Знайти статті…

10877 результатів
Наукові статті Автори Журнал
401 Етичні норми у адвокатській діяльності: особливості дотримання та відповідальність за їх порушення А. Романова Юридичні науки
402 Релігія і право: взаємовплив і взаємозв’язок. Частина друга. М. Кельман Юридичні науки
403 Сучасні тенденції розвитку медичного права у системі права України І. Жаровська Юридичні науки
404 Феномен екологічної безпеки як об’єкт аксіологічно-правової рефлексії Т. Гарасимів, Т. Дашо Юридичні науки
405 Урізноманітнення і динамізм правового життя як засади розвитку юридичної аргументації В. Брездень, О. Чорнобай Юридичні науки
406 Феномен нації і націогенезу в контексті (національного) державотворення І. Терлюк Юридичні науки
407 Чи можливий діалог між філософією та новітніми навчальними технологія? (За результатами вебінарів від експертів компанії “SoftServe”, 2022) Olesia Pankiv Серія «Гуманітарні візії»
408 Чуття, досвід та метафізика. Огляд праці Д. Папіно: Papineau, D. (2021). Metaphysics of Sensory Experience. Oxford: Oxford University Press. 163 pp. Yana Luchyk Серія «Гуманітарні візії»
409 Вас лякає реінжиніринґ людства? Огляд книги Брета Фрішмана та Евана Селінджера “Re-engineering Humanity”. Cambridge, UK; New York, NY: Cambridge University Press, 2018. 235 p. Pavlo Somko, Anastasia Danko Серія «Гуманітарні візії»
410 Чому люди вірять всіляким нісенітницям? Рецензія монографії Нейла Леві “Хибні переконання: чому раціональні люди притримуються їх”. Oxford : Oxford University Press, 2022. 188 p. Alina Pukhyr Серія «Гуманітарні візії»
411 Життя, праці та філософська система Броніслава Трентовського. Переклад з пол. Андрія Кадикала Klym Hankevych Серія «Гуманітарні візії»
412 Клим Ганкевич: у пошуках національної філософії. Передмова до українського перекладу праці Клима Ганкевича “Життя, твори і філософська система Броніслава Трентовського” Andrii Kadykalo Серія «Гуманітарні візії»
413 Критичні зауваги до позитивістської логіки. (Закінчення). Пер. з пол. Ігора Карівця Роман Інґарден Серія «Гуманітарні візії»
414 Деякі екзистенціальні рефлексії про самовизначення в умовах війни Ігор Карівець Серія «Гуманітарні візії»
415 Нейтралітет Швейцарії у світлі сучасних безпекових викликів: реалістичний, неоліберальний та конструктивістський підходи Lesia Dorosh Серія «Гуманітарні візії»
416 Особливості та наслідки впливу пандемії коронавірусу на виборчий процес у світі Микола Бучин, Anastasiia Kovalchuk Серія «Гуманітарні візії»
417 Антивоєнний акціонізм (артактивізм): особливості, форми та оцінки можливостей Nataliia Khoma Серія «Гуманітарні візії»
418 Зелена енергетика Європейського Союзу: ризики та можливості для України Ярина Турчин, Ольга Івасечко, Khrystyna Zabavs'ka, Oleh Tsebenko, Lidiia Kasha Серія «Гуманітарні візії»
419 Міжнародне право і зовнішня політика кремля з підготовки анексії трьох прибалтійських країн (Латвії, Литви та Естонії) в червні 1940 р. В. Макарчук Юридичні науки
420 Запорука перемоги - всенародна мобілізаційна готовність М. Кельман , Volodymyr Ortynskyi Юридичні науки
421 ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ Й. С. Ситник Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»
422 МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ СФОРМОВАНОСТІ ІВЕНТ-МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ В. М. Мисик Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»
423 ОЦІНЮВАННЯ САМООРГАНІЗАЦІЇ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ Олег Кузьмін, Є. Цікало, K. Doroshkevych , Н. Колінко Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»
424 МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗИЛЕНТНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ У. Іванюк Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»
425 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ Х. Данилків, Н. Гембарська, O. Когут-Ференс Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»
426 СТАН І ДИНАМІКА РОЗВИТКУ РИНКУ АВТОМОБІЛІВ З ЕЛЕКТРИЧНИМ ДВИГУНОМ В УКРАЇН В. Терлецька Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»
