Випуск 16, Номер 4, 2022

У цьому номері

(20 статей)
Lyubov Patrylak, Serhiy Konovalov, Anzhela Yakovenko, Oleksandra Pertko, Volodymyr Povazhnyi, Mykhailo Kurmach, Yuliya Voloshyna, Mykhailo Filonenko, Stepan Zubenko
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht16.04.521
cc. 521 - 531
Iryna Drapak, Borys Zimenkovsky, Lina Perekhoda, Hanna Yeromina, Zinaida Ieromina, Marianna Paykush, Liliya Logoyda, В. І. Лубенець , Tetiana Holubieva, Roksolana Yaremkevych, Oleksandr Shchur, Nataliya Seredynska
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht16.04.532
cc. 532 - 542
Zuzanna Cemka, Paweł Szarlej, Edyta Piłat, Przemysław Gnatowski, Maciej Sienkiewicz, Justyna Kucinska-Lipka
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht16.04.564
cc. 564 - 572