Знайти статті…

10877 результатів
Наукові статті Автори Журнал
101 МЕДЖИБІЗЬКИЙ ЗАМОК В ІНВЕНТАРЯХ 1760-Х РОКІВ Ігор Западенко Сучасні проблеми дослідження, збереження та реставрації історичних фортифікацій
102 ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРИЧНО СФОРМОВАНОЇ СТРУКТУРИ ГРОМАДСЬКИХ ПРОСТОРІВ КУРОРТІВ НА ПРИКЛАДІ ЯРЕМЧЕ, ТАТАРОВА, ВОРОХТИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Микита Грач, Лариса Поліщук Сучасні проблеми дослідження, збереження та реставрації історичних фортифікацій
103 КОМПЛЕКС ПАЛАЦУ ПОТОЦЬКИХ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ: ДОСЛІДЖЕННЯ АРХІТЕКТУРНИХ ФРАГМЕНТІВ СПОРУДИ ПРИ ПІВНІЧНОМУ МУРІ Анна Сербін, Лариса Поліщук Сучасні проблеми дослідження, збереження та реставрації історичних фортифікацій
104 ДО ПИТАННЯ ПРО «ТУРЕЦЬКІ ФОРТИФІКАЦІЇ» МЕДЖИБОЖА 1672-1699 Р. У СВІТЛІ ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ ХРОНОЛОГІЇ ОСМАНСЬКИХ ПРЕТЕНЗІЙ НА ПОДІЛЛЯ Ігор Западенко, Ірина Леськів Сучасні проблеми дослідження, збереження та реставрації історичних фортифікацій
105 ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РЕВАЛОРИЗАЦІЯ ОБОРОННИХ УКРІПЛЕНЬ ВЕРХНЬОЇ ПОЛЬСЬКОЇ БРАМИ В КАМ’ЯНЦІ-ПОДІЛЬСЬКОМУ Василь Фенцур, Валентин Пагор Сучасні проблеми дослідження, збереження та реставрації історичних фортифікацій
106 COMPREHENSIVE OVERVIEW OF REMAINED BASTION CASTLES IN LVIV REGION (UKRAINE) Olha Tikhonova Сучасні проблеми дослідження, збереження та реставрації історичних фортифікацій
107 ТЕХНОЛОГІЯ БЛОКЧЕЙН ДЛЯ СТВОРЕННЯ NFT- ТОКЕНІВ – ЯК СФЕРА АКТУАЛІЗАЦІЇ ПАМ’ЯТОК ФОРТИФІКАЦІЙНОЇ АРХІТЕКТУРИ Ірина Споденець, Олена Жукова Сучасні проблеми дослідження, збереження та реставрації історичних фортифікацій
108 CROSS-BORDER FORTRESSES IN PORTUGAL; INSPECTION AND DIAGNOSIS Esmeralda Paupério, António Arêde, Rui Silva, Susana Moreira Сучасні проблеми дослідження, збереження та реставрації історичних фортифікацій
109 Інженерно-геологічне районування як науково-методична основа для складання схеми інженерно-будівельної оцінки (на прикладі міста Ірпінь Київської області) Павло Жирнов, Ірина Соломаха Науковий журнал «Геодинаміка»
110 Сейсмотектоніка зони перетину Оашського і Закарпатського глибинних розломів (Українське Закарпаття) Андрій Назаревич , Леся Назаревич, Галина. Байрак, Наталя Пиріжок Науковий журнал «Геодинаміка»
111 Перспективи використання мікросейсмів, викликаних стоячими хвилями водойм Павло Анахов Науковий журнал «Геодинаміка»
112 Відображення розподілу механічних напруг в гірничих масивах у динаміці інтенсивності природного імпульсного електромагнітного поля Землі Едуард Кузьменко, Сергій Багрій, Інна Артим, Володимир Артим Науковий журнал «Геодинаміка»
113 Визначення різницевих координат і механізму вогнища землетрусів поблизу с. Тросник у Закарпатті протягом 2013-2015 рр.: Методичні аспекти та аналіз результатів Андрій Гнип Науковий журнал «Геодинаміка»
114 Формування багатоцільового кадастру на регіональному рівні Віталій Головачов, Володимир Шипулін «Геодезія, картографія і аерофотознімання»
115 Використання безпілотних літальних апаратів для організації території земель лісогосподарського призначення Юлія Хавар, Юрій Губар , Віра Сай , Олександра Гулько, Л. В. Винарчик «Геодезія, картографія і аерофотознімання»
116 Візуалізація освітленості ділянок території національного дендропарку «Софіївка» з використанням ГІС-технологій Роман Рудий, Юрій Кисельов, Олена Кравець, Ірина Удовенко, Михайло Шемякін, Петро Боровик, Володимир Кирилюк «Геодезія, картографія і аерофотознімання»
117 Дослідження цифрових моделей рельєфу нерухомих об’єктів історико-культурної спадщини, створених за різні роки Борис Четверіков, Любов Бабій , Зоряна Кузик, Ірина Заяць, Михайло Процик «Геодезія, картографія і аерофотознімання»
118 Роль систем припливів глобальних моделей геоїда у визначенні висот методом GNSS-нівелювання Аліна Федорчук «Геодезія, картографія і аерофотознімання»
119 Синтез алгоритму керування положенням шестиосьового маніпулятора Максим Вігуро, Андрій Маляр Енергетика та системи керування
120 Оптимізація теплової підсистеми термоперетворювачів для вимірювання температури газових потоків Василь Фединець, Ігор Васильківський Енергетика та системи керування
121 Прогнозування генерації електроенергії вітровими станціями на основі інтелектуальних методів: стан справ та приклади Людмила Бугаєва, Олександр Безносик Енергетика та системи керування
122 Комп’ютерна програма для розрахунку координат розташування та вагових коефіцієнтів акустичних каналів ультразвукових витратомірів Віталій Роман, Федір Матіко, Анжеліна Куцан Енергетика та системи керування
123 Рівноважна вологість як один із важливих показників енергоефективності при сушінні харчових порошкоподібних матеріалів біологічної природи Жанна Петрова, Катерина Самойленко, Юлія Новікова, Павло Петров Енергетика та системи керування
