fortifications

ЕВОЛЮЦІЯ ЛЬВІВСЬКИХ УКРІПЛЕНЬ XIV – XVII ст. ТА ЇХ ЛОКАЛІЗАЦІЯ НА СУЧАСНІЙ ТОПОГРАФІЧНІЙ КАРТІ

У складі видання “Атлас українських історичних міст, том 1: Львів” 2014 р. було опубліковано схему-реконструкцію локалізації оборонних укріплень Львова, опрацьовану авторами даної статті. Формат видання не передбачав можливості повного обґрунтування проведеної роботи, тому мета даної статті розкрити методику проведення дослідження і обґрунтувати прийняті рішення.

ГІПОТЕТИЧНA РЕКОНСТРУКЦІЯ НА ПЕРІОД XIII-XIV СТ. РОЗПЛАНУВАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ТА АРХІТЕКТУРИ ВИСОКОГО ОБОРОННОГО МУРУ У МІСТІ ЛЬВОВІ

Львів є одним з міст в Україні, яке мало дуже розвинуту систему середньовічних укріплень. Ця система укріплень була збудована у XIII-XIV століттях, багато разів модернізувалася і служила до 18 століття. Проте сьогодні у Львові збереглися у формі архітектурних об’єктів лише малі залишки середньовічних укріплень середмістя – кілька фрагментів оборонної стіни та лише одна оборонна вежа, яка у 16 століття була перебудована у башту. Ці збережені об’єкти відносяться до т. зв.

ARCHITEKCI ZAMKU W MIĘDZYBOŻU W OSTATNIEJ POŁOWIE XVI WIEKU JAN BĄK I KRZYSZTOF BODZAN. ŹRÓDŁA PRZECIWKO MITOM

W artykule na podstawie rękopisu „Plac prawnych prac”, który napisano w latach 1753-1755 archiwistą rodziny Sieniawskich Szymonem Jerzym Cerenowiczem, zostaje wprowadzone do obiegu naukowego nazwisko architekta Jana Bąka, dotychczas nie wymieniane w literaturze naukowej. Wymieniony Jan Bąk, obywatel tarnopolski i architekt, przed 1569 r. miał kontrakt z właścicielem miasta Mikołajem Sieniawskim i złecenie na wykonanie prac budowlanych na zamku w Międzybożu.

ВЛАСТИВОСТІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРЕДМІСТЬ ІСТОРИЧНИХ МІСТ УКРАЇНИ

Предметом аналізу статті є властивості, характеристики та причини перерв успіху історичних міст України. В сферу дослідження попали середмістя з різних за розміром та функціональним призначенням поселень. Вони засвідчують, що традиція інтегрального розвитку середмістя історичних міст України є давньою. Міське самоврядування та магнати в різний спосіб дбали про безпеку, виробничу та торговельну інфраструктури, якісно виправляли громадський простір ринкових площ.

ПРОБЛЕМА ПРЕДСТАВЛЕННЯ АРХІТЕКТУРНО-МІСТОБУДІВНОЇ СПАДЩИНИИ КАЛУША У СУЧАСНОМУ СЕРЕДОВИЩІ МІСТА

У статті досліджено особливості історико-архітектурного розвитку історичного міста Калуша Івано-Франківської області. Розкрито цінність містобудівної спадщини історичного ядра міста, обґрунтовано гіпотези щодо розташування втрачених об’єктів історичного середмістя, ідентифіковано фрагменти збережених елементів об’ємно-розпланувальної структури міста періоду XV – XVIII ст. В ході дослідження на основі проведених натурних обстежень та опрацьованої джерельної бази розроблено схему теоретичного розпланування історичної фортеці Калуша на період XVII - XVIIІ ст.

ANALYSIS OF ARCHITECTURAL AND PLANNING STRUCTURE AND FORTIFICATION FACILITIES OF THE CITY OF LVIV ACCORDING TO THE MAP OF JEAN DOETSCH 1770 (1750)

У статті проаналізовано план міста Львова авторства  Жана Доетча з 1770 р. - одне з перших картографічних джерел до історії міста. Розкрито значення плану для наукової реконструкції стану архітектурно-містобудівної структури міста на другу половину ХVIII ст. Обгрунтовано гіпотезу про те, що карту виконано з навчально-військовою метою. Про це свідчить ретельна фіксація фортифікаційної структури середмістя з вказанням кількості ліній оборонних мурів, фос, брам, фірток.

ДО ПИТАННЯ ПРО ЗНАЧЕННЯ ТА ПЕРІОД ІСНУВАННЯ ОБОРОННИХ ЗАМКІВ РОГАТИНА

Викладено останні результати дослідження літературних джерел та проведених авторами натурних обстежень території замку у Рогатині. Як відомо, м. Рогатин Івано-Франківської області належить до найстаріших міст Західної України. Ще в 1415 р. місто отримало магдебурзьке право, що дало потенціал для інтенсивнішого розвитку поселення. Планувальна структура міста зазнала певних трансформацій з плином часу, проте розташування основних об’єктів міста, таких як церкви, костели, ринкова площа, земляні фортифікації та замок, залишились незмінними.

МОНАСТИР ЧСВВ УЩЕПЛОТАХ. ІСТОРІЯ, АРХІТЕКТУРА ТА ПРОБЛЕМАТИКА ЗБЕРЕЖЕННЯ

Розглянуто маловідомий монастир у Щеплотах. Виконано камеральні та натурні дослідження з гіпотетичною реконструкцією вигляду монастиря на час існування. Окреслено проблематику та шляхи збереження монастирища та реліктів оборонної системи.

ДО ПИТАННЯ ГРАФІЧНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ ДЕРЕВ’ЯНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ОБОРОННИХ ВАЛІВ ХVІ–ХVІІ СТ.

Охарактеризовано відмінності у вирішенні дерев’яних конструкцій валів до і під час періоду поширення артилерії; виділено проблеми інтерпретації інформації з писемних джерел про існування валів та їхніх супутніх дерев’яних елементів у ХVІ–ХVІІ ст.; наведено згадки про дерев’яні елементи бастіонних фортифікацій у писемних джерелах; проаналізовано іконографічні джерела та трактати з фортифікації ХVІ–ХVІІ ст. на предмет визначення принципів використання дерев’яних елементів для зовнішнього опорядження валів.

ПРОГРАМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТЕРЕНІВ ФОРТИФІКАЦІЇ У НІДЕРЛАНДАХ

Стаття спрямована на ознайомлення читачів та фахівців з програмами збереження фортифікаційних теренів та методами використання історичних ландшафтів у Нідерландах, правовому аспекту збереження залишків фортифікаційних споруд і рельєфу, розглянуто проектний метод інтеграції території у туристично-оглядову мережу. Нідерланди упродовж останніх 30 років розробляють правове поле в міжгалузевому секторі охорони значущого історичного ландшафту, долучаючи до складових елементів охорони наявні або втрачені об’єкти фортифікаційного мистецтва XVIII та ХХ ст.