Знайти статті…

8036 результатів
Наукові статті Автори Журнал
151 Окремі проблеми виборчих програм партій-переможців на парламентських виборах 2011 року в регіоні Західної Галичини (Польща): порівняльний аналіз Maryan Lopata Серія «Гуманітарні візії»
152 Азовська криза та українська передвиборча кампанія у Твіттері: формальний аналіз політичного тексту (на прикладі акаунту Петра Порошенка) Nataliia Steblyna Серія «Гуманітарні візії»
153 Особливості залучення соціальних мереж у діяльність органів державної влади (на прикладі США та України) Lesya Dorosh, Yulia Kopey Серія «Гуманітарні візії»
154 Енергетична безпека ЄС та країн Балтії в умовах полігібресії зовнішньої політики Російської Федерації Yaryna Turchyn, Olga Ivasechko Серія «Гуманітарні візії»
155 СУЧАСНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Й. Петрович, Л. Прокопишин-Рашкевич Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»
156 ЗМІНА ПАРАДИГМИ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ НА ЗАСАДАХ ВЗАЄМОДІЇ Л. Лісовська, Оксана Юринець, Б. Шеремета Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»
157 ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРУ НАПРЯМКУ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА Х. Залуцька, Vasyl Kozyk, М-О. Сизон Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»
158 АДАПТУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ ДО УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ Наталія Горбаль, М. Адамів, А. Чумак Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»
159 УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ НОВИХ РИНКОВИХ ВИКЛИКІВ В. Гавран, Х. Данилків, М. Гавран Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»
160 МЕДИЧНИЙ ТУРИЗМ В ПОЛЬЩІ: СТАТИСТИЧНИЙ ТА УПРАВЛІНСЬКИЙ РАКУРС Л. Гальків, Г. Щука, Е. Мазурек Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»
161 ЗАДОВОЛЕНІСТЬ СПОЖИВАЧА ТА ІМІДЖ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ЯК ЧИННИКИ ЛОЯЛЬНОСТІ СПОЖИВАЧА: ДОСВІД ПОЛЬСЬКИХ СУПЕРМАРКЕТІВ Г. Бєсок Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»
162 СОЦІАЛЬНИЙ МЕДІА МАРКЕТИНГ: СУЧАСНІ ТРЕНДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ У. Балик, М. Колісник Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»
163 АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА СУЧАСНОГО СТАНУ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ О. Уголькова, М. Удимович Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»
164 ЗАОЩАДЖЕННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ: СХИЛЬНІСТЬ, ПРІОРИТЕТИ ТА ФАКТОРИ Л. Шкварчук, Р. Слав’юк, О. Сова Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»
165 ФІНАНСОВИЙ ЕКВІВАЛЕНТ ВАРТОСТІ ЖИТТЯ: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ В УКРАЇНІ О.О. Шевчук, К. Моторя Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»
166 BANCASSURANCE ЯК ЦІННИЙ ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ О. Садура, О. Агрес Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»
167 ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ВІДНОСИН НА РИНКУ ОВОЧІВ ТА ФРУКТІВ Н. Рожко Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»
168 ІНДУСТРІЯ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ: ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ТА ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ Л. Прокопишин-Рашкевич, Б. Шадурська, Й. Петрович Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»
169 РОЗВИТОК МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ Р. Мірошник, У. Прокоп'єва Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»
170 ХАРАКТЕРИСТИКА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ПЕРЕДУМОВИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ С. Лихолат, О. Рудковський, Ю. Шушкова, З. Люльчак Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»
171 АНАЛІЗ РИНКУ ФРІЛАНСА В УКРАЇНІ О. Літорович Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»
172 ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ IT-СФЕРИ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ЕКОНОМІЦІ О. Кундицький, О. Сенишин Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»
173 СТАТИСТИКО СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СТАВЛЕННЯ ТУРИСТІВ ДО РОЗВИТКУ МІСТ ИЧНОГО ТУРИЗМУ НА ЛЬ ВІВЩИНІ І. Кулиняк, Ю. Бондаренко, М. Гвоздь Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»
174 ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОРТФЕЛЯ З КРИПТОВАЛЮТ І. Кондрат, Н. Ярошевич, М. Ливдар, Р. Драла Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»
175 ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНОГО ПІДХОДУ Х. Данилків, В. Гавран, І. Грибик, Н. Гембарська Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»
176 Шляхи вдосконалення моделі конституційного правосуддя в Україні: історико-правова та міжнародна практика O. Ковальчук, О. Сорочкіна Юридичні науки
177 Проблема сутності народного суверенітету та його визначення в конституційному праві В. Ковальчук, Я.Богів Юридичні науки
178 Використання методу гіпнозу для подолання протидії під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності О. Ромців Юридичні науки
179 Суть поняття декларування щодо прав людини у кримінальному провадженні О. Несімко, М. Гузела Юридичні науки
180 Питання призначення покарання із врахуванням особи винного К. Марисюк, Наталія Слотвінська, В. Давидюк Юридичні науки
181 Принципи міжнародного кримінального права Г. Лук’янова , І. Серкевич Юридичні науки
182 Іноземний досвід регламентації кримінальної відповідальності за пропаганду, планування, підготовку, розв’язування та ведення агресивної війни В. Канцір , Хр. Олійник Юридичні науки
183 Механізм протидії злочинності: науково-методологічний аналіз дефініції О. Гумін, В. Строїч Юридичні науки
184 Процесуальний примус в процесі застосування запобіжних заходів, пов’язаних з частковим обмеженням свободи особи М. Гузела Юридичні науки
185 Про недоліки організаційно-правового забезпечення запобігання вчиненню студентами ЗВО корисливо-насильницьких злочинів проти власності : кримінологічний аспект С. Якимова , Н. Болібрух Юридичні науки
186 Правове регулювання участі адвоката у цивільному процесі України Р. Римарчук, С. Сорока Юридичні науки
187 Повноваження нотаріуса в умовах сьогодення М. Німак Юридичні науки
188 Загальні засади організації та функціонування адвокатури зарубіжних країн І. Личенко Юридичні науки
189 Медіація як спосіб вирішення сімейних спорів A. Дутко, О. Нагірняк Юридичні науки
190 Особливості посвідчення довіреностей, прирівнюваних до нотаріально посвідчених, посадовими та службовими особами закладів охорони здоров’я України М. Долинська Юридичні науки
191 Світові системи нотаріату: порівняльний аналіз С. Василів, О. Сорочкіна Юридичні науки
192 Суд — обов’язковий суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин: питання цивільної юрисдикції С. Василів Юридичні науки
193 Запровадження дуальної форми навчання у сфері вищої освіти України І. Хомишин Юридичні науки
194 Адміністративно-правовий захист земельних відносин в умовах ринкової економіки О. Остапенко Юридичні науки
195 Адміністративно-правові основи ризикоорієнтованої системи податкового контролю: зарубіжний досвід M. Носкова Юридичні науки
196 Роль та значення принципів права у формуванні сучасного адміністративного права Г. Лук’янова Юридичні науки
197 Проблема дефініції «правових цінностей» у сучасному науковому дискурсі В. Чорнописька Юридичні науки
198 Оновлення міжнародної парадигми регулювання вживання наркотиків: до постановки проблеми Ю. Турянський Юридичні науки
199 Як досягти досконалості в комунікації: до питань захисту прав і свобод людини в інформаційній сфері А. Токарська Юридичні науки
200 Християнська мораль: метаантропологічне обґрунтування С. Сливка Юридичні науки