Знайти статті…

5241 результатів
Наукові статті Автори Журнал
1 Оптимізація довговимірних конструкцій за статичною міцністю та частотними характеристиками Володимир Гурський, Ігор Кузьо, Андрій Медвідь Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні
2 Розширення технологічних можливостей зубофрезерних обкочувальних верстатів для нарізання конічних коліс на основі радіально-колового способу Ігор Грицай Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні
3 Оптимальні кути підйому штучних вантажів під час безвідривного вібротранспортування з полігармонічними нормальними коливаннями Ігор Врублевський Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні
4 МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПРАВКИ ПРИТИРІВ ВІБРОВИКІНЧУВАЛЬНОГО ВЕРСТАТА Ігор Кузьо, Віктор Захаров, Віталій Корендій Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні
5 ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТА МОДЕЛЮВАННЯ РУХУ ДВОМАСОВОЇ МОБІЛЬНОЇ ВІБРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ З ДВОМА ДЕБАЛАНСНИМИ ВІБРОЗБУДНИКАМИ Віталій Корендій Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні
6 КОЛИВАННЯ ПРИВОДА ВІБРАЦІЙНИХ МАШИН З ДЕБАЛАНСНИМИ ЗБУДНИКАМИ O.M. Ярошевич, І.П. Забродець, В.Л. Мартинюк, Микола Ярошевич Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні
7 ВПЛИВ ШВИДКОСТІ НАГРІВУ ТА ЧАСУ ВИТРИМКИ НА КІНЕТИКУ ТЕРМОДИФУЗІЙНОГО НАСИЧЕННЯ ЦИРКОНІЄВИХ СПЛАВІВ КИСНЕМ Василь Труш Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні
8 МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЕРОЗІЙНОГО ЗНОШУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КЛАПАННИХ УЩІЛЬНЕНЬ Зіновій Стоцько, Роман Шеремета Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні
9 ДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ МАШИН РОЛИКОВОГО ФОРМУВАННЯ З УРАХУВАННЯМ ДИСИПАТИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРИВОДНИХ МЕХАНІЗМІВ В'ячеслав Ловейкін, Костянтин Почка, Юрій Ромасевич, Юрій Ловейкін Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні
10 МОДЕЛЮВАННЯ ФОРМУВАННЯ ГВИНТОВИМИ СПІВВІСНИМИ ТВІРНИМИ ЛІНІЯМИ ПОВЕРХОНЬ ЗУБЦІВ ЦИЛІНДРИЧНИХ КОСОЗУБИХ ЗУБЧАСТИХ КОЛІС Ярослав Литвиняк, Ігор Юрчишин Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні
11 УТОЧНЕННЯ АНАЛІТИЧНИХ ВИРАЗІВ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ІНЕРЦІЙНО-ЖОРСТКІСНИХ ПАРАМЕТРІВ ДВОМАСОВИХ РЕЗОНАНСНИХ ВІБРАЦІЙНИХ МАШИН Олексій Ланець, Володимир Боровець, Ірина Деревенько Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні
12 Вплив локальних перегрівів на температурне поле ротора турбогенератора Микола Войтович, Роман Лампіка Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні
13 Система підтримки прийняття рішень для аналізу інвестиційних ризиків фінансових ринків Н. В. Кузнєцова, П. І. Бідюк Серія «Інформаційні системи та мережі»
14 Розроблення структур файлів для оптимального відображення первинних електромагнітних даних геофізичних досліджень Савків Л.Г. Серія «Інформаційні системи та мережі»
15 Відновлення пропусків в результатах тестування та ідентифікації операторського персоналу Камінський Р. М., Кунанець Н. Е., Пасічник В. В., Худий А. М. Серія «Інформаційні системи та мережі»
16 Побудова системи діалогу студент-ПК на базі природної мови обміну з використанням середовища Java Кужій Л. І., Хархаліс І.-Р. Р., Худий А. М. Серія «Інформаційні системи та мережі»
17 Метод формування інформаційного портрета користувача в мережі інтернет Говорущенко Т. О., Медзатий Д. М., Семенюк В. С. Серія «Інформаційні системи та мережі»
18 Ігровий метод формування коаліцій в мультиагентних системах П.О. Кравець Серія «Інформаційні системи та мережі»
19 Квінтесенція інформаційної безпеки кіберфізичної системи Дудикевич В. Б., Микитин Г. В., Ребець А. І. Серія «Інформаційні системи та мережі»
20 Встановлення екологічної безпечної ширини прибережної захисної смуги вздовж водних об’єктів Ю. Губар , В. М. Сай , Ю. Хавар, У. Фаріон Міжвідомчий науково-технічний збірник «Геодезія, картографія і аерофотознімання»
21 Дослідження методів визначення зовнішнього зносу спеціалізованої нерухомості Ю. Губар , Л. В. Винарчик Міжвідомчий науково-технічний збірник «Геодезія, картографія і аерофотознімання»
22 Дослідження точності планів Львова 1844 та 1931 років Ю. І. Голубінка, В.І. Нікулішин, Р. І. Сосса, М. І. Юрків Міжвідомчий науково-технічний збірник «Геодезія, картографія і аерофотознімання»
23 Порівняння підходів до визначення зенітної тропосферної затримки на основі даних радіозондування атмосфери і ГНСС- спостережень С. Г. Савчук, Н. І. Каблак, A. А. Хоптар Міжвідомчий науково-технічний збірник «Геодезія, картографія і аерофотознімання»
