Знайти статті…

5978 результатів
Наукові статті Автори Журнал
201 Архітектура багатоквартирного житла в історично сформованій забудові міста Вербицька У. Ю. Серія Архітектура
202 Критерії домінування і ареали розповсюдження зрубної і каркасної систем дерев’яного будівництва в світі Шевцова Г. В. Серія Архітектура
203 Висотна будівля майбутного в контексті візуального світогляду ХХІ століття Франків, Р. Б. Серія Архітектура
204 Феномен поетичного образу в сучасній теорії архітектури Крамарчук Х. П. Серія Архітектура
205 Змістоформи мечеті та закономірності формування на сучасному етапі розвитку сакральної архітектури Жовква О. І. Серія Архітектура
206 Вілла Рамулта у Львові. Історичні та натурні дослідження, пропозиції до реставрації Бойко О. Г., Казанцева Т. Є., Захарчишин М. М. Серія Архітектура
207 Метод стилізації в архітектурі історизму Лінда С. М. Серія Архітектура
208 V ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ У ЦАРИНІ МЕТРОЛОГІЇ “TECHNICAL USING OF MEASUREMENT-2019” Василь Яцук Вимірювальна техніка та метрологія
209 АНАЛІЗ ВИМОГ ДО ОБЛАДНАННЯ ТА МЕТОДИК ЗА ISO/IEC 17025:2017 Олександр Анатолійович Мельниченко, Олег Хорошилов, Ольга Євгенівна Малецька Вимірювальна техніка та метрологія
210 АНАЛІЗ МЕТОДИК ВЕРИФІКАЦІЇ ТА КАЛІБРУВАННЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ Василь Мотало Вимірювальна техніка та метрологія
211 РОЗВИТОК ЗАСОБІВ ЕТАЛОННОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ОБЛАСТІ ДОЗИМЕТРИЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ Святослав Яцишин, С.Л. Лазаренко Вимірювальна техніка та метрологія
212 ГНОСЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ В.Б. Большаков, Н.І. Косач, Г.О. Павлова, О.В. Чернишенко Вимірювальна техніка та метрологія
213 ЗАЛЕЖНІСТЬ ПОХИБКИ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ПІРОМЕТРАМИ ВІД КОЕФІЦІЄНТА ВИПРОМІНЮВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ ОБ’ЄКТІВ Ігор Микитин, Пилип Скоропад Вимірювальна техніка та метрологія
214 ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Надія Володимирівна Майданюк Вимірювальна техніка та метрологія
215 РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМНО-АПАРАТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ МЕТОДУ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ ОБЛІТЕРУЮЧИМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ СУДИН КІНЦІВОК Святослав Яцишин, Богдан Стадник, Юрій Хома, Микола Микийчук, Дмитро Мигунов, Томас Фрьоліх, Rostyslav Mastylo Вимірювальна техніка та метрологія
216 ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ МЕТОДОМ АТОМНО- ЕМІСІЙНОЇ СПЕКТРОМЕТРІЇ З ІНДУКТИВНО ЗВ’ЯЗАНОЮ ПЛАЗМОЮ Іван Броніславович Саєвич, Тетяна Геннадіївна Стасів Вимірювальна техніка та метрологія
217 ВНУТРІШНЬОКОРПОРАТИВНІ ФІНАНСОВІ ПОТОКИ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Л. Шкварчук, Р. Слав’юк Серія «Проблеми економіки та управління»
218 АНАЛІЗ КІНОПРОКАТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ ТА НАПРЯМИ ЙОГО РОЗВИТКУ Б. Шеремета Серія «Проблеми економіки та управління»
219 ДЕРЖАВНІ ВИДАТКИ В ЕПОХУ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ Н. Синютка, О. Курило Серія «Проблеми економіки та управління»
220 АНАЛІЗУВАННЯ ФОНДОВИХ ІНДЕКСІВ ЯК ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ОКРЕМИХ ЕКОНОМІК СВІТУ Т. Кулініч, І. Жайворонок Серія «Проблеми економіки та управління»
221 ПРИЧИНИ ВПЛИВУ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ V.Karkovska, Р. Хомин, М. Якимець, Н. Судомир Серія «Проблеми економіки та управління»
222 МАРКЕТИНГОВІ ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ О. Карий, К. Процак Серія «Проблеми економіки та управління»
223 РЕАЛІЗАЦІЯ АНТИКРИЗОВИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ У МАШИНОБУДУВАННІ Ю. Блинда, Л. Прокопишин-Рашкевич, Я. Демків, М. Васелевскі Серія «Проблеми економіки та управління»
224 Іван Хома Євген Коновалець у Луцькому таборі для інтернованих (грудень 1919 – березень 1920 рр.) Іван Хома (Ivan Khoma) Історико-культурні студії
