розвиток

Проблеми вибору та реалізації стратегій конкурентоспроможності у контексті забезпечення розвитку тов «УА.Консалтинг» на європейських ринках

У статті досліджуються сутність конкурентоспроможності та вибору ефективної конкурентної стратегії на основі літературних джерел, наукових досліджень, а також чинних нормативно-правових актів. Авторами розглядаються проблеми вибору та реалізації стратегії конкурентоспроможності з якими зустрічається підприємство в умовах сьогодення, розробляються плани розв’язку існуючих проблем та шляхи їх вирішення. У статті також надається обґрунтування результативності рекомендованих заходів та переваги й недоліки від їх впровадження.

Планування експортної діяльності в умовах виходу на нові ринки

Поняття зростання ефективності бізнесу до вищого рівня є критично важливим напрямком розвитку сучасної української економіки. Створення конкурентоздатної економіки сприяє здоровій конкуренції та сприяє взаємовідносинам між виробниками і споживачами. В статті авторами зазначено проблеми бізнес-планування в умовах виходу на міжнародну арену. Запропоновано ключові фактори успіху при виході на нові ринки при здійсненні ефективного управління митними процедурами, з врахування особливостей місцевого законодавства та потреб ринку, а також розробки цілеспрямованих маркетингових стратегій.

МОЖЛИВОСТІ РЕВІТАЛІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ТЕРИТОРІЙ МІСТ НА ПРИКЛАДІ ВУЛИЦІ ЗАМКОВОЇ У МІСТІ ЛЬВІВ

Ревіталізація промислових територій є важливою складовою ефективного розвитку міст. Така практика уже поширена в багатьох країнах світу. В Україні є не багато реалізованих об’єктів, але щороку їх стає більше. В статті розглядається практичний досвід ревіталізації з інших країн та виокремлено застосовані підходи. Спільні та відмінні для різних проектів.  Проведено дослідження промислової території на вулиці Замковій, у Львові. Авторами виділено складні питання у розвитку території та сформовано власні принципи для ефективного розвитку ділянки.

Проблеми та перспективи розвитку Індустрії 4.0 в Україні за умов євроінтегрування

Розглянуто поняття сутності «Індустрія 4.0» за умов євроінтегрування фахівцями. Досліджено проблеми, перспективи, загрози, можливості процесів формування, подальшого розвитку Індустрії 4.0 в Україні за умов євроінтегрування. Наведено структуру підходів щодо світового трактування поняття «Індустрія 4.0». Проаналізовано ключові індикатори запровадження, розвитку Індустрії 4.0 в Україні. Досліджено потенційні можливості України до набуття статусу регіонального (східноєвропейського) лідера у сферах складних, наукоємних інженерних послуг за умов євроінтегрування.

Ринок настільних ігор України: сучасний стан та перспективи розвитку

У статті проведено огляд ринку настільних ігор, який заслужив особливої уваги в час пандемії Covid-19, та його вплив на діяльність виробників і збутових організацій, які функціонували на цьому ринку. Визначено основних гравців на світовому та українському ринках. Описано варіанти співпраці між виробниками та ідейними власниками. Опитано споживачів щодо популярності торгових марок виробників настільних ігор. Прокласифіковано всі види настільних ігор та просегментовано споживачів одного з найбільших магазинів на ринку настільних ігор Львова.

Лін менеджмент в умовах економічного зростання та розвитку

Досліджено особливості та принципи застосування lean менеджменту. Виявлено причини упровадження lean концепції, а також склад lean команди. Сформовано рекоме- ндації щодо впровадження системи lean менеджменту на підприємстві з метою економіч- ного зростання в умовах розвитку та впровадження нових видів зовнішньоекономічної діяльності.

Software System for Motion Detection and Tracking

The goal of the work is to develop a software system for motion detection of and tracking object. It consists of the user interface which is presented as a desktop application. This paper describes the process of developing a desktop software system stage using the latest technologies which will be relevant and easy to maintain in future development and upgrade.

СУТНІСТЬ ТА РІЗНОВИДИ ІНСТРУМЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОГО ЗАХИСТУ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Інструменти економічного захисту у статті розглянуті як засоби збереження автономії підприємства, розвитку самобутності його виробничо-господарської і міжнародної економічної діяльності, задоволення потреб та інтересів стейкхолдерів, які шляхом реалізації сукупності дій, що оптимізують процеси управління, гармонізують фінансовий стан підприємства, чим сприяють розвитку міжнародних відносин.

МЕТОДОЛОГІЧНЕ ТА ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

В статті висвітлено проблеми розвитку інноваційного потенціалу промислових підприємств як теоретичного так і практичного спрямування. Основну увагу зосереджено на розумінні сутності і змістовому наповненні поняття “інноваційний потенціал промислового підприємства”. Розроблено стратегічну карту розвитку інноваційного потенціалу промислових підприємств з метою зорієнтувати їх менеджмент на розробку і реалізацію стратегічних, тактичних і оперативних програм і проєктів та відповідних заходів, які спрямовані на модернізацію діючих виробництв.

Соціально-екологічні фактори сталого розвитку національної економіки

Досліджено соціально-екологічні чинники концепції сталого розвитку, зв’язок економічного зростання і соціального розвитку. Проаналізовано головні соціально-екологічні проблеми переходу національної економіки України на принципи сталого розвитку.