Volume 2, Number 2

In this Number

(29 papers)
S. I. Gerasimchuk, I. P. Polyuzhyn, H. V. Mel’nyk , Yu. P. Pavlovskiy, V. V. Sergeev
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2019.02.001
1-6
I. P. Mertсalo, A. B. Bondarenko, A. S. Mazur, Orest Kuntyi
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2019.02.007
7-11
Anna Stasiuk, Iryna Dron, Semen Khomyak, Orest Hevus, Volodymyr Samaryk
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2019.02.018
18-24
V. E. Stadnik, M. A. Sozanskyi , P. Y. Shapoval, Ruslana Guminilovych, Y. Y. Yatchyshyn
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2019.02.048
48-54
A. I. Zahrai, Z. I. Borovetz, Ya. M. Novitskyi, М. Chekaylo, Ya. B. Yakymechko
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2019.02.055
55-61
M. M. Laruk, А. І. Hladii, F. I. Tsyupko, I. P. Polyuzhyn, Z. M. Il’nyts’kyi
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2019.02.078
78-84
N. E. Stadnytska, O. R. Bryda, A. A. Hajevska, V. G. Chervetsova, Vira Lubenets, V. P. Novikov
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2019.02.129
129-134
V. I. Shupeniuk, T. M. Taras, O. P. Sabadakh, L. D. Bolibrukh, L. R. Zhurakhivska
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2019.02.135
135-141
О. V. Maikovych, Nataliia Nosovа, O. Yu. Bordenyuk, Nataliia Fihurka, Serhii Varvarenko
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2019.02.154
154-158
M. I. Nagornyak, A. V. Voronovska, M. V. Yakoviv, О. V. Maikovych, Serhii Varvarenko
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2019.02.159
159-165
V. V. Krasinskyi, Victoria Zemke, P. Y. Shapoval, Mykhailo Bratychak, Nataliia Chopyk
DOI: https://doi.org/10.23939/ctas2019.02.166
166-170