Знайти статті…

7537 результатів
Наукові статті Автори Журнал
151 СИНТЕЗ ДЕЯКИХ ФОСФОРОВМІСНИХ ПОХІДНИХ ПОЛІЕТИЛЕНГЛІКОЛІВ А. В. Стасюк, І. А. Дронь, С. В. Хом’як, О. І. Гевусь, В. Я. Самарик Хімія, технологія речовин та їх застосування
152 ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МЕТИЛ 6-МЕТИЛ-2-ОКСО-4-ФЕНІЛ-1,2,3,4-ТЕТРАГІДРОПІРИМІДИН-5-КАРБОКСИЛАТУ ТА ЙОГО РОЗЧИНІВ В ЕТИЛАЦЕТАТІ І БЕНЗОЛІ ТА ЇХ СУМІШАХ О. Р. Рідка, В. С. Матійчук, І. Б. Собечко, Valentyn Serheyev, Н. І. Тищенко Хімія, технологія речовин та їх застосування
153 УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМИ ЗМІНАМИ В СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА І. П. Миколайчук, К. Кандагура Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»
154 АНОДНА ПОВЕДІНКА СРІБЛА У РОЗЧИНАХ РАМНОЛІПІДУ І. П. Мерцало, А. Б. Бондаренко, А. С. Мазур, О. І. Кунтий Серія «Хімія, технологія речовин та їх застосування»
155 ФАЗОВА РІВНОВАГА ПАРА–РІДИНА РОЗЧИНІВ ДИМЕТИЛЦИНКУ ТА ДИМЕТИЛСЕЛЕНУ С. І. Герасимчук, І.П. Полюжин, Г. В. Мельник, Ю. П. Павловський, В. В. Сергеєв Хімія, технологія речовин та їх застосування
156 УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЇЇ РЕФОРМУВАННЯ М. Мамчин, М. Колядич, І. Фуртак Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»
157 ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ СЕКТОРА ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА С. Лихолат, Т. Васильців, В. Зайченко Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»
158 ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ КОРПОРАТИВНО-СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ Г. Лема, І. Олексів, Т. Лісович Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»
159 УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД О. Корчинська Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»
160 ІНОЗЕМНИЙ ІНОВАЦІЙНИЙ КАПІТАЛ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Н. Г. Яковлєва-Мельник Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»
161 ФАКТОРИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ СИСТЕМНОЇ ПАРАДИГМИ В. Мікловда, К. Латинін, А. Фіалковський Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»
162 СТРАТЕГІЧНІ МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СТУДЕНТСЬКИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ Т. Кулініч, А. Сороката Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»
163 ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ НА ЗАСАДАХ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ Ye. Krykavskyy, O. Шандрівська, Н. Шинкаренко Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»
164 ОБҐРУНТУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ ІНТЕРНЕТ- КОМУНІКАЦІЙ ВИРОБНИКІВ КУХОННИХ МЕБЛІВ В УКРАЇНІ Natalia Kosar, Natalia Kuzo, А. Чипак Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»
165 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ В СИСТЕМІ ЧИННИКІВ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВТРАТ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ Л. Гальків, Л. Галаз, Й. Денбіцка Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»
166 ПАРАМЕТРИ ІННОВАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ Ю. Войцеховська Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»
167 ВПЛИВ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА ЗМЕНШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ СОЦІАЛЬНОГО РИЗИКУ О. Білик Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»
168 ОСНОВНІ ПЕРЕДУМОВИ ОРГАНІЗУВАННЯ ПРОЦЕСІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ІННОВАЦІЙНИХ ЗАСАДАХ Й. Петрович Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»
169 АРХІТЕКТУРНА СКЛАДОВА У ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕГРАЦІЇ МІГРАНТІВ У НОВЕ СУСПІЛЬСТВО Баб’як В. І., Серія Архітектура
170 АРХІТЕКТУРНЕ ТЛО ІКОНИ ПОКРОВУ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ З РІЧИЦІ НА ВОЛИНІ Yurii Dyba Серія Архітектура
171 САКРАЛЬНА АРХІТЕКТУРА ЛЬВОВА МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ : СТИЛЬОВИЙ ПЛЮРАЛІЗМ Юлія Богданова, Світлана Лінда Серія Архітектура
172 Інформаційне забезпечення виготовлення документів про вищу освіту державного зразка для випускників львівської політехніки Роман Голощук, Олена Вовк Серія «Інформаційні системи та мережі»
173 Порівняльна характеристика функціональних можливостей систем комп’ютерної математики в процесі розв’язування задач В. Л. Юнчик, А. А. Федонюк Серія «Інформаційні системи та мережі»
174 Аналіз вибору ІТ спеціальностей учнями випускних класів на прикладі Тернополя Кунанець Наталія Едуардівна, В. В. Пасічник, Р. М. Небесний, М. В. Назарук Серія «Інформаційні системи та мережі»
