Volume 797, 2014-3

In this Number

(62 papers)
Vysochan O.
Horbal N.I., Yefremenko I.M., Khomutnyk N.V.
Storozhuk T.N., Kushnirenko D.I.
Bala O.I., Tarnavskyi M.I., Bala R.D.
Horbal N.I., Hrushchak B.T., Dutko Z.M.
Muzychenko-Kozlovs'ka O.B .