маркетинг

Можливості використання аудиту як інструменту маркетингового контролю: на прикладі польського та українського підприємств

Стаття присвячена питанням маркетингового контролю. Мета — показати на основі проаналізованих підприємств можливості фактичного використання маркетингового аудиту як інструменту стратегічного контролю маркетингу. В якості відправної точки для висновків було зроблено посилання на обговорення в літературі поглядів про маркетинговий аудит (їх можна розглядати як моделі концептуального, структурного або процесного характеру) та внутрішній аудит.

СОЦІАЛЬНИЙ МЕДІА МАРКЕТИНГ: СУЧАСНІ ТРЕНДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Розкрито результати дослідження сутності соціальних мереж. Окремо вивчено стан розвитку соціальних мереж у світі загалом та Україні зокрема. Проаналізовано потенційне охоплення рекламою у соціальних мережах. Розкрито особливості соціальної медіа реклами. Представлено профіль рекламної аудиторії провідних соціальних мереж в розрізі вікових, гендерних та географічних ознак. Виявлено ключові тренди та перспективи розвитку соціального медіа маркетингу. Виділено проблеми, з якими бояться зіштовхнутися маркетологи у майбутньому, здійснюючи свою діяльність у соціальних мережах.

НОВІ МЕТОДИ ЗБУТУ ЗМІ В ІНТЕРНЕТІ

У час гострої конкуренції на медіа-ринку інтернет-ЗМІ кожна редакція онлайнового медіа постійно шукає найкращий метод збуту свого інформаційного товару. Перед кожним редактором інтернет-ЗМІ постає питання: як найшвидше і найкраще доставити публікацію до аудиторії та спонукати прочитати, пристосовуючись до потреб кожного читача. Інструментів для просування медіа-продукту в інтернеті багато і щороку вони вдосконалюються і змінюються, а також з’являються нові.

Музейні інновації та інтерактивність у теорії та практиці музейної справи

На прикладі практичного досвіду діяльності музейних установ України та світу зроблено спробу теоретично розмежувати музейні інновації та інтерактивність. Наведено конкретні приклади із практичної діяльності музеїв, спрямовану на запровадження у експозиційну, науково-фондову та освітню діяльність інноваційних та інтерактивних методик й практик.

Specialities of using marketing mix by professional organizations

А lot of foreign and Ukrainian scholars analyze role of nonprofit organizations in modern civil society. However, there is lack of literature about nonprofit organizations marketing in such developing countries as Ukraine. Marketing strategies and appropriate tools, that are the most commonly used in business sphere, in most cases, need to be adapted for using by nonprofits. We suggest NGO classification based on their spheres of influence. In particular, we suggest classifying them into such groups: professional, universal, charity and volunteer organizations.

The sources of marketing information used by an enterprise in light of results of a research – analysis comparative

The aim of the publication is to show the diversity of the significance of different sources of marketing information in companies conducting different types of activity (manufacturing, services and trade) on the Polish market. Theses are formulated on results of research conducted by the Marketing Department of Cracow University of Economics in 2013. The subject of the research was: “The scope and conditions of marketing use by companies in Poland”. For all researched companies validity of the various sources of information is the same.

Qualitative changes in market and investment environment of domestic enterprises and marketing of their problem of domestic and foreign markets sales

The article given characteristic qualitative changes in the market environment, operation and development of Ukrainian business. The attention is focused on strengthening the process of European integration, accumulation of external and internal threats, requiring significant changes in the marketing policy of companies and their activities on domestic and foreign markets. Identified causes of low efficiency of Ukrainian companies in the EU markets after entering the country for zero duties for exports.

Actual problems of economics and capitalization value-oriented management: new challenges of marketing

The article given quantitative and qualitative characteristics of the processes of capitalization of economy of Ukraine in the deepening systemic crisis and globalization of the investment market. It is proved about strengthening the necessity of greater influence of marketing on the process of forming costs and finding new sources of value creation in emerging European markets. Attention is focused on ensuring long-term competitive advantages through innovative marketing solutions for commodity and stock markets.

Marketing risks: essence and place in structure of Ukrainian enterpises risk-profile

Paper reveals the essence of marketing and risks in this sphere of business activity. External and internal forms of the marketing risks are discussed. Practically oriented formulation of marketing risks is given. The place of marketing risks in the structure of the enterprise risk profile which is calculated on the basis of results of research of risk management practice in activities of small and medium scale enterprises of Kiev (2005 – 2012) is shown.