Знайти статті…

5995 результатів
Наукові статті Автори Журнал
251 Технологічні особливості опрацювання документів у електронній формі у бібліотеках Тарасов Д.О. Серія «Інформаційні системи та мережі»
252 Моделювання поведінки та класифікація учасників веб-спільнот на основі нечітких множин Сєров Ю.О. Серія «Інформаційні системи та мережі»
253 Часові виміри аналізу успішності студентів Ришковець Ю.В., Жежнич П.І. Серія «Інформаційні системи та мережі»
254 Інтелектуальна інформаційна система розрахунків продавців, постачальників, покупців і товарів Марковець О.В., Марковець В.Г. Серія «Інформаційні системи та мережі»
255 Метод оцінювання подібності документів, доповнених контекстом з онтології Литвин В.В. Серія «Інформаційні системи та мережі»
256 Інтернет: сучасні технології та бізнес-моделі Кравець Р.Б., Скицький Т.Р. Серія «Інформаційні системи та мережі»
257 Моделювання взаємодії у грі мобільних агентів Кравець П.О., Маланюк Ю.В. Серія «Інформаційні системи та мережі»
258 Інформаційна мультиагентна система випробування стійкості алгоритмів шифрування даних Ковальський П.В., Кравець П.О. Серія «Інформаційні системи та мережі»
259 Оцінювання невизначеностей та аналіз на чутливість в методі аналітичної ієрархії (МАІ) Катренко А.В., Савка І.В. Серія «Інформаційні системи та мережі»
260 Перспективні напрямки розвитку та застосування систем розпізнавання та ідентифікації об’єктів і процесів на основі дискретних моделей коливних систем Заяць В.М., Заяць М.М. Серія «Інформаційні системи та мережі»
261 Аналіз даних та прийняття рішень на основі теорії наближених множин Завалій Т.І., НікольськийЮ.В. Серія «Інформаційні системи та мережі»
262 Класи сучасних технологій дистанційної освіти Думанський Н.О. Серія «Інформаційні системи та мережі»
263 Ненормалізовані відношення: історія, концепції та тенденції розвитку. Частина 3. Реалізація ненормалізованих відношень Григорович А.Г., Григорович В.Г. Серія «Інформаційні системи та мережі»
264 Моделювання систем дистанційного мережевоцентричного навчання Голощук Р.О. Серія «Інформаційні системи та мережі»
265 Проблеми захисту шрифтів як специфічних об’єктів авторського права Вовк О.Б. Серія «Інформаційні системи та мережі»
266 Проектування та реалізація інтелектуальних інформаційних систем Інтернет-аукціону Висоцька В.А., Овчаренко А.В., Чирун Л.В. Серія «Інформаційні системи та мережі»
267 Застосування модифікованої “гравітаційної” моделі для оптимізації роботи туристично-рекреаційної системи (ТРС) Виклюк Я.І. Серія «Інформаційні системи та мережі»
268 СППР з керування розподілом обмежених ресурсів Верес О.М., ВересЮ.О., Катренко А.А. Серія «Інформаційні системи та мережі»
269 Інформаційна модель системи формування рейтингових списків кафедр університету Верес О.М., Пасічник В.В., Чирун Л.Б. Серія «Інформаційні системи та мережі»
270 Система моделювання інтелектуальної мережі бізнес-процесів Буров Є.В. Серія «Інформаційні системи та мережі»
271 Методи та засоби оцінювання ризиків безпеки інформації в системах електронної комерції Берко А.Ю., Висоцька В.А., Рішняк І.В. Серія «Інформаційні системи та мережі»
272 Особливості розміщення вершин графів типу “дерево” на площині Басюк Т.М. Серія «Інформаційні системи та мережі»
273 Моделювання температурної характеристики сенсора на основі неперервного мінімаксного сплайн-наближення експоненційним виразом Андруник В.A. Серія «Інформаційні системи та мережі»
274 Розроблення алгоритму та програмного забезпечення для виділення послідовності циклів напруження методом «краплі дощу» Яворський І.М., Юзефович Р.М. Серія «Інформаційні системи та мережі»
275 Процедура синтезу моделей параметра потоку відмов інформаційно-довідкової автоматизованої системи визначення стану радіоелектронних засобів під час однорежимного утримання Левченко А.О., Кравчук О.І. Серія «Інформаційні системи та мережі»
