Знайти статті…

10824 результатів
Наукові статті Автори Журнал
1 Проведення обшуку під час розслідування незаконного обігу отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів І. Цилюрик, В. Кушпіт Юридичні науки
2 Залучення спеціаліста до допиту малолітніх потерпілих від насильницьких злочинів І. Цилюрик, Олександра Коцюба Юридичні науки
3 Ринок праці в кризових умовах та напрямки удосконалення його державного регулювання Олександра Войтик, Мазій Наталія Демократичне врядування
4 Реалізація митної політики України в контексті удосконалення її нормативно-правового забезпечення Тарас Кіцак, Андрій-Віталій Клим Демократичне врядування
5 Інноваційні аспекти розвитку цифровізації публічного управління в США Олександр Савченко Демократичне врядування
6 Парадигма нелінійності і агресія російської федерації проти України Гунько Леонід Демократичне врядування
7 Нормативно-правове забезпечення оптимізації компетенцій органів місцевого самоврядування Vitaly Denega Демократичне врядування
8 Дуальна освіта при підготовці медичних сестер: міжнародна практика і перспективи реалізації в Україні Марія Головчак, Наталія Дуб Демократичне врядування
9 Нормативно-правове забезпечення надання офтальмологічних послуг та допомоги в Україні Ористлава Сидорчук, Катерина Турчин Демократичне врядування
10 Концептуальні основи забезпечення доходів сільського населення України у післявоєнних умовах Юрій Пасічник Демократичне врядування
11 Роль державно-приватного партнерства у відбудові транспортної інфраструктури України Віта Гарбариніна, Ольга Федорчак Демократичне врядування
12 Перспективи використання державно-приватного партнерства для відбудови України у повоєнний період Євген Матвіїшин, Юрій Вершигора Демократичне врядування
13 Державна політика активізації економічного розвитку у воєнний та повоєнний період Іванна Козак Демократичне врядування
14 Актуальність наукового обґрунтування публічно-управлінської діяльності в умовах війни Петро Петровський Демократичне врядування
15 Насильство в сімї: проблеми протидії С. Сорока, Наталія Слобода Юридичні науки
16 Домашне насильство: кримінально-правовий аспект С. Сорока Юридичні науки
17 Поняття покарання Наталія Слотвінська Юридичні науки
18 Принцип справедливості призначення кримінального покарання К. Марисюк Юридичні науки
19 Правові положення щодо втручання у приватне життя в кримінальному процесуальному праві М. Д. Кухтин, В. Кушпіт Юридичні науки
20 Слідчі (розшукові) дії: поняття, значення та види Софія Лупій, A.Крижановський Юридичні науки
21 Особливості соціально-психологічного розвитку особи як підстави виникнення кримінальної відповідальності A.Крижановський, М. Маськовіта Юридичні науки
22 Захист приватних інтересів під час кримінального провадження: компаративістські наративи В. Канцір , В. Бараняк, A.Крижановський Юридичні науки
23 Честь та гідність особи: проблема кримінально-правової охорони О. Гумін Юридичні науки
24 Досвід США та Канади в попередженні кримінальних правопорушень щодо учасників кримінальних проваджень М. Гузела Юридичні науки
25 Особливості передання неповнолітнього підозрюваного під нагляд Ірина Гриб, Наталія Слотвінська Юридичні науки
26 Про деякі історико-правові детермінанти, що впливають на ефективність громадського контролю у сфері виконання покарань України P. Garasim Юридичні науки
27 Визначення релевантних характеристик для розроблення гіперказуальної гри Тарас Волошко, Тетяна Шестакевич Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Інформаційні системи та мережі»
28 Система інформаційної підтримки процесів утилізації побутових відходів Назар Боровець, Мирослава Бублик, Любомир Чирун Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Інформаційні системи та мережі»
29 Оптимізація інфраструктури розподіленої інформаційної системи каталогу обліку товарів Олег Файзулін, Ярослав Кісь Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Інформаційні системи та мережі»
30 Огляд глибокого навчання та мобільних периферійних обчислень в автономному водінні Тяньюань Цуй Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Інформаційні системи та мережі»
31 Розпізнавання спотворених символів неповнозв’язною одношаровою дипольною нейронною мережею Роман Пелещак, Василь Литвин, Микола Дорошенко, Іван Пелещак, Святослав Сідлецький Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Інформаційні системи та мережі»
32 Застосування технологій автоматичного планування для наповнення бази знань медичного профілю Дмитро Досин, Андрій Яценко, Віра Ковалевич, Yousef Ibrahim Daradkeh Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Інформаційні системи та мережі»
33 Аналіз каркасних мереж виявлення ознак в моделях глибинного навчання Павло Пукач Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Інформаційні системи та мережі»
34 Інформаційна система видобування інформації з відкритих WEB-ресурсів Петро Здебський, Андрій Берко, Любомир Чирун Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Інформаційні системи та мережі»
35 Проект інформаційної системи для стартапу підтримки інтернет-туризму теренами України Назар Боровець, Ігор Рішняк, Любомир Чирун Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Інформаційні системи та мережі»
36 Інтелектуальна система динамічної 2D-візуалізації пасажиропотоків маршрутів громадського транспорту Юрій Мацелюх, Мирослава Бублик, Вікторія Висоцька Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Інформаційні системи та мережі»
37 Інформаційна система віртуальної реальності з елементами повного занурення Олексій Кузнєцов, Вікторія Висоцька, Ольга Власенко Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Інформаційні системи та мережі»
38 Інформаційна система перетворення звукового україномовного тексту в письмовий на основі методів NLP та машинного навчання Юрій Тищук, Вікторія Висоцька, Ольга Власенко Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Інформаційні системи та мережі»
39 Забезпечення кібербезпеки систем штучного інтелекту: аналіз вразливостей, атак і контрзаходів Олексій Неретін, Вячеслав Харченко Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Інформаційні системи та мережі»
40 Використання класичних технік відновлення втрачених регіонів зображення для покращення роботи моделей глибокого навчання Микола Баранов, Ю. М. Щербина, О.В. Ходич Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Інформаційні системи та мережі»
41 Об’єкт складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 126-1 КК України Анастасія Баран Юридичні науки
42 Досудове та позасудове врегулювання спорів у господарському процесі України Х. Марич, Ігор Дерюгін Юридичні науки
43 Міжнародно-правові стандарти щодо регулювання внутрішнього трудового розпорядку У. Бек Юридичні науки
44 Провадження у справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією: ключові моменти Шай Роман Юридичні науки
45 Нормативно-правові засади правового статусу Національної ради з питань антикорупційної політики В. Чорнописька, Мар’яна Ліпковська Юридичні науки
46 Корупція в Україні як результат системного неефективного державного управління Г. Попадинець Юридичні науки
47 Основоположні принципи адвокатської діяльності в країнах Європейського Союзу Л. Остапенко , Марта Басараб, Анастасія Шевців Юридичні науки
48 Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про охорону культурної спадщини в Україні О. Остапенко, О. Баїк Юридичні науки
49 Адміністративне законодавство як один із різновидів правового захисту безпеки населення України О. Остапенко Юридичні науки
50 Порушення прав дитини в умовах війни в Україні Л. Ярмол, Анастасія Карпюк Юридичні науки