принципи

Theoretical and legal study of the prinsiple of access to the healht care

The aim of the article is to analyze the theoretical aspects of the implementation of the principle of accessibility in the field of health care. One of the most important in the life of man and society is the field of health care. The principle of access to health care has been shown to be crucial to ensuring a patient's legal status, and is set out in many international instruments. International law defines the basic standards of accessibility to health care, which provide financial, territorial, professional and information accessibility.

Роль економічного транскордонного співробітництва в інтеграційних процесах

Визначено, що транскордонне економічне співробітництво у системі транскордонної співпраці України та сусідніх держав відіграє надзвичайно важливе значення у налагодженні транскордонної співпраці сусідніх країн та добросусідських відносин між ними. Також проаналізовано досвід прикордонної співпраці, основні засади європейської регіональної політики та сформовано основні принципи транскордонного економічного співробітництва, які стосуються загалом транскордонної співпраці сусідніх країн і представлені у двох групах: загальні та специфічні.

Принципи та функції державної прикордонної служби України

Розглянуто основні принципи, на основі яких функціонує Державна прикордонна служба України. Окремо визначено спеціальні принципи прикордонної служби України та подано їх характеристику. Представлено основні шляхи удосконалення кадрової політики в органах прикордонної служби. Обґрунтовано, що нова структура прикордонної служби України вимагає удосконалення принципів єдиноначальності, централізації і делегування повноважень. Розглянуто основні функції Державної прикордонної служби України у контексті належної охорони державного кордону.

Незалежність прокурорів як засада діяльності прокуратури

У статті розглянуто засади діяльності прокуратури, дотримання яких забезпечує здійснення прокурорської діяльності та прийняття рішень у межах чинного законодавства. Засадами виступають базові ідеї, що обумовлені функціями, метою й завданнями прокуратури, які стосуються усіх напрямів її діяльності, визначають організаційні основи побудови прокурорської системи, умови її функціонування, добору кандидатів на посаду прокурора, а також правові й моральні норми поведінки посадових осіб при реалізації ними повноважень.

АРХІТЕКТУРА ДЕРЕВ'ЯНИХ ХРАМОВИХ БУДІВЕЛЬ- СУЧАСНІСТЬ ТА ІДЕНТИЧНІСТЬ ОБРАЗУ

В розумінні традиції, новаторства та національної ідентичності взірців дерев'яних храмових будівель, зокрема, українських дерев'яних церков виявляються пені тенденції, які за своєю сутністю стають головними, щодо тяглості (тривалості) розвитку в храмобудуванні. Виявляються чинники традиції і новаторства, як важливі середники утвердження національної ідентичності образу дерев'яних храмових будівель, і їх вираження в сучасному храмобудівному процесі творення християнської святині.

ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ПРОСТОРНОГО ПЛАНУВАННЯ ДЛЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА В СІЛЬСЬКИХ УМОВАХ

У статті розглядаються основні принципи формування моделі просторового планування рекреаційного середовища у сільській місцевості та проілюстровано приклади дизайнерської практики.

СЦЕНОГРАФІЧНІ ІДЕЇ ЄВГЕНА ЛИСИКА В ТВОРЧОСТІ АРХІТЕКТОРІВ УКРАЇНИ

В статті “Сценографічні ідеї Євгена Лисика в творчості архітекторів України” висвітлений розвиток архітектурно-сценографічних ідей всесвітньовідомого сценографа Є. Лисика в сучасному архітектурному проектуванні та будівництві в Україні, та названі автори та об’єкти, в яких ці ідеї були реалізовані.  Для визначення впливу ідей Є. Лисика на творчість архітекторів України було опитано 50 осіб зі Львова, Києва, Чернівців, Дніпра, Луцька і інших міст, і отримано 21 відповідь. Було також опитано 5 сценографів в Україні та за кордоном (Торонто, Москва) і отримано 3 відповіді.

Принципи позасудового вирішення адміністративних спорів

Розглянуто питання, пов’язані із дослідженням принципів вирішення адміністра-
тивних спорів, з’ясуванням їх ролі, визначенням їхньої природи як системи
фундаментальних цінностей сучасних демократичних правових держав, які відіграють
роль орієнтирів у формуванні права, адже практична реалізація цих принципів є
загальновизнаним критерієм правової держави. Принципи позасудового вирішення
адміністративних спорів поряд з нормами права становлять один із важливих елементів
змісту права, проте сьогодні залишаються малодослідженими.

Thoretical and methodological positions of management of tolling operations at enterprises

For managers of enterprises, that realize tolling operations, an important task is to develop and implement the effective management mechanism of such type of operations to achieve the set goals in this area. It raises the need in compliance with uniform principles of management of tolling operations by both contractors of such interaction to establish mutually beneficial cooperation and avoid the conflicts of interests.

Formation of Corporate Strategy by the Enterprise Engaged in Foreign Economic Activity

The article proves the importance of corporate strategy formation and the significance of considering the current state of the economy by the enterprise engaged in foreign economic activity. The nature of the corporate strategy, as well as stages and principles of its creation are analyzed. Based on the analysis of domestic and foreign scientific developments, the definition of the concept “corporate strategy” is provided. The process of the corporate strategy formation is also considered.