276 Інтелектуальний аналіз таблиць прийняття рішень у системах електронної комерції Чирун Л.В., Шестакевич Т.В. Серія «Інформаційні системи та мережі»
277 Методи оптимальної організації доступу до інформації Інтернет-серверів з боку користувачів та їхня ефективність Тичковський Р.О., Цегелик Г.Г. Серія «Інформаційні системи та мережі»
278 Математичне забезпечення функціонування рекурентних нейронних мереж Романишин Ю.М. Серія «Інформаційні системи та мережі»
279 Синтез комбінаторних систем за допомогою багатовимірних в’язанок Різник В.В., Соломко М.Т. Серія «Інформаційні системи та мережі»
280 Інформаційні компоненти інтелектуальних систем Пасічник В.В., Шаховська Н.Б. Серія «Інформаційні системи та мережі»
281 Алгоритм формування інформації в базі даних розрахунків покупців з продавцем у режимі реального часу Марковець О.В., Марковець В.Г. Серія «Інформаційні системи та мережі»
282 Технологія аналітичного моделювання дискретно-неперервних стохастичних систем на основі блок-схем алгоритмів їх поведінки Мандзій Б.А., Волочій Б.Ю., Озірковський Л.Д. Серія «Інформаційні системи та мережі»
283 Спосіб введення метрики для визначення відстані між текстовими документами Литвин В.В. Серія «Інформаційні системи та мережі»
284 Дослідження поведінки учасників Веб-спільнот та їх класифікація Кравець Р.Б., Пелещишин А.М., Сєров Ю.О. Серія «Інформаційні системи та мережі»
285 Ігрова задача колективного стимулювання дій агентів Кравець П.О. Серія «Інформаційні системи та мережі»
286 Інтелектуальні геоінформаційні системи. Міжнародний досвід та шляхи розвитку в Україні Кісь Я.П., Шаховська Н.Б., Вальчук О.Б. Серія «Інформаційні системи та мережі»
287 Методи структурного подання часу в базах даних Ришковець Ю.В., Жежнич П.І. Серія «Інформаційні системи та мережі»
288 Математичне й алгоритмічно-програмне забезпечення комп’ютерних засобів статистичного опрацювання стохастичних коливань (ритмічних процесів) Драган Я.П. Серія «Інформаційні системи та мережі»
289 Дослідження ефективності методів розпізнавання у моделях жестової мови Давидов М.В., Нікольський Ю.В., Пасічник О.В. Серія «Інформаційні системи та мережі»
290 Система аналізу та видобування медичних даних Григорович А.Г., Григорович В.Г. Серія «Інформаційні системи та мережі»
291 Математичне та програмне забезпечення для просторової інвентаризації парникових газів у транспортному секторі Гамаль Х.В. Серія «Інформаційні системи та мережі»
292 Алгоритми та засоби опрацювання інформаційних ресурсів в системах електронної контент-комерції Висоцька В.А. Серія «Інформаційні системи та мережі»
293 Використання нечіткої логіки для визначення рекреаційного потенціалу території Виклюк Я.І. Серія «Інформаційні системи та мережі»
294 Копцептуальна модель бази даних кадрового запезпечення кафедр університету Верес О.М., Мельник В.Л., Чирун Л.Б. Серія «Інформаційні системи та мережі»
295 Інтелектуальний сервіс завантаження, керований моделями Буров Є.В. Серія «Інформаційні системи та мережі»
296 Алгоритм оптимізації вибору фільтра для попереднього опрацювання зображень перед стисненням на основі методу «предикат — коректор» Бомба А.Я., Шпортько О.В. Серія «Інформаційні системи та мережі»
297 Моделі та методи проектування інформаційних систем електронної контент-комерції Берко А.Ю., Висоцька В.А. Серія «Інформаційні системи та мережі»
298 Метод інтеграції синтаксису різнорідних даних у системах електронного контент-бізнесу Берко А.Ю. Серія «Інформаційні системи та мережі»
299 Ovsyak Computation models and algebra of algorithms Volodymyr K. Ovsyak Серія «Інформаційні системи та мережі»
300 Простори даних у виставковій діяльності Шаховська Н.Б., Лозицький О.А. Серія «Інформаційні системи та мережі»