Знайти статті…

10877 результатів
Наукові статті Автори Журнал
51 Слідчі (розшукові) дії: поняття, значення та види Софія Лупій, A.Крижановський Юридичні науки
52 Особливості соціально-психологічного розвитку особи як підстави виникнення кримінальної відповідальності A.Крижановський, М. Маськовіта Юридичні науки
53 Захист приватних інтересів під час кримінального провадження: компаративістські наративи В. Канцір , В. Бараняк, A.Крижановський Юридичні науки
54 Честь та гідність особи: проблема кримінально-правової охорони О. Гумін Юридичні науки
55 Досвід США та Канади в попередженні кримінальних правопорушень щодо учасників кримінальних проваджень М. Гузела Юридичні науки
56 Особливості передання неповнолітнього підозрюваного під нагляд Ірина Гриб, Наталія Слотвінська Юридичні науки
57 Про деякі історико-правові детермінанти, що впливають на ефективність громадського контролю у сфері виконання покарань України P. Garasim Юридичні науки
58 Визначення релевантних характеристик для розроблення гіперказуальної гри Тарас Волошко, Тетяна Шестакевич Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Інформаційні системи та мережі»
59 Система інформаційної підтримки процесів утилізації побутових відходів Назар Боровець, Мирослава Бублик, Любомир Чирун Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Інформаційні системи та мережі»
60 Оптимізація інфраструктури розподіленої інформаційної системи каталогу обліку товарів Олег Файзулін, Ярослав Кісь Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Інформаційні системи та мережі»
61 Огляд глибокого навчання та мобільних периферійних обчислень в автономному водінні Тяньюань Цуй Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Інформаційні системи та мережі»
62 Розпізнавання спотворених символів неповнозв’язною одношаровою дипольною нейронною мережею Роман Пелещак, Василь Литвин, Микола Дорошенко, Іван Пелещак, Святослав Сідлецький Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Інформаційні системи та мережі»
63 Застосування технологій автоматичного планування для наповнення бази знань медичного профілю Дмитро Досин, Андрій Яценко, Віра Ковалевич, Yousef Ibrahim Daradkeh Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Інформаційні системи та мережі»
64 Аналіз каркасних мереж виявлення ознак в моделях глибинного навчання Павло Пукач Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Інформаційні системи та мережі»
65 Інформаційна система видобування інформації з відкритих WEB-ресурсів Петро Здебський, Андрій Берко, Любомир Чирун Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Інформаційні системи та мережі»
66 Проект інформаційної системи для стартапу підтримки інтернет-туризму теренами України Назар Боровець, Ігор Рішняк, Любомир Чирун Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Інформаційні системи та мережі»
67 Інтелектуальна система динамічної 2D-візуалізації пасажиропотоків маршрутів громадського транспорту Юрій Мацелюх, Мирослава Бублик, Вікторія Висоцька Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Інформаційні системи та мережі»
68 Інформаційна система віртуальної реальності з елементами повного занурення Олексій Кузнєцов, Вікторія Висоцька, Ольга Власенко Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Інформаційні системи та мережі»
69 Інформаційна система перетворення звукового україномовного тексту в письмовий на основі методів NLP та машинного навчання Юрій Тищук, Вікторія Висоцька, Ольга Власенко Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Інформаційні системи та мережі»
70 Забезпечення кібербезпеки систем штучного інтелекту: аналіз вразливостей, атак і контрзаходів Олексій Неретін, Вячеслав Харченко Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Інформаційні системи та мережі»
