Знайти статті…

7497 результатів
Наукові статті Автори Журнал
1 Синґулярні проблеми в задачах електрики і механіки за ідеалізації математичного опису Василь Чабан, Б. І. Крохмальний Електроенергетичні та електромеханічні системи
2 Вихідна напруга локального первинного внутрішнього вихрострумового перетворювача трансформаторного типу в електропровідній феромагнітній трубі М. А. Яцун Електроенергетичні та електромеханічні системи
3 Людино-машинне керування одновісним двоколісним персональним електричним транспортним засобом за умови лінійного руху Ігор Щур, Т. Я. Дзьоба, П. Й. Голубовський Електроенергетичні та електромеханічні системи
4 Математичне моделювання комутаційних електромагнітних процесів у довгих лініях електропередач у циклі апв Андрій Чабан, Георгій Лисяк, В. Р. Левонюк Електроенергетичні та електромеханічні системи
5 Вентильний реактивний двигун із буфером енергії в системах з автономним живленням обмеженої потужності Василь Ткачук, Ігор Біляковський, Лідія Каша Електроенергетичні та електромеханічні системи
6 Дослідження можливостей використання перетворювача частоти atv340 для задач синхронізації швидкостей механічно не зв’язаних електроприводів механізмів Валерій Місюренко, Оксана Семенюк Електроенергетичні та електромеханічні системи
7 Моделювання усталених режимів електромережі із синхронним електроприводом гідравлічного навантаження Владислав Лисяк, Михайло Олійник, Мирослав Сабат, Юрій Шелех Електроенергетичні та електромеханічні системи
8 Математичне моделювання в реальному часі асинхронного генератора з інвертором напруги в колі ротора А. С. Куцик, Омелян Плахтина Електроенергетичні та електромеханічні системи
9 Експериментальні дослідження динамічних процесів статичного тиристорного компенсатора для системи електропостачання шахтного навантаження В. Г. Гапанович, Зіновій Бахор Електроенергетичні та електромеханічні системи
10 Математична модель магнітного стану колекторного двигуна з магнітоелектричним збудженням Ігор Гавдьо Електроенергетичні та електромеханічні системи
11 Математична модель визначення магнітних провідностей давачів кута з трансверсною магнітною системою П. Болкот, М. В. Хай, Богдан Харчишин Електроенергетичні та електромеханічні системи
12 Рецензія на монографію К. Музичук “Демократичні основи судочинства (аспект інформаційних прав і свобод людини А. Токарська Юридичні науки
13 ІНТУЇТИВНЕ І РАЦІОНАЛЬНЕ В ТВОРЧОСТІ ХУДОЖНИКА В. Гоголь Серія Архітектура
14 ВАСИЛІВСЬКИЙ МОНАСТИРСЬКИЙ КОМПЛЕКС В УЖГОРОДІ Л. Я. Чень Серія Архітектура
15 АРХІТЕКТУРА РОМАНТИЧНИХ ПАЛАЦІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ XIX – ПОЧАТКУ XX ст. (НА ПРИКЛАДІ ПАЛАЦУ СТРАХОЦЬКОГО У МОСТИСЬКАХ) М. Ясінський, І. В.Жмут Серія Архітектура
16 ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗШИРЕННЯ ЦЕНТРУ ЛЬВОВА В УРБАНІСТИЧНИХ ПРОЕКТАХ ХХ – ПОЧ. ХХІ СТ В. А. Шуляр Серія Архітектура
17 ТИРАСПОЛЬ ЯК «ІДЕАЛЬНЕ СОЦМІСТО»: ТРАНСФОРМАЦІЯ АРХІТЕКТУРНО-МІСТОБУДІВНИХ УТОПІЙ МІЖВОЄННОГО ЧАСУ Ilia Lytvyncuk, Н. О. Рязанова Серія Архітектура
18 РЕГІОНАЛІЗМ ТА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК ТЕНДЕНЦІЯ У ПРОЕКТУВАННІ ВИСОТНИХ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ У КРАЇНАХ З ЖАРКИМ КЛІМАТОМ Ш. Шокрі Серія Архітектура
19 ОСОБЛИВОСТІ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ ЛЬВОВА ПОВОЄННОГО ПЕРІОДУ С. Я. Попова Серія Архітектура
20 МОРФОЛОГІЯ ДЕРЕВ’ЯНОЇ АРХІТЕКТУРИ В МУРОВАНИХ ХРАМАХ В. М. ПОКРОВСЬКОГО НА ТЕРЕНАХ СЛОБІДСЬКОЇ УКРАЇНИ О. В. Кондратьєва Серія Архітектура
21 СУЧАСНІ СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ АРХІТЕКТУРНО-МІСТОБУДІВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕРЕЖІ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДІВ І.В. Булах Серія Архітектура
22 ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ АРХІТЕКТУРИ МОНАСТИРСЬКИХ КОМПЛЕКСІВ ГАЛИЦЬКОГО ПОДІЛЛЯ Bohdan Cherkes, О. М. Дячок Серія Архітектура
23 СПОРУДИ ДЛЯ ДЗВОНІВ В САКРАЛЬНІЙ АРХІТЕКТУРІ УКРАЇНИ Я. М. Тарас Серія Архітектура
