Знайти статті…

7646 результатів
Наукові статті Автори Журнал
551 Функційно адекватний переклад наукової літератури (на матеріалі англійських й українських текстів економічного змісту) Людмила Бондарчук Проблеми української термінології
552 Посібники з термінознавства й навчальний процес Ірина Кочан Проблеми української термінології
553 Правила вживання ся-дієслів у фахових українських Михайло Гінзбург Проблеми української термінології
554 Пам’яті Софії Денисенко Олександра Сербенська Проблеми української термінології
555 Рецензія на «Словник-довідник музейного працівника» Роман Микульчик, Петро Слободян Проблеми української термінології
556 Семантичні моделі номінацій з опорним компонентом революція Олена Южакова Проблеми української термінології
557 Суфіксація як продуктивний спосіб творення термінів музейної справи Іванна Фецко Проблеми української термінології
558 Родо-видова організація української музичної термінології Софія Булик-Верхола, Юлія Теглівець Проблеми української термінології
559 Термінологічна модернізація: поняття «транспортна термінологічна мегасистема» Неля Нікуліна Проблеми української термінології
560 Співвідношення синонімів та варіантів у сучасній комп’ютерній термінології Ірина Ментинська Проблеми української термінології
561 Аналіз законодавчо закріпленої термінології царини цивільного захисту (на матеріалі «Кодексу цивільного захисту України») Олена Кучеренко Проблеми української термінології
562 Українська біологічна термінологія в аспекті семантичної деривації Марія Вус Проблеми української термінології
563 Обґрунтування методу усунення колових дефініцій у тлумачних словниках Ігор Дуцяк Проблеми української термінології
564 Синонімія та варіантність у системі української термінології лісівництва Олена Бурковська Проблеми української термінології
565 Дослідження епонімів в українському термінознавстві Роман Микульчик Проблеми української термінології
566 Термінологізація та детермінологізація як результат взаємовпливу мовної та наукової картин світу Оксана Кримець Проблеми української термінології
567 Динаміка з’яви термінів із міжнародними компонентами в сучасній українській мові (слова з компонентом гідро-) Ірина Кочан Проблеми української термінології
568 Терміни на означення категорій іменника у граматичних працях 20–30-х років кінця XIX початку XX сторіччя Ірина Козелко Проблеми української термінології
569 Українські конструкції з дієслівними формами на -но, -то на тлі сусідніх слов’янських мов Михайло Гінзбург Проблеми української термінології
570 Особливості формування термінології словосполучення в українському мовознавстві Юлія Чернобров Проблеми української термінології
571 Формування основних сегментів терміносистеми когнітивної лінгвістики (діахронічний та синхронічний аспекти) Інна Хоменська Проблеми української термінології
572 Структурні моделі складених термінів із компонентом «музей» (на матеріалі термінології музейництва) Іванна Фецко Проблеми української термінології
573 Діяхронна соціолінгвістика: історія терміна та галузі мовознавства Ірина Фаріон Проблеми української термінології
574 Термін медійний та споріднені з ним Олександра Сербенська, Вікторія Бабенко Проблеми української термінології
575 Презентація термінопонять етнофразеології Любов Савченко Проблеми української термінології
576 Джерела становлення української морфологічної термінології Світлана Полюга Проблеми української термінології
577 Термінологічна лексика Майдану (на матеріалах газет «Дзеркало тижня», «Українська правда», «Газета по-українськи», «Високий Замок») Наталія Поліщук Проблеми української термінології
578 Лексема ірмос на позначення назв піснеспівів релігійної термінолексики Наталія Пишна Проблеми української термінології
579 Синоніми та варіанти у термінолексиці української фольклористики Ірина М’ягкота Проблеми української термінології
580 Функціювання термінолексем «цивільний захист», «цивільна безпека» та «цивільна оборона» в сучасній українській термінології цивільного захисту Олена Кучеренко Проблеми української термінології
581 Проблемні аспекти локалізації окремих термінів з прикладної лінгвістики Ігор Кульчицький, Маріанна Маляр, Богдан Філь Проблеми української термінології
582 Специфіка побудови й презентації гностичних образів спеціально-наукової картини світу політології Оксана Кримець Проблеми української термінології
583 Правнича термінологія крізь призму лінгвістики Ірина Кочан Проблеми української термінології
584 Метамова опису української лінгвістичної термінографії Ірина Казимирова Проблеми української термінології
585 Переосмислення семантики терміна та розширення сфер його функціювання в сучасній українській літературній мові (на матеріалі художніх творів Романа Іваничука) Галина Городиловська Проблеми української термінології
586 Особливості становлення й розвитку казначейської терміносистеми* Людмила Васковець Проблеми української термінології
587 Зародження наукової музичної термінології української мови в ХVІ–ХVІІІ ст. Софія Булик-Верхола Проблеми української термінології
588 Джерела і способи формування терміносистем комп’ютерної сфери в англійській, польській та українській мовах Олена Філь Проблеми української термінології
589 Терміни неврології та їх трактування в українських тлумачних словниках Ірина Рибізант Проблеми української термінології
590 Синонімія та антонімія в українській фітомеліоративній термінології у спеціальних словниках початку ХХІ ст. Тетяна Петрова Проблеми української термінології
591 Моделювання автотранспортних номенів: очевидне й неймовірне Неля Нікуліна Проблеми української термінології
592 Варіантність фізичних термінів-епонімів Роман Микульчик Проблеми української термінології
593 Лексико-генетичні особливості сучасної комп’ютерної термінології Ірина Ментинська Проблеми української термінології
594 Соматична метафора в залізничній термінології Світлана Лагдан Проблеми української термінології
595 Семантичний потенціал українських електроенергетичних професіоналізмів і професійних жаргонізмів Зоряна Куньч, Лілія Харчук Проблеми української термінології
596 Наукова рецепція понять «термінологія» і «термінологічна система» (на матеріалі термінології дорожньо-будівельної галузі) Наталія Книшенко Проблеми української термінології
597 Терміносполуки із семою ‘конструктивний елемент будівлі’: особливості атрибутивних компонентів Наталія Дрівко Проблеми української термінології
598 Складені найменування як продуктивний тип номінації в термінології косметики та косметології Надія Гимер Проблеми української термінології
599 Терміни-словосполучення в українській біологічній термінології Марія Вус Проблеми української термінології
600 До питання перекладу українською мовою російських ад’єктивів з компонентами -подобный, -видный, -образный Олена Южакова Проблеми української термінології