Знайти статті…

7369 результатів
Наукові статті Автори Журнал
551 Явище синонімії в термінології гірництва Олена Колган Проблеми української термінології
552 Астрономічні терміни з ономастичним компонентом Ірина Процик Проблеми української термінології
553 Основні структурні моделі складених епонімів фізичної термінології Роман Микульчик Проблеми української термінології
554 Явище синонімії в лексиці косметики та косметології Надія Гимер Проблеми української термінології
555 Терміни-епоніми в українській анатомічній термінології Валентина Лисенко Проблеми української термінології
556 До питання про варіантність і нормативність вторинних медичних найменувань Наталія Цісар Проблеми української термінології
557 З досвіду укладання термінологічних словників з літературознавства Людмила Краснова Проблеми української термінології
558 Суть поняття компетенція в теорії міжкультурної комунікації Людмила Бордюк, Анна Бордюк Проблеми української термінології
559 Коституція Української Народної Республіки 1918 року: теоретико-правова характеристика Н. Стецюк Юридичні науки
560 Особливості проведення судово-медичної експертизи з визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень Л. Гула, В. Черепущак Юридичні науки
561 Злочини у сфері інтелектуальної власності та засоби їх виявлення Л. Гула, У. Олеярник Юридичні науки
562 Принципи створення «Словника абревіатур української мови» Анатолій Івченко Проблеми української термінології
563 Принципи відбирання вузькоспеціалізованої лексики у галузеві словники (на матеріалі термінології холодильної техніки) Олена Южакова Проблеми української термінології
564 Інтегральні слова у семантичному полі дієслів переміщення сучасної української літературної мови. Анна Середницька Проблеми української термінології
565 Синтаксично-стилістичні риси науково-технічної мови. Роман Рожанківський Проблеми української термінології
566 Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності оперативних підрозділів у протидії злочинам у сфері економіки Л. Гула, Ю. Доліновський Юридичні науки
567 Ономасіологічна структура двокомпонентних складених слів із семою ‘вода’. Юлія Теглівець Проблеми української термінології
568 Термінологія та її роль у представленні знань Анджей Іленков Проблеми української термінології
569 Метонімічні конструкції полісемії в українській технічній термінології (на матеріалі прикметників) Оксана Кримець Проблеми української термінології
570 Зарубіжний досвід організації судово-експертної діяльності в процесі здійснення кримінального переслідування М. Гузела , В. Канцір Юридичні науки
571 Особливості проведення експертного дослідження у кримінальному провадженні В. Бараняк, О. Несімко Юридичні науки
572 Погляд на термін крізь призму структурно-семантичного та функціонального підходів Яків Житін Проблеми української термінології
573 Сучасний стан правового регулювання особистих немайнових прав та обов'язків подружжя A. Дутко Юридичні науки
574 Причини та наслідки освітніх міграцій І. Хомишин Юридичні науки
575 Про адміністративні покарання та їх вплив на безпеку дорожнього руху в Україні О. Остапенко Юридичні науки
576 Розвиток адміністративної юстиції в контексті судової реформи України О. Корчинський Юридичні науки
577 Теоретичні аспекти надання пріоритетних послуг у контексті розвитку системи електронних послуг в Україні М. Ковалів, M. Малець Юридичні науки
578 Підґрунтя становлення та розвитку адміністративних судів: історико-правовий аспект Н. Бортник , О. Корчинський Юридичні науки
579 Сутність адміністративно-деліктного провадження в системі адміністративно-процесуального права України Н. Бортник , В. Заросило Юридичні науки
580 Державна фіскальна служба України як суб’єкт забезпечення податкової безпеки держави В. Білоус Юридичні науки
581 Концепт прав людини: філософсько-правовий дискурс антитетичних позицій В. Чорнописька Юридичні науки
582 Феномен нації у науковому дискурсі: до методології проблеми історичної спадкоємності нації та держави І. Терлюк Юридичні науки
583 Канонічне право у конституційному полі: проблеми і пошуки симфонії С. Сливка, Б. Сливка, M. Кавчак Юридичні науки
584 Термінологія: національна чи міжнародна? Ірина Кочан Проблеми української термінології
585 Дистанційне навчання як виклик сучасної університетської освіти: філософсько-правовий вимір Н. Кучеренко Юридичні науки
586 Правосуддя як основна функція судової влади O. Гуменний Юридичні науки
587 Право соціального забезпечення як галузь національного права Т. Гарасимів Юридичні науки
588 Адвокатологія як науково-теоретична основа розвитку адвoкатського самоврядування Н. Бочуляк Юридичні науки
589 Логічна структура мислення в науковому дослідженні Степана Балея “Нарис Льоґіки” І. Андрусяк Юридичні науки
590 Особливості інформаційного забезпечення оперативно-розшукового прогнозування у протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів В. Ортинський Юридичні науки
591 Сутність кримінального переслідування та проблема його законодавчого закріплення А. Палюх, М. Гузела Юридичні науки
592 Злочини проти релігійних свобод громадян: зарубіжний досвід T. Мартьянова Юридичні науки
593 Депеналізація як метод кримінально-правової політики К. Марисюк, В. Канцір Юридичні науки
594 Теоретичні основи проведення комплексних судових експертиз Л. Гула Юридичні науки
595 Незаконне переправлення осіб через державний кордон України як фактор нелегальної міграції: особливості розслідування кримінальних проваджень в процесі здійснення кримінального переслідуванняю М. Гузела Юридичні науки
596 Кримінальна відповідальність за кардшейрінг, камкординг та фінансування порушення авторського права та суміжних прав A. Волос Юридичні науки
597 Юридична діяльність у сфері економіки В. Бараняк, О. Несімко Юридичні науки
598 Моральні засади діяльності в Україні та ЄС інституту адвокатури в Україні та ЄС В. Чорнописька, M. Лабай Юридичні науки
599 Забезпечення безпеки у сфері туризму: адміністративно-правовий вимір В. Чорненький Юридичні науки
600 Окремі питання поділу адміністративного процесу та визначення місця виконавчого процесу M. Міхеєв Юридичні науки