Знайти статті…

7386 результатів
Наукові статті Автори Журнал
451 Процеси неологізації номінацій у галузі цивільного захисту Олена Кучеренко Проблеми української термінології
452 До питання еволюції української літературознавчої терміносистеми Галина Крохмальна Проблеми української термінології
453 Способи творення галузевих термінів на позначення понять економіки АПК Тетяна Кравченко Проблеми української термінології
454 Українське термінознавство 1940–1950-х років Ірина Кочан Проблеми української термінології
455 Деякі аспекти лексичних одиниць терміносистеми класичного танцю Юлія Данчевська Проблеми української термінології
456 Спецпроцесор системи оперативного контролю параметрів у реальному часі Володимир Пуйда Серія Комп'ютерні системи та мережі
457 Стилістичне використання хімічної термінології в художньому тексті (на матеріалі історичних творів Романа Іваничука) Галина Городиловська Проблеми української термінології
458 Паронімія в українській музичній термінології Софія Булик-Верхола Проблеми української термінології
459 Русизми в україномовних інтерфейсах програм Кирило Булаховський Проблеми української термінології
460 Проблеми становлення української технічної термінології (на матеріалі термінів сфери штучного холоду) Олена Южакова Проблеми української термінології
461 Метонімія в українській швацькій термінології Оксана Романова Проблеми української термінології
462 Структурне моделювання українських термінів металознавства Ольга Пєтухова Проблеми української термінології
463 Полісемія суфіксів і питання морфологічної конвергенції у сфері технічної термінології Оксана Кримець Проблеми української термінології
464 Історія формування сучасної української фахової лексики косметики та косметології Надія Гимер Проблеми української термінології
465 Дієприкметники в українській науково-технічній термінології Оксана Андрусишин Проблеми української термінології
466 Проблема існування складених назв із метафоризованим значенням компонентів Юлія Теглівець Проблеми української термінології
467 Комп’ютерна перевірка припущення Гао, пов’язаного з отриманням елементів великого порядку в скінченних полях Б. Попович Серія Комп'ютерні системи та мережі
468 Метод розпізнавання символів на зображенні на основі згорткової нейронної мережі Ярослав Парамуд, Володимир Яркун Серія Комп'ютерні системи та мережі
469 Прізвищеві та відпрізвищеві фізичні терміни в українських одномовних словниках Роман Микульчик Проблеми української термінології
470 Стрижнева терміносполука в науково-технічному тексті та її межі Тетяна Мачай Проблеми української термінології
471 Особливості перекладу російських дієслів із префіксом от- українською мовою Анна Матанцева Проблеми української термінології
472 Префікси зі значенням завершеності дії в процесових термінах Ольга Кочерга, Ганна Ракшанова Проблеми української термінології
473 Щодо моделювання процесів у фахових текстах Михайло Гінзбург Проблеми української термінології
474 Лексична міжмовна омонімія на матеріалі української та турецької мов Ірина Юзвяк Проблеми української термінології
475 Варіантність німецьких законодавчих термінів на позначення поняття компенсація (труднощі юридичного перекладу) Олена Шаблій Проблеми української термінології
476 Засади лексикографічного опрацювання медійної термінології в довіднику Słownik terminologii edialnej (Краків, 2006) Олександра Сербенська Проблеми української термінології
477 Англійсько-український глосарій: українські мовні засоби на позначення утямків сфери інформаційних технологій Людмила Пшенична, Володимир Шевченко, Наталія Шишкіна Проблеми української термінології
478 Словник-довідник з термінології музейної справи Роман Микульчик, Петро Слободян Проблеми української термінології
479 Словники Івана Шелудька: погляд з позицій ХХІ століття Ірина Кочан Проблеми української термінології
480 Структурно-семантичні особливості терміносистеми соціальної педагогіки (на основі німецької мови) Мирослава Дужа-Задорожна, Петро Задорожний Проблеми української термінології
481 Словоскладання у творенні сучасних німецьких економічних термінів Світлана Дружбяк Проблеми української термінології
482 Статистичні характеристики роману Івана Франка «Основи суспільності» (на основі частотного словника твору) Соломія Бук Проблеми української термінології
483 Дієприкметник і дієприслівник в українській мові: поняттєво-термінологічний аспект Ірина Ярошевич Проблеми української термінології
484 Поєднання моделей обчислень багатотипними ідентифікаторами компонентів комп’ютерних засобів Анатолій Мельник Серія Комп'ютерні системи та мережі
485 Ще раз про емоційність терміна Людмила Туровська Проблеми української термінології
486 Шифрування і дешифрування півтонових та кольорових зображень А. М. Ковальчук, Н. Лотошинська Серія Комп'ютерні системи та мережі
487 Термінолексеми методики викладання української мови як іноземної: структурно-семантичний підхід Оксана Туркевич Проблеми української термінології
488 Особливості трикомпонентних складених назв із семою ‘вода’ Юлія Теглівець Проблеми української термінології
489 Програмне реалізування математичних моделей, методів та алгоритмів оціннювання часу виконання складаних програмних комплексів у багатопроцесорних комп'ютерних системах Юрій Клушин Серія Комп'ютерні системи та мережі
490 Родинні подібності та визначення термінів Василь Старко Проблеми української термінології
491 Дискусії щодо терміна «номен» в українському та зарубіжному мовознавстві Неля Нікуліна Проблеми української термінології
492 Терміни та виознаки дійових (процесових) утямків Моргунюк Виталь Проблеми української термінології
493 Вбудований контроль пристроїв для опрацювання елементів розширених полів Галуа Р. Еліас, Валерій Глухов, Мохамед Рахма, Іван Жолубак Серія Комп'ютерні системи та мережі
494 Транслітерація власних назв як лінгвістичний ідентифікатор Ірина Ментинська Проблеми української термінології
495 Динамічність складу наукової термінології (на прикладі української термінології граматики) Олена Медведь Проблеми української термінології
496 Кореляція питомих і запозичених терміноелементів у «Російсько-українському словнику» 1924–33 рр. Анна Матанцева Проблеми української термінології
497 Лексичні синоніми на національній основі в українській науково-технічній термінології Оксана Мартиняк Проблеми української термінології
498 Система клінічних термінів як предмет мовознавчого розгляду Володимир Мартин Проблеми української термінології
499 Процесові прикметники в науковій мові Ольга Кочерга, Володимир Пілецький Проблеми української термінології
500 Нормалізація закінчень іменників чоловічого роду однини II відміни в родовому відмінку Микола Зубков Проблеми української термінології