Знайти статті…

5769 результатів
Наукові статті Автори Журнал
1 ВНУТРІШНЬОКОРПОРАТИВНІ ФІНАНСОВІ ПОТОКИ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Л. Шкварчук, Р. Слав’юк Серія «Проблеми економіки та управління»
2 АНАЛІЗ КІНОПРОКАТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ ТА НАПРЯМИ ЙОГО РОЗВИТКУ Б. Шеремета Серія «Проблеми економіки та управління»
3 ДЕРЖАВНІ ВИДАТКИ В ЕПОХУ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ Н. Синютка, О. Курило Серія «Проблеми економіки та управління»
4 ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ КОМАДИ З УРАХУВАННЯМ ТИПОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МЕНЕДЖЕРІВ І. Новаківський, А. Висоцький Серія «Проблеми економіки та управління»
5 АНАЛІЗУВАННЯ ФОНДОВИХ ІНДЕКСІВ ЯК ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ОКРЕМИХ ЕКОНОМІК СВІТУ Т. Кулініч, І. Жайворонок Серія «Проблеми економіки та управління»
6 ОБҐРУНТУВАННЯ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ ТА СИСТЕМ ПІДТРИМКИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ТВОРЧОСТІ Л. Лісовська, А. Теребух, М. Гацук Серія «Проблеми економіки та управління»
7 ПРИЧИНИ ВПЛИВУ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ V.Karkovska, Р. Хомин, М. Якимець, Н. Судомир Серія «Проблеми економіки та управління»
8 УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ НА ОСНОВІ КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНАСТІ (KPI) З. Двуліт, А. Завербний , Р. Тиліпська Серія «Проблеми економіки та управління»
9 МАРКЕТИНГОВІ ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ О. Карий, К. Процак Серія «Проблеми економіки та управління»
10 УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВ ОПТОВОЇ ТА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ Х. Данилків, В. Гавран, М. Гавран, Р. Грондскі Серія «Проблеми економіки та управління»
11 РЕАЛІЗАЦІЯ АНТИКРИЗОВИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ У МАШИНОБУДІВННІ Ю. Блинда, Л. Прокопишин-Рашкевич, Я. Демків, М. Васелевскі Серія «Проблеми економіки та управління»
12 Іван Хома Євген Коновалець у Луцькому таборі для інтернованих (грудень 1919 – березень 1920 рр.) Іван Хома (Ivan Khoma) Історико-культурні студії
13 Роман Пономаренко Вишкіл капеланів дивізії військ СС “Галичина” в Зеннгаймі та їх служба у дивізії (1943–1945 рр.) Роман Пономаренко (Roman Ponomarenko) Історико-культурні студії
14 Микола Гетьманчук Іноземні громадяни у військових формуваннях СС нацистської Німеччини (1939–1945 рр.) Микола Гетьманчук (Mukola Hetmanchuk) Історико-культурні студії
15 Поліна Вербицька Культурна пам’ять як чинник конструювання ідентичності в умовах трансформації українського суспільства Вербицька П.В. (Polina Verbytska) Історико-культурні студії
16 Надія Барановська Спадщина світового освітнього простору та його вплив на взаємодію освіти й культури Барановська Н.М. (Nadiia Baranovska) Історико-культурні студії
17 Данило Кравець Культурні процеси в Українській РСР у публікаціях Михайла Демковича-Добрянського (1950–1980-ті рр.) Данило Кравець (Danylo Kravets) Історико-культурні студії
18 МОНІТОРИНГ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ Й. Петрович, О. Трут Серія «Проблеми економіки та управління»
19 ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ВАЖЛИВА ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ Й. Петрович, Ю. Бондаренко, О. Просович Серія «Проблеми економіки та управління»
20 Простори даних: гносеологія, концепції та тенденції розвитку Шаховська Н.Б. Серія «Інформаційні системи та мережі»
21 Аналіз задачі опрацювання відсутності та неповноти інформації у сховищі даних Шаховська Н.Б., Угрин Д.І. Серія «Інформаційні системи та мережі»
22 Інтелектуальний аналіз дерева прийняття рішень в інформаційних системах скринінгового спостереження за імунологічними пацієнтами Чирун Л.В., Лещинський Є.В. Серія «Інформаційні системи та мережі»
23 Технологічні особливості опрацювання документів у електронній формі у бібліотеках Тарасов Д.О. Серія «Інформаційні системи та мережі»
