Find Articles…

15810 results
Scientific articles Authors Journals
351 Динаміка зміни тривалостей структурних елементів дифтонгів польської мови у різних темпах вимови

Ю. Рашкевич, З. Шиманьські, Р. Фігура

Series of Computer Sciences and Information Technologies
352 Моделювання локальних гідродинамічних потоків в озерних екосистемах

В. Юзевич, П. Сопрунюк, Н. Луців*

Series of Computer Sciences and Information Technologies
353 Програмні засоби для дослідження швидкодії алгоритму симетричного шифрування RC5

В. Яковина, Т. Климаш

Series of Computer Sciences and Information Technologies
354 Математичні моделі інформаційних потоків у системах електронної контент-комерції

В. Висоцька

Series of Computer Sciences and Information Technologies
355 Динаміка дискретизованих сигналів математичної моделі KWTA-нейронної схеми

П. Тимощук

Series of Computer Sciences and Information Technologies
356 Методи та алгоритми паралельно-вертикального обчислення сум парних добутків для НВІС-структур

Б. Демида, І. Цмоць, О. Скорохода

Series of Computer Sciences and Information Technologies
357 Імітаційне моделювання сейсмоселектора

Є. Струк, А. Туз

Series of Computer Sciences and Information Technologies
358 Математична модель задачі оптимального адаптивного управління рухом поїзда

М. Притула, Р. Шпакович

Series of Computer Sciences and Information Technologies
359 Математична модель зображень сцени, що містить літаки

М. Олексів

Series of Computer Sciences and Information Technologies
360 Модель автоматизованого керування на основі експертних знань

П. Кравець

Series of Computer Sciences and Information Technologies
361 Елементи моделювання виробничих аспектів у сфері туристичної діяльності

Н. Крап

Series of Computer Sciences and Information Technologies
362 Шифрування і дешифрування зображень з використанням елементів алгоритму RSA кватернарними дробово-лінійними формами

А. Ковальчук, О. Годлєвський, Б. Бішко

Series of Computer Sciences and Information Technologies
363 Математичне моделювання теплопровідності вогнезахисного покриття будівельних конструкцій

В. Юзевич, О. Хлевной

Series of Computer Sciences and Information Technologies
364 Моделювання складних мереж

В. Пасічник, 1Н. Іванущак

Series of Computer Sciences and Information Technologies
365 Математичні моделі управління портфелями проектів з удосконалення системи безпеки життєдіяльності

Ю. Грицюк, І. Малець, Т. Рак

Series of Computer Sciences and Information Technologies
366 Моделювання температурних режимів у термочутливому шарі з тепловиділяючим включенням паралелепіпедної форми малих розмірів

В. Гавриш

Series of Computer Sciences and Information Technologies
367 Моделювання процесу фільтрації рідини в неоднорідному пористому пласті з врахуванням електрокінетичного ефекту

О. Федоришин, Є. Струк1

Series of Computer Sciences and Information Technologies
368 Розроблення математичної моделі модулятора сигналів на базі трифазного однопівперіодного випрямляча

В. Самотий1,2, У. Дзелендзяк1, А. Павельчак1

Series of Computer Sciences and Information Technologies
369 Алгоритми кластеризації робочого поля з обмеженнями для задачі комівояжера

Р. Базилевич, Р. Кутельмах, Б. Кузь

Series of Computer Sciences and Information Technologies
370 Конкурентні переваги проекту системи підтримки прийняття рішень та фактори ризику

О. Верес

Series of Computer Sciences and Information Technologies
371 Модифікований алгоритм Гоморі–Ху для оптимізації топології комп’ютерних мереж

К. Обельовська, М. Брусак

Series of Computer Sciences and Information Technologies
372 Інформаційна система реферування множини документів, поданих у різних форматах, базована на онтології

Н. Шаховська, В. Литвин, В. Крайовський

Series of Computer Sciences and Information Technologies
373 Комп’ютерний засіб імітансного контролю об’єктів кваліметрії

Є. Походило, Н. Плахтій

Series of Computer Sciences and Information Technologies
374 Розроблення каліграфічного шрифту для української абетки

М. Назаркевич, А. Шпекторова

Series of Computer Sciences and Information Technologies
375 Організація хмарних обчислень на базі масиву програмованих комірок логіки

А. Мельник, Н. Козак

Series of Computer Sciences and Information Technologies
376 Про одне застосування алгоритму RSA для шифрування і дешифрування зображень з чітко виділеними контурами

Ю. Рашкевич, А. Ковальчук, Д. Пелешко

Series of Computer Sciences and Information Technologies
377 An effective approach in robustness optimization for solving the RFID network planning problem with uncertainty S. Ait Lhadj Lamin, A. Raghib, B. Abou El Majd Mathematical Modeling and Computing
378 Градуювання розпізнавальної складності зображень тестових об’єктів уваги за допомогою перетворення Фур’є