175 Аналіз математичних моделей функціонування скалярних багатопроцесорних систем Опірський І. Р., С. В. Зибін, В. О. Хорошко Серія «Інформаційні системи та мережі»
176 Метод визначення опору потоку повітря пористих матеріалів на основі коефіцієнтів звукопоглинання М. Р. Мельник, Андрій Керницький, Ярослав Рубаха, Тадеуш Камісінські Серія «Інформаційні системи та мережі»
177 Інтелектуальна інформаційна система «розумний замок» для захисту приміщень Левко Рибак, Петро Кравець Серія «Інформаційні системи та мережі»
178 Система ідентифікації проблемних ситуацій тестування програмного забезпечення Євген Буров, Христина Микіч, Олег Верес, В. Литвин Серія «Інформаційні системи та мережі»
179 Архітектура системи онлайн-туризму для пошуку та планування подорожей із урахуванням потреб користувача В. Литвин, О. М. Наум, Вікторія Висоцька, М. В. Дверій Серія «Інформаційні системи та мережі»
180 Метод дедублікації та розподілу даних у хмарних сховищах під час резервного копіювання даних Богдан Русин, Любомир Погрелюк, Вікторія Висоцька, Михайло Осипов Серія «Інформаційні системи та мережі»
181 Забезпечення мінімізації витоків рідинної фази через стик клапанного ущільнення з використанням явища капілярної компресії Роман Шеремета, Зіновій Стоцько Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні
182 Моделювання впливу короткочасного режиму роботи елемента нерезервованої системи на її надійність Тетяна Стефанович, Сергій Щербовських Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні
183 Розробка методу оптимального налаштування ПІ-регуляторів Юрій Ромасевич, В'ячеслав Ловейкін, A. Ляшко, В. Макарець Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні
184 Побудова математичної моделі кульового барабанного млина із застосуванням отриманих експериментальних даних Євген Пістун, Роман Федоришин, В. Заграй, Г. Николин Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні
185 Substantiation of parameters and modelling the operation of three-mass vibratory conveyer with directed oscillations of the working element Віталій Корендій, Олександр Качур, Юрій Новіцький, В. Мазурик, В. Середа Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні
186 CHARRING DEPTH OF FIRE PROTECTED STUDS IN TIMBER FRAME WALL ASSEMBLIES EXPOSED TO FIRE S. Bula, T. Shnal Серія «Теорія і практика будівництва»
187 РОЛЬ СВІТЛА В АРХІТЕКТУРІ ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ. ФУТУРИСТИЧНИЙ АСПЕКТ Яців С. М. , Максим Яців Серія Архітектура
188 РОЗВИТОК АРХІТЕКТУРНО-ТЕАТРАЛЬНИХ ІДЕЙ Ф. КІЗЛЕРА В УКРАЇНІ Й У СВІТІ Янчук К.В. Серія Архітектура
189 АРХІТЕКТУРНА ОСВІТА І ТВОРЧІ СПІЛКИ (на прикладі Львівської організації НСАУ і Львівської політехніки) Ягольник М. В. Серія Архітектура
190 ДИЗАЙН АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ Шебек Н. М. Серія Архітектура
191 ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНІ БУДІВЛІ ДЛЯ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ АУДИТОРІЇ В МАЙБУТНЬОМУ. ЗА ПОПЕРЕДНІМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ АНКЕТНОГО ОПИТУВАННЯ ДІЯЧІВ НАЦІОНАЛЬНОГО І СВІТОВОГО ТЕАТРІВ ЩОДО ЇХ ТИПОЛОГІЇ Філіпчук Ю. В. Серія Архітектура
192 «БОЖЕСТВЕННИЙ ГРАД» ЕСТЕТИКИ АРХІТЕКТУРНО- МІСТОБУДІВНОГО СЕРЕДОВИЩА Тімохін В. О. Серія Архітектура
193 СУЧАСНЕ ЄВРОПЕЙСЬКЕ МІСТО − ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ І БАЧЕННЯ РОЗВИТКУ Веглє-Стшелецка С. Серія Архітектура
194 ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРИ ХРИСТИЯНСЬКИХ ДУХОВНО-ГУМАНІТАРНИХ МУЛЬТИОСВІТНІХ ЦЕНТРІВ В УКРАЇНІ Стоцько Р. З. Серія Архітектура
195 НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ ОСВІТНЬО-ПРИКЛАДНОГО ПРОЕКТУВАННЯ НА КАФЕДРІ ДИЗАЙНУ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА ЛЬВІВСЬКОЇ АРХІТЕКТУРНОЇ ШКОЛИ ТЕПЕР І В МАЙБУТНЬОМУ Віктор Проскуряков, Лопоша, М.А., Гречка У. М., Кубай Н. Р. Серія Архітектура
196 НАПРЯМИ НАВЧАЛЬНОГО І ПОШУКОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ КАФЕДРИ ДИЗАЙНУ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” І КАФЕДРИ АРХІТЕКТУРИ Й УРБАНІСТИКИ ПОЛІТЕХНІКИ СВЄНТОКШИСЬКОЇ ТЕПЕР І В МАЙБУТНЬОМУ Невада Висоцький Ян, Віктор Проскуряков Серія Архітектура
197 ТРАДИЦІЯ ТА КОНТЕКСТ В ОСВІТІ МАЙБУТНІХ АРХІТЕКТОРІВ Гіль-Масталерчик Й. Серія Архітектура
198 ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУВАННЯ СТУДЕНТСЬКОГО МЕДИЧНОГО ЦЕНТРУ МАЙБУТНЬОГО Krasylnykov O. V., Віктор Проскуряков Серія Архітектура
199 ПОГЛЯД НА НОВІТНЮ УКРАЇНСЬКУ АРХІТЕКТУРУ, ЇЇ СУЧАСНЕ ТА МАЙБУТНЄ Кордунян Олександр Павлович Серія Архітектура
200 ДО ПИТАННЯ ТВОРЕННЯ АРХІТЕКТУРИ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛЬНИХ ТЕАТРАЛЬНИХ ПАВІЛЬЙОНІВ НА ВСЕСВІТНІХ ВИСТАВКАХ Климко Зоряна Василівна Серія Архітектура