Знайти статті…

5995 результатів
Наукові статті Автори Журнал
151 Development of the spray composition based on extractof eucalyptus globulus Н. Є. Стадницька, І. В. Дякон, І.І. Губицька, А. О. Милянич, В.П. Новіков Хімія, технологія речовин та їх застосування
152 СИНТЕЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНИХ N-ПОХІДНИХ НАФТОХІНОНУ Н. В. Поліш, N. Marintsova, Л. Р. Журахівська, В.П. Новіков , М. В. Вовк Хімія, технологія речовин та їх застосування
153 СПЕЛЬТА ЯК КОМПОНЕНТ ПОЖИВНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ ДРІЖДЖІВ Л. Я. Паляниця, Н. І. Березовська, Р. Б. Косів Хімія, технологія речовин та їх застосування
154 ЕМУЛЬСІЙНА ОЛІГОМЕРИЗАЦІЯ ФРАКЦІЇ С9 ПОБІЧНИХ ПРОДУКТІВ НАФТОПЕРЕРОБКИ, ІНІЦІЙОВАНА ПЕРСУЛЬФАТОМ КАЛІЮ Р. О.Субтельний, О. М. Оробчук, Б. О.Дзіняк Хімія, технологія речовин та їх застосування
155 ФЛОТАЦІЯ ЯК СТАДІЯ КАВІТАЦІЙНО-ФЛОТАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ОЧИЩЕННЯ ВОДНИХ ГЕТЕРОГЕННИХ СЕРЕДОВИЩ ВІД ДИСПЕРСНИХ ТВЕРДИХ ЧАСТИНОК ТА ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК Ю. В. Сухацький, З.О. Знак Хімія, технологія речовин та їх застосування
156 ВПЛИВ УМОВ ГАЛЬВАНІЧНОГО ЗАМІЩЕННЯ У РОЗЧИНАХ ДМСО НА РОЗМІРИ НАНОЧАСТИНОК ЗОЛОТА, ФІКСОВАНИХ НА ПОВЕРХНІ КРЕМНІЮ М. В. Шепіда Хімія, технологія речовин та їх застосування
157 ВПЛИВ ВЕЛИЧИНИ КАТОДНИХ ВКЛЮЧЕНЬ НА КОРОЗІЮ АЛЮМІНІЄВОГО СПЛАВУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МОДЕЛЬНИХ ЗРАЗКІВ Т. В. Гуменецький, Л. М. Білий, Я. І. Зінь Хімія, технологія речовин та їх застосування
158 ВПЛИВ МАРКИ ГІПСУ НА ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНОГО В’ЯЖУЧОГО ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМЕНЮ Б. Б. Чеканський, І. В. Луцюк Хімія, технологія речовин та їх застосування
159 ОДЕРЖАННЯ САХАРИДОВМІСНИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН НА ОСНОВІ 8-ГІДРОКСИОКТАНОВОЇ КИСЛОТИ К. І. Кузнецова, Р. І. Флейчук, О. І. Гевусь Хімія, технологія речовин та їх застосування
160 ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ НАТРІЮ ТІОЦІАНАТУ З МІНЕРАЛЬНИМИ КИСЛОТАМИ ТА ВИВЧЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ОТРИМАНИХ ПРОДУКТІВ З.О. Знак , Р. Р. Оленич, Olha Zin Хімія, технологія речовин та їх застосування
161 ТЕРМІЧНИЙ РОЗКЛАД НІТРОЗОПЕНТАЦІАНОФЕРАТУ ЗАЛІЗА(ІІ) ЗІ СКЛАДНИМИ КАТІОНАМИ Л.П. Олійник, Н. Л. Бернатська, З. М. Комаренська, О. І. Макота , Ю. М. Гринчук Хімія, технологія речовин та їх застосування
162 ПРО ВЗАЄМОЗВ΄ЯЗОК АКТИВНОСТІ КАТАЛІЗАТОРА Мо2В І СЕЛЕКТИВНОСТІ УТВОРЕННЯ ЕПОКСИДУ В РЕАКЦІЇ ЕПОКСИДУВАННЯ ОКТЕНУ-1 ТРЕТ-БУТИЛГІДРОПЕРОКСИДОМ З. М. Комаренська, М. В. Никипанчук, Л.П. Олійник, О. І. Макота Хімія, технологія речовин та їх застосування
163 СПОСОБИ ОТРИМАННЯ ПЛІВОК CdS І CdSe ТА ГЕТЕРОСТРУКТУР НА ЇХ ОСНОВІ. ОГЛЯД Р. Р. Гумінілович, П.Й. Шаповал, Й.Й. Ятчишин, В. Є. Стаднік, М. А. Созанський Хімія, технологія речовин та їх застосування
164 Терацові підлоги у Львові: еволюція застосування, композиційний та стилістичний аналіз Казанцева, Т. Серія Архітектура
165 Провідні тенденції західноукраїнського малярства останньої третини ХІХ століття Бобош, Я. М. Серія Архітектура
166 Творчість мулярських майстрів і скульпторів-декораторів львівських споруд кінця ХІХ – початку ХХ ст. Бірюльов, Ю. О. Серія Архітектура
167 Особливості архітектурно-просторового вирішення оборонних храмів Галичини Чень Л. Я. Серія Архітектура
168 Реалізація барокових містобудівних традицій на прикладі міста Микулинців Лукомська З. В. Серія Архітектура
169 Нормативно-правові аспекти регенерації ринкових площ історичних міст Галичини Каплінська М. В. Серія Архітектура
170 Герб Львова XVII століття: реставрація пам’ятки Диба Ю. Р., Цюпа М. С. Серія Архітектура
171 Національна ідентичність архітектури українських церков у традиції та новаторстві їх вираження Гнідець Р. Б. Серія Архітектура
