Find Articles…

15809 results
Scientific articles Authors Journals
251 Об‘єктно-орієнтована реалізація методу скінченних елементів для розрахунку в’язкопружного стану капілярно-пористих матеріалів

Я. Соколовський, О. Мокрицька

Series of Computer Sciences and Information Technologies
252 Адаптивний вейвлет-фаззі-нейрон типу-2

Є. Бодянський, О. Винокурова, О. Харченко

Series of Computer Sciences and Information Technologies
253 Моделювання алгоритмів природного формоутворення

І. Дронюк, С. Олейник

Series of Computer Sciences and Information Technologies
254 Моделювання адгезійного шару на межі «метал–діелектрик»

Р. Джала, В. Юзевич, М. Мельник, O. Чабан*

Series of Computer Sciences and Information Technologies
255 Числове моделювання неізотермічного вологоперенесення у середовищах з фрактальною структурою

Я. Соколовський, В. Шиманський

Series of Computer Sciences and Information Technologies
256 Модель акустичного сиґналу для виявлення порушень стану дихальної системи та голосового апарату як частковий випадок стохастичної коливної системи

1Н. Джичка, 1І. Дедів, 1В. Дозорський, 1,2Я. Драґан

Series of Computer Sciences and Information Technologies
257 Модель графічного інтерфейсу задання параметрів складеного унітерму

В. Овсяк1,2, М. Нізьолек2, Ю. Петрушка1

Series of Computer Sciences and Information Technologies
258 Математичне моделювання зміни тиску у пласті з урахуванням дебіту свердловини та гідронепроникності зовнішньої криволінійної межі

Л. Журавчак, А. Струк

Series of Computer Sciences and Information Technologies
259 Математичне моделювання порогу чутливості діодних цифрових термометрів

Ю. Яцук*, О. Тимчук, Р. Янович

Series of Computer Sciences and Information Technologies
260 Інтелектуалізована система оцінювання параметрів біокомфорту приміщення

Р. Ткаченко, М. Машевська

Series of Computer Sciences and Information Technologies
261 Паливно-енергетичні затрати на транспортування газу

Н. Притула1,2, М. Притула1,2, В. Ямнич2, А. Дацюк3, С. Гладун3, О.Химко4

Series of Computer Sciences and Information Technologies
262 Математичне забезпечення моделювання пандемії грипу

І. Чорней, Н. Шаховська

Series of Computer Sciences and Information Technologies
263 Математичне та програмно-алгоритмічне моделювання системи дистанційного навчання осіб з особливими потребами

В. Кут*, Ю. Нікольський, В. Пасічник

Series of Computer Sciences and Information Technologies
264 Моделювання похибок вимірювання температури за випроміненням багатоканальними методами

Н. Гоц

Series of Computer Sciences and Information Technologies
265 Шумова модель вхідного кола шумового термометра на основі інструментального підсилювача

І. Микитин

Series of Computer Sciences and Information Technologies
266 Моделювання туристичних потоків з використанням мурашиних алгоритмів

В. Юзевич, Н. Крап*

Series of Computer Sciences and Information Technologies
267 Приховування тексту в зображеннях

А. Ковальчук, В. Стащенко

Series of Computer Sciences and Information Technologies
268 Моделювання процесів опрацювання інформаційних ресурсів в системах електронної контент-комерції

В. Висоцька, Л. Чирун, Л. Чирун

Series of Computer Sciences and Information Technologies
269 Моделювання температурних режимів у термочутливому вузлі мікроелектронних пристроїв

В. Гавриш, А. Косач, Ю. Нога

Series of Computer Sciences and Information Technologies
270 Роль та проблеми функціонування телекомунікаційних систем при надзвичайних ситуаціях

І. Малець

Series of Computer Sciences and Information Technologies
271 Виділення квазістаціонарних ділянок мовного сигналу за спектром матричного оператора

Ю. Рашкевич, Д. Пелешко, М. Купчак, А. Ковальчук

Series of Computer Sciences and Information Technologies
272 Метод автоматизованого оцінювання траєкторії руху об’єкта при змазі зображення

Д. Пелешко, Н. Кустра, А. Клювак

Series of Computer Sciences and Information Technologies
273 Дослідження невизначеностей у задачах сценарного планування

О. Гожий

Series of Computer Sciences and Information Technologies
274 Реалізація системи управління промисловим пральним автоматом за принципами сучасних SCADA

Б. Демида

Series of Computer Sciences and Information Technologies
275 Розроблення архітектури системи синтезу мікроелектромеханічних систем

А. Зелінський, В. Теслюк

Series of Computer Sciences and Information Technologies
276 Особливості автоматизованих систем роздільної утилізації побутових відходів

