інформаційні технології

Аналіз та обґрунтування вибору методів дослідження інформаційного продукту

The article deals with methods of research of an information product, methods of analysis of its performances, methods of forecasting future states of an information product, outlines the major complexities involved in this.

Багатовимірні моделі систем кодування на симетричних та асиметричних групах

This paper belongs to the field of systems engineering and is aimed at improving the qualitative indices of information technologies or systems with multidimensional characteristics (e.g. vector data coding design) with respect to reliability, precision and other significant operating characteristics of the systems based on the combinatorial configurations theory, namely the principle of optimal cyclic proportions (OCP).

Особливості ефективної роботи електронних бібліотек

The article considered the information systems used in the libraries to improve their work processes. The basic sources of information for digital libraries were given. The paper analyzed the basic requirements for digital libraries about the presentation of information. Also, the major formats were considered in this article, which are currently used by digital libraries to provide relevant information to users.

Системні аспекти інвестування в галузі інформаційних технологій

This article examines an issue of system aspects and investment features in IT sphere, state of IT market and its progress trend. An analysis of the types and investment features in IT, investment evaluation methods was implemented. Objectives tree was developed. A general algorithm structure for evaluating investment in IT branch was proposed.

Концептуальна модель ресурсу для організації туристичних подорожей

The article analyzes the need for the introduction of modern information technologies for effective performance of a tour operator and the whole tourism business in general.

Консолідований інформаційний ресурс навчальної літератури бібліотек

The article considers the main goal of the school library today. And the article is devoted to the consolidated information resource model of educational literature of Kuznetsovsk school libraries.

Інформаційна технологія ідентифікації проблемних ситуацій та їх станів у складних технічних системах

The article contains information technology for identification of problematic situations and their states in complex technical systems, which is based on a method that is based on the information model identification process and modified clustering algorithms such situations FOREL and K-MEANS.

Інноваційні комп’ютерні технології у Хмельницькому національному університеті

Розглянуто стан і проблеми комп’ютеризації освітньо-виховної та управлінської діяльності вищих навчальних закладів. Запропонована модульна інформаційна система університету на базі відкритого програмного забезпечення, що вільно розповсюджується. Досвід розроблення і практичного використання інформаційної системи “Електронний університет” дає змогу зробити висновок, що інноваційне управління навчальним процесом сприяє оптимізації навчального процесу і забезпечує якісну підготовку фахівців.

Моделі оптимальних інформаційних систем на двовимірних комбінаторних конфігураціях

This paper belongs to the field of systems engineering and is aimed at improving the qualitative indices of vector data information technologies (e.g. 2D vector data coding design) with respect to reliability, precision and other significant operating characteristics of the systems based on the combinatorial configurations theory, namely the Ideal Ring Bundles (IRB)s.

МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ START-UP НА ПЛАТФОРМІ ВНЗ

Обґрунтовано, що в Україні вже сьогодні створено умови для формування start-up на платформі ВНЗ, при цьому доведено, що всі учасники start-up –підприємства, фірми, ВНЗ, викладачі, студенти тощо – мають чітко виражену мотивацію. На основі проведених досліджень сформовано рекомендації щодо законодавчого закріплення деяких елементів мотивування інноваційного процесу. Розроблено методи для створення та управління start-up на платформі ВНЗ в умовах сучасного стану економіки України.