Знайти статті…

6525 результатів
Наукові статті Автори Журнал
201 Термінологічне забезпечення навчального процесу в університеті залізничного профілю Галина Величко Проблеми української термінології
202 До питання друкування карт україни мовами з латинською абеткою Роман Григорчук Проблеми української термінології
203 Створення першої вітчизняної «Гірничої енциклопедії» Володимир Білецький Проблеми української термінології
204 Абревіатури в електронній пошті Зеновія Казимира, Ігор Карий, Галина Олексів Проблеми української термінології
205 Лексичний мінімум: теоретичні засади і принципи виділення Соломія Бук Проблеми української термінології
206 Варіативність складених термінів як вияв принципу економії мовлення Ольга Шпак Проблеми української термінології
207 Спадщина і нові проблеми української наукової термінології Ольга Збожна Проблеми української термінології
208 Деякі засади формування української науково-технічної термінології Лариса Азарова Проблеми української термінології
209 Деякі проблеми нормування та стандартизації лексики гуманітарних знань (на матеріалі української та англійської мов) Микола Кікець, З. Кікець Проблеми української термінології
210 Терміни і номени державного управління Надія Коцюба Проблеми української термінології
211 Cпіввідношення національного й інтернаціонального в суспільно-політичній термінології національних мов Галина Антонюк Проблеми української термінології
212 Успільно-політична термінологія фразеологічного характеру як невід’ємна частина публіцистичного стилю (на матеріалі преси україни 90-х років) Антоніна Григораш Проблеми української термінології
213 Суспільно-політичні умови виживання української мови Микола Кукляк Проблеми української термінології
214 Спортивна термінологія у політичному контексті: конотативний аспект Христина Дацишин Проблеми української термінології
215 Започаткування української спортової лексики в часописі «Вісти з Запорожа» Марта Мартинюк Проблеми української термінології
216 Автентичні терміни в сучасній українській термінології з фізичної культури та спорту Ольга Боровська Проблеми української термінології
217 Вплив видавничої діяльності на формування української термінології в галузі фізичної культури і спорту першої половини ХХ століття Оксана Вацеба Проблеми української термінології
218 Антонімія в сучасній українській пожежно-технічній терміносистемі Олена Кучеренко Проблеми української термінології
219 Про деякі проблеми термінографії у сфері пожежної безпеки Михайло Козяр Проблеми української термінології
220 Логіко-семантичний аналіз та реконструювання визначень в пожежній термінології Мирослав Коваль, Анатолій Шадрін Проблеми української термінології
221 Особливості формування та перекладу сучасної нумізматичної термінології (дослідження англо-українських відповідників) Ігор Голиборода Проблеми української термінології
222 Історія становлення українського географічного словникарства Мирослава Влах Проблеми української термінології
223 Проблеми творення української термінології прикордонної та митної служби Валентина Гапонова, Марія Осадчук Проблеми української термінології
224 Національна військова похідна термінологія Зоряна Кісіль Проблеми української термінології
225 Правнича термінологія у мовленні студента-юриста Мирослава Криськів Проблеми української термінології
226 Прислівникова деривація в українській юридичній термінолоґії Наталія Руколянська Проблеми української термінології
227 Розширення потенційного правничого словника на заняттях французької мови Оксана Федишин Проблеми української термінології
228 Из истории развития юридической терминологии в белорусском языке Марина Буракова Проблеми української термінології
229 Сучасна українська криміналістична та кримінально-процесуальна термінологія Олексій Гумін, Рома Сибірна, В´ячеслав Сас, Людмила Сергієнко, Олена Устюгова, Наталія Хмельовська Проблеми української термінології
230 Актуальні ресурси української правничої термінолексики (проблемні аспекти) Антоніна Токарська Проблеми української термінології
231 До проблеми термінології в галузі дизайну одягу Ірина Грицюк Проблеми української термінології
232 Деякі кольористичні терміни в архітектурі на прикладі «кольорової піраміди анатомії людини» Анатолій Міщенко Проблеми української термінології
233 Діалектна лексика як джерело поповнення української музичної термінології Софія Булик-Верхола Проблеми української термінології
234 Вербалізація психічних станів: термінологічні проблеми психології та лінгвістики Тетяна Мацієвська Проблеми української термінології
235 Мислення – мова – мовлення: когнітивні та психолінгвістичні аспекти Марія Яцимірська Проблеми української термінології
236 Значення терміну «аналог розуму» у філософії І.Канта та у сучасній філософії та естетиці Володимир Юрковський Проблеми української термінології
237 Українсько-польсько-російські термінологічні паралелі (на матеріялі релігійної термінології) Галина Наконечна Проблеми української термінології
238 Поняття дитячої літератури та її художня специфіка Уляна Вовк Проблеми української термінології
239 Медичні терміни в мові сучасної української фантастики Тетяна Катиш Проблеми української термінології
240 До питання про формування терміносистеми при вивченні лінгводидактичних особливостей засвоєння українських відмінків чужомовними слух Оксана Лопатка Проблеми української термінології
241 До питання специфіки мовознавчих термінів Ірина Вислободська Проблеми української термінології
242 До питання про лінгвістичну термінологію: «вузьке» та «широке» розуміння «мовної гри» Тетяна Космеда Проблеми української термінології
243 Дихотомія термінів «предикативність»: «предикація» у сучасному мовознавстві Ірина Карамишева Проблеми української термінології
244 Зародження української риторичної термінології у пам'ятках Київської Русі Зоряна Куньч Проблеми української термінології
245 Філософська артикуляція «дискурсу» та «свободи дискурсування» в постмодерністському світі Ореста Лосик Проблеми української термінології
246 Мовна норма як спосіб усунення деформацій математичного поняттєвого простору Олена Шаповал Проблеми української термінології
247 Деякі зауваги до термінології в галузі математичної логіки і основ математики Мирослав Кратко Проблеми української термінології
248 Стилістичні особливості вживання термінологічної лексики з економіки у науково-популярному дискурсі (на матеріалі української мови) Іван Теплий1, Людмила Бондарчук2 Проблеми української термінології
249 Метафора як спосіб творення сучасних економічних термінів (на матеріалі аналітичних конструкцій) Оксана Плаксій Проблеми української термінології
250 До питання семантичної та конотативної модифікації інтернаціональних слів у англо-українських ділових контекстах Людмила Бордюк Проблеми української термінології