Знайти статті…

8036 результатів
Наукові статті Автори Журнал
251 ЗНАЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО ОДНОСТРОЮ ЗБРОЙНИХ СИЛ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ ЯК ІНДИКАТОРА САМОІДЕНТИЧНОСТІ Наталія Вовк Історико-культурні студії
252 ІСТОРІЯ ТУРИЗМУ ГАЛИЧИНИ В АНТРОПОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ Поліна Вербицька Історико-культурні студії
253 ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПАМ’ЯТОК АРХІТЕКТУРИ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ В ДОБУ ТОТАЛІТАРИЗМУ (II половина ХХ ст.) Наталія Божко, Леонід Цубов Історико-культурні студії
254 Efficiency of the Organization of the Government Service and Its Implementation in the Public Governance System Iryna Yaremko Економіка, підприємництво, менеджмент
255 Classification of Factors Determining the Necessity for Searching of a Partner Within Innovative Activities Л. Лісовська, О. Карий Економіка, підприємництво, менеджмент
256 Accounting and Analytical Support for Formation of Enterprise Economic Security Costs and Their Controlling Process Оlga Grytsay, М. Гавран Економіка, підприємництво, менеджмент
257 Accounting Balance as a Historical Category: the Contribution of Scientists to the Halicy of the Second Half of the Xix- First Half of the Xx Century in the Development of Balance Science Olesia Lemishovska Економіка, підприємництво, менеджмент
258 The Essence and Basic Models of Strategic Enterprise Management Ольга Мельник, Злотнік Марта Економіка, підприємництво, менеджмент
259 Accounting and Analytical Problems of Cultural Heritage Security in Polish-ukrainian Cross-border Cooperation V. Shvets Економіка, підприємництво, менеджмент
260 ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ САКРАЛЬНОЇ СПАДЩИНИ ТА ЇЇ ДРОГОБИЦЬКА СКЛАДОВА Надія Барановська Історико-культурні студії
261 ПРОЯВИ «МУЗЕАЛЬНОСТІ» В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ: ВІД АНТИЧНОСТІ ДО ХІХ ст. Василь Банах Історико-культурні студії
262 Labour Market of Ukraine in the Conditions of Intensification of Migration Population Processes С. Лихолат, О. Mulska, Н. Рожко Економіка, підприємництво, менеджмент
263 ОБРАЗ УКРАЇНИ У ПУБЛІКАЦІЯХ США 1920–1930-х рр. Данило Кравець Історико-культурні студії
264 Зміст Історико-культурні студії
265 Innovative Transactions of the Future With Cryptocurrency Jerzy Kuck Економіка, підприємництво, менеджмент
266 The Formation of Digital Business Factors Olga Pyrog, Anastasiia Poritska Економіка, підприємництво, менеджмент
267 Monitoring of Tax and Non-Tax Flows Ihor Alieksieiev, Stepan Paranchuk, Oksana Chervinska Економіка, підприємництво, менеджмент
268 Аналітичний метод визначення електромагнітного поля стандартних імпульсів струму, що протікає поблизу електропровідного тіла Юрій Васецький Обчислювальні проблеми електротехніки
269 Теоретичні засади оптимального керування режимами дугової печі на основі критеріїв енергоефективності з врахуванням тривимірного розподілу струмів фаз Ярослав Паранчук, Орест Лозинський, Ярослав Марущак Обчислювальні проблеми електротехніки
270 Особливості побудови багаторівневих систем технічної діагностики електричних машин Михайло Мислович, Юрій Гижко, Марина Гуторова, Людвіга Остапчук Обчислювальні проблеми електротехніки
271 Прогнозування функції зміни швидкості вітру методом лінійної регресії Катерина Клен, Вадим Мартинюк, Михайло Яременко Обчислювальні проблеми електротехніки
272 “М'ЯКА” (ПЕРЦЕПТИВНА) МЕТРОЛОГІЯ: ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СФЕРІ “ВИМІРЮВАННЯ НЕМОЖЛИВОГО” Василь Мотало, Анжеліка Черешневська, Юлія Савіцька Вимірювальна техніка та метрологія
273 CHALLENGES OF TEMPERATURE MEASUREMENT DURING THE FRICTION STIR WELDING PROCESS Silke Augustin, Томас Фрьоліх, Gunter Krapf, Jean-Pierre Bergmann, Michael Grätzel, Jan Ansgar Gerken, Kiril Schmidt Вимірювальна техніка та метрологія
274 Принципи правового регулювання публічних закупівель в Європейському Союзі М. Сірант Юридичні науки
275 Проблеми правового регулювання взаємодії державної влади та опозиції в сучасній Україні М. Пивовар Юридичні науки
276 МІКРО-СЕРВІСНА ПІДТРИМКА З ВИКОРИСТАННЯМ МОДУЛЬНОЇ АРХІТЕКТУРИ СЕРВІСНОЇ ПЛАТФОРМИ ДЛЯ JAVA-ДОДАТКІВ OSGI Олександр Мамро, Андрій Лагун Вимірювальна техніка та метрологія
