЯХ В. М. ПОКРОВСЬКОГО О. В. Кондратьєва Архітектурні дослідження
6 ПОДІБНІСТЬ ГРАМАТИКИ АРХІТЕКТУРНОГО ПРОСТОРУ В КАНОНІЧНИХ ІКОНАХ ТА АРХІТЕКТУРИ ДЕКОНСТРУКТИВІЗМУ Христина Крамарчук, Ольга Челомбітько Архітектурні дослідження
7 ДО ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИЧНОСТІ МІСЬКОГО ПРОСТОРУ: АКТУАЛЬНІСТЬ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ I. Dyda Архітектурні дослідження
8 СУЧАСНИЙ СТАН ЗБЕРЕЖЕНОСТІ ТА ПРОБЛЕМАТИКА РЕСТАВРАЦІЇ ПОЛІХРОМІЙ МОДЕСТА СОСЕНКА В СТРУКТУРІ САКРАЛЬНОЇ АРХІТЕКТУРИ Б. Черкес, В. Радомська Архітектурні дослідження
9 МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДОВИХ ІМПЕДАНСУ ТКАНИН ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ У ЧАСТОТНОМУ ДІАПАЗОНІ Олена Наумович, Євген Походило, Марта Довгань Вимірювальна техніка та метрологія
10 СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОГО СТАНДАРТУ ISO 21001:2018 Олександр Васілевський Вимірювальна техніка та метрологія
11 АНАЛІЗ МЕТОДІВ КЕРУВАННЯ БЕЗПІЛОТНИМИ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ Микола Микийчук, Наталя Зіганшин Вимірювальна техніка та метрологія
12 СТЕНД КОНТРОЛЮ ТА ДІАГНОСТУВАННЯ СТАНУ ПРОМИСЛОВИХ ОБ’ЄКТІВ Руслан Мигущенко, Ольга Кропачек, Ігор Коржов Вимірювальна техніка та метрологія
13 АНАЛІЗ ПОТЕНЦІАЛУ КІБЕРФІЗИЧНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ У АГРОСЕКТОРІ Тетяна Бубела, Тетяна Федишин Вимірювальна техніка та метрологія
14 ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРМОМЕТРИЧНОГО МАТЕРІАЛУ Ti1-xScxCoSb. КІНЕТИЧНІ, ЕНЕРГЕТИЧНІ ТА МАГНІТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Володимир Крайовський, Марія Рокоманюк, Володимир Ромака , Юрій Стадник, Любов Ромака, Андрій Горинь Вимірювальна техніка та метрологія
15 GDP in Value as a Measure for Evaluating Annual Data Flow Increase on IoT Igor Zhukov, Nickolay Pechurin, Lyudmila Kondratova, Sergey Pechurin Досягнення у кіберфізичних системах
16 Identification of the Defect in the Elastic Layer by Sounding of the Normal Sh-Wave Myron Voytko, Yaroslav Kulynych, Mykhaylo Grynenko, Dozyslav Kuryliak Досягнення у кіберфізичних системах
17 Method for Time Minimization of Api Requests Service From Cyber-Physical System to Cloud Database Management System Наталія Павич, Tetyana Pavych Досягнення у кіберфізичних системах
18 Perspective components of cyber-physical systems implementing conversion, coding data exchange, and user communication processes Yaroslav Nykolaychuk, Artur Voronych, Возна Н., Lyubov Nykolaychuk, Ігор Пітух, Taras Grynchyshyn Досягнення у кіберфізичних системах
19 Easy Universal Translator as an Alternative Compiler-Compiler Анатолій Мельник, Nazar Kozak Досягнення у кіберфізичних системах
20 Data correction using Hamming coding and hash function and its CUDA implementation Анатолій Мельник, Nazar Kozak Досягнення у кіберфізичних системах
21 Numerical Simulation of Cyber-physical Biosensor Systems on the Basis of Lattice Difference Equations Vasyl Martsenyuk, Aleksandra Kłos-Witkowska, Andriy Sverstiuk, Oksana Bahrii-Zaiats Досягнення у кіберфізичних системах
22 The Methods of Choosing the Wavelets for One Dimensional Signal Processing Ilona Lagun Досягнення у кіберфізичних системах
23 PSOC4 Based Intelligent Water Consumption Meter Oleksandr Komarenko, Ivan Hrytsyk Досягнення у кіберфізичних системах
24 Distributed Adaptation of the Functional Integration Structure of a Multi-agent System in a Dual-tasking Environment Олександр Бочкарьов Досягнення у кіберфізичних системах
25 Державно-партнерський потенціал та державно-партнерська привабливість територіальних утворень Ганна Комарницька Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»
26 Франшиза в україні: проблеми та шляхи їх вирішення Ірина Стеців, Ігор Стеців Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»
27 Електронна комерція В2С: розвиток у східній європі, ризики та ефект інституціонального витіснення Галина П’ятницька, Олена Григоренко Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»
