Find Articles…

15888 results
Scientific articles Authors Journals
601 Програмний модуль прогнозування надійності системи теплового проектування

Д. Федасюк, М. Сенів, П. Сердюк, Н. Мамроха

Series of Computer Sciences and Information Technologies
602 Прикладні аспекти закону досконалих симетрій у кібернетиці та інформаційних технологіях

В. Різник

Series of Computer Sciences and Information Technologies
603 Алгоритм побудови графіка руху поїздів

М. Притула, Р. Шпакович

Series of Computer Sciences and Information Technologies
604 Особливості управління великим містом

І. Огородник

Series of Computer Sciences and Information Technologies
605 Розроблення методу шифрування електронних документів за допомогою Ateb-функцій

І. Дронюк, М. Назаркевич

Series of Computer Sciences and Information Technologies
606 Організація обміну даних в автоматизованій системі управління видобутком і контролем якості мінеральних вод

Б. Демида, *Х. Гульовата, I. Цмоць

Series of Computer Sciences and Information Technologies
607 Ефективність програмного забезпечення для семантичного пошуку даних про графічні об’єкти

М. Медиковський, М. Чаплагін

Series of Computer Sciences and Information Technologies
608 Метод розпізнавання штрих-кодової інформації (Ч. І)

Б. Демида, Т. Кирик

Series of Computer Sciences and Information Technologies
609 Моделювання та оптимізація технологічних режимів сушіння деревини

Я. Соколовський , А. Бакалець

Series of Computer Sciences and Information Technologies
610 Авторський захист графічних зображень за допомогою числових в’язанок

О. Різник, Б. Балич, Д. Скрибайло-Леськів, В. Парубчак

Series of Computer Sciences and Information Technologies
611 Розрахунок гідродинамічних параметрів стану об’єктів транспорту газу

С. Гладун, Н. Притула*, Б. Землянський*, О. Химко**

Series of Computer Sciences and Information Technologies
612 Імітаційне моделювання роботи редакційної колегії періодичного наукового видання

О. Мриглод 1,2, І. Мриглод2

Series of Computer Sciences and Information Technologies
613 Ігрове прийняття рішень в мультиагентних системах

П. Кравець

Series of Computer Sciences and Information Technologies
614 Збільшення роздільної здатності зображень поєднанням засобів теорії нечітких множин та генетичних алгоритмів

Ю. Рашкевич, А. Ковальчук, Д. Пелешко

Series of Computer Sciences and Information Technologies
615 Моделювання впливу коливань кутової швидкості і температури на динамічні характеристики мікромеханічного гіроскопа камертонного типу

А. Головатий

Series of Computer Sciences and Information Technologies
616 Класифікація даних в умовах невизначеностей за допомогою нейроподібних структур на основі моделі геометричних перетворень

Р. Ткаченко, А. Дорошенко

Series of Computer Sciences and Information Technologies
617 Aлгоритм триступеневої кластеризації для класифікації зображень за їх структурними властивостями

Р. Мельник, Р. Тушницький

Series of Computer Sciences and Information Technologies
618 Особливості проектування та впровадження систем електронної комерції

В. Висоцька

Series of Computer Sciences and Information Technologies
619 Проблема подолання інформаційної надмірності монолітного коду

В. Різник1,2, В. Парубчак1, Д. Скрибайло-Леськів1

Series of Computer Sciences and Information Technologies
620 Оцінка пропускної спроможності п'ятіркового симетричного каналу без пам’яті з двома градаціями вірності

К. Обельовська

Series of Computer Sciences and Information Technologies
621 Програмна модель методу усереднення шумових сигналів

І. Микитин

Series of Computer Sciences and Information Technologies
622 Оцінка апаратних витрат на реалізацію багаторівневої комп’ютерної системи

В. Глухов

Series of Computer Sciences and Information Technologies
623 Mоделі та методи формування інтегрованого контенту систем електронного бізнесу

А. Берко

Series of Computer Sciences and Information Technologies
624 Основні концепції мови програмування “Open PROLOG”

Д. Зербіно, Ю. Цимбал

Series of Computer Sciences and Information Technologies
625 Синтез кільцевих монолітних кодів на основі методу графових перетворень циклічних груп полів Галуа

