Знайти статті…

5142 результатів
Наукові статті Автори Журнал
1 РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ЕКСТРАКЦІЙНОГО РОЗДІЛЕННЯ ГЛЮТЕНУ С.Б. Германович, Volodymyr Samaryk, М.І. Нагорняк, Nataliya Nosova Хімія, технологія речовин та їх застосування
2 ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ОСНОВНИХ СКЛАДОВИХ ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ Серія «Проблеми економіки та управління»
3 ДОСЛІДЖЕННЯ АМФІФІЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КОПОЛІЕСТЕРІВ З ХРОМОФОРНИМИ ГРУПАМИ В СИСТЕМІ ВОДА-ОКТАНОЛ М.В. Ференс , Nataliia Fihurka, Т. М. Василишин, О. В. Майкович, С.М. Варваренко Хімія, технологія речовин та їх застосування
4 ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕКТИВНИХ ЗАСОБІВ РОЗМІЩЕННЯ ЯК ОРГАНІЗАЦІЇ РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ Ю. Бондаренко, І. Кулиняк Серія «Проблеми економіки та управління»
5 ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРОКСИДОВАНИХ ПОЛІСАХАРИДІВ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ГІДРОГЕЛЕВИХ КОМПОЗИТІВ М.Р. Чобіт Хімія, технологія речовин та їх застосування
6 ВПЛИВ МЕТАЛОВМІСНОГО ПОЛІМЕР-СИЛІКАТНОГО НАПОВНЮВАЧА НА ТЕХНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІКАПРОАМІДУ А. С. Масюк, У. В. Хром’як, К. І. Ващук, В. Є. Левицький , М. В. Бойко Хімія, технологія речовин та їх застосування
7 ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕРОБКИ СУМІШЕЙ ПОЛІМЕРІВ НА ОСНОВІ НАДВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНОГО ПОЛІЕТИЛЕНУ М. М. Братичак, Н.В. Чопик , В.М. Земке Хімія, технологія речовин та їх застосування
8 ГІДРОДИНАМІКА РУХУ ТЕПЛОВОГО АГЕНТУ КРІЗЬ СТАЦІОНАРНІШАРИ ВОЛОГОГО ТА СУХОГО ТОРФУ Diana Kindzera, Volodymyr Atamaniuk, Р. Р. Госовський Хімія, технологія речовин та їх застосування
9 ДОСЛІДЖЕННЯ ГІДРОДИНАМІКИШАРУ ПАСТОПОДІБНОГО МАТЕРІАЛУ ЗІШТУЧНОЮ ПЕРФОРАЦІЄЮ Vasyl Duleba, Zoriana Hnativ, Е. Ю. Семерня Хімія, технологія речовин та їх застосування
10 ДИНАМІКА АДСОРБЦІЙНОГО РОЗДІЛЕННЯ СУМІШІ ІОНІВ Сu2+ТА Сr3+ В АПАРАТІ КОЛОННОГО ТИПУ Jaroslav Gumnitskyy, Vira Sabadash, Oksana Mylanyk Хімія, технологія речовин та їх застосування
11 КАВІТАЦІЙНЕ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ЖИРКОМБІНАТУ ВІД ОРГАНІЧНИХ ЗАБРУДНЕНЬ У ПРИСУТНОСТІ ГАЗІВ РІЗНОЇ ПРИРОДИ У. Ю. Вашкурак, Лілія Шевчук Хімія, технологія речовин та їх застосування
12 КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ КАВІТАЦІЇ В РІДКИХ СЕРЕДОВИЩАХ О. С. Іващук Хімія, технологія речовин та їх застосування
13 НАСТОЯНКА ПЕРВОЦВІТУ ВЕСНЯНОГО – ДЖЕРЕЛО ФЕНОЛЬНИХ СПОЛУК З АНТИОКСИДАНТНОЮ АКТИВНІСТЮ Н. Є. Стадницька, І. В. Дякон, Л.Д. Болібрух, Я. Т. Місик, І.І. Губицька, В.П. Новіков Хімія, технологія речовин та їх застосування