277 КОРИГУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ОБ’ЄКТА КЕРУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ФОРМУЛИ АКЕРМАННА Маркіян Наконечний, Орест Івахів, Олександр Вітер, Юрій Наконечний Вимірювальна техніка та метрологія
278 Реферати Автоматика, вимірювання та керування
279 ВИМІРЮВАЛЬНИЙ ЛОГАРИФМУЮЧИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ СИГНАЛУ ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ МАГНІТНОГО ТРЕКІНГУ Роман Голяка, Тетяна Марусенкова, Дмитро Федасюк Вимірювальна техніка та метрологія
280 Поява беррі фази у деформованих нитковидних кристалів антимоніду галію Анатолій Дружинін, Ігор Островський, Юрій Ховерко, Наталія Лях-Кагуй Обчислювальні проблеми електротехніки
281 Бездротова передача електричної енергії Муханнед Аль-Раві Обчислювальні проблеми електротехніки
282 Математична модель електричної активності ділянок білогічної нейронної мережі Всеволод Горячко, Оксана Гоголюк, Тарас Рижий, Сергій Рендзіняк Обчислювальні проблеми електротехніки
283 Сучасний поступ електротехнічної освіти і науки у Національному університеті “Львівська політехніка” Оксана Гоголюк, Сергій Рендзіняк, Петро Стахів, Всеволод Горячко, Тарас Рижий, Любов Балацька Обчислювальні проблеми електротехніки
284 ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРМОМЕТРИЧНОГО МАТЕРІАЛУ Ti1-xScxCoSb. МОДЕЛЮВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК Володимир Крайовський, Марія Рокоманюк, Володимир Ромака , Andriy Horpenyuk, Юрій Стадник, Любов Ромака, Андрій Горинь Вимірювальна техніка та метрологія
285 СТРУКТУРУВАННЯ ЯКОСТІ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ ШЛЯХОМ ДЕКОМПОЗИЦІЇ ФУНКЦІЇ ЯКОСТІ Микола Микийчук, Олеся Чабан Вимірювальна техніка та метрологія
286 Receiver Unit Wireless Security System П. В. Мокренко, В. В. Партола Автоматика, вимірювання та керування
287 АСУ ТП ректифікаційної колони регенерації спирту з під-регуляторами О. О. Іванюк, Г. І. Влах-Вигриновська, І. М. Ковела, В. М. Доманський Автоматика, вимірювання та керування
288 Засоби вимірювання постійного струму на основі квантових магнітометричних сенсорів П. І. Гаранюк, І. П. Гаранюк Автоматика, вимірювання та керування
289 Розроблення рекомендаційної системи підбору фільмів Ю. Є. Кинаш, О. О. Петрушинський, В. М. Мищишин Автоматика, вимірювання та керування
290 Особливості побудови мікроконтролерних систем цифрового опрацювання сигналів Олександр Вітер, Ілона Лагун, Я. А. Лагун Автоматика, вимірювання та керування
291 Проста модифікація алгоритму швидкого обчислення зворотного квадратного кореня для чисел з рухомою комою одинарної точності Л. В. Мороз, А. Гринчишин, О. Я. Горячий Автоматика, вимірювання та керування
292 Розроблення мережевого чата з елементами захисту повідомлень Ю. Є. Кинаш, Ю. П. Кухар, В. М. Мищишин Автоматика, вимірювання та керування
293 Розроблення інтерактивного веб-додатка з використанням нереляційної бази даних У. Ю. Дзелендзяк, В. В. Самотий, В. О. Палюшок Автоматика, вимірювання та керування
294 Оцінка температури об’єктів на основі їх шумових характеристик з вейвлет-перетворенням сигналів А. Й. Наконечний, Д. М. Мозола Автоматика, вимірювання та керування
295 Логарифмічні аналого-цифрові перетворювачі із змінною основою логарифмf. Вибір основи Л. З. Мичуда, Л. З. Мичуда, Г. С. Єлісєєва, Б. О. Юськів Автоматика, вимірювання та керування
296 Вихрострумовий метод та структура апаратних засобів для пошуку локальних провідних тіл у зоні автошляхопроводу І. М. Бучма Автоматика, вимірювання та керування
297 Основні конструктивні співвідношення лінійного генератора імпульсної дії Богдан Харчишин, М. В. Хай, Б. Г. Бойчук, Михайло Радович Електроенергетичні та електромеханічні системи
298 Шляхи удосконалення електромеханічної системи керування наведення озброєння бойової машини БМ-21 на основі нечіткої логіки Ярослав Паранчук, Павло Євдокімов, Олексій Кузнєцов Електроенергетичні та електромеханічні системи
299 Комп’ютерне моделювання системних стабілізаторів потужності електроенергетичних систем Володимир Мороз, Володимир Коновал Електроенергетичні та електромеханічні системи
300 Аналіз впливу нестійких нулів і полюсів на стійкість замкнутих систем, поведінка яких апроксимується передавальними функціями другого порядку Ярослав Марущак, Володимир Мороз, Володимир Цяпа, Ігор Головач , Ігор Чупило Електроенергетичні та електромеханічні системи