Знайти статті…

7769 результатів
Наукові статті Автори Журнал
1 Аналітичний метод визначення електромагнітного поля стандартних імпульсів струму, що протікає поблизу електропровідного тіла Юрій Васецький Обчислювальні проблеми електротехніки
2 Теоретичні засади оптимального керування режимами дугової печі на основі критеріїв енергоефективності з врахуванням тривимірного розподілу струмів фаз Ярослав Паранчук, Орест Лозинський, Ярослав Марущак Обчислювальні проблеми електротехніки
3 Особливості побудови багаторівневих систем технічної діагностики електричних машин Михайло Мислович, Юрій Гижко, Марина Гуторова, Людвіга Остапчук Обчислювальні проблеми електротехніки
4 Прогнозування функції зміни швидкості вітру методом лінійної регресії Катерина Клен, Вадим Мартинюк, Михайло Яременко Обчислювальні проблеми електротехніки
5 “М'ЯКА” (ПЕРЦЕПТИВНА) МЕТРОЛОГІЯ: ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СФЕРІ “ВИМІРЮВАННЯ НЕМОЖЛИВОГО” Василь Мотало, Анжеліка Черешневська, Юлія Савіцька Вимірювальна техніка та метрологія
6 CHALLENGES OF TEMPERATURE MEASUREMENT DURING THE FRICTION STIR WELDING PROCESS Silke Augustin, Томас Фрьоліх, Gunter Krapf, Jean-Pierre Bergmann, Michael Grätzel, Jan Ansgar Gerken, Kiril Schmidt Вимірювальна техніка та метрологія
7 Принципи правового регулювання публічних закупівель в Європейському Союзі М. Сірант Юридичні науки
8 Проблеми правового регулювання взаємодії державної влади та опозиції в сучасній Україні М. Пивовар Юридичні науки
9 МІКРО-СЕРВІСНА ПІДТРИМКА З ВИКОРИСТАННЯМ МОДУЛЬНОЇ АРХІТЕКТУРИ СЕРВІСНОЇ ПЛАТФОРМИ ДЛЯ JAVA-ДОДАТКІВ OSGI Олександр Мамро, Андрій Лагун Вимірювальна техніка та метрологія
10 КОРИГУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ОБ’ЄКТА КЕРУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ФОРМУЛИ АКЕРМАННА Маркіян Наконечний, Орест Івахів, Олександр Вітер, Юрій Наконечний Вимірювальна техніка та метрологія
11 Реферати Автоматика, вимірювання та керування
12 ВИМІРЮВАЛЬНИЙ ЛОГАРИФМУЮЧИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ СИГНАЛУ ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ МАГНІТНОГО ТРЕКІНГУ Роман Голяка, Тетяна Марусенкова, Дмитро Федасюк Вимірювальна техніка та метрологія
13 Поява беррі фази у деформованих нитковидних кристалів антимоніду галію Анатолій Дружинін, Ігор Островський, Юрій Ховерко, Наталія Лях-Кагуй Обчислювальні проблеми електротехніки
14 Бездротова передача електричної енергії Муханнед Аль-Раві Обчислювальні проблеми електротехніки
15 Математична модель електричної активності ділянок білогічної нейронної мережі Всеволод Горячко, Оксана Гоголюк, Тарас Рижий, Сергій Рендзіняк Обчислювальні проблеми електротехніки
16 Сучасний поступ електротехнічної освіти і науки у Національному університеті “Львівська політехніка” Оксана Гоголюк, Сергій Рендзіняк, Петро Стахів, Всеволод Горячко, Тарас Рижий, Любов Балацька Обчислювальні проблеми електротехніки
17 ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРМОМЕТРИЧНОГО МАТЕРІАЛУ Ti1-xScxCoSb. МОДЕЛЮВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК Володимир Крайовський, Марія Рокоманюк, Володимир Ромака , Andriy Horpenyuk, Юрій Стадник, Любов Ромака, Андрій Горинь Вимірювальна техніка та метрологія
18 СТРУКТУРУВАННЯ ЯКОСТІ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ ШЛЯХОМ ДЕКОМПОЗИЦІЇ ФУНКЦІЇ ЯКОСТІ Микола Микийчук, Олеся Чабан Вимірювальна техніка та метрологія
19 Receiver Unit Wireless Security System П. В. Мокренко, В. В. Партола Автоматика, вимірювання та керування
20 АСУ ТП ректифікаційної колони регенерації спирту з під-регуляторами О. О. Іванюк, Г. І. Влах-Вигриновська, І. М. Ковела, В. М. Доманський Автоматика, вимірювання та керування
21 Засоби вимірювання постійного струму на основі квантових магнітометричних сенсорів П. І. Гаранюк, І. П. Гаранюк Автоматика, вимірювання та керування
22 Розроблення рекомендаційної системи підбору фільмів Ю. Є. Кинаш, О. О. Петрушинський, В. М. Мищишин Автоматика, вимірювання та керування
23 Особливості побудови мікроконтролерних систем цифрового опрацювання сигналів Олександр Вітер, Ілона Лагун, Я. А. Лагун Автоматика, вимірювання та керування
24 Проста модифікація алгоритму швидкого обчислення зворотного квадратного кореня для чисел з рухомою комою одинарної точності Л. В. Мороз, А. Гринчишин, О. Я. Горячий Автоматика, вимірювання та керування
25 Розроблення мережевого чата з елементами захисту повідомлень Ю. Є. Кинаш, Ю. П. Кухар, В. М. Мищишин Автоматика, вимірювання та керування
