Знайти статті…

8463 результатів
Наукові статті Автори Журнал
1 Localization of steel fractures based on the fractal model of their metallographic images Ihor Zhuravel, Łesia Mychuda, Yurii Zhuravel Український журнал із машинобудування і матеріалознавства
2 Modelling and simulation of pneumatic system operation of mobile robot Віталій Корендій, Oleksandr Havrylchenko, Владислав Шенбор, Василь Лозинський Український журнал із машинобудування і матеріалознавства
3 Failure analysis of a motor vehicle suspension helical spring Lidia Bohun, Eduard Pleshakov, Sergiy Shvachko Український журнал із машинобудування і матеріалознавства
4 Design and operational peculiarities of four-degree-of-freedom double-legged robot with pneumatic drive and turning mechanism Віталій Корендій, Роман Зінько, Василь Лозинський, Oleksandr Havrylchenko Український журнал із машинобудування і матеріалознавства
5 Продукти ГІС-технологій для підвищення туристичної привабливості дестинації (на прикладі Чернігівської області В. Б. Лепетюк Міжвідомчий науково-технічний збірник «Геодезія, картографія і аерофотознімання»
6 Розробка методики підвищення точності визначення просторових координат точок об’єктів при аерозніманні з БПЛА В. М. Глотов, М. М. Фис, О. Пащетник Міжвідомчий науково-технічний збірник «Геодезія, картографія і аерофотознімання»
7 Оцінка умов навколишнього середовища в межах прибережних зон охорони води з використанням технології WEBGIS В. Грама, А. Яковлев Міжвідомчий науково-технічний збірник «Геодезія, картографія і аерофотознімання»
8 Системна модель топографічного картографування в національній інфраструктурі геопросторових даних в Україні Ю. О. Карпінський, Н. Ю. Лазоренко-Гевель Міжвідомчий науково-технічний збірник «Геодезія, картографія і аерофотознімання»
9 Метод отримання опорних точок для геометричної корекції аеро та космічних знімків місцевості О. Л. Дорожинський, І. З. Колб, Л. В. Бабій , Л. Дичко Міжвідомчий науково-технічний збірник «Геодезія, картографія і аерофотознімання»
10 Дослідження коливань складових зенітної тропосферної затримки протягом року на території України Б. Б. Паляниця, Б. В. Кладочний, Х. Б. Паляниця Міжвідомчий науково-технічний збірник «Геодезія, картографія і аерофотознімання»
11 Implementation of Fpga-based Pseudo-random Words Generator Volodymyr Opanasenko, Stanislaw Zavyalov, Olexander Sofiyuk Досягнення у кіберфізичних системах
12 Algorithmic and Software of Migration of Databases in Hypermarket Network Volodymyr Mruts, Марта Машевська Досягнення у кіберфізичних системах
13 Investigation of Wireless Pulse Oximeters for Smartphone-based Remote Monitoring of Lung Health Анатолій Мельник, Юрій Морозов, Bohdan Havanio, Petro Hupalo Досягнення у кіберфізичних системах
14 Cyber-physical System to Help Moor a Ship Андрій Гребеняк Досягнення у кіберфізичних системах
15 Design and Implementation of an Information System for Self-Control of Bronchial Asthma by Patients Konrad Glinka, Анатолій Мельник Досягнення у кіберфізичних системах
16 Decentralized Control of Adaptive Data Collection Processes Based on Equilibrium Concept and Reinforcement Learning Олексій Бочкарьов Досягнення у кіберфізичних системах
17 Сейсмічне зонування Києва в фізичних параметрах коливань грунту О.В. Кендзера, Ю. Семенова Науковий журнал «Геодинаміка»
18 Магнітомінералогічне обгрунтування намагніченості верхньої мантії Землі. Огляд. М. І. Орлюк, В. В. Друкаренко, О. Є. Шестопалова Науковий журнал «Геодинаміка»
19 Метод максимізації ентропії в геодинамічному аналізі еволюції органічної речовини Ю. В. Хоха, М. Б. Яковенко, О. В. Любчак Науковий журнал «Геодинаміка»
20 Структурно-кінематичні закономірності розвитку зсувних дислокацій та їх вплив на локалізацію газодинамічних явищ на прикладі Красноармійської монокліналі Донбасу К. А. Безручко, Н. О. Д’яченко Науковий журнал «Геодинаміка»
21 Геодинаміка формування перехідної зони між Дніпровсько-Донецькою западиною і Донецькою складчастою спорудою. Тектонічний стиль інверсійних деформацій A. В. Бартащук, В. Г. Суярко Науковий журнал «Геодинаміка»
22 Трансформаційні процеси у річково-басейновій системі Бистриці та їх геоінформаційно-картографічні моделі A. Ковальчук, І. Ковальчук , T. Павловська Науковий журнал «Геодинаміка»
23 Методика наближеної побудови тривимірної функції розподілу мас та її градієнта для надр еліпсоїдальної планети М. М. Фис, А. М. Бридун, М. І. Юрків, А. Р. Согор Науковий журнал «Геодинаміка»
24 Тензор інерції Землі, що залежить від часу, та 3d модель густини на основі даних UT CSR О. М. Марченко, С. С. Перій, З. Р. Тартачинська Науковий журнал «Геодинаміка»
25 Використання автоматичної сегментації за допомогою гармонічного поля для розпізнавання образу зубів у щелепі М. В. Войченко, В. Я. Татарин Автоматика, вимірювання та керування
