Знайти статті…

6525 результатів
Наукові статті Автори Журнал
251 Семантичний аналіз корпусу спеціальних текстів (на матеріалі англійської кредитно-банківської субмови) Олександра Дуда Проблеми української термінології
252 Лексико-семантичні процеси в номенклатурі української підмови технології громадського харчування Світлана Руденко Проблеми української термінології
253 Специфіка терміна «біопошкодження» Іванна Проць Проблеми української термінології
254 До когнітивного аспекту вивчення галузевих терміносистем Ольга Петрова Проблеми української термінології
255 Українська радіологічна термінологія: історія, проблеми й перспективи Микола Пилипенко1, Володимир Калашник2, Iрина Корнейко3, Володимир Рогожин4, Леонід Розенфельд5 Проблеми української термінології
256 Стан українського писемного медичного наукового мовлення Олександр Герасименко Проблеми української термінології
257 Стан української мови, фармацевтичної та медичної термінолоґії на початку третього тисячоліття Любов Петрух Проблеми української термінології
258 Про «стан здоров’я» мови медицини (термінологічний аспект) Наталія Місник1, Людмила Симоненко2 Проблеми української термінології
259 Проблеми технічної термінології в західноукраїнській періодиці міжвоєнного часу Андрій Воробкевич, Михайло Соколовський Проблеми української термінології
260 До питання про стиль ділової письмової мови: на матеріалі французької комерційної кореспонденції Наталія Демчук Проблеми української термінології
261 До проблеми термінотворення в аерокосмічному зніманні Христина Бурштинська Проблеми української термінології
262 Типи відношень у багатокомпонентних словосполученнях в українській електротехнічній термінології Людмила Козак Проблеми української термінології
263 Національні тенденції в автомобілевій термінолоґії на зламі віків Неля Нікуліна Проблеми української термінології
264 Українська хемічна термінологія на роздоріжжі Орест Попович Проблеми української термінології
265 Щодо вживанння термінів «керування» та «управління» Роман Микульчик Проблеми української термінології
266 Комп’ютеризація видавничої галузі та розвиток сучасної видавничої термінології Емілія Огар, Марія Процик Проблеми української термінології
267 Українські фізичні терміни, утворені лексико-семантичним способом Ірина Процик Проблеми української термінології
268 Про вжиток іменників на -ння у зв’язку з ДСТУ 3966-2000 Степан Ярема Проблеми української термінології
269 Про вдосконалення, впорядкування і використання фізичних термінів Михайло Медюх, А. Пундик Проблеми української термінології
270 Назви опредметнених дій у науково-технічній термінології Володимир Пілецький Проблеми української термінології
271 Про деякі вимоги до термінів, встановлені ДСТУ 3966-2000 Моргунюк Виталь Проблеми української термінології
272 Арабські лексичні запозичення в українській мові Володимира Федина Проблеми української термінології
273 Автоматичне реферування текстів Зоя Куделько Проблеми української термінології
274 Міфологеми та ідеологеми як специфічні й етно‑соціально забарвлені терміносистеми Олена Бурда Проблеми української термінології
275 Прикметники, що означають кольори, у сучасній німецькій мові Володимир Рудий Проблеми української термінології
276 Значення адекватного перекладу іншомовних термінолексем в укладанні російсько-українського словника спортивних термінів Людмила Бардіна, Наталія Назаренко Проблеми української термінології
277 Структура «українсько-російсько-англійського тлумачного словника ділової людини» та використання його для навчання англійської мови для спеціальних цілей Олена Зеленська Проблеми української термінології
278 До проблеми укладання турецько-українських галузевих словників Володимир Підвойний Проблеми української термінології
279 Особливості побудови україно-англо-японського розмовника Андрій Медведів1, Мирон Федоришин2 Проблеми української термінології
280 Навчальний словник активних слів у практиці викладання іноземних мов Станіслава Гулкевич, Зоя Данилова Проблеми української термінології
281 Укладання словника чужомовних онімів Артур Ґудманян Проблеми української термінології
282 Про лісотехнічний словник призабутих термінів Нестор Библюк Проблеми української термінології
283 Лексикографія та міжмовні зв'язки в україні на початку ХХl ст.: нові лексикографічні твори Софія Денисенко Проблеми української термінології
284 АРМ лексикографа: критичний аналіз сучасної концепції лексичної картотеки Василь Войнов, Сергій Тимофєєв Проблеми української термінології
285 Організація бази знань в комп’ютерному середовищі для вивчення понять і термінів предметної області з нечіткою структурою Володимир Семотюк, Володимир Шрам Проблеми української термінології
286 Комп’ютерна технологія укладання класифікаторів товарів М. Беднарчук, А. Костенко, Ігор Кульчицький, О. Шумський Проблеми української термінології
287 Українська термінологія лінгвістики тексту Ірина Трубчанінова Проблеми української термінології
288 Механізми експресивної забарвленості термінів Ірина Котеленець Проблеми української термінології
289 Термін «номенклатура» у синхронічних та діахронічних мовознавчих студіях Ганна Меуш Проблеми української термінології
290 До вивчення основних понять сучасного термінознавства (зміст та обсяг поняття «термінологія» у вітчизняній термінознавчій традиції) Олена Медведь Проблеми української термінології
291 Теоретичні проблеми термінологічної варіантності Леся Малевич Проблеми української термінології
292 Ознаки фрактальної гармонії у фаховій термінолоґії Галина Онуфрієнко Проблеми української термінології
293 Системотвірні та системонабуті властивості слова і терміна Любов Дацюк Проблеми української термінології
294 Роль термінів у сфері фахової комунікації Ніна Литвиненко Проблеми української термінології
295 Міжмовні відношення і національно-мовна картина світу Ярослав Яремко Проблеми української термінології
296 Когнітивно-лінгвальна характеристика греко-латинських термінологічних запозичень у німецькій мові Тихон Лещук Проблеми української термінології
297 Слова з міжнародними компонентами на позначення кількості, розміру, сукупності у сучасних терміносистемах Ірина Кочан Проблеми української термінології
298 Чи необхідні чужоземні слова в українській «термінології» Богдан Слабий Проблеми української термінології
299 Термінологія як підвалина менталітету: проблема автентичности Володимир Козирський1, Василь Шендеровський2 Проблеми української термінології
300 Якою бути українській науково-технічній термінології ? Андрій Медведів Володимир Задорожний Проблеми української термінології