Знайти статті…

6525 результатів
Наукові статті Автори Журнал
151 Термінологічний аналіз: позначування та виозначування Людмила Пшенична1, Наталія Шишкіна2 Проблеми української термінології
152 Проблеми аналітичної термінологічної номінації Оксана Чуєшкова Проблеми української термінології
153 Про визначення граматичних характеристик лексем текстів для пошуку терміносполук Надія Міщенко, Наталя Щоголева Проблеми української термінології
154 Запозичення з класичних мов термінів і фразеологічних одиниць як чинник динамічного розвитку мови Софія Денисенко Проблеми української термінології
155 Кодифікація термінів з міжнародними компонентами у сучасній українській мові Ірина Кочан Проблеми української термінології
156 Щодо системності подання зворотних віддієслівних прикметників із префіксоїдом само- Софія Левіна, Ірина Требульова Михайло Гінзбург Проблеми української термінології
157 Мовне планування й термінологія Людмила Боярова Проблеми української термінології
158 Пасивні дієслівні конструкції в українському науковому мовленні Зоряна Куньч, Надія Голубінка Проблеми української термінології
159 Поліпшення якості нормативних документів – головний чинник зміцнення державного статусу української мови Анатолій Ганжа Михайло Гінзбург Проблеми української термінології
160 Литовська термінологія у злокалізованих компуторних програмах Антанас Сметона1, Валентин Кулинич2 Проблеми української термінології
161 Мовна політика і термінознавство Тарас Кияк Проблеми української термінології
162 Структурні зміни української наукової термінології протягом двадцятого сторіччя Євгенія Карпіловська1, Ольга Кочерга2, Євген Мейнарович3 Проблеми української термінології
163 Лексикографічна обробка текстових даних як засіб визначення спрямованості текстів І. Волошиновська Проблеми української термінології
164 Омонімія і полісемія в українській музичній термінології С. Булик-Верхола Проблеми української термінології
165 Поняття моделі в лінгвістиці І. Карамишева Проблеми української термінології
166 Слово дискурс як міждисциплінарний термін (в англійській та українській мовах) Л. Науменко Проблеми української термінології
167 Термін концепт у лінгвокультурологічному осмисленні В. Іващенко Проблеми української термінології
168 Соціолінгвістична суть терміна еколінгвістика Л. Бордюк Проблеми української термінології
169 Лінгвокультурологія та її термінна система Олена Левченко Проблеми української термінології
170 Обґрунтування наукової термінології з дистанційного навчання Богдан Шуневич Проблеми української термінології
171 Стилістично-семантичні зміни терміноодиниць української термінології державного управління Н. Коцюба Проблеми української термінології
172 Функціонування абревіатур в українській пожежно-технічній терміносистемі О. Кучеренко Проблеми української термінології
173 Основні способи словотворення в термінології нафтогазової промисловості С. Дорошенко Проблеми української термінології
174 Шляхи удосконалення науково-технічного перекладу Я. Войтович Проблеми української термінології
175 Юридичні терміни як перекладознавча проблема С. Снігур Проблеми української термінології
176 Жанрово-стилістичні особливості перекладу англомовного наукового дискурсу з економіки українською мовою Л. Бондарчук Проблеми української термінології
177 Контрастивний аналіз характерних українських та англійських слів-символів водної стихії І. Голиборода Проблеми української термінології
178 Дериваційна структура економічних термінів у чеській і українській мовах Н. Пілецька Проблеми української термінології
179 Термінологія в працях Олекси Горбача Роман Микульчик Проблеми української термінології
180 Англо-американські запозичення в німецькій мові та їх переклад українською О. Семотюк Проблеми української термінології
181 Латинська мова як джерело формування педагогічної термінології Г. Антонюк Проблеми української термінології
182 Значення пазиграфії для подання спеціальної інформації Н. Андрейчук Проблеми української термінології
183 Нульова суфіксація в українській загальновживаній лексиці та фізичній термінології на зламі ХІХ–ХХ століть І. Процик Проблеми української термінології
184 Українська термінологія як наслідок «зближання мов» Роман Рожанківський Проблеми української термінології
185 Мова та термінологія зукраїнізованих програмних продуктів фірми Майкрософт Богдан Рицар, Роман Мисак Проблеми української термінології
186 Росіянізми та англіцизми в сучасній українській термінології В. Пілецький Проблеми української термінології
187 Трактування терміноелемента у сучасній науці Ірина Кочан Проблеми української термінології
188 Психологічні аспекти використання народної термінології при прискореному перенавчанні плавців-самоуків раціональній техніці плавання Віктор Пижов Проблеми української термінології
189 Проблема обсягу поняття в перекладі німецької та австрійської військової термінології Надія Григолінська Проблеми української термінології
190 Професійні назви орнаментики в термінології художньої кераміки Ніна Левун, Юлія Рисич Проблеми української термінології
191 Деякі проблеми сучасної термінології у товарознавстві Іван Сирохман1, Ганна Рудавська2, Лідія Демкевич1, Валентина Завгородня1, Тетяна Раситюк1 Проблеми української термінології
192 Мотиваційні поля в термінології нафтогазової промисловості Світлана Дорошенко Проблеми української термінології
193 Формування і розвиток металургійної термінології в Україні Неонела Ктитарова Проблеми української термінології
194 Бінарні метафоричні словосполуки у фінансовій термінології Олена Винник Проблеми української термінології
195 Власні імена в математичних термінах Марія Осадчук Проблеми української термінології
196 Особливості спеціальної термінології як визначальний чинник змістового компонента навчання у технічному коледжі Світлана Вдовцова Проблеми української термінології
197 Кальки в українській технічній термінології Володимир Плескач Проблеми української термінології
198 Удосконалення і стандартизація правопису українських власних імен і прізвищ Адам Гожий Проблеми української термінології
199 Аспекти формування термінологічних стандартів М. Дрозд1, Тарас Кияк2 Проблеми української термінології
200 50 років термінологічної лексикографії Марія Комова Проблеми української термінології