427 ІНСТИТУТ РЕПУТАЦІЇ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА КУЛЬТУРА СКАСУВАННЯ Л. Прокопишин-Рашкевич, Є. Мороз Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»
428 ФОРМУВАННЯ СЕКТОРНОЇ МОДЕЛІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ У ПОСТВОЄННИЙ ПЕРІОД О. Пирог Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»
429 ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕКО-ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ М. Одрехівський, У. Когут Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»
430 ЗМІСТ ТА ФОКУС БРЕНД-КОМУНІКАЦІЙ НА РИНКУ ОРГАНІКИ В УКРАЇНІ О. С. Нігматова Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»
431 ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ УКРАЇНИ) О. В. Музиченко-Козловська Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»
432 АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ ЗА ESG СТАНДАРТАМИ В УКРАЇНІ М. Кіржецька, Ю. Кіржецький Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»
433 СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ М. Р. Гладій, О. Просович Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»
434 МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ ДЛЯ МЕШКАНЦІВ ТЕМ ІНФОРМАЦІЇ М. Гвоздь, О. Карий, К. Процак Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»
435 ЛЮДСЬКИЙ ЧИННИК В СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВИХ ДЕТЕРМІНАНТ Л. Гальків, Г. Щука, М. Виклюк Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»
436 ЗМІСТ Вимірювальна техніка та метрологія
437 DIRECT SOLUTION OF POLYNOMIAL REGRESSION OF ORDER UP TO 3 Михайло Дорожовець Вимірювальна техніка та метрологія
438 CALIBRATION OF ANALYZERS OF THE MOBILE COMMUNICATION SYSTEM PARAMETERS Oleh Meshcheriak, Олег Величко Вимірювальна техніка та метрологія
439 CALIBRATION OF QUARTZ ELECTRONIC STOPWATCHERS COMPARISON METHOD USING A DIGITAL CAMERA Oleh Meshcheriak, Олег Величко Вимірювальна техніка та метрологія
440 INVESTIGATION OF SENSITIVE ELEMENTS OF TEMPERATURE TRANSDUCERS BASED ON THERMOMETRIC MATERIAL Lu1-xScxNiSb Володимир Пашкевич, Володимир Крайовський, Петро Гаранюк, Володимир Ромака , Юрій Стадник, Любов Ромака, Андрій Горинь Вимірювальна техніка та метрологія
441 RSA ALGORITHM IN FRACTIONAL-RATIONAL N-ARY FORMS WHILE ENCRYPTION-DECRYPTION OF MONOCHROME IMAGES А. М. Ковальчук, Nataliia Kustra, Святослав Яцишин Вимірювальна техніка та метрологія
442 BIT OPERATIONS WITH ELEMENTS OF THE RSA ALGORITHM IN ENCRYPTION-DECRYPTION OF COLOR IMAGES А. М. Ковальчук, Yuriy Peleckh, Тетяна Бубела Вимірювальна техніка та метрологія
443 OBTAINING AND USING SUBSTRATES WITH SEWAGE SLUDGE Myroslav Malovanyy, Uliana Storoshchuk Екологічні проблеми
444 CLEANING OF GAS EMISSIONS BY BIOLOGICAL METHOD Vasyl Dyachok, Liubov Venher, Serhiy Huhlych, Iryna Svjantko Екологічні проблеми
445 STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT - UNDERESTIMATED TOOL FOR SUSTAINABLE SUBSOIL USE Vasyl Karabyn, Vladyslav Shuryhin, Sofia Shutiak, Marek Chmiel, Rastislav Kulhánek Екологічні проблеми
446 THE INFLUENCE OF THE ORGANIZATION OF SOCIETY ON THE STATE OF THE ENVIRONMENT Volodymyr Mykhaylenko, Oleksiy Antonov Екологічні проблеми
447 REVIEW OF UKRAINIAN, SLOVAKIAN AND SERBIAN MUNICIPAL WASTE MANAGEMENT: COMPARATIVE STUDY Marina Valenćiková Екологічні проблеми
448 THE HYDROPOWER IN UKRAINE: ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC INSTRUMENTS OF STIMULATING THE GREEN ENERGY DEVELOPMENT AND RATIONAL USE OF HYDROPOWER POTENTIAL Kateryna Hnedina, Pavlo Nahornyi Екологічні проблеми
449 MATHEMATICAL MODELING OF ASSESSMENT OF THE INFLUENCE OF ELECTROMAGNETIC FIELDS ON POLLUTION OF AGRICULTURAL LAND Sergij Vambol, Viola Vambol, Valeriy Dubnitskiy, Mykolay Kundenko, Ihor Cherepnov, Altaf Hussain Lahori Екологічні проблеми
450 Митна політика України в контексті сучасних суспільних викликів Андрій-Віталій Клим Демократичне врядування