Знайти статті…

6224 результатів
Наукові статті Автори Журнал
1 Проблема прикметника в науковій термінології Ольга Кочерга Проблеми української термінології
2 Російсько-українсько-англійський словник машинобудівних термінів Оксана Литвин Проблеми української термінології
3 Зведення правил унормування української фахової мови Роман Рожанківський Проблеми української термінології
4 Термінологічнe підґрунтя для створення сучасної нормативної бази газової промисловості України Анатолій Руднік, Валерій Колодяжний Михайло Гінзбург Проблеми української термінології
5 Досвід та проблеми впровадження ДСТУ 3966-2000 в термінологічну діяльність Софія Левіна, Ірина Требульова Михайло Гінзбург Проблеми української термінології
6 Проблеми укладання словників-мінімумів нових терміносистем Богдан Шуневич Проблеми української термінології
7 Термінологічні «псевдодрузі перекладача» Олена Шаблій Проблеми української термінології
8 Про етимологію назв мінералів в українській геологічній термінології Ростислав Вовченко, Лідія Бохорська, Олександр Полубічко Проблеми української термінології
9 Можливі комп’ютерні еквіваленти традиційних (паперових) тлумачних словників Василь Войнов, Сергій Лук’яненко, К. Носов Проблеми української термінології
10 Термінологія комунікативної лінгвістики: аспекти дискурсивного підходу Флорій Бацевич Проблеми української термінології
11 До проблеми розвитку української термінолексики Оксана Микитюк Проблеми української термінології
12 Здобутки і втрати української термінології та термінографії за десять років незалежності Левко Полюга Проблеми української термінології
13 Сучасна українська термінографія і проблеми екології мови Олександра Сербенська Проблеми української термінології
14 Повернення до національних засад в українській термінології Олександр Пономарів Проблеми української термінології
15 Технічному комітетові стандартизації науково-технічної термінології – 10 років: здобутки, проблеми, перспективи Богдан Рицар Проблеми української термінології
16 Правова інтеграція України у площині глобалізаційного дискурсу Victoriya Chornopyska, Т. Гарасимів Юридичні науки
17 Міжнародний кримінальний cуд як головний орган з протидії агресії М. Сірант Юридичні науки
18 Трасти за європейським правом і міжнародний судовий процес N. Perestiuk Юридичні науки
19 Аналіз спадкового права окремих країн ЄС Н. Павлів-Самоїл, Kh. Mekh Юридичні науки
20 Проект виборчого кодексу України: недоліки та шляхи вдосконалення O. Kovalchuk Юридичні науки
21 Діяльність МКЧХ у період збройних конфліктів І. Жаровська Юридичні науки
22 Національно-правова гармонізація інституту правосуддя в системі інтеграційних процесів Л. Ватаманюк Юридичні науки
23 Особливисті планування досудового розслідування вбивств: теоретичні та прикладні аспекти V. Cherepuschak, Л. Гула Юридичні науки
24 Криміналістична характеристика осіб, які вчиняють терористичні акти з використанням вибухових пристроїв M. Savchuk Юридичні науки
25 Характеристика нецільового використання бюджетних коштів: криміналістичні аспекти I. Pysarchuk, Л. Гула Юридичні науки
26 Мобінг: поняття, суть та питання криміналізації К. Марисюк Юридичні науки
27 Методологічні та методичні засади кримінологічного обслуговування діяльності територіальних органів національної поліції A. Kryzhanovsky Юридичні науки
28 Психолого-правовий портрет особи терориста В. Канцір Юридичні науки
29 Організація планування розслідування злочинів, що вчиняються під час публічних закупівель у сфері охорони здоров’я Л. Гула, Ю. Доліновський Юридичні науки
30 Особливості виявлення ознак протидії законній господарській діяльності: прикладний аспект Л. Гула Юридичні науки
31 Правова природа корпоративних прав A. Sosula Юридичні науки
32 Сучасний стан дотримання трудових прав жінок в Україні (на прикладі судової практики) N. Zabolotna, I. Tsyliukova Юридичні науки
33 Напрями реформування шкільної освіти І. Хомишин Юридичні науки
34 Підвищення ефективності адміністративно-правового забезпечення екологічної безпеки в Україні І. Личенко Юридичні науки
35 Словник з методики викладання української мови Ніна Захлюпана Ірина Кочан Проблеми української термінології
36 Нормалізація термінології та її збагачення – заодно чи хто кого? Богдан Михайлишин Проблеми української термінології
37 Про деяку критику щодо української науково-технічної термінології Богдан Рицар, Роман Рожанківський, Моргунюк Виталь Проблеми української термінології
38 До проблеми стандартизації хемічної термінології Марія Ганіткевич Проблеми української термінології
39 Мовна концепція системи словників та довідників для працівників нафтогазового комплексу Людмила Симоненко Михайло Гінзбург Проблеми української термінології
40 Про концепцію побудови електронної та паперової версії багатотематичного тримовного (російсько-українсько-англійського) тлумачного словника Михайло Гінзбург Проблеми української термінології
41 Проблема іншомовних запозичень в сучасній українській фінансово-економічній термінології (на матеріалі третього видання «Фінансового словника») Анатолій Загородній Геннадій Вознюк Проблеми української термінології
42 Про упорядкування нових терміносистем Богдан Шуневич Проблеми української термінології
43 Термінологія в її історичному розвитку Світлана Панченко Проблеми української термінології
44 Міжнародні терміноелементи в системі науково-технічних термінів Ірина Кочан Проблеми української термінології
45 Проблеми назовництва щодо процесу та наслідку процесу Євген Козир Моргунюк Виталь Проблеми української термінології
46 Пропозиції до проєкту найновішої редакції українського правопису Людмила Пшенична Моргунюк Виталь Проблеми української термінології
47 Визначення чи означення (який має бути український відповідник термінові дефініція) Людмила Пшенична Моргунюк Виталь Проблеми української термінології
48 Українська мова і український правопис про повновартісність українських фонем і та и Моргунюк Виталь Проблеми української термінології
49 Термінологія “загальновизнана” чи “суржикова”, “забута” чи “українська” (порівняльний аналіз термінів з нормативних документів і словників) Богдан Рицар, Роман Рожанківський Проблеми української термінології
50 Найновіша редакція українського правопису Лев Полюга Проблеми української термінології