Volume 14, Number 3, 2020

In this Number

(21 papers)
Olena Klachko, Vasyl Matiychuk, Iryna Sobechko, Valentyn Serheyev, Nadiya Tishchenko
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht14.03.277
pp. 227 - 283
Nadiya Panasenko, Mykhailo Bratenko, Viktor Zvarych, Maryna Stasevych, Mykhailo V. Vovk
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht14.03.284
pp. 284 - 289
Martyn Sozanskyi, Vitalii Stadnik, Pavlo Shapoval, Iosyp Yatchyshyn, Ruslana Guminilovych, Stepan Shapoval
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht14.03.290
pp. 290 - 296
Oleh Suberlyak, Oleksandr Grytsenko, Nataliia Baran, Galyna Yatsulchak, Bohdan Berezhnyy
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht14.03.312
pp. 312 - 317
Ehsan Sarlaki, Ali Sharif Paghaleh, Mohammad Hossein Kianmehr, Keyvan Asefpour Vakilian
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht14.03.353
pp. 353 - 361
Victoria Vorobyova, Anastasiia Shakun, Olena Chygyrynets’, Margarita Skiba, Julia Zaporozhets
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht14.03.372
pp. 372 - 379
Iurii Sidun, Oleksiy Vollis, Volodymyr Gunka, Viktoriia Ivasenko
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht14.03.380
pp. 380 - 385
Viktoria Kochubei, Svitlana Yaholnyk, Mariana Bets, Myroslav Malovanyy
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht14.03.386
pp. 386 - 393
Volodymyr Starchevskyy, Mykola Shparij, Yurii Hrynchuk, Volodymyr Reutskyy, Sergiy Kurta, Olga Hatsevych
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht14.03.394
pp. 394 - 402
Andriy Nagurskyy, Yurii Khlibyshyn, Oleg Grynyshyn, Viktoria Kochubei
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht14.03.420
pp. 420 - 425
Volodymyr Atamanyuk, Zoriana Gnativ, Diana Kindzera, Dauren Janabayev, Alisher Khusanov, Botagoz Kaldybaeva
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht14.03.426
pp. 426 - 432