28 Актуальні питання розвитку креативного підприємництва в Україні Людмила Лукашова Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»
29 Оцінка відповідності стандартам якості у європейському союзі Олег Кузьмін, Ольга Мельник, Оксана Юринець, Роксолана Логвиненко Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»
30 Адаптація суднобудівного підприємства до змін стимулів його розвитку Ганна Єфімова, Вячеслав Рогов Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»
31 Україна в рейтингах глобальної конкурентоспроможності Наталія Горбаль, Олександр Григор'єв, Анастасія Козачук, Наталя Козачук Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»
32 Інтелектуальний потенціал інституцій інфрастуктури підтримки підприємництва Уляна Бережницька, Марина Горда Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»
33 Стратегія ризик-менеджмету Ірина Федулова Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»
34 Менеджмент інноваційних змін на підприємстві Оксана Сватюк, Олександр Белей Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»
35 Особливості застосування системного підходу до моделювання бізнес-процесів на підприємстві Ольга Мельник, З. Двуліт, Злотнік Марта, Юлія Малиновська Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»
36 Теоретичні засади управління капіталом підприємства Надія Лубкей Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»
37 Формування витрат та регулювання втрат від дії негативних сценаріїв використання програмного забезпечення Олег Кузьмін, Наталія Станасюк, Дмитро Бердднік Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»
38 Методичні підходи до формування конкурентних переваг підприємства на засадах бенчмаркінгу Світлана Крамарчук Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»
39 Основні підходи до оцінювання вартості та можливість їх застосування на підприємствах транспорту Кириченко Ганна Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»
40 Дослідження кредитних ризиків комерційних банків та методи їх оцінювання Віблий Петро, Жарчинська Анна Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»
41 Проблеми використання цифрових активів у діяльності віртуальних організацій Арзянцева Даша, Наталія Захаркевич Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»
42 МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ СИСТЕМНОЇ ПАЛІТРИ АРХІТЕКТОРА-МИТЦЯ В. Кузьмич Серія Архітектура
43 Визначення похибки ЦМР ортотрансформування аерознімків отриманих з БПЛА на гірську локальну частини смт. Східниця B. Четверіков, Л. В. Бабій , М. Т. Процик, Т. Я. Ільків Міжвідомчий науково-технічний збірник «Геодезія, картографія і аерофотознімання»
44 СОЦІАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ ІДЕОЛОГІЧНО ОРІЄНТОВАНИХ УРБАНІСТИЧНИХ РЕФОРМ В СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕННЯХ УКРАЇНИ Л. Гнесь Серія Архітектура
45 МІКРОРАЙОНИ 60-70 рр. ХХ ст. В ОЦІНКАХ І ПРЕФЕРЕНЦІЯХ МЕШКАНЦІВ І. Гнесь, Н. Бурко Серія Архітектура
46 КОНЦЕПЦІЯ СТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО МУЗЕЮ ПІД ВІДКРИТИМ НЕБОМ НА ОСНОВІ ПІДГОРЕЦЬКО-ПЛІСНЕСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ О. Ремешило-Рибчинська, М. Брич Серія Архітектура
47 Автоматизована побудова цифрової моделі мікроповерхні об'єкта за РЕМ-стереопарою методом кореляційного ототожнення ідентичних ділянок О. М. Іванчук, О. В. Тумська Міжвідомчий науково-технічний збірник «Геодезія, картографія і аерофотознімання»
48 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СЕРЕДОВИЩНОГО ПРОСТОРУ В ТЕОРІЇ ІНВАЙРОНМЕНТАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ О. Мер’є Серія Архітектура
49 Дослідження точності хмари точок методом наземного лазерного сканування В. М. Глотов, Х. Марусаж Міжвідомчий науково-технічний збірник «Геодезія, картографія і аерофотознімання»
50 ПРИСТОСУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ТЕРИТОРІЙ ЛЬВОВА ДО СУЧАСНИХ УМОВ О. Пекарчук, Ю. Могила Серія Архітектура