Find Articles…

15888 results
Scientific articles Authors Journals
101 Розроблення інформаційної системи підтримки прийняття рішень для моделювання і прогнозування фінансово-економічних процесів

О. Кожухівська

Series of Computer Sciences and Information Technologies
102 Технічні засоби підтримки якості послуг сучасних телекомунікаційних мереж

М. Луцький, А. Муранов, О. Муранов

Series of Computer Sciences and Information Technologies
103 Оцінка пропускної спроможності трійкового симетричного каналу без пам’яті з трьома градаціями вірності

К. Обельовська1, О. Ліскевич2

Series of Computer Sciences and Information Technologies
104 Прогнозування волатильності валютного ринку за нелінійними моделями

П. Бідюк*, О. Гожий**, М. Коновалюк*

Series of Computer Sciences and Information Technologies
105 Методи оцінювання usability інтерфейсу користувача

О. Кіріленко, Ю. Кузнецова, Є. Соколова, Г.Фролова

Series of Computer Sciences and Information Technologies
106 VHDL-AMS модель електротеплового мікроактюатора для функціонально-логічного рівня автоматизованого проектування

А. Головатий*, М. Лобур

Series of Computer Sciences and Information Technologies
107 Моделювання фітомаси лісів Підкарпатського воєводства засобами ГІС

О. Стрямець1, С. Стрямець2

Series of Computer Sciences and Information Technologies
108 Розпізнавання графічних захисних елементів на фонових зображеннях

Д. Пелешко1, А. Ковальчук1, І. Дронюк2, М. Назаркевич1

Series of Computer Sciences and Information Technologies
109 Самоорганізація в моделях обчислень нейронних мереж і декларативних програм

Д. Зербіно, Ю. Цимбал, Ю. Кинаш

Series of Computer Sciences and Information Technologies
110 Моделювання компресорних станцій з прилеглими ділянками газопроводів

Н. Притула1,2, О. Гринів2

Series of Computer Sciences and Information Technologies
111 Модель консолідованих даних та їх опрацювання за умов невизначеності

Н. Шаховська

Series of Computer Sciences and Information Technologies
112 Дослідження життєвого циклу безпровідної сенсорної мережі кластерної структури, побудованої за триколірним евристичним алгоритмом

О. Кузьмін, Д. Киричук, С. Кузьмін

Series of Computer Sciences and Information Technologies
113 Математичне моделювання складових адмітансу контактних первинних перетворювачів

М. Герасим, Є. Походило

Series of Computer Sciences and Information Technologies
114 Програмна модель технологічного процесу забезпечення якісної врожайності зернових культур

Н. Мороз, П. Столярчук

Series of Computer Sciences and Information Technologies
115 Концептуальная модель информационной технологии контроля и регулирования в налоговой службе

В. Заболотникова

Series of Computer Sciences and Information Technologies
116 Сумісне використання криптосистем Ель-Гамаля і RSA в захисті графічної інформації

1А. Ковальчук, 1Д. Пелешко, 2Ю. Борзов

Series of Computer Sciences and Information Technologies
117 Розроблення моделей загроз для друкованих документів, захищених графічними методами захисту

О. Нечай1, М. Назаркевич2, Ю. Христиніна3

Series of Computer Sciences and Information Technologies
118 Сегментування зображень за кумулятивними ознаками густини пікселів сегментів

Р. Мельник, Ю. Каличак

Series of Computer Sciences and Information Technologies
119 Система управління безпекою життєдіяльності мешканців великого міста

І. Огородник, М. Сивків

Series of Computer Sciences and Information Technologies
120 Моделювання та оптимізація процесу сушіння капілярно-пористих матеріалів

І. Крошний

Series of Computer Sciences and Information Technologies
121 Ігрова координація та самоорганізація стратегій у мультиагентній моделі «хижак-жертва»

П. Кравець

Series of Computer Sciences and Information Technologies
122 Метод підвищення ефективності алгоритму DyXy шляхом сегментації мережі на зони завантаженості

А. Шпіцер

Series of Computer Sciences and Information Technologies
123 Уніфікований метод оперативного управління контентом у системах електронної контент-комерції

В. Висоцька1, Ліля Чирун1, Любомир Чирун2

Series of Computer Sciences and Information Technologies
124 Метод формування контенту в системах електронної контент-комерції

А. Берко1, В. Висоцька2, Л. Чирун3

Series of Computer Sciences and Information Technologies
125 Нелінійні коливання слабкозв’язаних коливальних систем з врахуванням сил опору

