Знайти статті…

7923 результатів
Наукові статті Автори Журнал
451 Конституційно-правовий статус судової влади в США: історико-правові аспекти З. Добош Юридичні науки
452 Представницька демократія як форма реалізації народного суверенітету Я.Богів Юридичні науки
453 Правове регулювання проведення судово-медичної експертизи алкогольного та наркотичного сп’яніння у водіїв транспортних засобів Р. Сибірна, С. Гап’як Юридичні науки
454 Санітарно-гігієнічна експертиза як спосіб профілактики харчових отруєнь А. Сибірний, О. Зарічна, Р. Сибірна Юридичні науки
455 Наслідки злочинності як складова предмету кримінології: стан наукової розробки питання І. Медицький Юридичні науки
456 Діагностування терористичних загроз опосередком розуміння мислення особи терориста (терористичної групи) В. Канцір , К. Марисюк Юридичні науки
457 Доказове значення психофізіологічних перевірок в кримінальному провадженні: іноземний досвід та вітчизняні реалії М. Гузела Юридичні науки
458 Окремі питання форми і змісту доказування під час досудового розслідування В. Гевко Юридичні науки
459 Поняття, зміст і місце принципу змагальності в діяльності адвоката Р. Римарчук, Г. Римарчук Юридичні науки
460 Сучасний стан правового регулювання особистих немайнових прав та обов’язків подружжя A. Дутко Юридичні науки
461 Адміністративно-правове регулювання охорони і використання земель населених пунктів: сучасний стан Т. Шаправський Юридичні науки
462 Сучасний стан адміністративно-правового регулювання вітчизняної туристичної галузі В. Чорненький Юридичні науки
463 Адміністративно-правова протидія кібербулінгу стосовно дітей А. Нестеренко Юридичні науки
464 Економіко-правові засади захисту права власності громадян України в районах проведення операції Об’єднаних сил І. Личенко, І. Жаровська Юридичні науки
465 Адміністративно-правове регулювання страхування як виду підприємницької діяльності О. Ледвій Юридичні науки
466 Адміністративна відповідальність за порушення екологічної безпеки в Чорнобильській зоні відчуження І. Кожем’яка Юридичні науки
467 Окремі питання врегулювання туристичної діяльності в Україні В. Заросило Юридичні науки
468 Демократичні принципи бюджетного процесу: міжнародний досвід та українські реалії Е. Дмитренко Юридичні науки
469 Публічні службовці: поняття та адміністративна відповідальність Н. Дідик, Я. Павлович-Сенета Юридичні науки
470 Філософсько- правовий концепт дефініції « громадянське суспільство» : сучасні наукові підходи Р. Шак Юридичні науки
471 Технології дистанційного навчання у закладах вищої освіти: аксіологічно-правові засади В. Чорнописька, Н. Кучеренко Юридичні науки
472 Права людини у контексті постмодерного правового світогляду В. Чорнописька Юридичні науки
473 Філософсько-правові детермінанти формування юридичної аргументації в Новий час (XVII-XIX ст.) О. Чорнобай Юридичні науки
474 Дефініція«громади» у науковому дискурсі: теоретико-правові аспекти O. Цицик Юридичні науки
475 Шляхи гуманізації сучасного судового ораторства Д. Сковронський Юридичні науки
476 Академічна мобільність українського студентства в умовах глобалізованого простору: філософсько- правові аспекти M. Романинець Юридичні науки
477 Вимушена міграція як наслідок порушених прав Н. Павлів-Самоїл Юридичні науки
478 Детермінанти професійної ідентичності суб’єктів охорони державного кордону І. Матвійчук Юридичні науки
479 Домінанти розвитку університетської освіти у глобалізаційному суспільстві Н. Кучеренко Юридичні науки
480 Гарасимів Т. З., Голинська М. І. Правова детермінація поведінки: історико-теоретичний вимір Т. Гарасимів, М. Голинська Юридичні науки
481 Теоретико-методологічні аспекти предмету права соціального забезпечення Т. Гарасимів Юридичні науки
482 Принципи адвокатури як основоположні засади діяльності адвокатського самоврядування Н. Бочуляк Юридичні науки
483 Правова природа адвокатури в системі захисту прав і свобод людини і громадянина В. Бараняк, О. Несімко Юридичні науки
