Знайти статті…

12289 результатів
Наукові статті Автори Журнал
1 Синтез системы прогнозирования моделей в задачах экологического мониторинга

E. Мантула

Серія «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
2 Анотування текстів для здійснення автоматичного розпізнавання іменованих сутностей

О. Дмитраш, А. Романюк, П. Тимощук

Серія «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
3 Оптимізація розв’язку задачі комівояжера методом парних заміщень

Р. Базилевич, Б. Кузь

Серія «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
4 Дослідження якості води за допомогою пристрою LAB-ON-CHIP

А. Осядач, В. Червецова, О. Файтас, М. Лобур, В. Новіков

Серія «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
5 Формування захисних зображень на основі фрактальної геометрії

І. Дронюк, С. Квасниця, В. Калінчук

Серія «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
6 Інтелектуальна система «інтернет-магазин музичного обладнання»

А. Василюк

Серія «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
7 Підвищення надійності мережі шляхом острівкування

Р. Базилевич, Ю. Боднар

Серія «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
8 Дослідницьке тестування як засіб підвищення якості аплікації

Т. Свірідова, У. Марікуца

Серія «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
9 Порівняння алгебричних методів подань алгоритмів

Я. Драґан1, В. Овсяк2, О. Овсяк3

Серія «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
10 Оцінка ефективності вибору порядку методу в алгоритмі чисельного інтегрування на основі різниць вищих порядків

О. Фіногенов

Серія «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
11 Використання новітніх комп’ютерних технологій при чисельному дослідженні напружено-деформованого стану будівельних конструкцій

Т. Дмитренко

Серія «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
12 Програмна реалізація моделі надійності технічної нерезервованої системи з обмеженою кількістю відновлень

2Б. Мандзій, 1М. Сенів, 1О. Лобуцька

Серія «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
13 Адаптивний алгоритм формування математичної моделі газотранспортної системи

Н. Притула

Серія «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
14 Усунення динамічних часткових спотворень для відтворення зображень на основі інтегрально-диференціального підходу

Д. Пелешко1, О. Маковейчук2, А. Ковальчук1, A. Клювак1

Серія «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
15 Info-logical structure of inductive technologies of the searching system-information-analytical researches

V. Osypenko

Серія «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
16 Дослідження поверхні матеріалу за статистичними ознаками зображення

Р. Мельник, І. Кожух

Серія «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
17 Дослідження та синтез кільцевих монолітних кодів на основі методу твірних елементів

О. Велика, М. Бойко, С. Лясковська

Серія «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
18 Онтологічний підхід до побудови інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень управління Сухопутними військами

В. Литвин

Серія «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
19 Еквівалентність виразів реляційного числення доменів для ненормалізованих відношень та розширеної реляційної алгебри

А. Григорович1, В. Григорович 2

Серія «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
20 Розроблення інформаційної системи підтримки прийняття рішень для моделювання і прогнозування фінансово-економічних процесів

О. Кожухівська

Серія «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
21 Технічні засоби підтримки якості послуг сучасних телекомунікаційних мереж

М. Луцький, А. Муранов, О. Муранов

Серія «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
22 Оцінка пропускної спроможності трійкового симетричного каналу без пам’яті з трьома градаціями вірності

К. Обельовська1, О. Ліскевич2

Серія «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
23 Прогнозування волатильності валютного ринку за нелінійними моделями

П. Бідюк*, О. Гожий**, М. Коновалюк*

Серія «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
24 Методи оцінювання usability інтерфейсу користувача

О. Кіріленко, Ю. Кузнецова, Є. Соколова, Г.Фролова

Серія «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
25 VHDL-AMS модель електротеплового мікроактюатора для функціонально-логічного рівня автоматизованого проектування

А. Головатий*, М. Лобур

Серія «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
26 Моделювання фітомаси лісів Підкарпатського воєводства засобами ГІС

О. Стрямець1, С. Стрямець2

Серія «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
27 Розпізнавання графічних захисних елементів на фонових зображеннях

Д. Пелешко1, А. Ковальчук1, І. Дронюк2, М. Назаркевич1

Серія «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
28 Самоорганізація в моделях обчислень нейронних мереж і декларативних програм

Д. Зербіно, Ю. Цимбал, Ю. Кинаш

Серія «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
29 Моделювання компресорних станцій з прилеглими ділянками газопроводів

Н. Притула1,2, О. Гринів2

Серія «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
30 Модель консолідованих даних та їх опрацювання за умов невизначеності

Н. Шаховська

Серія «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
31 Дослідження життєвого циклу безпровідної сенсорної мережі кластерної структури, побудованої за триколірним евристичним алгоритмом

О. Кузьмін, Д. Киричук, С. Кузьмін

Серія «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
32 Математичне моделювання складових адмітансу контактних первинних перетворювачів

М. Герасим, Є. Походило

Серія «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
33 Програмна модель технологічного процесу забезпечення якісної врожайності зернових культур

Н. Мороз, П. Столярчук

Серія «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
34 Концептуальная модель информационной технологии контроля и регулирования в налоговой службе

В. Заболотникова

Серія «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
35 Сумісне використання криптосистем Ель-Гамаля і RSA в захисті графічної інформації

1А. Ковальчук, 1Д. Пелешко, 2Ю. Борзов

Серія «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
36 Розроблення моделей загроз для друкованих документів, захищених графічними методами захисту

О. Нечай1, М. Назаркевич2, Ю. Христиніна3

Серія «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
37 Сегментування зображень за кумулятивними ознаками густини пікселів сегментів

Р. Мельник, Ю. Каличак

Серія «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
38 Система управління безпекою життєдіяльності мешканців великого міста

І. Огородник, М. Сивків

Серія «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
39 Моделювання та оптимізація процесу сушіння капілярно-пористих матеріалів

І. Крошний

Серія «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
40 Ігрова координація та самоорганізація стратегій у мультиагентній моделі «хижак-жертва»

П. Кравець

Серія «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
41 Метод підвищення ефективності алгоритму DyXy шляхом сегментації мережі на зони завантаженості

А. Шпіцер

Серія «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
42 Уніфікований метод оперативного управління контентом у системах електронної контент-комерції

В. Висоцька1, Ліля Чирун1, Любомир Чирун2

Серія «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
43 Метод формування контенту в системах електронної контент-комерції

А. Берко1, В. Висоцька2, Л. Чирун3

Серія «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
44 Нелінійні коливання слабкозв’язаних коливальних систем з врахуванням сил опору

П. Пукач

Серія «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
45 Математичне моделювання розподілу тиску у кусково-однорідному пласті з урахуванням ідеального контакту між зонами

Л. Журавчак, А. Струк

Серія «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
46 Комп’ютерна підтримка вивчення іноземних мов

М. Голубінська

Серія «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
47 Консолідований інформаційний ресурс профорієнтаційної діяльності Національного університету «Львівська політехніка»

Ю. Сєров, Т. Чорна

Серія «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
48 Дослідження інтегральної нелінійності однобітного сигма-дельта модулятора третього порядку

Р. Кочан1, О. Нечай2

Серія «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
49 Автоматизована ідентифікація об’єктів регулювання за їх експериментальними імпульсними характеристиками

І. Ковела, О. Вітер, Ю. Яцук

Серія «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
50 Key frame recognition using voronoi tessellations

S. Mashtalir, O. Mikhnova

Серія «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»