П. Пукач

Series of Computer Sciences and Information Technologies
126 Математичне моделювання розподілу тиску у кусково-однорідному пласті з урахуванням ідеального контакту між зонами

Л. Журавчак, А. Струк

Series of Computer Sciences and Information Technologies
127 Комп’ютерна підтримка вивчення іноземних мов

М. Голубінська

Series of Computer Sciences and Information Technologies
128 Консолідований інформаційний ресурс профорієнтаційної діяльності Національного університету «Львівська політехніка»

Ю. Сєров, Т. Чорна

Series of Computer Sciences and Information Technologies
129 Дослідження інтегральної нелінійності однобітного сигма-дельта модулятора третього порядку

Р. Кочан1, О. Нечай2

Series of Computer Sciences and Information Technologies
130 Автоматизована ідентифікація об’єктів регулювання за їх експериментальними імпульсними характеристиками

І. Ковела, О. Вітер, Ю. Яцук

Series of Computer Sciences and Information Technologies
131 Key frame recognition using voronoi tessellations

S. Mashtalir, O. Mikhnova

Series of Computer Sciences and Information Technologies
132 Обгрунтування принципів побудови та розроблення узагальненої архітектури інформаційно-аналітичної системи для оцінювання, прогнозування та управління енергоефективністю економіки регіону

М. Медиковський, І. Цмоць, М. Подольський*

Series of Computer Sciences and Information Technologies
133 Проектування системи визначення оптимального тарифу стільникового зв’язку

Т. Басюк

Series of Computer Sciences and Information Technologies
134 Організація мультимайстерного режиму для I2C-інтерфейсу мікроконтролерів AVR

А. Павельчак1, В. Самотий1,2, Ю. Яцук1

Series of Computer Sciences and Information Technologies
135 Методи опрацювання гармонічних сигналів на основі спецпроцесорів з нейроподібними компонентами

Т. Заведюк

Series of Computer Sciences and Information Technologies
136 Дискретна модель системи керування мотором постійного струму з паралельним збудженням

У. Дзелендзяк1, В. Самотий1,2

Series of Computer Sciences and Information Technologies
137 Врахування особливостей графічного процесора в процесі створення засобів автоматичного розпаралелення програм

А. Мельник, Н. Козак

Series of Computer Sciences and Information Technologies
138 Прогнозування багатовимірних нестаціонарних часових рядів на основі адаптивної нео-фаззі-моделі

Є. Бодянський, О. Тищенко, Д. Копаліані

Series of Computer Sciences and Information Technologies
139 Синтез та обчислення основних типів ДПХ на основі циклічних згорток

І. Процько

Series of Computer Sciences and Information Technologies
140 Класифікація повідомлень груп новин у векторному просторі семантичних полів

Б. Павлишенко

Series of Computer Sciences and Information Technologies
141 Застосування теорії елеґантних обертових симетрій-асиметрій для створення новітніх інформаційних технологій

В. Різник

Series of Computer Sciences and Information Technologies
142 Підходи до побудови екоінфомаційних систем на основі інформаційно-комп`ютерних технологій

В. Заяць

Series of Computer Sciences and Information Technologies
143 Умови, стратегія та перспективи розвитку інформаційних технологій

Н. Бойко

Series of Computer Sciences and Information Technologies
144 Алгоритмічні та програмні засоби опрацювання зображень в операційній системі MAC OS X

Р. Кутельмах, Н. Павич, Х. Андрухів

Series of Computer Sciences and Information Technologies
145 Розподіл обмежених ресурсів засобами СППР

О. Верес, Ю. Верес

Series of Computer Sciences and Information Technologies
146 Математичне моделювання та оптимізація сумісної роботи газосховищ

О. Гринів, Н. Притула, М. Притула

Series of Computer Sciences and Information Technologies
147 Пошук траєкторій рухомих об’єктів для автоматизованих систем відеоспостереження

Ю. Іванов, Д. Пелешко, А. Ковальчук, М. Пелешко*

Series of Computer Sciences and Information Technologies
148 Алгоритм керування двохосьовою платформою

А. Павельчак1, В. Самотий1,2, Р. Василів

Series of Computer Sciences and Information Technologies
149 Розроблення методу визначення діапазону значень величини вимірюваного електричного опору

А. Пукач, В. Теслюк, Р.-А. Іванців, М. Лобур

Series of Computer Sciences and Information Technologies
150 Застосування мережі Байєса для оцінки ступеня значимості впливаючих факторів на ЛПР в автоматизованих системах при прийнятті релевантних рішень

В. Передерій1, С. Бабичев2, В. Литвиненко1, 2

Series of Computer Sciences and Information Technologies