Find Articles…

9789 results
Scientific articles Authors Journals
1 Satisfaction of criminal transmission and the problem of its legislative security A. Palyuh, M. Huzela Series of Legal Sciences
2 Crimes against religious freedoms: foreign experience T. Martjanova Series of Legal Sciences
3 Depenalization as a method of criminal-law policy К. Marysyuk , V. Kantsir Series of Legal Sciences
4 Theoretical basis of complete judicial examination L. Hula Series of Legal Sciences
5 Immediate connection of persons by the state border of Ukraine as a factor of non-legal migration: peculiarities of investigating criminal proceedings in the process of implementation of criminal transfer M. Huzela Series of Legal Sciences
6 Criminal liability for cardhaching, camcorders and financing for violation of copyright and related rights A. Volos Series of Legal Sciences
7 Legal activity in the economy V. Baranyak, О. Nesimko Series of Legal Sciences
8 Moral basis of activity in Ukraine and EU institute of law in Ukraine and the EU V. Chornopyska , M. Labay Series of Legal Sciences
9 Security safety in the field of tourism: administrative and legal measurement V. Chornenkі Series of Legal Sciences
10 A few questions of the division of administrative process and determination of the place of the executive process M. Mikheev Series of Legal Sciences
11 Representative function of the prosecutor in administrative judiciary O. Velychko Series of Legal Sciences
12 Legal issues for solving problems financial security of Ukraine V. Bilous, A. Briginets Series of Legal Sciences
13 The features of classification of private legal disputes A. Khasanshin Series of Legal Sciences
14 Change of the paradigm of philosophy as a basis of determination in theory of evidence O. Chornobaі, I. Koval Series of Legal Sciences
15 Canonical confidence of grace Holy places S. Slyvka Series of Legal Sciences
16 Essence and types of crimes against ownership in Kievan Rus I. Panonko, Vitaliy Koval Series of Legal Sciences
17 Phenomenon of globalization in the conceptions of the modern orthodoxtheological and culturological opinion Yuri Payda Series of Legal Sciences
18 Concept "behavior" and "activities" as the basis filosofemy deviant behavior T. Harasymiv Series of Legal Sciences
19 Gender prospects in professional activity and gender inequalities in the labor market I. Andrusyak Series of Legal Sciences
20 The phenomenon of the nation in the scientific discussion: to the methodology of the problemof historical continuity of the nation and state I. Terlyuk Series of Legal Sciences
21 Lawyers’ wages for performing advocacy in Ukraine: historical-legal retrospective V. Makarchuk Series of Legal Sciences
22 Question of counteraction to pre-trial investigation of crimes in the field of official activity on the stage of opening of criminal realization V. Ortinski Series of Legal Sciences
23 Відповідь на лист М. Вакуленка Богдан Рицар, Роман Рожанківський, Роман Микульчик Problems of Ukrainian Terminology
24 Транслітерація і трансплагіатація (лист до редакції)* Максим Вакуленко Problems of Ukrainian Terminology
25 Кілька зауваг про українську мову взагалі і наукову зокрема Мирослав Кратко Problems of Ukrainian Terminology
26 Щодо хемічної термінології Problems of Ukrainian Terminology
27 Щодо вживання термінів пов’язаних із поняттям магнетизму Problems of Ukrainian Terminology
28 Ухвала 10-ї Міжнародної наукової конференції «ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ СловоСвіт 2008» Problems of Ukrainian Terminology
29 Музична термінологія англійської, французької, російської та української мов у сфері функціювання Ольга Павлова Problems of Ukrainian Terminology
30 Структурно-граматична характеристика музичних термінів української мови Софія Булик-Верхола Problems of Ukrainian Terminology
31 Народне спортивно-ігрове назовництво як елемент спортивного термінотворення Любов Карпець, Тетьяна Шпанько Problems of Ukrainian Terminology
32 Застосування терміна код в антропокультурній лінгвістиці Надія Андрейчук Problems of Ukrainian Terminology
33 Терміни варіантність і трансформація та їх застосування в сучасній лінгвістиці Галина Біловус Problems of Ukrainian Terminology
34 Парадигматичні відношення у термінології лінгводидактики Оксана Туркевич Problems of Ukrainian Terminology
35 Давньогрецькі гіпокористичні імена в новочасних перекладах святого письма українською мовою Галина Тимошик Problems of Ukrainian Terminology
36 Система богословських термінів: семантика лексем архієпископ, архієрарх, архієрей, архімандрит Сергій Яремчук Problems of Ukrainian Terminology
37 Розбудова сучасної національної термінології цивільного захисту Олена Кучеренко Problems of Ukrainian Terminology
38 Default: «по замовчуванню» чи «за налаштуванням»? Ігор Кульчицький, Богдан Філь Problems of Ukrainian Terminology
39 Явище синонімії в термінології гірництва Олена Колган Problems of Ukrainian Terminology
40 Астрономічні терміни з ономастичним компонентом Ірина Процик Problems of Ukrainian Terminology
41 Основні структурні моделі складених епонімів фізичної термінології[1] Роман Микульчик Problems of Ukrainian Terminology
42 Явище синонімії в лексиці косметики та косметології Надія Гимер Problems of Ukrainian Terminology
43 Терміни-епоніми в українській анатомічній термінології Валентина Лисенко Problems of Ukrainian Terminology
44 До питання про варіантність і нормативність вторинних медичних найменувань Наталія Цісар Problems of Ukrainian Terminology
45 З досвіду укладання термінологічних словників з літературознавства Людмила Краснова Problems of Ukrainian Terminology
46 Суть поняття компетенція в теорії міжкультурної комунікації Людмила Бордюк, Анна Бордюк Problems of Ukrainian Terminology
47 Принципи створення «Словника абревіатур української мови» Анатолій Івченко Problems of Ukrainian Terminology
48 Принципи відбирання вузькоспеціальної лексики у галузеві словники (на матеріалі термінології холодильної техніки) Олена Южакова Problems of Ukrainian Terminology
49 Інтегральні слова у семантичному полі дієслів переміщення сучасної української літературної мови Анна Середницька Problems of Ukrainian Terminology
50 Синтаксично-стилістичні риси науково-технічної мови Роман Рожанківський Problems of Ukrainian Terminology