24 Моделювання поведінки та класифікація учасників веб-спільнот на основі нечітких множин Сєров Ю.О. Серія «Інформаційні системи та мережі»
25 Часові виміри аналізу успішності студентів Ришковець Ю.В., Жежнич П.І. Серія «Інформаційні системи та мережі»
26 Інтелектуальна інформаційна система розрахунків продавців, постачальників, покупців і товарів Марковець О.В., Марковець В.Г. Серія «Інформаційні системи та мережі»
27 Метод оцінювання подібності документів, доповнених контекстом з онтології Литвин В.В. Серія «Інформаційні системи та мережі»
28 Інтернет: сучасні технології та бізнес-моделі Кравець Р.Б., Скицький Т.Р. Серія «Інформаційні системи та мережі»
29 Моделювання взаємодії у грі мобільних агентів Кравець П.О., Маланюк Ю.В. Серія «Інформаційні системи та мережі»
30 Інформаційна мультиагентна система випробування стійкості алгоритмів шифрування даних Ковальський П.В., Кравець П.О. Серія «Інформаційні системи та мережі»
31 Оцінювання невизначеностей та аналіз на чутливість в методі аналітичної ієрархії (МАІ) Катренко А.В., Савка І.В. Серія «Інформаційні системи та мережі»
32 Перспективні напрямки розвитку та застосування систем розпізнавання та ідентифікації об’єктів і процесів на основі дискретних моделей коливних систем Заяць В.М., Заяць М.М. Серія «Інформаційні системи та мережі»
33 Аналіз даних та прийняття рішень на основі теорії наближених множин Завалій Т.І., НікольськийЮ.В. Серія «Інформаційні системи та мережі»
34 Класи сучасних технологій дистанційної освіти Думанський Н.О. Серія «Інформаційні системи та мережі»
35 Ненормалізовані відношення: історія, концепції та тенденції розвитку. Частина 3. Реалізація ненормалізованих відношень Григорович А.Г., Григорович В.Г. Серія «Інформаційні системи та мережі»
36 Моделювання систем дистанційного мережевоцентричного навчання Голощук Р.О. Серія «Інформаційні системи та мережі»
37 Проблеми захисту шрифтів як специфічних об’єктів авторського права Вовк О.Б. Серія «Інформаційні системи та мережі»
38 Проектування та реалізація інтелектуальних інформаційних систем Інтернет-аукціону Висоцька В.А., Овчаренко А.В., Чирун Л.В. Серія «Інформаційні системи та мережі»
39 Застосування модифікованої “гравітаційної” моделі для оптимізації роботи туристично-рекреаційної системи (ТРС) Виклюк Я.І. Серія «Інформаційні системи та мережі»
40 СППР з керування розподілом обмежених ресурсів Верес О.М., ВересЮ.О., Катренко А.А. Серія «Інформаційні системи та мережі»
41 Інформаційна модель системи формування рейтингових списків кафедр університету Верес О.М., Пасічник В.В., Чирун Л.Б. Серія «Інформаційні системи та мережі»
42 Система моделювання інтелектуальної мережі бізнес-процесів Буров Є.В. Серія «Інформаційні системи та мережі»
43 Методи та засоби оцінювання ризиків безпеки інформації в системах електронної комерції Берко А.Ю., Висоцька В.А., Рішняк І.В. Серія «Інформаційні системи та мережі»
44 Особливості розміщення вершин графів типу “дерево” на площині Басюк Т.М. Серія «Інформаційні системи та мережі»
45 Моделювання температурної характеристики сенсора на основі неперервного мінімаксного сплайн-наближення експоненційним виразом Андруник В.A. Серія «Інформаційні системи та мережі»
46 Розроблення алгоритму та програмного забезпечення для виділення послідовності циклів напруження методом «краплі дощу» Яворський І.М., Юзефович Р.М. Серія «Інформаційні системи та мережі»
47 Процедура синтезу моделей параметра потоку відмов інформаційно-довідкової автоматизованої системи визначення стану радіоелектронних засобів під час однорежимного утримання Левченко А.О., Кравчук О.І. Серія «Інформаційні системи та мережі»
48 Інтелектуальний аналіз таблиць прийняття рішень у системах електронної комерції Чирун Л.В., Шестакевич Т.В. Серія «Інформаційні системи та мережі»
49 Методи оптимальної організації доступу до інформації Інтернет-серверів з боку користувачів та їхня ефективність Тичковський Р.О., Цегелик Г.Г. Серія «Інформаційні системи та мережі»
50 Математичне забезпечення функціонування рекурентних нейронних мереж Романишин Ю.М. Серія «Інформаційні системи та мережі»