Знайти статті…

8096 результатів
Наукові статті Автори Журнал
1 Study of the processing of small diagnostic creations on a fluid sourcing by spiral survivals Roman Karpyk, Nazar Kostiuk Український журнал із машинобудування і матеріалознавства
2 Effect of MWCNT on surface roughness and burr height in MQL milling of AISI 430 ferritic stainless steel Alper Uysal, Eshreb Dzhemilov, Ruslan Dzhemalyadinov Український журнал із машинобудування і матеріалознавства
3 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод у рішеннях судів у справі Urgenda М. Тарнавська Юридичні науки
4 Класифікація конституційно-правових моделей юридичної відповідальності депутатів: світовий досвід та українська практика I. Костицька Юридичні науки
5 Особливості становлення та розвитку Вищої ради правосуддя в Українї З. Добош Юридичні науки
6 Пред’явлення для впізнання обвинуваченого в контексті правила NEMO SE IPSUM ACCUSARE TENETUR: правові та криміналістичні аспекти М. Гузела , A. Шайна Юридичні науки
7 Функція обвинувачення: зміст та етапи реалізації С. Сорока, Р. Римарчук Юридичні науки
8 Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини: спірні питання кваліфікації К. Марисюк, С. Друк Юридичні науки
9 Класифікація форм співучасті у злочині A.Крижановський, К. Марисюк Юридичні науки
10 Віктимологічні заходи запобігання корупційним злочинам в Україні В. Коваленко Юридичні науки
11 Кримінологічні аспекти діяльності суб’єктів індивідуальної профілактики корисливих злочинів неповнолітніх С. Якимова , Р. Гуцул Юридичні науки
12 Основні напрямки та перспективи розвитку виконання покарання у вигляді довічного позбавлення волі О. Гумін, М. Коваль Юридичні науки
13 Верховенство права в системі засад кримінального провадження М. Гузела , О. Несімко Юридичні науки
14 Становлення та сутність запобіжних заходів як виду заходів процесуального примусу в кримінальному процесуальному законодавстві та у теорії кримінального процесу України М. Гузела Юридичні науки
15 Деякі особливості та правові обмеження використання авторських прав у цифровому середовищі Р. Римарчук, Г. Римарчук Юридичні науки
16 Окремі питання медіації у господарському судочинстві Л. Мелех Юридичні науки
17 До питання функціонування адвокатського самоврядування в Україні Х. Маркович Юридичні науки
18 Законні інтереси громадян у сфері власності: теоретико-правовий вимір І. Личенко Юридичні науки
19 Перспективи застосування медіації як способу врегулювання сімейно-правових спорів A. Дутко Юридичні науки
20 Нормативно-правове та організаційне забезпечення комплектування персоналу в Державній кримінально-виконавчій службі України І. Хомишин Юридичні науки
21 Адміністративно-правове регулювання поведінки окремих категорій осіб в соціальних мережах O. Скочиляс-Павлів, M. Змисла Юридичні науки
22 Зміни в податковому правовому режимі ФОП та самозайнятих осіб у зв’язку з поширенням COVID-19 Я. Пушкалова Юридичні науки
23 Нормативно-правове регулювання впровадження та використання цифрових технологій у сфері надання адміністративних послуг I. Крикавська Юридичні науки
24 Адміністративна відповідальність: теоретико-правові аспекти І. Комарницька Юридичні науки
25 Адміністративне правопорушення в бюджетній сфері як фактична підстава адміністративної відповідальності Н. Бортник , С. Єсімов Юридичні науки
26 Вплив глобалізаційних процесів на зовнішню міграцію населення України N. Blok Юридичні науки
27 Право та мультикультуралізм: аспекти відмінностей та взаємовпливу Р. Шай Юридичні науки
28 Онтологічний дискурс правового прогресу як форми суспільного прогресу В. Чорнописька Юридичні науки
29 Формування риторико-комунікативної компетентності судового оратора О. Чорнобай Юридичні науки
30 Генезис розвитку прав людини в Новий час Ю. Турянський Юридичні науки
31 Феномен правової логічної комунікації А. Токарська Юридичні науки
32 Вихід природного права за межі матеріальності С. Сливка Юридичні науки
33 Формування риторико-комунікативної компетентності судового оратора Д. Сковронський Юридичні науки
34 Заборона дискримінації за мовною ознакою при реалізації права на освіту у практиці Європейського суду з прав людини В. Марковський , С. Цебенко, Діана Андрощук Юридичні науки
35 Аналіз чинного законодавства, яке спрямоване на боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів О. Левицька Юридичні науки
36 Теоретична характеристика основних розбіжностей економічної еліти та суспільства M. Кристиняк Юридичні науки
37 Здійснення окремих видів юридичної діяльності в умовах англо-американської правової сім’ї Ю. Корнелюк Юридичні науки
38 Окремі аспекти філософсько-соціологічного розуміння злочину O. Колич, Ю. Сесюк Юридичні науки
39 Теоретичні засади взаємодії еліти та громадянського суспільства M. Кристиняк, М. Кельман Юридичні науки
40 Інформаційна війна як сучасне глобалізаційне явище І. Жаровська, Н. Ортинська Юридичні науки
41 Правова модель партнерства судової влади та інститутів громадянського суспільства Т. Гарасимів Юридичні науки
42 Кореляція наукових підходів щодо дефініції правосуддя Л. Ватаманюк Юридичні науки
43 Повноваження Вищої ради правосуддя щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя A. Баран Юридичні науки
44 Прокурор Вишинський на захисті сталінського тоталітарного режиму I. Шульган Юридичні науки
45 Форма правління в ідеології та практиці українського національного державотворення козацької доби І. Терлюк Юридичні науки
46 Державна влада і свобода віросповідання у місті Львові: становлення, розвиток, дискримінація, відновлення Леонід Рябошапко, Л. Ярмол, Я. Бишкевич Юридичні науки
47 Державна єдність і територіальна цілісність України як об’єкти правового забезпечення В. Ортинський Юридичні науки
48 Investigation of the effective parameters of scuffing failure in gears Mehmet Bozca Український журнал із машинобудування і матеріалознавства
49 Development of the finishing and strengthening technological operations using SADT-technologies Ярослав Кусий, Oleh Lychak, Volodymyr Topilnytskyy, Miroslav Bošanský Український журнал із машинобудування і матеріалознавства
50 Analysis and improvement of design diagrams and mathematical models of vibratory lapping machines Віктор Захаров, Ігор Кузьо, Віталій Корендій, Петро Дмитерко Український журнал із машинобудування і матеріалознавства