Знайти статті…

10877 результатів
Наукові статті Автори Журнал
251 Оптимізація методів ізократної йонної хроматографії для одночасного визначення неорганічних аніонів і карбонової кислоти Paulina Pecyna-Utylska, Rajmund Michalski Науково-технічний журнал «Хімія та хімічні технології»
252 Селективне видалення ртуті(ІІ) з використанням гідрогелів, приготовлених за допомогою гамма-випромінювання Dursun Saraydin, Ebru Şahin Yıldırım, Erdener Karadağ Науково-технічний журнал «Хімія та хімічні технології»
253 Визначення оптимальних параметрів широтно- імпульсно модульваної напруги для живлення електромагнітного віброприводу Роман Чубик, Ігор Зелінський, П. М. Луб Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні
254 Порівняльна характеристика кінематичних параметрів плоско штанцювального преса О. Ю. Четербух, Я. Шахбазов, Володимир Широков Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні
255 Вплив конструкторсько-технологічних чинників на довговічність вставного твердосплавного породоруйнівного оснащення шарошок тришарошкових бурових доліт Андрій Сліпчук, Р. С. Яким, О. Вишневський Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні
256 Математична модель руху сипкого матеріалу у вібраційному сепараторі Д. Ребот, Володимир Топільницький Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні
257 Обґрунтування конструкції та встановлення параметрів високошвидкісного двомасового резонансного вібраційного транспортера з інерційним приводом Олексій Ланець, Ірина Деревенько, Ю.Л. Новицький, Роман Чубик Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні
258 Моделювання динаміки систем змінної структури на прикладі руху інерційного збудника на пружних опорах Ігор Кузьо, Юрій Шоловій, Надія Магерус Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні
259 Частотний аналіз вала електромеханічного приводу малого мобільного робота Р. В. Зінько, Віталій Корендій, В. М. Теслюк Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні
260 Вплив накопичуваної пошкоджуваності на експлуатаційний ресурс барабана котлоагрегата теплоелектростанції B. Drobenko, S. Budz, Ігор Кузьо, Юрій Шоловій, І. Будз Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні
261 Power Skiving як сучасний спосіб нарізання зубчастих коліс та особливості його моделювання Ihor Hrytsay, Андрій Сліпчук Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні
262 Динаміка продуктивності лінійного роздавача-дозатора дисперсних компонентів В. І. Банга Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні
263 МОДЕЛЬ ПОКРАЩЕННЯ МІЦНІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОГО ПРИВОДУ МОБІЛЬНОГО РОБОТА Р. В. Зінько, В. М. Теслюк, І. Я. Казимира, Д. В. Островка Український журнал інформаційних технологій
264 Вищий антикорупційний суд в системі антикорупційних органів України Г. Попадинець , Вікторія Зубик Юридичні науки
265 Правовий статус інституту присяжних у кримінальному судочинстві Г. Попадинець Юридичні науки
266 До питання про моделі криміналізації діянь К. Марисюк Юридичні науки
267 До питання про злочинну організацію як форму співучасті A.Крижановський Юридичні науки
268 Поняття «насильства» у шкільному середовищі Мар’яна Денисюк Юридичні науки
269 Деякі кримінологічні та кримінально-правові проблеми охорони та захисту учасників кримінального провадження від суспільно-небезпечних посягань в умовах воєнного стану М. Гузела Юридичні науки
270 До питання з’ясування обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх Зоряна Гніздюх, Наталія Слотвінська Юридичні науки
271 Недосконалість законодавства – одна з детермінант, що обумовлює низький рівень громадського контролю у сфері виконання покарань України Павло Герасим Юридичні науки
272 Міжнародне співробітництво України у сфері запобігання та протидії корупції Ростислав Бундз Юридичні науки
273 Використання висновку експерта в контексті предмету доказування В. Бараняк Юридичні науки
274 Про деякі особливості трудових відносин під час воєнного стану Л. Остапенко , Софія Андрушко Юридичні науки
