Знайти статті…

10896 результатів
Наукові статті Автори Журнал
151 Проблеми та перспективи розвитку Індустрії 4.0 в Україні за умов євроінтегрування А. Завербний, К. Р. Сало Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»
152 Особливості експорту сертифікованої молочної продукції в країнах Європейського Союзу в умовах російської агресії в Україні Зоряна Двуліт, З. М. Комаренська Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»
153 Роль накладної в залізничних транспортних ланцюгах М. Антонович, О. Олексій Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»
154 Митні режими Європейського Союзу: сутність, типологія та особливості застосування Марта Адамів, Ірина Коць Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»
155 Perspektywy rozwoju ukraińskiego rynku drogowego transport ładunków – analiza SWOT/TOWS Кшиштоф Вирвіцький, Редмер Адам Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»
156 Оцінювання митних ургентних інструментів антикризового управління підприємствами в умовах європейської інтеграції Оксана Юринець, Марта Адамів Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»
157 Роль фандрейзингу в умовах розширення джерел фінансування ініціатив вітчизняних суб’єктів господарювання: міжнародний досвід та особливості застосування у час війни Ю. Чиркова, Д. С. Лиса Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»
158 Модель розвитку венчурного бізнесу В. Терлецька Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»
159 Роль міжнародних ланцюгів постачання у становленні циркулярної моделі економіки М. В. Руда, Ю. А. Пукас Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»
160 Венчурний бізнес в україні в умовах воєнного часу І. В. Литвин, Ю. В. Булак Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»
161 «GRÜNDRISSE EINER ÖEKONOMETRIE» – економетрична бухгалтерська теорія, розроблена в Галичині на рубежі ІХ–ХХ ст. Олеся С. Лемішовська Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»
162 Тенденції розвитку та перспективи активізації збуту суб’єктів страхового ринку України Наталія Кузьо, Наталія Косар Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»
163 Ринок настільних ігор України: сучасний стан та перспективи розвитку О. П. Карпій Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»
164 Розвиток механізмів бюджетування фінансової діяльності банків в умовах міжнародних економічних відносин Н. Кара, І. С. Процик Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»
165 Теоретико-прикладні засади ефективності відновлення авіаційної техніки А. О. Калиновський, Н. Л. Калиновська, А. Р. Шемеляк Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»
166 Цифровізація управлінської праці hr-менеджера Оксана Сватюк, А. О. Захарец, Й. С. Ситник Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»
167 Планування витрат на забезпечення якісних параметрів продукції підприємства в умовах зовнішньоекономічної діяльності Олександр Григор'єв, О. А. Тузяк Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»
168 Діджиталізація та її роль у діяльності українських підприємств М. І. Паращич, Л.С.Ноджак Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»
169 Переваги та недоліки коучингу в Україні за умов євроінтеграції Ломага Ю.Р., М. Я. Нагірна Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»
170 Механізми венчурного інвестування в стартапи Олег Дума Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»
171 Модель Хекшера-Оліна-Самуельсона: теоретичний базис і умови застосування А. О. Босак, М. Найчук-Хрущ Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»
172 Розвиток інформаційного забезпечення системи менеджменту вітчизняних підприємств М. Б. Шлайфер, О. З. Микитин Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»
173 Процес формування стратегії SMM-просування: особливості та етапи створення O. Шандрівська, Ю. С. Соколов Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»
174 Маркетингове управління підприємств залізничного транспорту: шляхи розкриття потенціалу Н. В. Чорнописька, К. З. Стасюк Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»
175 Особливості формування системи репутаційного менеджменту в умовах розвитку інтернет-технологій Ю. Ю. Чирва, А. Завербний Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»
176 Необхідність стратегічного підходу до корпоративної соціальної відповідальності та методологічні аспекти його реалізації Фей Мей, Наталія Станасюк Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»
177 Лояльність працівників: сутність та індикатор виміру Х. Б. Стамбульська, Христина Передало Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»
178 Disrupt Framework як основа побудови бізнес-моделі підприємства на засадах підривних інновацій в умовах сталого розвитку М. В. Руда Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»
179 Особливості управління персоналом в умовах воєнного стану О. О. Пшик-Ковальська, О. І. Ковальський Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»
180 Особливості розроблення та реалізації стратегії розвитку бренду підприємства в умовах євроінтеграції О. Подра, Наталія Петришин Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»
181 Сучасні технології автоматизації складської діяльності підприємств О. Подра, К. І. Гомза Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»
182 Ціннісно-цільове управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства: модель та проблеми застосування Наталія Петришин, Т. Яремчук Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»
183 Емоційний інтелект в системі управління персоналом: структура та проблеми оцінювання Уляна Моторнюк, Ya. O. Krokhmalna Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»
184 Трансформація функціонально-методичних підходів до управління персоналом в умовах інтеграції виробництва і мережевих інформаційних технологій О. Літорович, О. Карий Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»
185 Роль креативного менеджменту у формуванні творчого потенціалу підприємства Ya. O. Krokhmalna, М. Г. Бортнікова Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»
186 Менеджмент трансакційних витрат підприємств К. С. Комбарова, Наталія Горбаль Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»
187 Сутнісна характеристика основних понять категорійного апарату економічного оцінювання відновлення авіаційної техніки А. О. Калиновський, Н. Л. Калиновська, Р. В. Карабінович Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»
188 Лін менеджмент в умовах економічного зростання та розвитку Олександр Григор'єв, Я. Я. Габор Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»
189 Застосування сучасних інструментів рейтингування на підприємствах в умовах аналізування конкурентних позицій на іноземних ринках М. Г. Бортнікова, Я. П. Радченко Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку
190 Підвищення ефективності мережного програмного забезпечення протоколу SCTP Zakharii-Andrii Feshchenko, І. Юрчак Науковий журнал "Комп’ютерні системи та мережі"
191 Метод та утиліта для мінімізації bitsliced-представлення 4×4 s-boxes Я. Р. Совин, Володимир Васильович Хома, Іван Р. Опірський Науковий журнал "Комп’ютерні системи та мережі"
192 Система технічного зору для досліджень в області дефектоскопії матеріалів та виробів Володимир Пуйда Науковий журнал "Комп’ютерні системи та мережі"
193 Інформаційний конвертор валют на базі месенджера Telegram Я. Ю. Павленко, І. Юрчак Науковий журнал "Комп’ютерні системи та мережі"
194 Принципи побудови та реалізація системного менеджера відкладеного запуску програм Богдан В. Марчак, Oksana Lashko Науковий журнал "Комп’ютерні системи та мережі"
195 Принципи створення візуального редактора XML- та JSON-форматів Іван П. Кутник, Oksana Lashko Науковий журнал "Комп’ютерні системи та мережі"
196 Принципи побудови веб застосунку для моніторингу навиків працівників Володимир В. Кульчицький, Наталія Павич, Ярослав Парамуд Науковий журнал "Комп’ютерні системи та мережі"
197 Мобільна система для просторової орієнтації людей з вадами зору Юрій Клушин Науковий журнал "Комп’ютерні системи та мережі"
198 Алгоритмічно-програмні засоби моніторингу часу роботи працівника за комп'ютером Vasyl Kindii, Ярослав Парамуд Науковий журнал "Комп’ютерні системи та мережі"
199 Децентралізований програмний сервіс смарт-контракту з використанням невзаємозамінних токенів блокчейну ETHEREUM Анатолій Ігнатович, Андрій Янчинський Науковий журнал "Комп’ютерні системи та мережі"
200 Трекер для сонячних електростанцій Іван Жолубак, В. Ю. Матвієць Науковий журнал "Комп’ютерні системи та мережі"