Find Articles…

9098 results
Scientific articles Authors Journals
151 Особливості розміщення вершин графів типу “дерево” на площині Басюк Т.М. Series of Information Systems and Networks
152 Моделювання температурної характеристики сенсора на основі неперервного мінімаксного сплайн-наближення експоненційним виразом Андруник В.A. Series of Information Systems and Networks
153 Розроблення алгоритму та програмного забезпечення для виділення послідовності циклів напруження методом «краплі дощу» Яворський І.М., Юзефович Р.М. Series of Information Systems and Networks
154 Процедура синтезу моделей параметра потоку відмов інформаційно-довідкової автоматизованої системи визначення стану радіоелектронних засобів під час однорежимного утримання Левченко А.О., Кравчук О.І. Series of Information Systems and Networks
155 Інтелектуальний аналіз таблиць прийняття рішень у системах електронної комерції Чирун Л.В., Шестакевич Т.В. Series of Information Systems and Networks
156 Методи оптимальної організації доступу до інформації Інтернет-серверів з боку користувачів та їхня ефективність Тичковський Р.О., Цегелик Г.Г. Series of Information Systems and Networks
157 Математичне забезпечення функціонування рекурентних нейронних мереж Романишин Ю.М. Series of Information Systems and Networks
158 Синтез комбінаторних систем за допомогою багатовимірних в’язанок Різник В.В., Соломко М.Т. Series of Information Systems and Networks
159 Інформаційні компоненти інтелектуальних систем Пасічник В.В., Шаховська Н.Б. Series of Information Systems and Networks
160 Алгоритм формування інформації в базі даних розрахунків покупців з продавцем у режимі реального часу Марковець О.В., Марковець В.Г. Series of Information Systems and Networks
161 Технологія аналітичного моделювання дискретно-неперервних стохастичних систем на основі блок-схем алгоритмів їх поведінки Мандзій Б.А., Волочій Б.Ю., Озірковський Л.Д. Series of Information Systems and Networks
162 Спосіб введення метрики для визначення відстані між текстовими документами Литвин В.В. Series of Information Systems and Networks
163 Дослідження поведінки учасників Веб-спільнот та їх класифікація Кравець Р.Б., Пелещишин А.М., Сєров Ю.О. Series of Information Systems and Networks
164 Ігрова задача колективного стимулювання дій агентів Кравець П.О. Series of Information Systems and Networks
165 Інтелектуальні геоінформаційні системи. Міжнародний досвід та шляхи розвитку в Україні Кісь Я.П., Шаховська Н.Б., Вальчук О.Б. Series of Information Systems and Networks
166 Методи структурного подання часу в базах даних Ришковець Ю.В., Жежнич П.І. Series of Information Systems and Networks
167 Математичне й алгоритмічно-програмне забезпечення комп’ютерних засобів статистичного опрацювання стохастичних коливань (ритмічних процесів) Драган Я.П. Series of Information Systems and Networks
168 Дослідження ефективності методів розпізнавання у моделях жестової мови Давидов М.В., Нікольський Ю.В., Пасічник О.В. Series of Information Systems and Networks
169 Система аналізу та видобування медичних даних Григорович А.Г., Григорович В.Г. Series of Information Systems and Networks
170 Математичне та програмне забезпечення для просторової інвентаризації парникових газів у транспортному секторі Гамаль Х.В. Series of Information Systems and Networks
171 Алгоритми та засоби опрацювання інформаційних ресурсів в системах електронної контент-комерції Висоцька В.А. Series of Information Systems and Networks
172 Використання нечіткої логіки для визначення рекреаційного потенціалу території Виклюк Я.І. Series of Information Systems and Networks
173 Копцептуальна модель бази даних кадрового запезпечення кафедр університету Верес О.М., Мельник В.Л., Чирун Л.Б. Series of Information Systems and Networks
174 Інтелектуальний сервіс завантаження, керований моделями Буров Є.В. Series of Information Systems and Networks
175 Алгоритм оптимізації вибору фільтра для попереднього опрацювання зображень перед стисненням на основі методу «предикат — коректор» Бомба А.Я., Шпортько О.В. Series of Information Systems and Networks