14 ВПЛИВ УМОВ РЕГІДРАТАЦІЇ СУХИХ ДРІЖДЖІВ НА ЇХ АКТИВНІСТЬ Л. Я. Паляниця, Н. І. Березовська, Р. Б. Косів, Н. О. Зуб Хімія, технологія речовин та їх застосування
15 ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ЕКСТРАКЦІЇ ФЛАВОНОЇДІВ З КАЛУСНОЇ БІОМАСИ ARNICA MONTANA Х. В. Костик, Х. В. Лупій, В. С. Микитюк, А. С. Крвавич, Р. О. Петріна Хімія, технологія речовин та їх застосування
16 ДОСЛІДЖЕННЯ БАКТЕРІАЛЬНОЇ КОМПОЗИЦІЇ ІЗ РОДІВ RHIZOBIUM ТА AZOTOBACTER ЯК РІСТСТИМУЛЮВАЛЬНОГО БІОПРЕПАРАТУ ДЛЯ ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА М. С. Корнійчук, Н. Л. Заярнюк, В. Г. Червецова, О. В. Федорова Хімія, технологія речовин та їх застосування
17 ПРОБІОТИКИ ЯК СУЧАСНІ ПРЕВЕНТИВНІ ПРЕПАРАТИ ЗАХВОРЮВАНЬШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ В. Р. Лях, В. Г. Червецова, А. М. Кричковська Хімія, технологія речовин та їх застосування
18 ОДЕРЖАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ КАЛУСНОЇ БІОМАСИ ADONIS VERNALIS ТА AQUILEGIA NIGRICANS Б.-В. В. Ільків, Х. В. Костик, Р. О. Петріна Хімія, технологія речовин та їх застосування
19 МОДИФІКАЦІЯ БЕНЗИЛФТАЛІМІДУ ТІОСУЛЬФОНАТНИМ ФРАГМЕНТОМ ТА ВІРТУАЛЬНИЙ СКРИНІНГ БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ОДЕРЖАНИХ ТІОСУЛЬФОЕСТЕРІВ Н. Я. Монька, С. В. Василюк, Г. М. Хоміцька, Г.Б. Шиян , В. І. Лубенець Хімія, технологія речовин та їх застосування
20 ВДОСКОНАЛЕННЯ ГОМОГЕННО-КАТАЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ ОКИСНЕННЯ АЛКІЛ АРОМАТИЧНИХ СПОЛУК ЗА ДОПОМОГОЮ ПОЄДНАННЯ БІНАРНИХ КАТАЛІТИЧНИХ СИСТЕМ І УЛЬТРАЗВУКОВОГО ОБРОБЛЕННЯ Вол. В. Реутський, Ю. М. Гринчук, Л.П. Олійник Хімія, технологія речовин та їх застосування
21 ВИВЧЕННЯ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПРОЦЕСІВ МОДИФІКАЦІЇ ДОРОЖНІХ БІТУМІВ ЕРО ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЯКІСНІ ВЛАСТИВОСТІ БМП Ю. М. Гринчук, Вол. В. Реутський, В. Л. Старчевський, П. А. Маціпура Хімія, технологія речовин та їх застосування
22 ВІДНОВЛЕННЯ КАРБОНУ (IV) ОКСИДУ НА МІДНИХ І БІМЕТАЛЕВИХ КАТОДАХ Ag/Cu І. П. Мерцало, О. І. Кунтий, Н. Л. Алєксєєв Хімія, технологія речовин та їх застосування
23 ДИНАМІКА УТВОРЕННЯ ГАРТУВАЛЬНИХ НАПРУЖЕНЬ У СКЛІ ТА ЇЇ МОДЕЛЮВАННЯ Т.Б.Жеплинський Хімія, технологія речовин та їх застосування
24 НАНОМАТЕРІАЛИ ТА НАНОТЕХНОЛОГІЇ В ОЧИЩЕННІ ВОДИ. ОГЛЯД О. І. Кунтий, Р. Л. Буклів, Ю. В. Бойко, Т. В. Гребень, А. В. Лисенко Хімія, технологія речовин та їх застосування
25 ВИКОРИСТАННЯ СИНТЕТИЧНОГО ТОБЕРМОРИТУ В ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА КЕРАМІЧНИХ ПЛИТОК З. І. Боровець, М. Г. Пона, О. В. Шулипа, І. В. Солоха Хімія, технологія речовин та їх застосування
