Знайти статті…

10877 результатів
Наукові статті Автори Журнал
301 Адміністративно-правова оцінка недостовірної, перекрученої, фальшивої інформації про факти. О. Остапенко, О. Баїк Юридичні науки
302 Aдміністративно-правове відновлення прав і свобод громадян в Україні О. Остапенко Юридичні науки
303 Принципи медіації як альтернативного способу захисту прав людини і громадянина M. Малець Юридичні науки
304 Адміністративно-правове забезпечення протидії корупції та координації у діяльності французького антикорупційного агенства та національного агенства з питань запобігання корупції Г. Лук’янова Юридичні науки
305 Правові засади електронної комерції в соціальних мережах Н. Лесько , С. Кіра Юридичні науки
306 Сучасні інформаційні технології в діяльності органів прокуратури Н. Лесько Юридичні науки
307 Впровадження електронного урядування в Україні та в державах-членах ЄС I. Крикавська Юридичні науки
308 Профілактика щодо правопорушень засобами адміністративного права у фінансово-економічній сфері І. Комарницька Юридичні науки
309 Проблеми та напрями удосконалення національного законодавства у сфері охорони здоров’я Ольга Капітан Юридичні науки
310 Фінансово-правова компонента системи юридичної відповідальності у сфері інвестиційної діяльності М. Бліхар Юридичні науки
311 Інформація як об’єкт цивільних прав: концептуальний вимір В. Чорнописька, Марія Анциферова Юридичні науки
312 Особливості порушення права на свободу релігії в умовах війни В. Чорнописька Юридичні науки
313 Філософське осмислення зла у сучасному світі (на тлі воєнних дій РФ) А. Токарська Юридичні науки
314 Евристика канонічного права: проблеми духовної педагогіки С. Сливка Юридичні науки
315 Правоохоронна діяльність і воєнний стан: морально-правові особливості А. Романова Юридичні науки
316 Еволюція філософсько-правового розуміння держави O. Колич, Вікторія Олійник Юридичні науки
317 Система правосуддя в Україні та проблеми її функціонування в умовах воєнного стану O. Колич, Валерій Данів Юридичні науки
318 Соціальна ефективність правосуддя та шляхи її підвищення O. Колич Юридичні науки
319 Реформування судочинства в Україні: євроінтеграційні підходи Оксана Клим Юридичні науки
320 Право людини на охорону здоров’я: особливості правового регулювання в окремих державах ЄС Іванна Здреник Юридичні науки
321 Юридико-соціологічна характеристика дискримінації як форми соціальної девіації Наталія Грень Юридичні науки
322 Національне законодавство і міжнародно-правові стандарти: проблеми механізму взаємодії Т. Гарасимів Юридичні науки
323 Філософія Клима Ганкевича (до 180-літнього ювілею від дня народження) А. Токарська Юридичні науки
324 Надбання української державності: закладення державницьких традицій в контексті періодизації історії держави і права й формування українського етносу (нації) І. Терлюк Юридичні науки
325 Civis romanus sum (Я громадянин Риму) В. Макарчук Юридичні науки
326 Проблема попередження кримінальних правопорушень щодо свідка як учасника кримінального провадження: досвід окремих держав та його реалізація в Україні В. Ортинський , М. Гузела Юридичні науки
327 ПРАВОВИЙ СТАТУС ІНОЗЕМЦІВ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИЧНО-ПРАВОВИЙ ОГЛЯД Дмитро Неофіта Юридичні науки
328 ЗМІСТ Вимірювальна техніка та метрологія
