Знайти статті…

7537 результатів
Наукові статті Автори Журнал
251 Аналіз системи автоматичного регулювання рівня за використання частотно-керованого електропривода насоса Валерій Місюренко, М. Б. Семенюк Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
252 Аналіз роботи трифазного некерованого мостового випрямляча за умови коректного вилучення з його схеми двох та трьох вентилів Н. Г. Мальцева, Михайло Олійник, В. Г. Федишин Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
253 Математичний опис динаміки системи регулювання положення електродів дсп моделлю у просторі станів Орест Лозинський, Ярослав Паранчук, В. Б. Цяпа Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
254 Аналіз методом математичного моделювання перехідних процесів у системі генерування електроенергії турбогенератором із безщітковою системою збудження Андрій Куцик, М. Б. Семенюк, А. А. Євченко, Т. Я. Дзьоба Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
255 Вплив рпн на ідентифікацію виткових замикань у силовому трансформаторі Б. В. Дмитрик, Олександр Равлик, Ігор Сабадаш, Назар Равлик Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
256 Аналіз впливу типу системи збудження синхронного генератора на його перехідні характеристики в автономному режимі Я. Грицюк, В. Коновал, Володимир Мороз Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
257 Методика розрахунку коефіцієнтів підсилення регулятора статичного тиристорного компенсатора В. Г. Гапанович, Зіновій Бахор Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
258 Проблеми експлуатації компенсувальних пристроїв в електричних мережах живлення шахт Юрій Варецький, Олена Пастух, В. М. Горбань Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
259 Енергоформівне керування нелінійними системами на прикладі двозонного електроприводу постійного струму Юрій Білецький, Р. Білецький Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
260 Фізична модель системи телемеханіки для оперативно-диспетчерського управління підстанціями М. В. Базилевич, П. М. Баран, В. П. Кідиба, Георгій Лисяк, Ігор Сабадаш Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
261 Обмеження кидків струмів намагнічення в системі електропостачання дугової сталеплавильної печі попередньою комутацією пічного агрегату В. Г. Гапанович, В. П. Кідиба Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
262 Основні аспекти інтеграції вітрових електричних станцій в енергосистеми М. С. Сегеда, О. Б. Дудурич Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
263 Співвідношення індуктивностей розсіяння екранованих циліндричних співвісних обмоток на феромагнітному осерді М. А. Яцун Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
264 Компенсація реактивної потужності в системах електроспоживання з силовими випрямлячами Євген Федів, Ольга Сівакова Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
265 Моделювання комутаційних процесів ліній надвисокої напруги 750 кВ Олександр Равлик, В. Я. Стецик Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
266 Оцінка ефективності вітроелектростанції на основі даних з відкритих джерел Костянтин Покровський, М. Ю. Кужелєв Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
267 Вплив розрядності даних на точність визначення кута в індукційних давачах кута Володимир Мороз, В. Оксентюк, П. Болкот, К. Снітков Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
268 Дослідження однофазного режиму роботи трифазного асинхронного двигуна Василь Маляр, Орест Гамола, В. С. Мадай, Ігор Гавдьо Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
269 Структура багатозв’язаної системи керування режимами електротехнологічного комплексу «дугова сталеплавильна піч — електропостачальна мережа» Орест Лозинський, Ярослав Паранчук Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
270 Квадратично-інтегральний метод розпізнавання аварійних ситуацій ліній електропересилання Георгій Лисяк, І. І. Островка, В. В. Сабадаш Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
271 Експрес-оцінка резонансних перенапруг в анормальних режимах магістральних електричних мереж В. В. Кучанський Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
272 Математичне моделювання режимів роботи синхронного генератора з широтно-імпульсним регулюванням збудження Андрій Куцик, М. Б. Семенюк, Валерій Місюренко Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
273 Моделювання обмежувачів максимального збудження синхронних машин для аналізу стійкості електроенергетичних систем В. Коновал, Андрій Козовий Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
274 Дослідження впливу похибок квантування телеінформації на результати нейроматематичного моделювання Н. Б. Дьяченко, Б. І. Дурняк Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
