Знайти статті…

7665 результатів
Наукові статті Автори Журнал
201 Правове регулювання проведення судово-медичної експертизи алкогольного та наркотичного сп’яніння у водіїв транспортних засобів Р. Сибірна, С. Гап’як Юридичні науки
202 Санітарно-гігієнічна експертиза як спосіб профілактики харчових отруєнь А. Сибірний, О. Зарічна, Р. Сибірна Юридичні науки
203 Наслідки злочинності як складова предмету кримінології: стан наукової розробки питання І. Медицький Юридичні науки
204 Діагностування терористичних загроз опосередком розуміння мислення особи терориста (терористичної групи) В. Канцір , К. Марисюк Юридичні науки
205 Доказове значення психофізіологічних перевірок в кримінальному провадженні: іноземний досвід та вітчизняні реалії М. Гузела Юридичні науки
206 Окремі питання форми і змісту доказування під час досудового розслідування В. Гевко Юридичні науки
207 Поняття, зміст і місце принципу змагальності в діяльності адвоката Р. Римарчук, Г. Римарчук Юридичні науки
208 Сучасний стан правового регулювання особистих немайнових прав та обов’язків подружжя A. Дутко Юридичні науки
209 Адміністративно-правове регулювання охорони і використання земель населених пунктів: сучасний стан Т. Шаправський Юридичні науки
210 Сучасний стан адміністративно-правового регулювання вітчизняної туристичної галузі В. Чорненький Юридичні науки
211 Адміністративно-правова протидія кібербулінгу стосовно дітей А. Нестеренко Юридичні науки
212 Економіко-правові засади захисту права власності громадян України в районах проведення операції Об’єднаних сил І. Личенко, І. Жаровська Юридичні науки
213 Адміністративно-правове регулювання страхування як виду підприємницької діяльності О. Ледвій Юридичні науки
214 Адміністративна відповідальність за порушення екологічної безпеки в Чорнобильській зоні відчуження І. Кожем’яка Юридичні науки
215 Окремі питання врегулювання туристичної діяльності в Україні В. Заросило Юридичні науки
216 Демократичні принципи бюджетного процесу: міжнародний досвід та українські реалії Е. Дмитренко Юридичні науки
217 Публічні службовці: поняття та адміністративна відповідальність Н. Дідик, Я. Павлович-Сенета Юридичні науки
218 Філософсько- правовий концепт дефініції « громадянське суспільство» : сучасні наукові підходи Р. Шак Юридичні науки
219 Технології дистанційного навчання у закладах вищої освіти: аксіологічно-правові засади В. Чорнописька, Н. Кучеренко Юридичні науки
220 Права людини у контексті постмодерного правового світогляду В. Чорнописька Юридичні науки
221 Філософсько-правові детермінанти формування юридичної аргументації в Новий час (XVII-XIX ст.) О. Чорнобай Юридичні науки
222 Дефініція«громади» у науковому дискурсі: теоретико-правові аспекти O. Цицик Юридичні науки
223 Шляхи гуманізації сучасного судового ораторства Д. Сковронський Юридичні науки
224 Академічна мобільність українського студентства в умовах глобалізованого простору: філософсько- правові аспекти M. Романинець Юридичні науки
225 Вимушена міграція як наслідок порушених прав Н. Павлів-Самоїл Юридичні науки
226 Детермінанти професійної ідентичності суб’єктів охорони державного кордону І. Матвійчук Юридичні науки
227 Домінанти розвитку університетської освіти у глобалізаційному суспільстві Н. Кучеренко Юридичні науки
228 Гарасимів Т. З., Голинська М. І. Правова детермінація поведінки: історико-теоретичний вимір Т. Гарасимів, М. Голинська Юридичні науки
229 Теоретико-методологічні аспекти предмету права соціального забезпечення Т. Гарасимів Юридичні науки
230 Принципи адвокатури як основоположні засади діяльності адвокатського самоврядування Н. Бочуляк Юридичні науки
231 Правова природа адвокатури в системі захисту прав і свобод людини і громадянина В. Бараняк, О. Несімко Юридичні науки
232 Міграційні процеси в Україні та особливості соціального й політико-правового статусу мігрантів (на прикладі«російської» міграції часу імперських Росії та СРСР І. Терлюк, O. Терлюк Юридичні науки