Г. Дмитрів, *Р. Камінський

Series of Computer Sciences and Information Technologies
379 Організація модулів відновлення відмовостійких систем опрацювання сигналів

Є. Ваврук, В. Грос

Series of Computer Sciences and Information Technologies
380 Обчислення оберненого елемента в нормальному базисі полів Галуа GF(2m) з використанням паралельного помножувача

В. Глухов, Р. Еліас

Series of Computer Sciences and Information Technologies
381 Інтелектуальна система прийняття маркетингових рішень з поширення електронних видань

А. Берко, В. Висоцька, О. Михайлов

Series of Computer Sciences and Information Technologies
382 Алгоритм точкового сканування зі зсувом для розміщення елементів

Р. Базилевич, Л. Черемисинова*, І. Щерб’юк

Series of Computer Sciences and Information Technologies
383 HYPOTHETICAL RECONSTRUCTION OF THE PLANNING STRUCTURE AND ARCHITECTURE OF THE HIGH DEFENSIVE WALL OF THE MIDTOWN OF LVIV FOR THE 13th-14th CENTURY Volodymyr Bevz, Mykola Bevz Current Issues in Research, Conservation and Restoration of Historic Fortifications
384 The diffusion scattering parameters identification for a modified model of viral infection in the conditions of logistic dynamics of immunological cells S. V. Baranovsky, A. Ya. Bomba Mathematical Modeling and Computing
385 Numerical modeling of surface subsidence due to compaction of soil with fine inclusions P. M. Martyniuk, O. R. Michuta, O. V. Ulianchuk-Martyniuk Mathematical Modeling and Computing
386 Study of the dynamic process in a nonlinear mathematical model of the transverse oscillations of a moving beam under perturbed boundary conditions A. M. Slipchuk, P. Ya. Pukach, M. I. Vovk, O. Z. Slyusarchuk Mathematical Modeling and Computing
387 Impact of magnetohydrodynamic on hybrid nanofluid flow with slip and heat source over an exponentially stretchable/shrinkable permeable sheet N. A. M. Radzi, N. S. Wahid, A. N. M. Som, N. M. Arifin Mathematical Modeling and Computing
388 The variable viscosity and variable gravity field on the onset of convective motion in a porous layer with throughflow Y. H. Gangadharaiah, N. Manjunatha, F. Mebarek-Oudina Mathematical Modeling and Computing
389 Using a compute shader for an adaptive particle system D. M. Onufriienko Mathematical Modeling and Computing
390 Непропорційне масштабування зображень методом Seam Carving і вибір енергетичних функцій для ньог

Ю. Шийка, Р. Шувар

Series of Computer Sciences and Information Technologies
391 Метод застосування стандарту OPC для синтезу систем управління

М. Медиковський, О. Шуневич

Series of Computer Sciences and Information Technologies
392 Ущільнення зображень за допомогою нейроподібних структур моделі геометричних перетворень

У. Поліщук, О. Ткаченко, Ю. Цимбал

Series of Computer Sciences and Information Technologies
393 Система регіонального колаборативного моніторингу еколого-туристичної ситуації на інфраструктурі Інтернету

В. Осика, Ю. Форкун

Series of Computer Sciences and Information Technologies
394 Математична модель оцінювання впливу комп’ютерних ігор та геометричних форм на свідомість людини

Н. Конишева

Series of Computer Sciences and Information Technologies
395 Моделювання системи надання туристичних послуг споживачеві на основі спінових моделей Ізінга

Я. Виклюк, Н. Іванущак1

Series of Computer Sciences and Information Technologies
396 Моделі інформаційно-аналітичної системи формування стратегії розвитку вищого навчального закладу

Т. Шкандибіна

Series of Computer Sciences and Information Technologies
397 Критерії забезпечення якості використання баз знань інтелектуальних систем діагностування

Є. Гнатчук

Series of Computer Sciences and Information Technologies
398 Інформаційна система розподіленої інвентаризації парникових газів у лісовому секторі за територіальним підходом

О. Токар1, Л. Кужій2

Series of Computer Sciences and Information Technologies
399 Теоретичні аспекти розрахунку переміщення теплоти в зерновій масі при використанні ІЧ джерела енергії

В. Лахно, Д. Ширяєв

Series of Computer Sciences and Information Technologies
400 Модифікований алгоритм маршрутизації для зменшення перевантажень ресурсів комп'ютерних мереж

К. Обельовська, А. Русаков

Series of Computer Sciences and Information Technologies