Знайти статті…

7686 результатів
Наукові статті Автори Журнал
501 Лексико-термінологічні номінації іншомовного та власномовного походження (на лексичному матеріалі німецької та української мов) Тихон Лещук Проблеми української термінології
502 Іван Верхратський як термінолог Оксана Микитюк Проблеми української термінології
503 Проблеми термінології у наукових працях Олекси Горбача Мирослава Дужа-Задорожна, Володимир Задорожний Проблеми української термінології
504 Термінологічний аналіз: способи шукати нові знання у наукових працях Людмила Пшенична, Наталія Шишкіна Проблеми української термінології
505 Мова науки та її лексичний склад Ольга Павлова Проблеми української термінології
506 Варіантні одиниці в українській науково-технічній термінології Людмила Боярова Проблеми української термінології
507 Динаміка термінів з міжнародними кореневими компонентами Ірина Кочан Проблеми української термінології
508 Моделювання дієслів і віддієслівних іменників від абстрактних іменників іншомовного походження на –ці(я) Софія Левіна Проблеми української термінології
509 Дієслівна категорія виду: практичні висновки для термінознавства з положень теоретичної морфології Михайло Гінзбург Проблеми української термінології
510 Семантична дивергенція українських термінотворчих моделей у природничих науках Євгенія Карпіловська, Ольга Кочерга, Євген Мейнарович Проблеми української термінології
511 Слово на пошану знаній науковиці (до 90-річчя народин Марії Ганіткевич) В. Л. Старчевський, Михайло Никипанчук Проблеми української термінології
512 ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА СПОТВОРЕННЯ НАПРУГИ В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ Василь Гудим, Святослав Яцишин, Домінік Мамцаж Вимірювальна техніка та метрологія
513 ЕТАЛОН ОДИНИЦІ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ТИСКУ У ВОДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ Дарія Дувіряк, Олександр Шпак, Василь Паракуда Вимірювальна техніка та метрологія
514 РОЗВИТОК СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕТРОЛОГІЧНОЇ НАДІЙНОСТІ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ Микола Микийчук, Надія Лазаренко, Сергій Лазаренко, Анастасія Різник Вимірювальна техніка та метрологія
515 АНАЛІТИЧНА МОДЕЛЬ ВИМІР ЮВАЧА ТЕРМОАНЕМОМЕТРИЧНОГО ТИПУ КІНЕМАТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ДВОФАЗНОГО ПУЛЬСУЮЧОГО ПОТОКУ Василь Дмитрів, Микола Микийчук, Ігор Дмитрів, Тарас Дмитрів Вимірювальна техніка та метрологія
516 ВПЛИВ ВИПРОМІНЮВАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МЕТАЛЕВИХ СПЛАВІВ НА МЕТОДИЧНІ ПОХИБКИ ДВОКОЛЬОРОВОЇ КОМПЕНСАЦІЙНОЇ ТА КЛАСИЧНОЇ ТЕРМОМЕТРІЇ Леонід Жуков, Дмитро Петренко Вимірювальна техніка та метрологія
517 ПОВЕРХНЕВА ТЕМПЕРАТУРНА ДІАГНОСТИКА ЗАРОДЖЕННЯ МІКРОТРІЩИН У НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИХ МЕТАЛАХ Сергій Прохоренко, Святослав Яцишин, Надія Габльовська, Марина Кононенко Вимірювальна техніка та метрологія
518 ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЧУТЛИВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕРМОПЕРЕТВОРЮВАЧІВ НА ОСНОВІ Ti1-xMoxCoSb Володимир Крайовський, Марія Рокоманюк, Володимир Ромака , Юрій Стадник, Любов Ромака, Андрій Горинь Вимірювальна техніка та метрологія
519 Термінологія гендерної лінгвістики як система Оксана Чуєшкова Проблеми української термінології
520 Латинcькомовна термінолексика як джерело збагачення українського термінофонду музейництва Іванна Фецко Проблеми української термінології
521 Тематична класифікація української фармацевтичної термінології Галина Хирівська Проблеми української термінології
522 Військова термінологія в романі Юрія Щербака «Зброя судного дня» Клавдія Панасюк Проблеми української термінології
523 Палітра автофарбової номенклатури: структура, семантика і практика Неля Нікуліна Проблеми української термінології