124 Розробка математичної моделі для одержання енергетичних характеристик турбоустановки з паровою турбіною К-325-23,5 Тарас Кравець, Григорій Рябоконь Енергетика та системи керування
125 Техніко-економічний аналіз проєкту агрофотовольтаїчної системи на базі існуючої сонячної електростанції Андрій Дутко, Лукаш Пуц, Андрій Яцейко Енергетика та системи керування
126 Аналіз ефективності технічного стану теплообмінника системи розхолоджування басейну витримки з реактором ВВЕР-1000 атомної електричної станції Тетяна Коваленко, Віталій Сердюк Енергетика та системи керування
127 Аналіз методів штучного інтелекту для виявлення шуму від руху рейкового транспорту М. Р. Мельник, К. Питель, Марія Оринчак, В. Том’юк, В. Гавран Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика
128 Програмно-алгоритмічне забезпечення паралельного розрахунку неізотермічного вологоперенесення на підставі апарату похідних дробового порядку Я. І. Соколовський, Володимир Яркун, М. Левкович, Д. Б. Ратинчук Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика
129 Розроблення програмного та алгоритмічного забезпечення для прогнозування курсу криптовалют з використанням методів фрактального аналізу Я. І. Соколовський, М. Бордун, М. Левкович Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика
130 Векторні моделі для аналізу логічних функцій управління соціумом Г. В. Хаханова Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика
131 Нові закономірності поділу сегментів за золотим перерізом П. С. Кособуцький, В. Оксентюк Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика
132 Прогнозуюче технічне обслуговування –важлива сфера застосування комп’ютерних систем А. Андрушко, М. Лобур, М. Іванець Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика
133 Фізичні основи квантової інформатики: від квантової механіки, через квантові обчислення до квантової криптографії П. С. Кособуцький Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика
134 Використання клітинних автоматів при моделюванні процесів сушіння деревини у лісосушильній камері періодичної дії Я. І. Соколовський, О. В. Сінкевич Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика
135 Автоматизоване проектування друкованих плат у сапрта їх подальше виготовлення за допомогою CNC-machine К. К. Колесник, А. Лукашевич, В. Дутка, Д. Загоруйко, Б. Василишин Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика
136 Інтерактивна система моніторингу поверхневих вод технологіями IoT Д. Корпильов, А. Здобицький, У. Марікуца, В. Том’юк, Р. Панчак Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика
137 Оцінювання траєкторії соціально-економічного розвитку україни в умовах впливу зовнішніх шоків останнього десятиліттяіv Н. Є. Cелюченко Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»
138 Вимоги до маркування як один з інструментів нетарифного регулювання імпорту українських продуктів харчування в Китайській народній республіці Л. П. Сай, Р. М. Мащак Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»
139 Світові тенденції розвитку ринку пшениці і кукурудзи та визначення місця України в ньому І. С. Процик, А. О. Безе Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»
140 Глобальні інноваційні кластери: досвід державно-приватного партнерства Канади О. Пирог Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»
141 Венчурний бізнес в Україні: сучасний стан та передісторія розвитку І. В. Литвин, К. С. Шевчук Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»
142 Соціальні наслідки дефолтів Н. Кара, В. М. Гавецька Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»
143 Проблеми та перспективи розвитку Індустрії 4.0 в Україні за умов євроінтегрування А. Завербний, К. Р. Сало Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»
144 Особливості експорту сертифікованої молочної продукції в країнах Європейського Союзу в умовах російської агресії в Україні Зоряна Двуліт, З. М. Комаренська Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»
145 Роль накладної в залізничних транспортних ланцюгах М. Антонович, О. Олексій Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»
146 Митні режими Європейського Союзу: сутність, типологія та особливості застосування Марта Адамів, Ірина Коць Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»
147 Perspektywy rozwoju ukraińskiego rynku drogowego transport ładunków – analiza SWOT/TOWS Кшиштоф Вирвіцький, Редмер Адам Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»
148 Оцінювання митних ургентних інструментів антикризового управління підприємствами в умовах європейської інтеграції Оксана Юринець, Марта Адамів Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»
149 Роль фандрейзингу в умовах розширення джерел фінансування ініціатив вітчизняних суб’єктів господарювання: міжнародний досвід та особливості застосування у час війни Ю. Чиркова, Д. С. Лиса Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»
150 Модель розвитку венчурного бізнесу В. Терлецька Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»