Сімейна медіація як модус вирішення спорів у сімейних правовідносинах

Victoriya CHORNOPYSKA , Khrystyna CHORNOPYSKA "Family mediation as a mode of dispute resolution in family legal relations".

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-11-number-1-41...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
Національний університет «Львівська політехніка»

У статті проаналізовано місце інституту сімейної медіації у врегулюванні сімейних правовідносин загалом, і сімейних спорів зокрема, обґрунтовано значення та ефективність запровадження цього інституту у правову систему України як альтернативи суду. З’ясовано, що сімейна медіація – це процес вирішення сімейних спорів мирним способом (шляхом порозуміння), в якому незалежна сторона (медіатор) сприяє налагоджує комунікацію між суб’єктами спору та допомагає прийняти зважені рішення, що задовольняє інтереси кожної сторони. Сімейна медіація є гнучкою процедурою оптимального вирішення різних сімейних спорів, яку можна адаптувати під особливу ситуацію кожної сім’ї. Основними принципами сімейної медіації є: рівність сторін, добровільність участі, конфіденційність, незалежність та неупередженість медіатора.

Серед основних переваг сімейної медіації авторами визначено: переговори здійснюються за допомогою незалежного посередника (медіатора), який враховує позицію кожної сторони та сприяє формуванню належної атмосфери для подальшої конструктивної комунікації; допомагає та дає можливість сторонам самостійно сформувати варіанти вирішення спору, план майбутніх дій, контролює результати переговорів, враховуючи інтереси не лише сторін процесу, а зокрема дітей; покращує спілкування між сторонами, допомагає обмінюватися думками та інформацією; варіанти рішень можуть виходити поза межі засобів правового захисту, тоді як у суді це неможливо; швидке досягнення результату та розв’язання спору у порівнянні зі судовим процесом; рішення є взаємовигідним, у виграші є дві сторони; відносини припиняються із менш негативними наслідками; фокусується увага на потребах дітей, більше враховуються їх інтереси, позаяк суд розглядає справу на основі позовних вимог, поза меді яких не може вийти тощо.

1. Tyshchenko O. O. (2018) Vykorystannia protsedury mediatsii u vyrishenni simeinykh konfliktiv. [Use of the mediation procedure in resolving family conflicts]. Kyiv. 93 з. [in Ukrainian].

2. Simeinyi kodeks Ukrainy. [Family Code of Ukraine]. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text (Accessed: 08.02.2024). [in Ukrainian].

3. Vatras V. A. (2003) Pro sutnist simeinykh pravovidnosyn. [About the essence of family legal relations]. Visnyk Khmelnytskoho instytutu rehionalnoho upravlinnia ta prava. No 3-4. P. 111–118. [in Ukrainian].

4. Bondarenko-Zelinska N. L. (2016). Okremi aspekty alternatyvnoho vyrishennia sporiv pry vrehuliuvanni simeinykh konfliktiv. [Certain aspects of alternative dispute resolution in the settlement of family conflicts]. Pryvatne pravo i pidpryiemnytstvo. No 15. P. 158–162. [in Ukrainian].

5. Simeine pravo Ukrainy: pidruchnyk (2018). [Family law of Ukraine: textbook]. Za red. A. O. Dutko. Lviv: Lvivskyi derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav Publ. 480 p. [in Ukrainian].

6. Konstytutsiia Ukrainy. [Constitution of Ukraine]. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (Accessed: 08.02.2024). [in Ukrainian].

7. Haro. H. O., Spektor O. M., Vodopian T. V. (2019). Myrne vyrishennia simeinykh sporiv. [Peaceful resolution of family disputes].  Kharkiv: Faktor Publ. 80 p. [in Ukrainian].

7. Balaban R., Sintsov H. (2012). Pravovi zasady zaprovadzhennia protsedury simeinoi mediatsii u roboti orhanu opiky ta pikluvannia. [Legal basis for the introduction of the family mediation procedure in the work of the body of guardianship and guardianship]. Yurydychnyi zhurnal. No 2. P. 66–68. [in Ukrainian].

8. Yosypenko S. T. (2017) Perspektyvy instytutsionalizatsii simeinoi mediatsii u pryvatnopravovykh vidnosynakh. [Prospects of institutionalization of family mediation in private law relations]. Naukovo-informatsiinyi visnyk Ivano-Frankivskoho universytetu prava imeni Korolia Danyla Halytskoho: zhurnal. Seriia Pravo. No 3(15). P. 201–209. [in Ukrainian].

9. Holovchenko A. Rol simeinoi mediatsii v efektyvnosti vyrishennia simeinykh sporiv. [The role of family mediation in the effectiveness of resolving family disputes]. URL http://rtpp.com.ua (Accessed: 08.02.2024). [in Ukrainian].

10. Parkinson L. (2020). Family Mediation. Family Law Publishing. 518 p. [in English].

11. Danylenko P. (219) Simeina mediatsiia yak alternatyva sudu. [Family mediation as an alternative to court]. Elektronne vydannia «Iurydychna hazeta». No 38–39. URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/simeyne-pravo/simeyna-media... (Accessed: 08.02.2024). [in Ukrainian].

12. Mazaraki N. A. (2018). Mediatsiia v Ukraini: teoriia ta praktyka: monohrafiia. [Mediation in Ukraine: theory and practice: monograph]. Instytut zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy. Kyiv: Kyivskyi natsionalnyi torhivelno-ekonomichnyi universytet Publ. 276 h. [in Ukrainian].

13. Rozman Yu. V. (2013). Mediatsiia yak alternatyvnyi sposib vyrishennia pryvatno-pravovykh sporiv. [Mediation as an alternative way to resolve private legal disputes]. Aktualni problemy polityky. 2013. No 49. P. 245–256. [in Ukrainian].

14. Mediatsiia u profesiinii diialnosti yurysta: pidruchnyk (2019). [Mediation in the professional activity of a lawyer: a textbook]. T. Bilyk, R. Havryliuk, I. Horodyskyi ta in.; za red. N. Krestovskoi, L. Romanadze. Odesa: Ekolohiia Publ. 456 p. [in Ukrainian].

15. Parneta O., Fedyk S. (2021). Mediatsiia yak sposib vyrishennia simeinykh sporiv. [Mediation as a way to resolve family disputes]. Aktualni problemy pravoznavstva. No 1 (25). P.100–106. [in Ukrainian].