24 Зміни абсолютного рівня моря на мареографічній станції у Владиславові на основі даних часових рядів з використанням різних пакетів програмного забезпечення Адам Лишковіч, Анна Бернатовіч Міжвідомчий науково-технічний збірник «Геодезія, картографія і аерофотознімання»
25 Моделювання регіонального гравітаційного поля з використанням першої та другої похідних сферичних функцій Б.Б. Джуман Міжвідомчий науково-технічний збірник «Геодезія, картографія і аерофотознімання»
26 Проблема оптимальної обробки задач у вузлах розподіленої інформаційної системи Цегелик Г. Г., Краснюк Р. П. Серія «Інформаційні системи та мережі»
27 Вибір методів для пошуку однакових або схожих зображень Верес О. М., Кісь Я. П., Кугівчак В. А., Рішняк І. В. Серія «Інформаційні системи та мережі»
28 Геоінформаційна технологія аналізу хмарності на території Західної України з використанням супутникових зображень Бородатий П. А., Бунь Р. А. Серія «Інформаційні системи та мережі»
29 Геоконтекстний інтернет-сервіс пошуку та збору оперативних новин з використанням нейронної мережі Бачинський Р. В., Шеренговський О. В Серія «Інформаційні системи та мережі»
30 Система криптографічного захисту Bluetooth зв’язку між пристроєм інтернету речей та мобільним обчислювальним пристроєм Бачинський Р. В., Купецький А. В. Серія «Інформаційні системи та мережі»
31 Система моніторингу технологічних процесів «розумного підприємства» Цмоць І. Г., Батюк А. Є., Яворський А. В., Теслюк Т. В. Серія «Інформаційні системи та мережі»
32 Пошукове просування комерційних інтернет-ресурсів Басюк Т. М., Василюк А. С. Серія «Інформаційні системи та мережі»
33 Чи має майбуття філософія діалогу? (Рецензія на монографію Bartłomiej Sipiński. Dialog. Poznań: Pracownia Humanistycznych Studiów Interdyscyplinarnych UAM, 2015. 259 s.) Ihor Karivets' Серія «Гуманітарні візії»
34 Культура бунту. Культурні зразки суспільного опору. Paweł Bytniewski Серія «Гуманітарні візії»
35 Структура та розвиток знання: закономірності пізнавального процесу Viktor Petrushenko Серія «Гуманітарні візії»
36 Діяльність міжнародних неурядових організацій у сфері захисту прав людини за умов російсько-українського конфлікту Halyna Lutsyshyn, Zoriana Zazuliak Серія «Гуманітарні візії»
37 Twitter-дипломатія: український контекст Lesya Dorosh, Yulia Kopey Серія «Гуманітарні візії»
38 Рушійні сили розвитку нової світової цивілізації: імператив соціального інтелекту Lesia Korolchuk Серія «Гуманітарні візії»
39 Кліматична дипломатія як складова "м'якої сили" сучасних держав: міжнародний досвід та українські перспективи Yaryna Turchyn, Olha Ivasechko Серія «Гуманітарні візії»
40 Інструменти обмеження перетину кордонів за умов європейської міграційної кризи Yurii Marusyk Серія «Гуманітарні візії»
41 Політологічний аналіз основних елементів системи стримувань і противаг Khrystyna Zabavs'ka Серія «Гуманітарні візії»
42 Інформаційна війна та її особливості на сучасному етапі Mykola Buchyn, Yuliia Kurus Серія «Гуманітарні візії»
43 МОЖЛИВІСТЬ ВИЯВЛЕННЯ ПОТЕНЦІЙНО НЕНАДІЙНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЕЛЕКТРОНІКИ Зеновій Колодій, Крук О. Г. Вимірювальна техніка та метрологія
44 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕТРОЛОГІЧНОЇ НАДІЙНОСТІ В РОЗПОРОШЕНИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМАХ Василь Яцук, Тетяна Бубела, Микола Микийчук, Євген Походило Вимірювальна техніка та метрологія
45 ІСТОРИЧНІ ПОСТАТІ У ЦАРИНІ МЕТРОЛОГІЇ ГАЛИЧИНИ – ПРОФЕСОР ДОКТОР Й. К. ЛІСҐАНІҐ (1719–1799) Гапоненко М. В., Ярослав Луцик Вимірювальна техніка та метрологія
46 КОМПЛЕКСНА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ МЕТРОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ ЗВ’ЯЗКУ М.Ю. Яковлев, Аркушенко П. Л., Є.В. Рижов Вимірювальна техніка та метрологія
47 NORMATIVE AND METROLOGICAL PROVIDING OF CLINICAL-DIAGNOSTIC LABORATORIES Ігор Сидорко, Роман Байцар Вимірювальна техніка та метрологія
48 ФАКТОРИ ІНЕРЦІЙНОСТІ РІДИННИХ МІКРОТЕРМОМЕТРІВ З ТОНКИМИ КАПІЛЯРАМИ Мельник Х. Л. Вимірювальна техніка та метрологія
49 ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ПОТОКів ВОДИ ТА ПОВІТРЯ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ НЕЙРОННої МЕРЕЖІ Ігор Микитин, Ольга Лопатко Вимірювальна техніка та метрологія
50 СЕНСОР РІЗНИЦЕВОЇ ТЕМПЕРАТУРИ НА ОСНОВІ ІНТЕГРУЮЧОГО СИГНАЛЬНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА Оксана Бойко, Роман Голяка, Зенон Готра Вимірювальна техніка та метрологія