26 Розроблення інтерактивного веб-додатка з використанням нереляційної бази даних У. Ю. Дзелендзяк, В. В. Самотий, В. О. Палюшок Автоматика, вимірювання та керування
27 Оцінка температури об’єктів на основі їх шумових характеристик з вейвлет-перетворенням сигналів А. Й. Наконечний, Д. М. Мозола Автоматика, вимірювання та керування
28 Логарифмічні аналого-цифрові перетворювачі із змінною основою логарифмf. Вибір основи Л. З. Мичуда, Л. З. Мичуда, Г. С. Єлісєєва, Б. О. Юськів Автоматика, вимірювання та керування
29 Вихрострумовий метод та структура апаратних засобів для пошуку локальних провідних тіл у зоні автошляхопроводу І. М. Бучма Автоматика, вимірювання та керування
30 Основні конструктивні співвідношення лінійного генератора імпульсної дії Богдан Харчишин, М. В. Хай, Б. Г. Бойчук, Михайло Радович Електроенергетичні та електромеханічні системи
31 Шляхи удосконалення електромеханічної системи керування наведення озброєння бойової машини БМ-21 на основі нечіткої логіки Ярослав Паранчук, Павло Євдокімов, Олексій Кузнєцов Електроенергетичні та електромеханічні системи
32 Комп’ютерне моделювання системних стабілізаторів потужності електроенергетичних систем Володимир Мороз, Володимир Коновал Електроенергетичні та електромеханічні системи
33 Аналіз впливу нестійких нулів і полюсів на стійкість замкнутих систем, поведінка яких апроксимується передавальними функціями другого порядку Ярослав Марущак, Володимир Мороз, Володимир Цяпа, Ігор Головач , Ігор Чупило Електроенергетичні та електромеханічні системи
34 Особливості проектування індукційного водонагрівача Олена Макарчук, Б. І. Крохмальний, В. Г. Гайдук Електроенергетичні та електромеханічні системи
35 Оцінка стійкості до розмагнічування двигуна постійного струму зі збудженням від постійних магнітів Ігор Гавдьо Електроенергетичні та електромеханічні системи
36 Паралельна робота трансформаторів у системі електропостачання шахти Юрій Варецький, Володимир Коновал Електроенергетичні та електромеханічні системи
37 Застосування нечіткого фільтра частинок для спостереження станів динамічної системи в режимі реального часу Тарас Боровець Електроенергетичні та електромеханічні системи
38 Синтез та аналіз системи енергоформуючого керування вітросонячною енергоустановкою з гібридною системою накопиченя енергії Юрій Білецький, Р.-І. В. Кузик, Ю. В. Ломпарт Електроенергетичні та електромеханічні системи
39 Автоматичне повторне ввімкнення в електричній мережі з ізольованою нейтраллю за однофазного замикання на землю П. М. Баран, Віктор Кідиба, Ярослава Пришляк, Ігор Сабадаш Електроенергетичні та електромеханічні системи
40 Порівняльний аналіз програмно-апаратного забезпечення алгоритмів глибокого навчання Юрій Хома, А. Бенч Науковий журнал "Комп’ютерні системи та мережі"
41 Модель нейронної схеми слідкуючого керування нелінійними динамічними системами неперервного часу Павло Тимощук Науковий журнал "Комп’ютерні системи та мережі"
42 Порівняння AEAD-алгоритмів для вбудованих систем інтернету речей Совин Я., Хома В., Отенко В. Науковий журнал "Комп’ютерні системи та мережі"
43 Дослідження методу гістограм направлених градієнтів для ідентифікації транспортних засобів Володимир Пуйда, С. Шургот Науковий журнал "Комп’ютерні системи та мережі"
44 Елементи великого мультиплікативного порядку в розширених скінченних полях на основі модифікованого підходу ГАО Б. Попович Науковий журнал "Комп’ютерні системи та мережі"
45 Принципи побудови інтерфейсу користувача кіберфізичної системи Ірина Пастернак Науковий журнал "Комп’ютерні системи та мережі"
46 Методи удосконалення структур швидкодіючих однорозрядних та багаторозрядних двійкових суматорів Возна Н., Я. М. Николайчук, А. Я. Давлетова Науковий журнал "Комп’ютерні системи та мережі"
47 Методи пошуку та розпізнавання об'єктів у відеозображеннях на мобільній платформі IOS в реальному часі Д. Кушнір, Ярослав Парамуд Науковий журнал "Комп’ютерні системи та мережі"
48 Оцінка надійності паралельних обчислювальних систем при виконанні заданого комплексу взаємопов'язаних робіт Юрій Клушин Науковий журнал "Комп’ютерні системи та мережі"
49 Децентралізований доступ до хмарного сховища даних Леонід Березко, В. П. Тат’янчук Науковий журнал "Комп’ютерні системи та мережі"
50 Наукова спадщина засновника кібернетики Норберта Вінера Анатолій Мельник, В. Голембо, Олександр Бочкарьов Науковий журнал "Комп’ютерні системи та мережі"