Знайти статті…

8096 результатів
Наукові статті Автори Журнал
201 Окремі проблеми виборчих програм партій-переможців на парламентських виборах 2011 року в регіоні Західної Галичини (Польща): порівняльний аналіз Maryan Lopata Серія «Гуманітарні візії»
202 Азовська криза та українська передвиборча кампанія у Твіттері: формальний аналіз політичного тексту (на прикладі акаунту Петра Порошенка) Nataliia Steblyna Серія «Гуманітарні візії»
203 Особливості залучення соціальних мереж у діяльність органів державної влади (на прикладі США та України) Lesya Dorosh, Yulia Kopey Серія «Гуманітарні візії»
204 Енергетична безпека ЄС та країн Балтії в умовах полігібресії зовнішньої політики Російської Федерації Yaryna Turchyn, Olga Ivasechko Серія «Гуманітарні візії»
205 СУЧАСНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Й. Петрович, Л. Прокопишин-Рашкевич Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»
206 ЗМІНА ПАРАДИГМИ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ НА ЗАСАДАХ ВЗАЄМОДІЇ Л. Лісовська, Оксана Юринець, Б. Шеремета Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»
207 ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРУ НАПРЯМКУ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА Х. Залуцька, Vasyl Kozyk, М-О. Сизон Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»
208 АДАПТУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ ДО УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ Наталія Горбаль, М. Адамів, А. Чумак Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»
209 УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ НОВИХ РИНКОВИХ ВИКЛИКІВ В. Гавран, Х. Данилків, М. Гавран Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»
210 МЕДИЧНИЙ ТУРИЗМ В ПОЛЬЩІ: СТАТИСТИЧНИЙ ТА УПРАВЛІНСЬКИЙ РАКУРС Л. Гальків, Г. Щука, Е. Мазурек Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»
211 ЗАДОВОЛЕНІСТЬ СПОЖИВАЧА ТА ІМІДЖ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ЯК ЧИННИКИ ЛОЯЛЬНОСТІ СПОЖИВАЧА: ДОСВІД ПОЛЬСЬКИХ СУПЕРМАРКЕТІВ Г. Бєсок Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»
212 СОЦІАЛЬНИЙ МЕДІА МАРКЕТИНГ: СУЧАСНІ ТРЕНДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ У. Балик, М. Колісник Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»
213 АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА СУЧАСНОГО СТАНУ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ О. Уголькова, М. Удимович Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»
214 ЗАОЩАДЖЕННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ: СХИЛЬНІСТЬ, ПРІОРИТЕТИ ТА ФАКТОРИ Л. Шкварчук, Р. Слав’юк, О. Сова Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»
215 ФІНАНСОВИЙ ЕКВІВАЛЕНТ ВАРТОСТІ ЖИТТЯ: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ В УКРАЇНІ О.О. Шевчук, К. Моторя Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»
216 BANCASSURANCE ЯК ЦІННИЙ ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ О. Садура, О. Агрес Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»
217 ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ВІДНОСИН НА РИНКУ ОВОЧІВ ТА ФРУКТІВ Н. Рожко Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»
218 ІНДУСТРІЯ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ: ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ТА ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ Л. Прокопишин-Рашкевич, Б. Шадурська, Й. Петрович Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»
219 РОЗВИТОК МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ Р. Мірошник, У. Прокоп'єва Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»
220 ХАРАКТЕРИСТИКА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ПЕРЕДУМОВИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ С. Лихолат, О. Рудковський, Ю. Шушкова, З. Люльчак Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»
221 АНАЛІЗ РИНКУ ФРІЛАНСА В УКРАЇНІ О. Літорович Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»
222 ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ IT-СФЕРИ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ЕКОНОМІЦІ О. Кундицький, О. Сенишин Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»
