Методологічні домінанти правової антропології

2017;
: pp. 170 - 178

I. Matviychuk «Methodological dominant legal anthropology» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-861-13...

1
Старший офіцер відділу підготовки персоналу ЗхРУ Державної прикордонної служби України

У статті визначено методологічні засади формування правової антропології. На основі аналізу предметної специфіки філософсько-правового знання ґрунтовно проаналізовано функції юридичної антропології. Визначено, що правова антропологія – це наука про людину як соціальну істоту в її правових проявах, вимірах, характе¬ристиках, яка вивчає правові форми громадського життя людей від старовини до сьогодення. З’ясовано, що такі функції юридичної антропології, як світоглядна, мето¬дологічна, відображально-інформаційна, аксіологічна та виховна, збігаються із функціями філософії права, але не тотожні їм, оскільки наповнюються змістом і специфікою, спричиненою власним предметом і завданнями, зумовленими антропо¬центричною зорієнтованістю юридичної антропології. До дискурсивних належать діагностична, прогностична, соціоконтрольна, трансляційна, аксіологічна функції, а до прак¬тично-прикладних функцій належать: інституціоналізації, гуманізації, індивідуалізації.

1. Filosofskii slovar' [Philosophical dictionary]. pod red. I. T. Frolova ; [5-e izd.]. Moskow, 1986. p. 526. 
2. Kazimirchuk V. N. Tseli i funktsii pravovoi sistemy. Pravovaya sistema sotsializma [The objectives and functions of the legal system. The legal system of socialism]. V. N. Kazimirchuk, S. V. Bobotov. Moskow, 1987. Kn. 2. 526 p. 
3. Kovler A. I. Antropologiya prava : uchebnik dlya vuzov [Anthropology of law: the textbook for high schools]. Moskow: NORMA Publ, 2002. 480 p. 
4. Filosofiya prava [Philosophy of law]. za zah. red. O. H. Danil'yana. Kiev : Yurinkom Inter Publ, 2002. 272 p. 
5. Filosofiya prava : navchal'nyy posibnyk [The philosophy of law: a tutorial]. O. O. Bandura, 
S. A. Bublyk, M. L. Zainchkovs'kyy ta in.; za zah. red. M. V. Kostyts'koho, B. F. Chmilya. Kiev: Yurinkom Inter Publ, 2000. 336 p. 
6. Nersesyants V. S. Yuridicheskaya antropologiya kak nauka i uchebnaya distsiplina [Legal anthropology as a science and a subject matter]. v kn. : Rulan N. Yuridicheskaya antropologiya; per. s frants. Moskow : NORMA Publ, 1999. 467 p. 
7. Filosofiya prava : problemy ta pidkhody : navchal'nyy posibnyk dlya studentiv spetsial'nosti “Pravoznavstvo” [Fіlosofіya right: the problem is the pіdhodi: The Teaching posіbnik for studentіv spetsіalnostі "Pravoznavstvo"]. za zah. red. P. M. Rabinovycha. L'viv : Yuryd. fak-t L'vivs'koho natsional'noho universytetu imeni I. Franka Publ, 2005. 290 p. 
8. Udovyka L. H. Problema statusu suchasnoyi yurydychnoyi antropolohiyi [The problem of the status of suchasnoї yuridichnoї antropologії]. Derzhava i pravo : Zb. nauk. prats'. Yur. i polit. nauky. Kiev : In-t derzhavy i prava im. V. M. Korets'koho NAN Ukrayiny Pybl, 2004. Vol. 25. pp. 11–14.