524 Слова з компонентом електро- в сучасній українській літературній мові Ірина Кочан Проблеми української термінології
525 Проблеми тлумачення поняття «суміш» і сумісних із ним термінів у навчальній літературі Ігор Калінін, Вікторія Богатиренко Проблеми української термінології
526 Стандартизація актуарної термінології, яка стосується видів страхування, інших ніж страхування життя Володимир Зубченко, Юлія Мішура Проблеми української термінології
527 Медичний термін як засіб лексичного вираження текстової категорії інформативність Тетяна Єщенко Проблеми української термінології
528 Медичні терміни зі соматичними компонентами дерм-, дерма-, дерм(о)-, дермат(о)- та шкіра в сучасній українській мові Галина Германович Проблеми української термінології
529 Розроблення термінологічного українсько-російсько-англійського онлайн-словника «Суднові трубопровідні системи» Ніна Філіппова, Віра Мітєнкова Проблеми української термінології
530 Принципи укладання словника узагальнювальних виознак Ігор Дуцяк Проблеми української термінології
531 Фавст в англійській літературі: міт чи симбол? Соломія Альбота Проблеми української термінології
532 Українське зіставне термінознавство: сучасний стан і перспективи Ольга Павлова Проблеми української термінології
533 Типові синтаксичні конструкції європейських стандартів та перекладання їх на українську мову Михайло Гінзбург Проблеми української термінології
534 Наукові революції як змінювання світогляду Микола Зубков Проблеми української термінології
535 Синонімія в терміносистемі гендерної лінгвістики Оксана Чуєшкова Проблеми української термінології
536 Граматична концепція Василя Сімовича Ірина Козелко Проблеми української термінології
537 Соматичні богословізми в системі українських народних ботанічних назв: соціолінгвістичний аспект Галина Наконечна, Геннадій Вознюк Проблеми української термінології
538 Бібліотечно-бібліографічні терміни з компонентом покажчик у сучасній українській мові Роксана Білоусова Проблеми української термінології
539 Особливості синонімії термінних номінацій у царині комп’ютерної лінгвістики Олена Южакова Проблеми української термінології
540 Терміни фармаекономіки та фармацевтичного термінознавства як тематичні групи фармацевтичної термінології Галина Хирівська Проблеми української термінології
541 Шляхи формування сучасної української фітомеліоративної термінології: термінологізування загальновживаної лексики й ретермінологізування лексики інших наук Тетяна Петрова Проблеми української термінології
542 До питання правопису фізичних епонімних термінів Роман Микульчик Проблеми української термінології
543 Віддієслівні прикметники в комп’ютерній термінології Ірина Ментинська, Галина Наконечна Проблеми української термінології
544 Основні етапи становлення української електроенергетичної терміносистеми Зоряна Куньч, Лілія Харчук Проблеми української термінології
545 Медичні терміни зі соматичними компонентами псих(о)- в сучасній українській мові Галина Германович Проблеми української термінології
546 ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ СКРАПЛЕНОГО ВУГЛЕВОДНЕВОГО ГАЗУ ПІД ЧАС ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ Олексій Зівенко Вимірювальна техніка та метрологія
547 Аналіз української термінології з галузі пізнавальної діяльності на позначення дій, подій і наслідків подій Уляна Хамар Проблеми української термінології
548 Розробляння нової редакції ДСТУ ISO 860 «Термінологічна робота. Гармонізування понять і термінів» Микола Зубков, Роман Микульчик, Роман Мисак Проблеми української термінології
549 ІДЕНТИФІКАЦІЯ СВІЖОГО ТА РОЗМОРОЖЕНОГО М’ЯСА МЕТОДОМ ІМПЕДАНСНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ Євген Походило, Назар Флюнт Вимірювальна техніка та метрологія
550 Автоматизація визначення функцій і продуктивності термінів у терміносистемах Зіновій Партико Проблеми української термінології