172 Архітектура винниківських млинів Бокало О. О. Серія Архітектура
173 Роль туристичної логістики у формуванні та розвитку територіальної організації туризму (на прикладі Буського, Бродівського та Золочівського районів Львівської області) Мазур Т. М., Король Є. І. Серія Архітектура
174 Проблеми містобудівного розвитку малих міст (на прикладі м. Тячева та смт Буштина Закарпатської області) Соснова Н. С., Тупісь С. П. Серія Архітектура
175 Ревалоризація історичної променади на Губернаторських Валах у Львові Максим’юк Т. М.., Дідик В. В., Клопот Р. В. Серія Архітектура
176 Формування містобудівної інфраструктури утилізації відходів життєдіяльності (на прикладі міста Львова та Львівської області) Мазур Т. М., Король Є. І. Серія Архітектура
177 Архітектурно-просторова організація вулиці Проскурівської міста Хмельницького Ідак Ю. В., Білінська О. Б., Янишин Т. Серія Архітектура
178 Внутрішня логіка житлової вулиці та чинники, які впливають на її формування Гнесь І. П., Келеман О. В. Серія Архітектура
179 Вплив міграційних процесів на формування структури містобудівного об’єкта Височин І. А. Серія Архітектура
180 Основні функціональні засади проектування центрів виховання молоді типу “пансіон” Іванов-Костецький С. О., Семків О. Я. Серія Архітектура
181 Замовничо-архітектурна динаміка партнерства на сучасному ринку створення багатоквартирного житла Гнесь І. П., Книш В. І., Іщенко І. О. Серія Архітектура
182 Пам’ять у міському середовищі Юрик Я. М. Серія Архітектура
183 Механізми апробації архітектурних утопій в екологічних антиутопіях науково-фантастичних фільмів XX – початку XXI століть Русєв К. В. Серія Архітектура
184 Особливості формування екстер’єрів багатоповерхових житлових будинків та комплексів 2014–2015 рр. м. Львова Павлів А. П. Серія Архітектура
185 Значення архітектурної ідентичності для районів масової житлової забудови Мисак Н. Р. Серія Архітектура
186 Етапи еволюції закомарного завершення храмів Київської Русі Міхеєнко К. М. Серія Архітектура
187 До питання закономірностей пропорціювання фасадів будівель Львова 1870–1930-х рр. Казанцева Т. Є., Антонюк У. О. Серія Архітектура
188 Самостійна робота студентів Інституту архітектури як складова підготовки майбутніх фахівців Бойко Х. С., Петровська Ю. Р Серія Архітектура
189 Роль об’ємно-просторового вирішення художнього металу у формуванні архітектури палаців XVIII–ХІХ ст. м. Львова Базилевич В. В. Серія Архітектура
190 Ствердження нації. Архітектура Чехословаччини міжвоєнного періоду: рондокубізм Лінда С. М., Михайлишин О. Л. Серія Архітектура
191 Тетяна Максим'юк – у гармонії з природою Посацький Б. С. Серія Архітектура
192 Здобуття наукових ступенів в Інституті архітектури Національного університету "Львівська політехніка" у 2012–2014 роках Петришин Г. П. Серія Архітектура
193 Методика обчислення нормативних площ зовнішнього водовідведення даху для території Закарпатської області Кінаш Р. І., Гук Я. С. Серія Архітектура
194 Варіанти підсилення оболонок залізобетонних градирень залежно від конструктивних особливостей та фактичного технічного стану Гладишев Д. Г., Бродський М. О. Серія Архітектура
195 Онтологія творення українських національних атрибутів у сакральній архітектурі Галичини Ракочий Я. В., Борис А. М. Серія Архітектура
196 Еволюція розвитку та реноваційно-естетичні зміни інтер'єрного середовища церкви Успіння Богородиці у Львові Радомська В. Р., Тирпич І. А. Серія Архітектура
197 Основи формотворення і проектування об'єктів предметного біодизайну Мигаль С. П., Дида І. А., Казанцева Т. Є. Серія Архітектура
198 Рисунок капітелей класичних ордерів у початковій підготовці та творчості архітекторів Білінська О. Б., Баран Т Серія Архітектура
199 До питання про композицію історичних українських монастирів ХV–ХVІІІ ст. Чень Л. Я. Серія Архітектура
200 Ринкові площі в композиційно-планувальній структурі історичного міста Рибчинський О. В. Серія Архітектура