26 КІНЕТИКА ПОМEЛУ ЦЕМЕНТНОГО КЛІНКЕРУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ НОВИХ ПРОМИСЛОВИХ ІНТЕНСИФІКАТОРІВ І.П. Полюжин, З. М. Ільницький, Ф. І. Цюпко, М. М. Ларук Хімія, технологія речовин та їх застосування
27 ТЕРМОДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 2-ЦІАНО-3-[5-(2-ОКСІ-МЕТИЛ-4-НІТРОФЕНІЛ)-2-ФУРИЛ]-2- ПРОПЕНАМІДУ І. Б. Собечко, Я. А. Четвержук, Yuri Horak, Volodymyr Dibrivnyi, С. І. Герасимчук, В. В. Сергеєв Хімія, технологія речовин та їх застосування
28 ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПЛІВОК ІНДІЮ (ІІІ) СУЛЬФІДУ, ОДЕРЖАНИХ МЕТОДОМ ХІМІЧНОГО ОСАДЖЕННЯ Р. І. Гладь, Р. Р. Гумінілович, П.Й. Шаповал, Vitalii Stadnik, Й.Й. Ятчишин Хімія, технологія речовин та їх застосування
29 РЕАКЦІЙНОЗДАТНІ ПЕРОКСИДНІ МАКРОІНІЦІАТОРИ ДЛЯ СТРУКТУРУВАННЯ БІОСУМІСНИХ ПОЛІМЕРІВ В.О. Сердюк, О.М. Шевчук, О. Б. Перевізник, Н.М. Букартик, В.С. Токарев Серія «Хімія, технологія речовин та їх застосування»
30 ВИКОРИСТАННЯ УЛЬТРАЗВУКУ У РЕАКЦІЯХ ОДЕРЖАННЯ КОПОЛІМЕРІВ ПОЛІВІНІЛПІРОЛІДОНУ ТА (НАНО)КОМПОЗИТІВ НА ЇХНІЙ ОСНОВІ Н. Б. Семенюк, Х. В. Левицька, І. З. Дзяман, Г. Д. Дудок, В. Й. Скорохода Серія «Хімія, технологія речовин та їх застосування»
31 ТЕЛЕХЕЛАТНІ ОЛІГОПЕРОКСИДИ З БІЧНИМИ ПОЛІЕТИЛЕНГЛІКОЛЕВИМИ ЛАНЦЮГАМИ ТА СУРФАКТАНТИ БЛОЧНО-РОЗГАЛУЖЕНОЇ БУДОВИ НА ЇХ ОСНОВІ О. Л. Паюк, Н. Є. Мітіна, З. Я. Надашкевич, Н. І. Кінаш, О. С. Заіченко Серія «Хімія, технологія речовин та їх застосування»
32 ТЕХНОЛОГІЯ МЕТАЛІЗАЦІЇ ГРАНУЛЬОВАНОЇ ПОЛІМЕРНОЇ СИРОВИНИ В. С. Моравський, А. М. Кучеренко, І. С. Якушик, Л. Дулебова, Т. Гарбач Серія «Хімія, технологія речовин та їх застосування»
33 МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ВІДНОВЛЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТЕХНІКИ ЗВ'ЯЗКУ З КОМПЛЕКСНИМ ВИКОРИСТАННЯМ ЇЇ НАДЛИШКОВОСТІ ПРИ ВІДДАЛЕНІ ВІД БАЗ ПОСТАЧАННЯ Є.В. Рижов, Л.М. Сакович, О.В. Ходич Вимірювальна техніка та метрологія
34 СИНТЕЗ ПОЛІГАРМОНІЙНОГО ВИМІРЮВАЛЬНОГО СИГНАЛУ З БУДЬ-ЯКОЮ КІЛЬКІСТЮ ТОЧОК ПЕРЕМИКАННЯ С.В. Герасимов, О.А. Дакі, М.Ю. Яковлев Вимірювальна техніка та метрологія
35 ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ФОТОСИНТЕЗУ В РІВНЯННЯХ РОСТУ ДІАМЕТРІВ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН КОНСОРЦІЙНИХ ЕКОТОНІВ ЗАХИСНОГО ТИПУ Анатолій Обшта, М. В. Руда, Ірина Сорока Вимірювальна техніка та метрологія
36 НОВИЙ ПІДХІД ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ КАЛІБРУВАННЯ ВИМІРЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ Ігор Потоцький Вимірювальна техніка та метрологія
37 PROVIDING QUALITY OF CLINICAL-DIAGNOSTIC LABORATORY ACTIVITY Ігор Сидорко, Роман Байцар Вимірювальна техніка та метрологія
