Знайти статті…

7453 результатів
Наукові статті Автори Журнал
501 Термінологічна орфографія: трансакція чи транзакція? Геннадій Вознюк, Ірина Ментинська Проблеми української термінології
502 Застосування алгоритмів нечіткої логіки в системах розумного будинку І. Юрчак, П. Вишинський Серія Комп'ютерні системи та мережі
503 Да пытання аб сцісласці формы тэрмінаў Марина Буракова Проблеми української термінології
504 Пам'яті Євгена Мейнаровича Ольга Кочерга, Василь Старко Проблеми української термінології
505 Пам'яті Романа Рожанківського Колектив Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології Проблеми української термінології
506 Система керування позиціонуванням сонячної панелі М. Хомуляк, А. Пильгун Серія Комп'ютерні системи та мережі
507 «Конституція Пилипа Орлика 1710 року» крізь призму її базових когнітивних термінів Ірина Фаріон Проблеми української термінології
508 Семантична структура терміносполук методики викладання української мови як іноземної Оксана Туркевич Проблеми української термінології
509 Греко-латинські префікси та їх відображення в українській філософській та медичній термінології Павло Содомора, Володимир Мартин Проблеми української термінології
510 Термінологія в мовленні футбольних фанатів Ірина Процик Проблеми української термінології
511 Засоби стиснення без втрат відеопотоку із мікросупутника В. Хоміць, Валерій Глухов Серія Комп'ютерні системи та мережі
512 Робочі режими імпульсної нейронної мережі типу “К-winners-take-all” Павло Тимощук Серія Комп'ютерні системи та мережі
513 Метамова педагогічної риторики як актуальна проблема комунікативної лінгвістики Галина Палиця Проблеми української термінології
514 Українська термінологія місцевого самоврядування часів німецької окупації (1941–1944 pp.) (на матеріалі українських періодичних видань) Галина Наконечна Проблеми української термінології
515 З історії формування терміносистеми українського фольклору Ірина М’ягкота Проблеми української термінології
516 Засоби оптимізації модуля адміністрування вендингових кіберфізичних систем Андрій Сало, В. Загорняк Серія Комп'ютерні системи та мережі
517 Мовностилістичні проблеми української комп’ютерної термінології Ірина Ментинська Проблеми української термінології
518 Процеси неологізації номінацій у галузі цивільного захисту Олена Кучеренко Проблеми української термінології
519 До питання еволюції української літературознавчої терміносистеми Галина Крохмальна Проблеми української термінології
520 Способи творення галузевих термінів на позначення понять економіки АПК Тетяна Кравченко Проблеми української термінології
521 Українське термінознавство 1940–1950-х років Ірина Кочан Проблеми української термінології
522 Деякі аспекти лексичних одиниць терміносистеми класичного танцю Юлія Данчевська Проблеми української термінології
523 Спецпроцесор системи оперативного контролю параметрів у реальному часі Володимир Пуйда Серія Комп'ютерні системи та мережі
524 Стилістичне використання хімічної термінології в художньому тексті (на матеріалі історичних творів Романа Іваничука) Галина Городиловська Проблеми української термінології
525 Паронімія в українській музичній термінології Софія Булик-Верхола Проблеми української термінології
526 Русизми в україномовних інтерфейсах програм Кирило Булаховський Проблеми української термінології
527 Проблеми становлення української технічної термінології (на матеріалі термінів сфери штучного холоду) Олена Южакова Проблеми української термінології
528 Метонімія в українській швацькій термінології Оксана Романова Проблеми української термінології
529 Структурне моделювання українських термінів металознавства Ольга Пєтухова Проблеми української термінології
530 Полісемія суфіксів і питання морфологічної конвергенції у сфері технічної термінології Оксана Кримець Проблеми української термінології
531 Історія формування сучасної української фахової лексики косметики та косметології Надія Гимер Проблеми української термінології
532 Дієприкметники в українській науково-технічній термінології Оксана Андрусишин Проблеми української термінології
533 Проблема існування складених назв із метафоризованим значенням компонентів Юлія Теглівець Проблеми української термінології
534 Комп’ютерна перевірка припущення Гао, пов’язаного з отриманням елементів великого порядку в скінченних полях Б. Попович Серія Комп'ютерні системи та мережі
535 Метод розпізнавання символів на зображенні на основі згорткової нейронної мережі Ярослав Парамуд, Володимир Яркун Серія Комп'ютерні системи та мережі
536 Прізвищеві та відпрізвищеві фізичні терміни в українських одномовних словниках Роман Микульчик Проблеми української термінології
537 Стрижнева терміносполука в науково-технічному тексті та її межі Тетяна Мачай Проблеми української термінології
538 Особливості перекладу російських дієслів із префіксом от- українською мовою Анна Матанцева Проблеми української термінології
539 Префікси зі значенням завершеності дії в процесових термінах Ольга Кочерга, Ганна Ракшанова Проблеми української термінології
540 Щодо моделювання процесів у фахових текстах Михайло Гінзбург Проблеми української термінології
541 Лексична міжмовна омонімія на матеріалі української та турецької мов Ірина Юзвяк Проблеми української термінології
542 Варіантність німецьких законодавчих термінів на позначення поняття компенсація (труднощі юридичного перекладу) Олена Шаблій Проблеми української термінології
543 Засади лексикографічного опрацювання медійної термінології в довіднику Słownik terminologii edialnej (Краків, 2006) Олександра Сербенська Проблеми української термінології
544 Англійсько-український глосарій: українські мовні засоби на позначення утямків сфери інформаційних технологій Людмила Пшенична, Володимир Шевченко, Наталія Шишкіна Проблеми української термінології
545 Словник-довідник з термінології музейної справи Роман Микульчик, Петро Слободян Проблеми української термінології
546 Словники Івана Шелудька: погляд з позицій ХХІ століття Ірина Кочан Проблеми української термінології
547 Структурно-семантичні особливості терміносистеми соціальної педагогіки (на основі німецької мови) Мирослава Дужа-Задорожна, Петро Задорожний Проблеми української термінології
548 Словоскладання у творенні сучасних німецьких економічних термінів Світлана Дружбяк Проблеми української термінології
549 Статистичні характеристики роману Івана Франка «Основи суспільності» (на основі частотного словника твору) Соломія Бук Проблеми української термінології
550 Дієприкметник і дієприслівник в українській мові: поняттєво-термінологічний аспект Ірина Ярошевич Проблеми української термінології