275 Система самонавчання комп’ютерного симулятора з управління електричною частиною енергоблока ТЕС Н. Б. Дьяченко, П. М. Баран, Victor Kidyba, Я. Д. Пришляк Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
276 Система керування електроприводу кривошипно-шатуннoго механізму з нелінійними зворотними зв’язками Ігор Головач , Л. Ф. Карплюк, Б. Я. Панченко, В. Б. Цяпа Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
277 Математична модель асинхронного двигуна з урахуванням витіснення струму у стрижнях ротора В. М. Гладкий Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
278 Розробка регулятора статичного тиристорного компенсатора для системи електропостачання шахтного навантаження В. Г. Гапанович, Зіновій Бахор Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
279 Зміни напруги в електричній мікромережі з гібридною електростанцією Юрій Варецький, В. М. Горбань, Я. С. Пазина Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
280 Використання структурованих характеристичних поліномів для синтезу систем автоматичного керування Б. Г. Бойчук, Богдан Калужний, В. Б. Цяпа Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
281 Cистеми енергоформуючого керування синхронною машиною з постійними магнітами як гамільтоновою системою з керованими портами Юрій Білецький Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
282 Oscillation processes in a transmission with a dual-mass flywheel while moving a car from rest Bohdan Kindratskyy, Roman Litvin Український журнал із машинобудування і матеріалознавства
283 Influence of the ignition system parameters on the ecological indicators of the automobile gas-fueled engine Vasyl Brytkovskyi, Роман Качмар, Олена Ланець Український журнал із машинобудування і матеріалознавства
284 Elements of the theory of closed-loop mechanisms formed by rolling bodies without kinematic sliding Mykola Vorobyov, Denis Prokopenko Український журнал із машинобудування і матеріалознавства
285 Substantiation of structure and parameters of pneumatic system of mobile robot with orthogonal walking drive Віталій Корендій, Роман Зінько, Diana Muzychka Український журнал із машинобудування і матеріалознавства
286 Prediction of tribological properties of structural steels using artificial neural networks Viktor Uvarov, Serhii Bespalov Український журнал із машинобудування і матеріалознавства
287 Experimental determination of critical strain energy density of ductile materials Yuriy Molkov, Yaroslav Ivanyts’kyi, Taras Lenkovs’kyi, Andriy Trostianchyn, Володимир Кулик, Roman Shyshkovskyy Український журнал із машинобудування і матеріалознавства
288 Substantiation of the shape of a solid oxide fuel cell anode using the stress-strain and shape-dependent crack deceleration approaches Ігор Кузьо, Bogdan Vasyliv, Віталій Корендій, Володимир Боровець, Viktoriya Podhurska Український журнал із машинобудування і матеріалознавства
289 Substantiation of geometric parameters of discharge hopper hole at gravitational outflow of finely dispersed bulky material Yurii Shоlovii, Nadiia Maherus Український журнал із машинобудування і матеріалознавства
290 Mathematical modeling of the thermoelastic state in a circular disk with a crack due to the action of the heat source Volodymyr Zelenyak, Liubov Kolyasa Український журнал із машинобудування і матеріалознавства
291 Rheological properties of melts and x-ray method of study of cross-linked polyethylene Karam Shixaliyev, Ibrahim Abbasov, Khaver Sadig Український журнал із машинобудування і матеріалознавства
292 Галицизми в українській терміносистемі фізичної культури й спорту Марта Мартинюк Проблеми української термінології
293 Терміни телезнавства: проблеми і пошуки Вікторія Бабенко Проблеми української термінології
294 Становлення термінології на сторінках періодичної преси початку ХХ століття Надія Фіголь Проблеми української термінології
295 Антонімічні відношення в українській видавничій термінології Марія Процик Проблеми української термінології
296 Географічні терміни в мікротопонімії центральної Бойківщини: порівняльний аспект Наталія Сокіл Проблеми української термінології
297 Походження назв орнаментів в українській мові Яніна Мар’янко Проблеми української термінології
298 Французькі запозичення в українській архітектурній термінології Лариса Думанська Проблеми української термінології
299 Дохристиянська богослужбова лексика української мови Петро Мацьків, Олег Мацьків Проблеми української термінології
300 Термінологічна лексика в барокових проповідях ХVІІ ст. Оксана Зелінська Проблеми української термінології