176 Моделі та методи проектування інформаційних систем електронної контент-комерції Берко А.Ю., Висоцька В.А. Series of Information Systems and Networks
177 Метод інтеграції синтаксису різнорідних даних у системах електронного контент-бізнесу Берко А.Ю. Series of Information Systems and Networks
178 Ovsyak Computation models and algebra of algorithms Volodymyr K. Ovsyak Series of Information Systems and Networks
179 Простори даних у виставковій діяльності Шаховська Н.Б., Лозицький О.А. Series of Information Systems and Networks
180 Інтелектуальна інформаційна система дослідження лексичних інновацій в англомовному євроінтеграційному дискурсі Литвин В.В., Мельник А.С., Буньо Г.Б. Series of Information Systems and Networks
181 Оптимальні стратегії паралельного пошуку інформації у послідовних файлах баз даних Лісовець В.Я., Цегелик Г.Г. Series of Information Systems and Networks
182 Захист інформації в клієнт-серверній системі автоматизації бухгалтерського обліку господарських операцій підприємства Лахно В.А., Петров О.С. Series of Information Systems and Networks
183 Особливості впровадження автоматизованої бібліотечної системи “ALEPH” у Львівській національній науковій бібліотеці України імені В. Стефаника Кунанець Н.Е. Series of Information Systems and Networks
184 Побудова програмної системи аналізу поведінки учасників Веб-форуму Сєров Ю.О., Кравець Р.Б. Series of Information Systems and Networks
185 Марківські методи навчання у системах прийняття рішень Кравець П.О., Проданюк О.М. Series of Information Systems and Networks
186 Механізми координації у складних ієрархічних системах Катренко А.В., Савка І.В. Series of Information Systems and Networks
187 Система підтримання прийняття рішень для багатокрокових процесів з використанням ланцюгів Маркова Грімнак О.В., Катренко А.В. Series of Information Systems and Networks
188 Підходи до побудови систем захисту інформації від несанкціонованого доступу Заяць В.М., Заяць М.М. Series of Information Systems and Networks
189 Інтелектуальний аналіз результатів психологічного тестування Завалій Т. І., Нікольський Ю.В., Шестакевич Т.В. Series of Information Systems and Networks
190 Основні типи та джерела помилок у записах електронного каталогу Ярмолюк Р. С. Series of Information Systems and Networks
191 Застосування контент-аналізу текстової інформації в системах електронної комерції Чирун Л.В., Висоцька В.А. Series of Information Systems and Networks
192 Моделювання процесу обміну досвідом на вебфорумах шляхом аналізу розгортання дискусій Тимовчак-Максимець О.Ю. Series of Information Systems and Networks
193 Підвищення ефективності позиціонування веб-форумів за допомогою структурування інформаційного наповнення Сєров Ю.О., Слобода К.О. Series of Information Systems and Networks
194 Методи відстеження появи небажаного інформаційного наповнення веб-форуму Пелещишин А.М., Кравець Р.Б., Сєров Ю.О., Федушко С.С. Series of Information Systems and Networks
195 Реферування текстових документів на основі зважування міри tf-idf онтологією предметної галузі Литвин В.В., Шаховська Н.Б., Крайовський В.Я. Series of Information Systems and Networks
196 Стандарти, структура та технологія створення книг, що «розмовляють» Лозицький О.А., Пасічник В.В. Series of Information Systems and Networks
197 Відображення структурних відношень реєстру тремінологічних словників у базах даних Кульчицький І. М. Series of Information Systems and Networks
198 Застосування генетичного алгоритму для проектування гібридних сховищ даних Яцишин А.Ю. Series of Information Systems and Networks
199 Інтелектуальна інформаційна система формування індивідуальної програми занять з бодібілдингу Шрам М.С., Кравець Р.Б. Series of Information Systems and Networks
200 Інтелектуально-інформаційна система діагностування рівня знань студентів з використанням веб-технологій Шаховська Н.Д., Козловський Д.М. Series of Information Systems and Networks