329 THE IMPLEMENTATION OF A METHOD FOR WORKING WITH SENSITIVE DATA USED BY VARIOUS SERVICES AND SYSTEMS Ulyana Dzelendzyak, Nazar Mashtaler Вимірювальна техніка та метрологія
330 MODIFIED FOG-BASED TRUST METHOD OF DATA MONITORING FOR MULTI-SENSOR CONFIGURATION SYSTEMS Roman Diachok, Halyna Klym Вимірювальна техніка та метрологія
331 ІDENTIFICATION OF FOOD PRODUCTS WITH ADDITIVE E621 ACCORDING TO ADMITTANCE PARAMETERS Євген Походило, Юрій Стасишин Вимірювальна техніка та метрологія
332 CALIBRATION OF HIGH AND ULTRA-HIGH FREQUENCY POWER METERS IN THE RANGE OF UP TO 30 MHZ Олег Величко, Serhii Kursin, Valentyn Gaman Вимірювальна техніка та метрологія
333 FACTORS AFFECTING THE ACCURACY AND REPEATABILITY OF INDUSTRIAL ROBOT POSITIONING Іван Питель, Oleh Kokoshko, Rostyslav Mastylo Вимірювальна техніка та метрологія
334 APIARY MONITORING AND AUTOMATION IOT SYSTEM Ostap Kuch, Ilona Lahun Вимірювальна техніка та метрологія
335 SMART SYSTEM FOR MONITORING WATER QUALITY PARAMETERS Oksana Gonsor Вимірювальна техніка та метрологія
336 RECOGNITION OF MENTAL DISORDERS FROM PHYSIOLOGICAL SIGNALS ANALYSIS Oleksandr Sukholeister, Adrian Nakonechnyi Вимірювальна техніка та метрологія
337 FEATURES OF IMPLEMENTATION OF RECURRENT LOGARITHMIC ADCs Л. З. Мичуда, Hanna Yelisieieva, Zbigniew Szcześniak Вимірювальна техніка та метрологія
338 Густинна модель земної кори Українських Карпат по профілю PANCAKE Сергій Анікеєв, Валентин Максимчук, Наталя Пиріжок Науковий журнал «Геодинаміка»
339 Визначення сучасних ротаційних параметрів основних тектонічних плит на основі ГНСС-даних Ігор Савчин Науковий журнал «Геодинаміка»
340 Тенденції горизонтальних і вертикальних зміщень кори на основі даних міжнародних служб GNSS: приклад Нової Зеландії Марина Батур, Катерина Бабій Науковий журнал «Геодинаміка»
341 Обрані проблеми методології системного інжинирінгу у проєктуванні транспортних систем Grzegorz Karoń, Ryszard Janecki, Jerzy Mikulski Транспортні технології
342 Вплив тертя між елементами двомасового маховика на коливальні явища у трансмісії автомобіля Bohdan Kindratskyy, Roman Litvin Транспортні технології
343 Вплив частки дозвільного сигналу світлофорного регулювання на тривалості транспортних затримок Taras Postranskyy, Kateryna Khoreva Транспортні технології
344 Оцінювання конфігурацій транспортної системи за індикаторами ефективності Vasyl Mateichyk, Miroslaw Śmieszek , Nataliia Kostian Транспортні технології
345 Закономірності зміни акустичних характеристик на прямих відрізках ліній громадського транспорту Maksym Afonin, Mykola Postranskyy Транспортні технології
346 Дослідження специфіки розвитку міжнародних морських контейнерних перевезень Viktoriia Nykonchuk, Iuliia Samoilyk, Svitlana Pashkevych Транспортні технології
347 Застосування байєсівських мереж для оцінки ймовірності пересадки на зупинці громадського транспорту Mykola Zhuk, Halyna Pivtorak, Ivanna Gits, Mariana Kozak Транспортні технології
348 Застосування алгоритмічних моделей машинного навчання до процесу перевезення вантажів Viktoriia Kotenko Транспортні технології
349 Прогнозування споживання палива різними видами транспорту з використанням машинного навчання Artur Budzyński, Aleksander Sładkowski Транспортні технології
350 BIOECOLOGICAL ASSESSMENT OF THE STATE OF THE ADVENTITIOUS FRACTION OF THE DENDROFLORA OF RECREATIONAL AND PARK LANDSCAPES (DNIPRO) Marina Shamray, Oleh Didur Екологічні проблеми