484 Міграційні процеси в Україні та особливості соціального й політико-правового статусу мігрантів (на прикладі«російської» міграції часу імперських Росії та СРСР І. Терлюк, O. Терлюк Юридичні науки
485 Радянське будівельне право– час становлення (1928–1932 рр.) (ч. 1. початковий етап першої п’ятирічки) В. Макарчук Юридичні науки
486 Особливості судово-псхіатричної експертизи підозрюваного у вчиненні вбивства В. Ортинський , Л. Гула Юридичні науки
487 ВИКОРИСТАННЯ ВІДПРАЦЬОВАНОЇ РОСЛИННОЇ ОЛІЇ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИТІВ М.Р. Чобіт, В. П. Васильєв Серія «Хімія, технологія речовин та їх застосування»
488 ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ УМОВ ХІМІЧНОГО ОСАДЖЕННЯ МЕТАЛІВ ОПТИМІЗАЦІЄЮ СКЛАДУ РЕАКЦІЙНОЇ КОМПОЗИЦІЇ ПІД ЧАС ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ О. М. Гриценко, О.В. Суберляк, А. В. Похмурська, Н. М. Баран, B. V. Berezhnyy Серія «Хімія, технологія речовин та їх застосування»
489 ЗАКОНОМІРНОСТІ СТВОРЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИРОВИНИ ДЛЯ ЕКСТРУЗІЇ ТРУБ З ПОЛІЕТИЛЕНУ В. В. Красінський, В.М. Земке, П.Й. Шаповал, М. М. Братичак, Н.В. Чопик Хімія, технологія речовин та їх застосування
490 ОСОБЛИВОСТІ ОДЕРЖАННЯ ДИСПЕРСІЙ ПОЛІАКРИЛАМІДНИХ ГІДРОГЕЛІВ, НАПОВНЕНИХ МАГНЕТИТОМ М.І. Нагорняк, А. В. Вороновська, М. В. Яковів, О. В. Майкович, С.М. Варваренко Хімія, технологія речовин та їх застосування
491 ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ СОРБЦІЇ/ДЕСОРБЦІЇ ЛІКАРСЬКИХ РЕЧОВИН КОМБІНОВАНИМИ ГІДРОГЕЛЯМИ О. В. Майкович, Н. Г. Носова, О. Ю. Борденюк, Н. В. Фігурка, С.М. Варваренко Хімія, технологія речовин та їх застосування
492 ВИПРОБУВАННЯ МОДИФІКОВАНОГО ПОЛІАКРИЛАМІДУ ДЛЯ ФЛОКУЛЯЦІЇ ВІДХОДІВ ВУГЛЕЗБАГАЧЕННЯ ТА ПОРІВНЯННЯ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ ІЗ ЗАРУБІЖНИМИ АНАЛОГАМИ В. П. Дулеба, З. Я. Гнатів Хімія, технологія речовин та їх застосування
493 ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ОКСИДУ ФОСФОРУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОГЛИНАННЯ ВУГЛЕКИСЛОГО ГАЗУ ХЛОРОФІЛСИНТЕЗУЮЧИМИ МІКРОВОДОРОСТЯМИ В.В. Дячок, С. Т. Мандрик, С.І. Гуглич Хімія, технологія речовин та їх застосування
494 ТРИАЗЕНИ НА ОСНОВІ 4-ІМІДАЗОЛ ЗАМІЩЕНОГО АНТРАХІНОНУ ЯК ІМОВІРНІ ІНГІБІТОРИ БІЛКІВ В. І. Шупенюк, Т.М.Тарас, О. П. Сабадах, Л.Д. Болібрух, Л. Р. Журахівська Хімія, технологія речовин та їх застосування
495 ВПЛИВ ЕКСТРАКТУ ЧАСНИКУ НА ТЕСТ-КУЛЬТУРИ ГРИБІВ Н. Є. Стадницька, О. Р. Брида, А. А. Гаєвська, В. Г. Червецова, В. І. Лубенець , В.П. Новіков Серія «Хімія, технологія речовин та їх застосування»
496 СИНТЕЗ ТА ВЛАСТИВОСТІ 4-АМІНО-2-МЕТИЛПІРИМІДИН-5-ІЛ-МЕТИЛОВИХ ЕСТЕРІВ АРОМАТИЧНИХ ТІОСУЛЬФОКИСЛОТ Н. Я. Монька, Д. Б. Баранович, Г.Б. Шиян , Г. М. Хоміцька, В. І. Лубенець Хімія, технологія речовин та їх застосування
497 КОМП’ЮТЕРНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ПІД ЧАС ПОШУКУ НОВИХ АНТИТРОМБОЦИТАРНИХ АГЕНТІВ З АНТИОКСИДАНТНИМ ЕФЕКТОМ СЕРЕД СУЛЬФУРОВМІСНИХ ПОХІДНИХ 9,10-АНТРАХІНОНУ Maryna Stasevych, Viktor Zvarych, В.П. Новіков Хімія, технологія речовин та їх застосування
498 ВПЛИВ ПРИРОДИ НОСІЯ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ B–P–W–V–Oх КАТАЛІЗАТОРА СИНТЕЗУ АКРИЛОВОЇ КИСЛОТИ АЛЬДОЛЬНОЮ КОНДЕНСАЦІЄЮ ОЦТОВОЇ КИСЛОТИ З ФОРМАЛЬДЕГІДОМ І. І. Кубіцька, Roman Nebesnyi, Volodymyr Ivasiv Хімія, технологія речовин та їх застосування
499 ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ НАФТ ПЕРЕДКАРПАТСЬКОЇ НАФТОГАЗОНОСНОЇ ОБЛАСТІ УКРАЇНИ П. Топільницький, Victoria Romanchuk, Tetiana Yarmola Хімія, технологія речовин та їх застосування
500 ВИКОРИСТАННЯ ПОБІЧНИХ ПРОДУКТІВ КОКСУВАННЯ ВУГІЛЛЯ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ БІТУМІВ, МОДИФІКОВАНИХ ПОЛІМЕРАМИ Yuriy Prysiazhnyi, Mariіa Shved, Olena Astakhova Хімія, технологія речовин та їх застосування