26 Розроблення системи для підбору фільмів з використанням клієнт-серверної архітектури Р. О. Чолкан, Ю. Є. Кинаш, О. Я. Різник, Олександр Вітер, В. М. Мищишин Автоматика, вимірювання та керування
27 Розроблення домашньої системи безпеки на основі технологій інтернету речей Г. І. Влах-Вигриновська, О. О. Іванюк, М. А. Вигриновський, Н. Р. Малиновський Автоматика, вимірювання та керування
28 Огляд розвитку робототехніки. Частина 1. (Робототехніка до XX століття) П. В. Мокренко, В. Ядловська Автоматика, вимірювання та керування
29 Розроблення системи розпізнавання людських облич для відеоспостереження І. В. Курта, Андрій Лагун Серія «Автоматика, вимірювання та керування»
30 Розроблення мультимедійної системи з елементами ігрових задач Ю. Є. Кинаш, І. І. Лозовицька Автоматика, вимірювання та керування
31 Система виявлення та очищення приміщення від шкідливих газів на базі технології інтернету речей О. О. Іванюк, Г. І. Влах-Вигриновська, А. М. Близнюк, І. В. Сапіга Автоматика, вимірювання та керування
32 Реалізація автоматизованої системи оповіщення про ДТП Ю. В. Пастернак, Ілона Лагун Автоматика, вимірювання та керування
33 Використання нейронної мережі для розроблення системи уникнення перешкод на дорозі У. Ю. Дзелендзяк, М. А. Вигриновський Автоматика, вимірювання та керування
34 Система дистанційного моніторингу та керування кліматичними параметрами приміщень в процесі промислового виробництва І. В. Бережний, А. Й. Наконечний Автоматика, вимірювання та керування
35 Визначення параметрів рекурентних логарифмічних аналого-цифрових перетворювачів Л. З. Мичуда, Л. З. Мичуда, Г. С. Єлісєєва Автоматика, вимірювання та керування
36 Методи і засоби автоматичного вирівнювання амплітуд гармонічних сигналів в системах вимірювання малих фазових зсувів І. М. Бучма Автоматика, вимірювання та керування
37 РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ Е-НАВЧАННЯ В УНІВЕРСИТЕТІ В. М. Кухаренко Український журнал інформаційних технологій
38 АНАЛІЗ ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ ДОСТУПУ КОРИСТУВАЧІВ ДО ВНС УНІВЕРСИТЕТУ А. В. Фоменко, Д. О. Тарасов Український журнал інформаційних технологій
39 РОЗРОБЛЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ WEB-ОРІЄНТОВАНИХ СИСТЕМ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМЦІВ А.П. Кудін, Т. М. Кудіна, О. М. Міненко, В. О. Бабич Український журнал інформаційних технологій
40 ІННОВАЦІЙНІ КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УКРАЇНСЬКИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ Б. І. Шуневич, Г. С. Драпалюк, Н. І. Пиндик Український журнал інформаційних технологій
41 ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЦИКЛІЧНИХ КОДІВ МЕТОДАМИ КОМБІНАТОРНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ В. В. Різник, Д. Ю. Скрибайло-Леськів Український журнал інформаційних технологій
42 ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВОЇ СИСТЕМИ "UNIBELL" У ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ О. В. Придатко, Н. Є. Бурак, В. Є. Дзень, М. С. Кунинець Український журнал інформаційних технологій
43 АНАЛІЗ ПОХИБКИ ОБЧИСЛЕННЯ ШВИДКИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ КЛАСУ ФУР'Є НА ПІДСТАВІ ЦИКЛІЧНИХ ЗГОРТОК І. О. Процько, Д. В. Островка Український журнал інформаційних технологій
44 МЕТОДИ ПОБУДОВИ МОДЕЛІ ПОВЕДІНКИ КОРИСТУВАЧІВ Наталія Шаховська, Н. І. Мельникова Український журнал інформаційних технологій
45 БІНАРНІ ЛІНІЙНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В МОДИФІКАЦІЯХ АЛГОРИТМУ RSA ШИФРУВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ А. М. Ковальчук Український журнал інформаційних технологій
46 ТРЕНУВАННЯ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОПИТУ НА ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТАКСІ ЗА ДОПОМОГОЮ ГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСОРІВ М. І. Згоба, Ю. І. Грицюк Український журнал інформаційних технологій
47 МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ТЕПЛООБМІНУ В ЕЛЕМЕНТАХ ТУРБОГЕНЕРАТОРІВ (ПРОДОВЖЕННЯ) В. І. Гавриш, Б. О. Білінський, О. С. Король, Р. Р. Шкраб, І. О. Зімоха Український журнал інформаційних технологій
48 РОЗРОБЛЕННЯ БАЗОВИХ МОДЕЛЕЙ ЄМНІСНИХ АКСЕЛЕРОМЕТРІВ МОВОЮ VHDL-AMS ДЛЯ СХЕМОТЕХНІЧНОГО РІВНЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ В. М. Теслюк, П. Ю. Денисюк, Т. В. Теслюк Український журнал інформаційних технологій
49 ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДІВ САМООЦІНЮВАННЯ ЗОБРАЖЕННЯ В. О. Парубочий, Р. Я. Шувар Український журнал інформаційних технологій
50 ЗАСОБИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ЕНЕРГОБАЛАНСІВ І АНАЛІТИЧНА ПІДТРИМКА ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЮ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ І. Г. Цмоць, В. М. Теслюк, М. Р. Подольський, В. І. Дубук Український журнал інформаційних технологій