275 Про корупційні діяння в трудових відносинах Л. Остапенко Юридичні науки
276 Досудове та позасудове врегулювання спорів у господарському процесі України Х. Марич, Ігор Дерюгін Юридичні науки
277 Сучасний стан адміністративно-правового забезпечення діяльності судових органів як суб’єктів захисту права громадян на безпечне для життя та здоров’я довкілля в Україні Уляна Костюк Юридичні науки
278 Фермерські господарства: проблеми правового регулювання Н. Заболотна Юридичні науки
279 Краудфандинг: перспективи запровадження та правового регулювання в Україні С. Василів, Вікторія Свищо Юридичні науки
280 Участь адвоката у справах про встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без реєстрації шлюбу С. Василів Юридичні науки
281 Деякі питання вимушеної міграції внутрішньо переміщених осіб в Україні N. Blok Юридичні науки
282 Міжнародно-правові гарантії охорони праці неповнолітніх У. Бек Юридичні науки
283 Волонтерська діяльність релігійних організацій: адміністративно-правові гарантії В. Чорнописька, M. Малець Юридичні науки
284 Поліція до і в період Російсько-Української війни 2022 року Чистоклетов Леонтій Юридичні науки
285 Напрями цифрової трансформації у публічній сфері: правові основи І. Хомишин Юридичні науки
286 Створення, інституціоналізація та правове регулювання Blockchain (Блокчейн): аспекти міжнародного досвіду O. Терлюк Юридичні науки
287 Роль судді у процедурі примирення сторін в адміністративному судочинстві України та держав-членів ЄС Марія Сливка, Василь Сливка Юридичні науки
288 Адміністративно-правовий механізм реалізації права на медичну допомогу внутрішньо переміщеними особами O. Скочиляс-Павлів, Г. Лук’янова Юридичні науки
289 МОДЕЛІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ З ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ВИСОКОГО РІВНЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ О. Ю. Мулеса, І. С. Миронюк, Ф. Е. Гече, П. П. Горват, Ю. Ю. Імре Український журнал інформаційних технологій
290 МАТРИЧНА ФАКТОРИЗАЦІЯ ВЕЛИКИХ ДАНИХ У ПРОМИСЛОВИХ СИСТЕМАХ О. В. Гордійчук-Бублівська, Л. П. Фабрі Український журнал інформаційних технологій
291 МОДЕЛІ ТА ЗАСОБИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАФІКУ КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ З ВИКОРИСТАННЯМ ФІЛЬТРА ПАКЕТІВ БЕРКЛІ І. Г. Цмоць, С. В. Теслюк Український журнал інформаційних технологій
292 КОМБІНАТОРНА ОПТИМІЗАЦІЯ CИСТЕМ НЕЙРОМЕРЕЖЕВОГО КРИПТОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ ДАНИХ В. В. Різник Український журнал інформаційних технологій
293 МОДЕЛІ ТА ЗАСОБИ ВІДЛАГОДЖЕННЯ Й ТЕСТУВАННЯ МОБІЛЬНИХ СИСТЕМ ДЛЯ НЕЙРОПОДІБНОГО КРИПТОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ Й ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ І. Г. Цмоць, В. М. Теслюк, Ю. В. Опотяк, І. В. Піх Український журнал інформаційних технологій
294 БАГАТОПОТОКОВЕ РОЗПАРАЛЕЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ОБЧИСЛЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК КЛІТИН БІОМЕДИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ О. Й. Піцун Український журнал інформаційних технологій
295 РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДУ ВИМІРЮВАННЯ ПРИШВИДШЕНЬ В. М. Теслюк, Р. В. Загарюк, Р. А. Іванців, М. Я. Сенета, К. І. Ткачук, А. В. Коваль Український журнал інформаційних технологій
296 МЕТОД СИНТЕЗУ ЛОГІЧНИХ ДЕРЕВ КЛАСИФІКАЦІЇ НА ПІДСТАВІ СЕЛЕКЦІЇ ЕЛЕМЕНТАРНИХ ОЗНАК І. Ф. Повхан Український журнал інформаційних технологій
297 РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ АЛГОРИТМ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ДАНИХ Є. В. Левус, Р. Б. Василюк Український журнал інформаційних технологій
298 ІНТЕРПОЛЯЦІЯ ТАБЛИЧНИХ ФУНКЦІЙ ВІД ОДНІЄЇ НЕЗАЛЕЖНОЇ ЗМІННОЇ З ВИКОРИСТАННЯМ МНОГОЧЛЕНА ТЕЙЛОРА Ю. І. Грицюк, Р. Б. Тушницький Український журнал інформаційних технологій
299 Забезпечення державного суверенітету у сфері інформаційних відносин O. Скочиляс-Павлів Юридичні науки
300 Порядок розгляду судом окремих категорій адміністративних справ незначної складності Павло Сало Юридичні науки