О. Велика

Series of Computer Sciences and Information Technologies
626 Аналіз якісних та кількісних характеристик оцінювання ризиків інформацйної безпеки в системах електронної комерції

І. Рішняк, В. Висоцька

Series of Computer Sciences and Information Technologies
627 Аналіз систем накопичення та обробки даних туризму

Д. Угрин

Series of Computer Sciences and Information Technologies
628 Інструментальна система динамічного генерування мобільних навчальних програм

В. Амеліна, В. Семотюк

Series of Computer Sciences and Information Technologies
629 Алгоритми розрахунку гідродинамічних параметрів течії газу в трубопроводах (2)

Н. Лопух, М. Притула, Я. П’янило, *Я. Савула

Series of Computer Sciences and Information Technologies
630 Метод побудови інтелектуальних метапошукових систем на основі адаптації онтології

*Даревич Р., Досин Д., Литвин В.

Series of Computer Sciences and Information Technologies
631 Дослідження основних характеристик алгоритму симетричного шифрування RC5 для побудови модуля захисту розподіленої системи теплового проектування

В. Яковина, О. Одуха, М. Сенів, О. Білас

Series of Computer Sciences and Information Technologies
632 Методи оцінки невизначеностей та їх використання в інформаційних технологіях інвентаризації парникових газів

А. Бунь

Series of Computer Sciences and Information Technologies
633 Алгоритми опрацювання інформаційних ресурсів у системах електронної комерції

А. Берко, В. Висоцька, Л. Чирун

Series of Computer Sciences and Information Technologies
634 Аспекти процесного підходу при побудові інноваційної моделі виробничого комплексу

Н. Ткаченко

Series of Computer Sciences and Information Technologies
635 Математична модель тепломасообмінних і деформаційних процесів під час пресування деревних композитів

Я. Соколовський, О. Петрів

Series of Computer Sciences and Information Technologies
636 Синтез планів експерименту за допомогою ідеальних кільцевих відношень

В. Різник, О. Різник, Б. Балич, Д. Скрибайло-Леськів

Series of Computer Sciences and Information Technologies
637 Ідентифікація параметрів моделі руху поїзда

Р. Шпакович

Series of Computer Sciences and Information Technologies
638 Створення графічної бази даних елементарних періодичних Ateb-функцій

І. Дронюк, М. Мавко, М. Назаркевич

Series of Computer Sciences and Information Technologies
639 Математичні моделі методичної похибки одноканальних та двоканальних шумових термометрів

І. Микитин

Series of Computer Sciences and Information Technologies
640 Аналітична модель web-кешування локальної мережі на основі протоколу WCCP

О. Кузьмін

Series of Computer Sciences and Information Technologies
641 Застосування генетичного алгоритму в нечітких моделях прогнозування забрудення середовища

А. Ковальчук

Series of Computer Sciences and Information Technologies
642 Оптимізація процесу виконання літаком посадки в умовах невизначеності з застосуванням методу лінійного програмування

В.Казак, Д. Шевчук, М. Кравчук

Series of Computer Sciences and Information Technologies
643 Оцінювання гарантоздатності криптографічних комп’ютерних систем

В. Глухов

Series of Computer Sciences and Information Technologies
644 Система збереження та попередньої обробки інформаційно-структурних образів води

Х. Гульовата, І. Цмоць, К. Войчишин

Series of Computer Sciences and Information Technologies
645 Розроблення VHDL-AMS моделі мікромеханічного z-осьового гіроскопа на карданному підвісі для схемотехнічного рівня проектування

А. Головатий

Series of Computer Sciences and Information Technologies
646 Система автоматизації обліку на швейному виробництві

Б. Демида, М. Горон

Series of Computer Sciences and Information Technologies
647 Ієрархічна кластеризація складних схем

Р. Базилевич, А. Ждан

Series of Computer Sciences and Information Technologies
648 Дослідження впливу розмірів мікрокластерів на ступінь декомпозиції зображень

Р. Мельник, Р. Тушницький

Series of Computer Sciences and Information Technologies
649 Паралельно-вертикальний метод і базова структура пристрою обчислення сум парних добутків

І. Цмоць, *В. Іванців

Series of Computer Sciences and Information Technologies
650 Структура об’єктних брокерів організації доступу

Ю. Рашкевич, Д. Пелешко, Н. Кустра, М. Пасєка

Series of Computer Sciences and Information Technologies