Volume 7, Number 1

In this Number

(32 papers)
M. Ohorodnik, Yuri Horak, Mykola Obushak, N.І. Tischenko, I. B. Sobechko
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2024.01.001
1-7
D.S. Shevchenko, Yuri Horak, N.І. Tischenko, D.B. Pyshna, I. B. Sobechko
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2024.01.008
8-14
Martyn Sozanskyi, Vitalii Stadnik, Ruslana Guminilovych, K. M. Siryk, Pavlo Shapoval
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2024.01.021
21-26
Yurii Sukhatskiy, Martyn Sozanskyi, M. V. Shepida, Zenovii Znak, Semen Khomyak
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2024.01.052
52-59
A. S. Pavliuk, Tetiana Kharandiuk, S.V. Maykova, Volodymyr Ivasiv, Roman Nebesnyi
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2024.01.066
66-70
D.V. Miroshnichenko, K. O. Shmeltser, I. G. Mykhailova, S.O. Kravchenko, E.L. Soloviev
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2024.01.078
78-85
Serhiy Pyshyev, О.M. Kukhar, Yuriy Prysiazhnyi, Bohdan Korchak, М.V. Niavkevych, Hanna Fałtynowicz, І.V. Zhytnetskyi
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2024.01.086
86-94
T.A. Chipko, Yuriy Prysiazhnyi, M.D. Miroshnychenko
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2024.01.095
95-102
K. O. Kaplia, O. V. Fedorova, O. S. Yaremkevych
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2024.01.148
148-153
Oleksandr Ivashchuk, Volodymyr Atamanyuk, Roman Chyzhovych, Serhii Barabakh
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2024.01.183
183-187
Diana Kindzera, Volodymyr Atamanyuk, Andriy Helesh, N.Y. Tsiura
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2024.01.188
188-195
O. Yu. Bordenyuk, S. M. Kapatsila, S. S. Tsykunkov, Zorіana Nadashkevych, Nataliia Fihurka, Volodymyr Samaryk
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2024.01.196
196-201
A. Kucherenko, V. I. Dovhyi, Ludmila Dulebova, Marta Kuznetsova, Volodymyr Moravskyi
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2024.01.221
221-229
Andrij Masyuk, Volodymyr Levytskyi, Diana Katruk, D.B. Kysil
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2024.01.230
230-236
Ihor Semeniuk, N. І. Koretska, Tetyana Pokynbroda, Viktoria Kochubei, Nataliya Semenyuk, Yuriy Ya. Melnyk
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2024.01.237
237-244