223 СТАТИСТИКО СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СТАВЛЕННЯ ТУРИСТІВ ДО РОЗВИТКУ МІСТ ИЧНОГО ТУРИЗМУ НА ЛЬ ВІВЩИНІ І. Кулиняк, Ю. Бондаренко, М. Гвоздь Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»
224 ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОРТФЕЛЯ З КРИПТОВАЛЮТ І. Кондрат, Н. Ярошевич, М. Ливдар, Р. Драла Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»
225 ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНОГО ПІДХОДУ Х. Данилків, В. Гавран, І. Грибик, Н. Гембарська Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»
226 Шляхи вдосконалення моделі конституційного правосуддя в Україні: історико-правова та міжнародна практика O. Ковальчук, О. Сорочкіна Юридичні науки
227 Проблема сутності народного суверенітету та його визначення в конституційному праві В. Ковальчук, Я.Богів Юридичні науки
228 Використання методу гіпнозу для подолання протидії під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності О. Ромців Юридичні науки
229 Суть поняття декларування щодо прав людини у кримінальному провадженні О. Несімко, М. Гузела Юридичні науки
230 Питання призначення покарання із врахуванням особи винного К. Марисюк, Наталія Слотвінська, В. Давидюк Юридичні науки
231 Принципи міжнародного кримінального права Г. Лук’янова , І. Серкевич Юридичні науки
232 Іноземний досвід регламентації кримінальної відповідальності за пропаганду, планування, підготовку, розв’язування та ведення агресивної війни В. Канцір , Хр. Олійник Юридичні науки
233 Механізм протидії злочинності: науково-методологічний аналіз дефініції О. Гумін, В. Строїч Юридичні науки
234 Процесуальний примус в процесі застосування запобіжних заходів, пов’язаних з частковим обмеженням свободи особи М. Гузела Юридичні науки
235 Про недоліки організаційно-правового забезпечення запобігання вчиненню студентами ЗВО корисливо-насильницьких злочинів проти власності : кримінологічний аспект С. Якимова , Н. Болібрух Юридичні науки
236 Правове регулювання участі адвоката у цивільному процесі України Р. Римарчук, С. Сорока Юридичні науки
237 Повноваження нотаріуса в умовах сьогодення М. Німак Юридичні науки
238 Загальні засади організації та функціонування адвокатури зарубіжних країн І. Личенко Юридичні науки
239 Медіація як спосіб вирішення сімейних спорів A. Дутко, О. Нагірняк Юридичні науки
240 Influence of transportation object position in car body on its vibrational loading Bohdan Kindratskyy, Oleksiy Osmak Транспортні технології
241 The impact of parameters of traffic flows of Lviv street-road network on the level of environmental and economic losses Роман Качмар, Олена Ланець Транспортні технології
242 Pedestrian and cyclist flows interaction in the urban street and road network Anna Sotnikova, Angela Francke Транспортні технології
243 To determination of traffic delay at controlled intersection Yevhen Fornalchyk, Volodymyr Hilevych Транспортні технології
244 Increasing the complex intersections functioning efficiency by restriction of left-turn traffic flows Oleksii Lobashov, Mykola Boikiv Транспортні технології
245 About passenger travels demand modeling in urban transportation systems Mykola Zhuk, Halyna Pivtorak Транспортні технології
246 Impact of street parking on delays and the average speed of traffic flow Oleg Hrytsun, Олексій Ланець, Serhiy Solodkyy Транспортні технології
247 Change of drivers functional condition while moving along highways of different technical categories Mykhailo Krystopchuk Транспортні технології
248 Changing of the bus driver`s functional state in city conditions Taras Postranskyy, Yuliya Vovk Транспортні технології
249 Justification of the criteria for allocation of separate lanes for urban public transport Yuriy Royko, Romana Bura, Roman Rogalskyy Транспортні технології
250 Особливості посвідчення довіреностей, прирівнюваних до нотаріально посвідчених, посадовими та службовими особами закладів охорони здоров’я України М. Долинська Юридичні науки