71 Використання класичних технік відновлення втрачених регіонів зображення для покращення роботи моделей глибокого навчання Микола Баранов, Юрій Щербина, Олесь Годич Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Інформаційні системи та мережі»
72 Об’єкт складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 126-1 КК України Анастасія Баран Юридичні науки
73 Досудове та позасудове врегулювання спорів у господарському процесі України Х. Марич, Ігор Дерюгін Юридичні науки
74 Міжнародно-правові стандарти щодо регулювання внутрішнього трудового розпорядку У. Бек Юридичні науки
75 Провадження у справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією: ключові моменти Шай Роман Юридичні науки
76 Нормативно-правові засади правового статусу Національної ради з питань антикорупційної політики В. Чорнописька, Мар’яна Ліпковська Юридичні науки
77 Корупція в Україні як результат системного неефективного державного управління Г. Попадинець Юридичні науки
78 Основоположні принципи адвокатської діяльності в країнах Європейського Союзу Л. Остапенко , Марта Басараб, Анастасія Шевців Юридичні науки
79 Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про охорону культурної спадщини в Україні О. Остапенко, О. Баїк Юридичні науки
80 Адміністративне законодавство як один із різновидів правового захисту безпеки населення України О. Остапенко Юридичні науки
81 Порушення прав дитини в умовах війни в Україні Л. Ярмол, Анастасія Карпюк Юридичні науки
82 Правові стандарти як міжнародно-правова категорія: теоретичні основи Вікторія Чорнописька Юридичні науки
83 Ретроспективний погляд на історичний процес розвитку філософії права як системи знань А. Токарська Юридичні науки
84 Реалізація вивчення канонічного права у метаантропологічному вимірі С. Сливка Юридичні науки
85 Конструктивне тлумачення норм права у парадигмі правового конструктивізму Віталій Середюк Юридичні науки
86 Суспільно-правова адаптація осіб звільнених з місць позбавлення волі під час війни А. Романова Юридичні науки
87 Генеза принципу рівності у праві: філософсько-правова характеристика O. Колич, Діана Розум Юридичні науки
88 Ефективність правил ведення війни та норм міжнародного гуманітарного права: аналіз сучасної доктрини І. Жаровська Юридичні науки
89 Вікова дискримінація поза трудовою сферою Наталія Грень Юридичні науки
90 Гармонізація як раціональний модус приведення національного законодавства до міжнародно-правових стандартів Т. Гарасимів Юридичні науки
91 Принципи правосуддя як основа функціонування судової системи Я.Богів Юридичні науки
92 Етика державного службовця як засіб запобігання та протидії корупції Анастасія Баран, Ірина Годик Юридичні науки
93 Союз РСР як форма реалізації російської імперської доктрини політичного поглинання України: утворення і державно-правовий статус Української РСР І. Терлюк Юридичні науки
94 Державотворча ідеологія українських націоналістів у першій половині ХХ століття С. Василів, Ярина Чабан Юридичні науки
95 До питання індивідуалізації покарання при його призначенні Volodymyr Ortynskyi Юридичні науки
96 Інженерні рішення для підвищення точності геодезичних вимірювань електронними тахеометрами А. Л. Церклевич, Анатолій Віват , Олександр Заяць, Сергій Петров «Геодезія, картографія і аерофотознімання»
97 ANALYSIS OF ARCHITECTURAL AND PLANNING STRUCTURE AND FORTIFICATION FACILITIES OF THE CITY OF LVIV ACCORDING TO THE MAP OF JEAN DOETSCH 1770 (1750) Микола Бевз Сучасні проблеми дослідження, збереження та реставрації історичних фортифікацій
98 П’ЯТИКУТНА ВЕЖА МЕДЖИБІЗЬКОЇ ФОРТЕЦІ В ДОСЛІДЖЕННЯХ ЄВГЕНІЇ ЛОПУШИНСЬКОЇ Тетяна Вєтрова, Ірина Снітко Сучасні проблеми дослідження, збереження та реставрації історичних фортифікацій
99 ЧИННИКИ РУЙНАЦІЇ ФОРТЕЦЬ ПІВДНЯ УКРАЇНИ Юлія Фролова Сучасні проблеми дослідження, збереження та реставрації історичних фортифікацій
100 ЗАМОК ТІГІНА У ФОРТЕЦІ БЕНДЕРИ Тамара Нєстєрова, Сучасні проблеми дослідження, збереження та реставрації історичних фортифікацій