38 КЛАСИФІКАЦІЯ ДАНИХ ОБЛІКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ О.В. Коцар Вимірювальна техніка та метрологія
39 АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ВИМІРЮВАНЬ Василь Мотало, A. Chereshnevska Вимірювальна техніка та метрологія
40 АНАЛІЗ ПРОБЛЕМАТИКИ В СИСТЕМІ МОНІТОРИНГУ ПАРАМЕТРІВ ДОВКІЛЛЯ ТА ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ В. Друзюк, Тетяна Бубела, О. Костюк Вимірювальна техніка та метрологія
41 МЕТРОЛОГІЧНА НАДІЙНІСТЬ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНОГО НАНОСЕНСОРА КВАНТОВОГО ЕТАЛОНУ ТЕМПЕРАТУРИ Богдан Стадник, Святослав Яцишин, Микола Микийчук, Ярослав Луцик, Пилип Скоропад, Т. Фрьоліх Вимірювальна техніка та метрологія
42 АКУСТИЧНИЙ ГАЗОАНАЛІЗАТОР Володимир Рак, Ярослав Луцик Вимірювальна техніка та метрологія
43 КОМПЛЕКС ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕПЛОТИ ЗГОРЯННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ І.С. Петришин, О.А.Бас, Л.О. Присяжнюк Вимірювальна техніка та метрологія
44 СИНТЕЗ АКРИЛОЇЛАМІНОЕТИЛОЛИВАТУ З ТРИГЛІЦЕРИДІВ ОЛИВКОВОЇ ОЛІЇ ТА ЙОГО ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНА ГОМО- ТА КОПОЛІМЕРИЗАЦІЯ V. F. Kirianchuk, З. І. Демчук, А. М. Когут, О. М. Шевчук, А. С. Воронов, С. А. Воронов Серія «Хімія, технологія речовин та їх застосування»
45 ВПЛИВ ПОЛІВІНІЛХЛОРИДУ НА ХІМІЧНУ СТІЙКІСТЬ ПОЛІЕСТЕРНИХ КОМПОЗИТІВ Д. С. Катрук, Т. В. Гуменецький, В. Є. Левицький , М. В. Бойко Серія «Хімія, технологія речовин та їх застосування»
46 ЗАСТОСУВАННЯ ANNOMOX ПРОЦЕСУ ДЛЯ БІОЛОГІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ВОД О. Р. Попович, Н. Ю. Вронська, В. Т. Слюсар, Я. М. Захарко Серія «Хімія, технологія речовин та їх застосування»
47 ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕТИКИ ЕКСТРАГУВАННЯ ОЛІЇ З РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ ОГРАНІЧНИМИ РОЗЧИННИКАМИ Є.М. Семенишин , О. С. Іващук, Т.І. Римар Серія «Хімія, технологія речовин та їх застосування»
48 ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ОКСИДІВ НІТРОГЕНУ НАШВИДКІСТЬ ПОГЛИНАННЯ ВУГЛЕКИСЛОГО ГАЗУ ХЛОРОФІЛСИНТЕЗУЮЧИМИ МІКРОВОДОРОСТЯМИ У ВОДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ В.В. Дячок, С. Т. Мандрик, В.В. Катишева, С.І. Гуглич Серія «Хімія, технологія речовин та їх застосування»
49 ЕКСТРАГУВАННЯ РОЗЧИННОЇ ТВЕРДОЇ ФАЗИ ЗШАРУ ПОРИСТОГО ІНЕРТНОГО СЕРЕДОВИЩА О. В. Люта, Д.М. Симак Серія «Хімія, технологія речовин та їх застосування»
50 CHARACTERIZATION OF THE “ENZYMNYI” DETERGENT ACCORDING TO ABILITY OF MICROBIAL BIOFILMS DISRUPTION О. Ю. Шинкарук, М. Д. Кухтин, О. І.Вічко, О. В. Швед, N. Marintsova Серія «Хімія, технологія речовин та їх застосування»