225 Роман Пономаренко Вишкіл капеланів дивізії військ СС “Галичина” в Зеннгаймі та їх служба у дивізії (1943–1945 рр.) Роман Пономаренко (Roman Ponomarenko) Історико-культурні студії
226 Микола Гетьманчук Іноземні громадяни у військових формуваннях СС нацистської Німеччини (1939–1945 рр.) Микола Гетьманчук (Mukola Hetmanchuk) Історико-культурні студії
227 Поліна Вербицька Культурна пам’ять як чинник конструювання ідентичності в умовах трансформації українського суспільства Вербицька П.В. (Polina Verbytska) Історико-культурні студії
228 Надія Барановська Спадщина світового освітнього простору та його вплив на взаємодію освіти й культури Барановська Н.М. (Nadiia Baranovska) Історико-культурні студії
229 Данило Кравець Культурні процеси в Українській РСР у публікаціях Михайла Демковича-Добрянського (1950–1980-ті рр.) Данило Кравець (Danylo Kravets) Історико-культурні студії
230 ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ВАЖЛИВА ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ Й. Петрович, Ю. Бондаренко, О. Просович Серія «Проблеми економіки та управління»
231 Простори даних: гносеологія, концепції та тенденції розвитку Шаховська Н.Б. Серія «Інформаційні системи та мережі»
232 Аналіз задачі опрацювання відсутності та неповноти інформації у сховищі даних Шаховська Н.Б., Угрин Д.І. Серія «Інформаційні системи та мережі»
233 Інтелектуальний аналіз дерева прийняття рішень в інформаційних системах скринінгового спостереження за імунологічними пацієнтами Чирун Л.В., Лещинський Є.В. Серія «Інформаційні системи та мережі»
234 Технологічні особливості опрацювання документів у електронній формі у бібліотеках Тарасов Д.О. Серія «Інформаційні системи та мережі»
235 Моделювання поведінки та класифікація учасників веб-спільнот на основі нечітких множин Сєров Ю.О. Серія «Інформаційні системи та мережі»
236 Часові виміри аналізу успішності студентів Ришковець Ю.В., Жежнич П.І. Серія «Інформаційні системи та мережі»
237 Інтелектуальна інформаційна система розрахунків продавців, постачальників, покупців і товарів Марковець О.В., Марковець В.Г. Серія «Інформаційні системи та мережі»
238 Метод оцінювання подібності документів, доповнених контекстом з онтології Литвин В.В. Серія «Інформаційні системи та мережі»
239 Інтернет: сучасні технології та бізнес-моделі Кравець Р.Б., Скицький Т.Р. Серія «Інформаційні системи та мережі»
240 Моделювання взаємодії у грі мобільних агентів Кравець П.О., Маланюк Ю.В. Серія «Інформаційні системи та мережі»
241 Інформаційна мультиагентна система випробування стійкості алгоритмів шифрування даних Ковальський П.В., Кравець П.О. Серія «Інформаційні системи та мережі»
242 Оцінювання невизначеностей та аналіз на чутливість в методі аналітичної ієрархії (МАІ) Катренко А.В., Савка І.В. Серія «Інформаційні системи та мережі»
243 Перспективні напрямки розвитку та застосування систем розпізнавання та ідентифікації об’єктів і процесів на основі дискретних моделей коливних систем Заяць В.М., Заяць М.М. Серія «Інформаційні системи та мережі»
244 Аналіз даних та прийняття рішень на основі теорії наближених множин Завалій Т.І., НікольськийЮ.В. Серія «Інформаційні системи та мережі»
245 Класи сучасних технологій дистанційної освіти Думанський Н.О. Серія «Інформаційні системи та мережі»
246 Ненормалізовані відношення: історія, концепції та тенденції розвитку. Частина 3. Реалізація ненормалізованих відношень Григорович А.Г., Григорович В.Г. Серія «Інформаційні системи та мережі»
247 Моделювання систем дистанційного мережевоцентричного навчання Голощук Р.О. Серія «Інформаційні системи та мережі»
248 Проблеми захисту шрифтів як специфічних об’єктів авторського права Вовк О.Б. Серія «Інформаційні системи та мережі»
249 Проектування та реалізація інтелектуальних інформаційних систем Інтернет-аукціону Висоцька В.А., Овчаренко А.В., Чирун Л.В. Серія «Інформаційні системи та мережі»
250 Застосування модифікованої “гравітаційної” моделі для оптимізації роботи туристично-рекреаційної системи (ТРС) Виклюк Я.І. Серія «Інформаційні системи та мережі»