233 Радянське будівельне право– час становлення (1928–1932 рр.) (ч. 1. початковий етап першої п’ятирічки) В. Макарчук Юридичні науки
234 Особливості судово-псхіатричної експертизи підозрюваного у вчиненні вбивства В. Ортинський , Л. Гула Юридичні науки
235 ВИКОРИСТАННЯ ВІДПРАЦЬОВАНОЇ РОСЛИННОЇ ОЛІЇ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИТІВ М.Р. Чобіт, В. П. Васильєв Серія «Хімія, технологія речовин та їх застосування»
236 ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ УМОВ ХІМІЧНОГО ОСАДЖЕННЯ МЕТАЛІВ ОПТИМІЗАЦІЄЮ СКЛАДУ РЕАКЦІЙНОЇ КОМПОЗИЦІЇ ПІД ЧАС ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ О. М. Гриценко, О.В. Суберляк, А. В. Похмурська, Н. М. Баран, B. V. Berezhnyy Серія «Хімія, технологія речовин та їх застосування»
237 ЗАКОНОМІРНОСТІ СТВОРЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИРОВИНИ ДЛЯ ЕКСТРУЗІЇ ТРУБ З ПОЛІЕТИЛЕНУ В. В. Красінський, В.М. Земке, П.Й. Шаповал, М. М. Братичак, Н.В. Чопик Хімія, технологія речовин та їх застосування
238 ОСОБЛИВОСТІ ОДЕРЖАННЯ ДИСПЕРСІЙ ПОЛІАКРИЛАМІДНИХ ГІДРОГЕЛІВ, НАПОВНЕНИХ МАГНЕТИТОМ М.І. Нагорняк, А. В. Вороновська, М. В. Яковів, О. В. Майкович, С.М. Варваренко Хімія, технологія речовин та їх застосування
239 ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ СОРБЦІЇ/ДЕСОРБЦІЇ ЛІКАРСЬКИХ РЕЧОВИН КОМБІНОВАНИМИ ГІДРОГЕЛЯМИ О. В. Майкович, Н. Г. Носова, О. Ю. Борденюк, Н. В. Фігурка, С.М. Варваренко Хімія, технологія речовин та їх застосування
240 ВИПРОБУВАННЯ МОДИФІКОВАНОГО ПОЛІАКРИЛАМІДУ ДЛЯ ФЛОКУЛЯЦІЇ ВІДХОДІВ ВУГЛЕЗБАГАЧЕННЯ ТА ПОРІВНЯННЯ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ ІЗ ЗАРУБІЖНИМИ АНАЛОГАМИ В. П. Дулеба, З. Я. Гнатів Хімія, технологія речовин та їх застосування
241 ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ОКСИДУ ФОСФОРУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОГЛИНАННЯ ВУГЛЕКИСЛОГО ГАЗУ ХЛОРОФІЛСИНТЕЗУЮЧИМИ МІКРОВОДОРОСТЯМИ В.В. Дячок, С. Т. Мандрик, С.І. Гуглич Хімія, технологія речовин та їх застосування
242 ТРИАЗЕНИ НА ОСНОВІ 4-ІМІДАЗОЛ ЗАМІЩЕНОГО АНТРАХІНОНУ ЯК ІМОВІРНІ ІНГІБІТОРИ БІЛКІВ В. І. Шупенюк, Т.М.Тарас, О. П. Сабадах, Л.Д. Болібрух, Л. Р. Журахівська Хімія, технологія речовин та їх застосування
243 ВПЛИВ ЕКСТРАКТУ ЧАСНИКУ НА ТЕСТ-КУЛЬТУРИ ГРИБІВ Н. Є. Стадницька, О. Р. Брида, А. А. Гаєвська, В. Г. Червецова, В. І. Лубенець , В.П. Новіков Серія «Хімія, технологія речовин та їх застосування»
244 СИНТЕЗ ТА ВЛАСТИВОСТІ 4-АМІНО-2-МЕТИЛПІРИМІДИН-5-ІЛ-МЕТИЛОВИХ ЕСТЕРІВ АРОМАТИЧНИХ ТІОСУЛЬФОКИСЛОТ Н. Я. Монька, Д. Б. Баранович, Г.Б. Шиян , Г. М. Хоміцька, В. І. Лубенець Хімія, технологія речовин та їх застосування
245 КОМП’ЮТЕРНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ПІД ЧАС ПОШУКУ НОВИХ АНТИТРОМБОЦИТАРНИХ АГЕНТІВ З АНТИОКСИДАНТНИМ ЕФЕКТОМ СЕРЕД СУЛЬФУРОВМІСНИХ ПОХІДНИХ 9,10-АНТРАХІНОНУ Maryna Stasevych, Viktor Zvarych, В.П. Новіков Хімія, технологія речовин та їх застосування
246 ВПЛИВ ПРИРОДИ НОСІЯ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ B–P–W–V–Oх КАТАЛІЗАТОРА СИНТЕЗУ АКРИЛОВОЇ КИСЛОТИ АЛЬДОЛЬНОЮ КОНДЕНСАЦІЄЮ ОЦТОВОЇ КИСЛОТИ З ФОРМАЛЬДЕГІДОМ І. І. Кубіцька, Roman Nebesnyi, Volodymyr Ivasiv Хімія, технологія речовин та їх застосування
247 ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ НАФТ ПЕРЕДКАРПАТСЬКОЇ НАФТОГАЗОНОСНОЇ ОБЛАСТІ УКРАЇНИ П. Топільницький, Victoria Romanchuk, Tetiana Yarmola Хімія, технологія речовин та їх застосування
248 ВИКОРИСТАННЯ ПОБІЧНИХ ПРОДУКТІВ КОКСУВАННЯ ВУГІЛЛЯ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ БІТУМІВ, МОДИФІКОВАНИХ ПОЛІМЕРАМИ Yuriy Prysiazhnyi, Mariіa Shved, Olena Astakhova Хімія, технологія речовин та їх застосування
249 СТВОРЕННЯ ОСНОВ БЕЗВІДХОДНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ОКИСНЕННЯ ЦИКЛОГЕКСАНУ А. М. Лудин, Вікт. В. Реутський , Вол. В. Реутський Хімія, технологія речовин та їх застосування
250 СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ТЕХНОХІМІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПРОДУКЦІЇ ВИНОРОБСТВА Д. Б. Кічура, І. Є. Никулишин, Б. О.Дзіняк Хімія, технологія речовин та їх застосування