В. Красовський

Series of Computer Sciences and Information Technologies
277 Перспективи розвитку системотехніки на багатовимірних ідеальних комбінаторних конфігураціях

В. Різник1,2

Series of Computer Sciences and Information Technologies
278 Використання лінійок Голомба та ідеальних кільцевих в’язанок для оптимальних відновлюючих систем у розподілених обчисленнях

О. Різник, Є. Вдовенко, В. Буцик

Series of Computer Sciences and Information Technologies
279 Підвищення точності нейроподібних структур геометричних перетворень

Р. Ткаченко, Б. Андрієцький

Series of Computer Sciences and Information Technologies
280 Моделювання процесу охолодження при критичних умовах за рахунок випаровування рідини

Д. Федасюк, Т. Муха

Series of Computer Sciences and Information Technologies
281 Реалізація нейронного елемента на основі попередніх обчислень

І. Цмоць, О. Скорохода, Б. Балич

Series of Computer Sciences and Information Technologies
282 Синтез автоматичних систем з цифровим (ПІ-ПД)-алгоритмом та об’єктами високого порядку із запізненням

І. Ковела, О. Вітер, О. Іванюк

Series of Computer Sciences and Information Technologies
283 Оцінка стану адаптаційних резервів організму людини

О.Г. Кисельова, Є.А. Настенко

Series of Computer Sciences and Information Technologies
284 Дослідження впливу шуму приймача випромінення на точність вимірювання температури за випроміненням багатоспектральними методами

Н.Є. Гоц1, Т. Пянтковскі

Series of Computer Sciences and Information Technologies
285 Синтез багатопозиційних багатократних кодів на основі числових в’язанок

О.Я. Різник, Д.С. Балицька

Series of Computer Sciences and Information Technologies
286 Система розроблення технологічних схем магістральних газопроводів

Н. Притула1,2, О. Гринів1, В. Ямнич1, М. Притула1,2, О. Химко3

Series of Computer Sciences and Information Technologies
287 Порівняння ефективності алгоритмів точкового сканування зі зсувом та точкового сканування з парним обміном для розміщення елементів

Р.П. Базилевич1, В.М. Курейчик2, І.Ф. Щерб’юк1

Series of Computer Sciences and Information Technologies
288 Методи та технології захисту документів і цінних паперів від підробки

В. Різник1,2, О. Ляхович1

Series of Computer Sciences and Information Technologies
289 Пошук образів за розподіленими ознаками об’ємів інтенсивності

Р.А. Мельник, Ю. Каличак

Series of Computer Sciences and Information Technologies
290 Дослідження впливу випаровування і конвекції на процес відведення тепла з поверхні пластини

Д.В. Федасюк, Т.О. Муха

Series of Computer Sciences and Information Technologies
291 Виявлення патології голосу на основі статистичної обробки голосних звуків україномовних дикторів

Я. Драґан, Н. Джичка

Series of Computer Sciences and Information Technologies
292 Дослідження метрологічних характеристик чутливих елементів кристалооптичних термоперетворювачів на основі танталату літію

М. М. Степаняк, М. В. Степаняк

Series of Computer Sciences and Information Technologies
293 Розроблення алгоритму реєстрації та валідації персональних даних учасників веб-спільноти

А.М. Пелещишин, Ю.О. Сєров, С.С. Федушко*

Series of Computer Sciences and Information Technologies
294 Модель підсистеми виявлення шляхів доступу до унітермів

В.К. Овсяк1,2, Т. Маркушевський2, Ю.В. Петрушка1

Series of Computer Sciences and Information Technologies
295 Адаптивна фільтрація параметрів руху об‘єкта у горизонтальній площині

М.В. Раєвський

Series of Computer Sciences and Information Technologies
296 Методи оперативного управління ризиками інформаційно-технологічних проектів

І.В. Рішняк

Series of Computer Sciences and Information Technologies
297 Аналіз та класифікація програмних засобів тестування знань

Т.М. Басюк, В.В. Павелко

Series of Computer Sciences and Information Technologies
298 Розроблення програми декорування документа на основі інтерполяції сплайнами

І.М. Дронюк, М.А. Назаркевич, І. Вербенко

Series of Computer Sciences and Information Technologies
299 Декодування кодограм в узагальнених каскадних кодах з алгеброгеометричними кодами на зовнішньому ступені

В. Грабчак, З. Грабчак*

Series of Computer Sciences and Information Technologies
300 Математична модель Більче-Волицького підземного сховища газу

Н. Притула1,2 , Р. Боровий1 , М. Притула1,2 , О. Химко3

Series of Computer Sciences and Information Technologies