24 ХРАМОВА СИМВОЛІКА В СЕРЕДНЬОВІЧНІЙ ЄВРОПЕЙСЬКІЙ АРХІТЕКТУРІ В.В. Михалевич Серія Архітектура
25 СТРУКТУРА СИМВОЛУ ЯК ВИРАЖАЛЬНИЙ ЧИННИК САКРАЛЬНОСТІ В ХРАМОБУДУВАННІ Р. Б.Гнідець Серія Архітектура
26 ІДЕОЛОГІЧНА СКЛАДОВА УТОПІЧНИХ ІДЕЙ РАДЯНСЬКОЇ АРХІТЕКТУРИ 30-Х – 80-Х РР. ХХ СТ О.І. Моркляник Серія Архітектура
27 ФОРМУВАННЯ ТРАДИЦІЙНОГО ХАРАКТЕРУ СЕРЕДОВИЩА ІСТОРИЧНИХ МІСТ З ВІДТВОРЕННЯМ ВТРАЧЕНИХ ПАМ'ЯТОК – АКТУАЛЬНІСТЬ, ПРАВОВЕ ТА НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Volodymyr Meshcheriakov Серія Архітектура
28 КОНЦЕПЦІЯ ЕСТЕТИКИ В АРХІТЕКТУРІ. «ТРАДИЦІЙНА» І «АКАДЕМІЧНА» АРХІТЕКТУРА А.І.Марковський Серія Архітектура
29 ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ МИНУЛОГО: ДОЛЯ БУДІВЕЛЬ СОЦІАЛІСТИЧНОГО РЕАЛІЗМУ У СТОЛИЦЯХ КРАЇН КОЛИШНЬОГО СХІДНОГО БЛОКУ Світлана Лінда, Л. Шулдан Серія Архітектура
30 РЕКОНСТРУКТИВНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗАБУДОВИ ІСТОРИЧНОГО ЦЕНТРУ МАЛОГО МІСТА (НА ПРИКЛАДІ ПЛОЩІ ПАМ’ЯТІ В МІСТІ БАР ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ) Н. А. Лещенко Серія Архітектура
31 МАГАЗИНИ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ, ЯК ЕЛЕМЕНТ ГРОМАДСЬКОГО ПРОСТОРУ ПРИМІСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ Р.О. Крушельницький Серія Архітектура
32 ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛАНДШАФТНОГО БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЙ ДУХОВНО-РЕКОЛЕКЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ УГКЦ Kateryna Holubchak Серія Архітектура
33 PROSPECTS OF RECONSTRUCTING THE ATTIC OF THE MAIN BUILDING OF THE LVIV POLYTECHNIC UNIVERSITY FOR EDUCATIONAL AND OFFICE PURPOSES B. М. Черняєва Серія Архітектура
34 Пам'яті Ярослави Шекери (1982-2019) Серія «Гуманітарні візії»
35 Візія технологізації людського в контексті поступу штучного інтелекту (Рецензія на книжку Макса Теґмарка “Життя 3.0. Доба штучного інтелекту” / пер. з англ. З. Корабліна. – Київ: Наш формат, 2019. – 432 с.) Andrii Kadykalo Серія «Гуманітарні візії»
36 Огляд міжнародної конференції "Філософські осяяння. Інспірації Львівсько-Варшавської школи" (Львів, 29-30 червня 2019) Ihor Karivets' Серія «Гуманітарні візії»
37 Концепт вічного повернення у філософії Фрідріха Ніцше Maria Sinelnikova Серія «Гуманітарні візії»
38 Ґрамшіанський поворот у теорії міжнародних відносин Oleh Kukartsev Серія «Гуманітарні візії»
39 Трудові мігранти як суб'єкти громадянської дипломатії України (на прикладі українсько-італійських відносин) Lesia Dorosh, Sofiia Kobyletska Серія «Гуманітарні візії»
40 Державна політика України та республіки Польщі щодо захисту прав національних меншин: порівняльний аналіз Mykola Buchyn, Khrystyna Dutchak Серія «Гуманітарні візії»
41 Окремі проблеми програм партій-переможців у парламентських виборах 1993 та 1997 роках: порівняльний аналіз Maryan Lopata Серія «Гуманітарні візії»
42 Конспірологічна концепція світового джихаду як інструмент ісламізації Європи Olha Ivasechko, Yaryna Turchyn Серія «Гуманітарні візії»
43 Особливості проведення міжнародною коаліцією інформаційних операцій під час воєнної кампанії в Іраку у 2003 році Mykola Hetmanchuk, Zoriana Zazuliak Серія «Гуманітарні візії»
44 ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА У ЦЕНРАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ МІСТА У.В.Вербицька Серія Архітектура
45 Безпосередня демократія як форма реалізації народного суверенітету Я.Богів Юридичні науки
46 Планування як важливий напрям організації розслідування злочинів у сфері службової діяльності в умовах протидії О. Ромців Юридичні науки
47 Проблемні питання призначення судової експертизи у кримінальному провадженні О. Несімко, В. Бараняк Юридичні науки
48 Декриміналізація як метод кримінально-правової політики К. Марисюк, В. Канцір Юридичні науки
49 Соціальна зумовленість доцільності криміналізації незаконного збагачення в Україні О. Гумін, С. Якимова Юридичні науки
50 Проблема застосування домашнього арешту як запобіжного заходу та заходу процесуального примусу в кримінальному провадженні М. Гузела Юридичні науки