Volume 15, Number 1, 2021

In this Number

(20 papers)
Angelica Macalalad, Quennie Rose Ebete, Dominic Gutierrez, Madelaine Ramos, Bryan John Magoling
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht15.01.001
pp. 1 - 8
Serhiy Pyshyev, Denis Miroshnichenko, Ivan Malik, Aquilino Bautista Contreras, Nader Hassan
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht15.01.061
pp. 61 - 73
Iryna Blayda, Tetyana Vasylieva, Nataliia Vasylieva, Valentyna Khytrych, Svitlana Shuliakova
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht15.01.074
pp. 74 - 80
Ivan Saldan, L’ubomir Orovčik, Oksana Dobrovetska, Oleh Bilan
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht15.01.081
pp. 81 - 88
Vahid Moghaddam Nansa, Maryam Otadi, Amir Heydarinasab, Rahebeh Amiri
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht15.01.089
pp. 89 - 97
Serhiy Konovalov, Lyubov Patrylak, Stepan Zubenko, Mykhaylo Okhrimenko, Anzhela Yakovenko, Anton Levterov, Andriy Avramenko
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht15.01.105
pp. 105 - 117
Diana Kindzera, Roman Hosovskyi, Volodymyr Atamanyuk, Dmytro Symak
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht15.01.118
pp. 118 - 124
Diana Kindzera, Roman Hosovskyi, Volodymyr Atamanyuk, Dmytro Symak
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht15.01.118
pp. 118 - 124
Iryna Roslyk, Ganna Stovpchenko, Galyna Galchenko
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht15.01.125
pp. 125 - 131
Olena Tertyshna, Konstantin Zamikula, Oleg Tertyshny, Olena Zinchenko, Petro Topilnytskyy
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht15.01.132
pp. 132 - 141
Volodymyr Starchevskyy, Yurii Hrynchuk, Pavlo Matcipura, Volodymyr Reutskyy
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht15.01.142
pp. 142 - 147
Dmytro Symak, Vira Sabadash, Jaroslaw Gumnitsky, Zoriana Hnativ
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht15.01.148
pp. 148 - 152